Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 162154 ehk siis umbes 437 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

päie 334
ka 282
kui 273
pude 207
kaasa 206
litutama 199
kus 177
lahkam 162
tõise 162
kümme 161
vai 155
jänn 150
ligidal 149
suur 147
sene 146
ulka 146
puhku 143
vast 141
juure 138
ei 136
puha 135
aig 133
Ei 132
käki 132
täna 131
sügüse 129
sääl 127
tühi 126
kiel 125
ehk 123
tie 123
ennemuiste 120
õhta 120
taba 119
lott 117
leitsak(as) 113
pera 113
ise 112
sinu 112
paljo 111
õige 111
arvast 110
liig 110
väljä 108
paremb 107
võrs 107
piht 106
kaupa 105
liht 105
ubin 105
lõhkus 104
ammas 103
kando 103
nüd 102
vaja 102
ala 101
lõig 100
peni 100
ammo 98
iir 98
koblakas 98
larbe 98
mäsa 98
siie 98
enam 97
ligemale 96
lorakile 96
õma 96
kauva 95
killas 95
lau 95
põhi 95
kohikult 94
lostik 94
vano 94
end 93
lollutama 93
edekohe 92
ehe 92
lonts 92
lotsis 92
jäme 91
kihn 91
ligemal 91
Jänn 90
klääpas 90
lartsima 90
ludi 90
aavaldi 89
et 89
tiganik 89
vähä 88
lonta-lanta 87
siis 87
sõõr 87
esi 86
kallal 86
näväd 86
toit 86
lahmakas 85
lohakil 85
pia 85
karjalöit 84
lahvak 84
kuvve 83
lamu 83
limu 83
puole 83
lamps 82
ligi 82
likiläki 82
lori 82
sama 82
era 81
lortsti 81
hunt 80
klääpa 80
koito 80
ligidale 80
sugu 80
lõmastama 79
pitk 79
sise 79
üö 79
jalamaid 78
lampi 78
losakil 77
lotsu 77
röör 77
üttemaid 77
Vigel 76
kuos 76
lest 76
lorisema 76
pien 76
rinna 76
uuvve 76
vanamuistine 76
Päie 75
kese 75
lampkatus 75
laterdama 75
liem 75
lisima 75
üle 75
kevät 74
kiero 74
kumb 74
küll 74
larakas 74
lorp 74
lähengune 74
lõim 74
servä 74
kool 73
losun 73
loterdama 73
plärts 73
saate 73
vägi 73
Ubin 72
kõrd 72
lidri 72
lohmakas 72
loru 72
samamaid 72
jago 71
latakas 71
lommi 71
lortsutama 71
mänt 71
neljä 71
ümbär 71
idä 70
lohva 70
pää 70
kimpu 69
käsi 69
lugu 69
meremuda 69
Ehe 68
aina 68
järg 68
larr 68
lirpima 68
lodi 68
lorpsima 68
losu 68
plödi 68
asu 67
ilge 67
lampsama 67
lese 67
ligistiku 67
lõhmima 67
nüsmä 67
vaid 67
vandus 67
kas 66
lõdvali 66
mõtsani 66
nölpämä 66
ilda 65
kakku 65
kuida 65
langa 65
ludima 65
omme 65
õts 65
Päike 64
kie 64
kolmi 64
larisema 64
larm 64
lidistama 64
lompi 64
plärakas 64
tige 64
Kuras* 63
ambit 63
kaul 63
kõrv 63
kõõs 63
laust 63
lorakil 63
mogomane 63
rabamaik 63
vahe 63
arvo 62
korka 62
lidisema 62
plääga 62
susikas 62
ühtä 62
kala 61
kirolinõ 61
lõntima 61
Koblakas 60
kuri 60
lagane 60
langakil 60
lidrine 60
liiritama 60
lodakile 60
lorinal 60
tarvis 60
Mulla-Madis: 59
klähmakas 59
külg 59
larin 59
latrama 59
leerima 59
lompis 59
loopama 59
lõboski 59
lõmer 59
paika 59
joomaläll 58
lehkama 58
lidine 58
lorin 58
lõpepuder 58
lõpepuu 58
närts 58
pläts 58
taas 58
talo 58
varssi 58
lari 57
lartame 57
ligemalt 57
ligikorda 57
lodevil 57
londin 57
loobuma 57
lorak 57
lorri 57
lõpak 57
väärä 57
kius 56
lamakil(l)e 56
lorakas 56
lossakil 56
luht 56
lõhnama 56
nääksuma 56
larmama 55
larmitsema 55
lidsin 55
ligidalt 55
lirp 55
lohvakas 55
lorts 55
lortsinõ 55
lõhvend 55
äär 55
Käki 54
kaut 54
klömpsama 54
kõlu 54
lahm 54
lallutama 54
langas 54
lartsuma 54
leeper 54
ligissutte 54
lodakil 54
loobak 54
lossakile 54
louel 54
luo 54
lõmu 54
nääkuma 54
vesik 54
ammumuiste 53
kõho 53
lampsima 53
limus 53
liverdama 53
lodistama 53
lodus 53
longun 53
looper 53
lotuss 53
lousimalle 53
lõkk 53
mõtsatukk 53
plekk 53
ungas 53
hingematt 52
kõluma 52
küüs 52
larinik 52
laristama 52
larpima 52
leegama 52
lets 52
liemina 52
ligimbäh 52
limmitama 52
loda 52
lodevade 52
logane 52
lortsuma 52
loska 52
lotrama 52
lõhmakas 52
lõnts 52
plödistama 52
segä 52
vanamuiste 52
ennemuistine 51
klääpama 51
larts 51
liga 51
limakille 51
limmutama 51
limpama 51
litar 51
lodin 51
lohakile 51
loot 51
lorisama 51
ludu 51
lõdvale 51
lörbätus 51
kläu 50
kõlm 50
küüslauk 50
lagastama 50
larama 50
laru 50
leverdamma 50
lidrama 50
liiritsema 50
lodevalt 50
lodisema 50
loma 50
loristama 50
lorpima 50
lõhn 50
lõmutama 50
plädi 50
üvi 50
Mulla-Annus: 49
ammumuine 49
hõllandus 49
klähmama 49
klüüs 49
lartsti 49
leevialune 49
litakas 49
lompsima 49
lontima 49
loperdama 49
lotsutama 49
läbisegamisi 49
lähi- 49
lõmpsima 49
lõngerdama 49
märetsem(m)ä 49
plögane 49
plörri 49
klätsima 48
klödi 48
laratama 48
lartsama 48
latergune 48
lehka 48
ligidane 48
ligimene 48
lohvitama 48
loputama 48
lossis 48
lossitama 48
rõõl 48
ennemuinane 47
ennimuistine 47
ladakalle 47
lahetama 47
lahmima 47
lampima 47
lampis 47
lents 47
ligimbähe 47
lodevel 47
lodine 47
looberdama 47
lõhnapuu 47
lõnkma 47
lühidla(i)ne 47
plärtsti 47
klädrama 46
klääpjalg 46
käkastama 46
laadagalla 46
laarutama 46
lodinal 46
lontsis 46
loss 46
läbiseite 46
lähedamalt 46
majäh 46
mustõtam(m)a 46
nõnaluu 46
pläu 46
klääpus 45
lartsatama 45
ligistikku 45
lotsak 45
läärikas 45
plöga 45
sedamaid 45
ennemuina 44
kivilööv 44
ligimane 44
lotsitama 44
läbisegamini 44
lõhnaauk 44
plödinal 44
klähm 43
larilõug 43
lommis 43
longakille 43
lõntsis 43
plädrama 43
plädri 43
vanamuistene 43
ennimuistne 42
klähv 42
lammik(as) 42
pläga 42
laamama 41
larinal 41
lomakille 41
lortsima 41
muatam(m)a 41
vanamuistne 41
liemama 40
limbe 40
lomakil 40
mõjainimene 40
plödine 40
Mulla-Madli: 39
klödine 39
lengakili 39
murõhtam(m)a 39
ennemuistene 38
klähmima 38
klööberdama 38
nädäl 38
ennemuistne 37
eeks 36
nirgma 36
om 34
nitseniit 33
klömpsima 32
nõna 32
emis 31
maokal(l)i 31
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

mauk949
murre498
madis361
lõõpima233
muhe230
maikuu215
mõuk205
maurama198
massakas177
meier168
napik165
määne164
mustakiut151
lüdima147
läts145
möla144
maja143
lõõr140
maaalune140
matsalka140
mölk138
lähedamal135
meski135
mainima134
mölakas128
miilama122
maik121
mustama121
lõugas118
mismoodi117
mahe115
möönama115
niisk115
manama114
nigu113
maigutama112
mannerg(as)112
löttäkalli111
neo110
mage106
mämm106
lämme102
mühkam101
mulk100
mädi100
muna98
ninda98
nii97
lõõtsuma96
maan95
mäletus95
lüdi94
muks94
mansikas92
manuline92
mure92
muskeldama92
maasik91
maias91
majal91
meigas89
mutsakas89
lõukoer88
näkiline88
lõpe87
mahti87
mii87
mõtsik87
lõu86
maak86
madelema86
lõuk85
maaõun85
malk85
lõõrikas84
murelik84
nilbe84
lämm83
lõuguts83
maaubin83
murduna83
mõõduma83
nõgel83
läikima82
mih82
muljuma82
lõug81
lükkima81
maailmatu81
magasin81
magasiniait81
magaskiait81
matsakas81
lõrts80
lörr80
lörts80
maagudama80
magu80
mekutama80
lõust79
löga79
mugima79
muhulane79
mõjal79
mõlisema79
mõts79
nari79
lämisema78
läsu78
mehe78
mütt78
lõrp77
lötakille77
mõlemad77
lähedal76
lülima76
maalutama76
masuurik(as)76
messuk76
mõllama76
lägu75
mees75
minijas75
murd75
mürgima75
nie75
lööper74
maru74
munale74
mõistma74
nõnnavõrd74
lõudas73
meele73
miigi73
mumm73
murrulaine73
möru73
nemad73
läiknema72
lõugama72
lõunaleib72
möllima72
münt72
ni72
lõppus71
maandlema71
maduuss71
mia71
mähk71
männa-71
müö71
moedu70
murrak70
lällatama69
maauba69
madu69
mehka69
metskits69
niglas69
niäde69
läpe68
lõuna68
lööderdama68
masajalg68
mehene68
mis68
munstrik68
mömm68
mühk68
lääpi67
lõpik67
lõuapoolik67
lödi67
majahävitaja67
makk67
mõre67
mõru67
naa67
naagutama67
lähembäh66
lärts66
lõugetama66
lõuka66
lõõskama66
lõõtsitama66
lödakille66
lööv66
maa66
muugiraud66
muulikas66
mõnitama66
mant65
mari65
marrasnahk65
meresiga65
metsakits65
metsaline65
moodu65
munstükk65
naksakas65
lähedamale64
lõpetus64
mehik64
muhuline64
murakas64
mässi64
mässäk64
mülmä64
nikats64
nikk64
Napik63
läigatama63
lõune63
lühüld63
lüll63
metsakukk63
mihune63
mina63
muidugist63
muku63
munn63
mustlane63
mälu63
mõja63
niisugu63
ländetuul62
länn62
lõõritama62
lõõsk62
lömmis62
löntima62
lörtsima62
mahelik62
merimees62
merune62
metslaas62
muikama62
niks62
lärt61
lääbakil61
löüden61
lürr61
maitsus61
matar61
mold61
mudilane61
muts61
mäsu61
naal61
neitsi61
nihu61
nitse61
lõpus60
lõugutama60
lõun60
lõunak60
lõõmama60
maas60
merehoor60
metskana60
metsne60
muni60
määr60
möir60
ne60
lähemase59
lämmima59
lõugeti59
lükk59
maalõ59
maha59
mamm59
merehärg59
murejas59
mädand59
mõlk59
mürastama59
naaber59
najal59
lähembähe58
läppima58
lärakil58
lääga58
lõrbe58
lõõdama58
mannerik58
marutama58
memm58
metsapark58
midas58
mildine58
muistma58
märkima58
mätsitama58
möll58
mügä58
naugima58
lähestiku57
läkatama57
lössakas57
maal57
maasikas57
madalik57
mahalõ57
maimik57
meelekoht57
mesilind57
mismoodu57
moonama57
mouk57
muhima57
murune57
mõnama57
müks57
natt57
ninatpidi57
lällik56
lühter56
lülikas56
mailane56
mammi56
masuurnik56
meel56
menuk56
metsatopp56
muidukina56
munaloomka56
määrkass56
mõnu56
möllama56
naarma56
need56
lõuguti55
maandama55
madalal55
magasait55
mahaje55
mannama55
marrasketule55
mart55
metsine55
murekas55
murelane55
lännik(as)54
läpatama54
lõtus54
lõuntse54
löma54
maahaigus54
maaline54
maamõõt54
majaline54
manima54
mardus54
marras54
merisiga54
meru54
moede54
mojal54
moonik54
muistine54
mänd54
märu54
mõisnink54
naaris54
läik53
lääpama53
lõud53
lögi53
lört53
madalahe53
madsin53
mahtu53
maisu53
mogoma53
mullud53
mõjale53
mölle53
naaksima53
lämpima52
läpp52
läsakille52
lõpetis52
lõsn52
lüli52
maalased52
maamuna52
maarja52
madalast(i)52
maida52
mainitamma52
makerjas52
matt52
meos(s)52
merikurat52
merss52
mettima52
mukk52
muldama52
mureline52
mälestama52
mälestus52
mölu52
mööda52
mült52
narits52
lämmu51
läri51
lärm51
lõõtsõma51
lögane51
lörtsuma51
lööberdama51
maahaldjad51
magusahapu51
maidama51
maits51
marjapuu51
matjus51
meelduma51
miiu51
minev51
molgus51
mudjuma51
muidusi51
muld-51
muukima51
mäda51
mälehtüss51
mäletama51
mõrts51
mühama51
müllama51
narr51
narvas51
naurama51
nipeldama51
lälisema50
läästuul50
lödevel50
lörp50
lörtsu50
lüke50
magama-50
magasimiait50
maine50
maisa-50
mangeldama50
manitama50
mannetu50
marjaas50
matak(as)50
matjuse-50
matsutama50
meeleib50
meelemärkaja50
meelemõistja50
meelvald50
moigutama50
mokeldama50
mudiki50
muhenema50
mullikas50
murdam50
murelema50
muretsama50
mälitsema50
nilpsama50
nurg50
läigitama49
läikuma49
läki49
lämmatama49
lärtsakas49
läve49
lömm49
maidel49
maokeli49
meretint49
meriline49
modi49
moekalt49
muetegi49
muetu49
munasora49
muugima49
mökerdama49
naabru-49
naul49
nauris49
nimestasõrm49
nirssi49
lädi48
lähidalt48
läigastama48
läitsak48
lämbus48
läpatis48
lärakas48
läru48
TÄISLOENDhea.txt