[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–30. vihik (a–osatama)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 2 artiklit

metsa|vaht `metsavaht `arvas minule seda süüst ja pani `trahvi `pääle Lüg; isa läks metsavahiks Vll; Seal oli enne metsa vahi maja Pöi; metsavah́t‿o puude `välja `andaja Muh; `enni olid külä metsä vahid ja mõisa metsä vahid Mar; va metsavahi vanames tuleb; metsavah́t tollitab puud ää Kse; esa oli metsavahe poeg; metsavahed oo ned kõege `väiksemad, kes köevad ise `metsas. aga temal ikke see kõege `raskem töö oo Aud; metsa `vahte‿i ole sess `valdas Tor; Isi vana metsavahi obune, aga igat kändu kardab (öeldi, kui inimene ei tule jõukohase tegevusega toime) Hää; Kõik ammetid on ää `pietud, tõine kõrd on suand kua mere pial metsavahist `õlla nalj Trm; kui nüüd metsavahist `lahti `tehti, siss `aeti metsavahid vallast `väĺla Äks; metsavaht pidi `metsa `vaatama järele, et `vargust ei ole. vahel võt́tis mõne `kińni kua Lai; metsävaht oĺli lähnd `metsä, koeraga jahi `pääle Vil || (metsvindist) `Metsavaht `laulab - - siit, siit `metsast ei tõhi võtta mitte üks `pierutikk Lüg Vrd metsa|vester, mõtsa|vaht

mõtsa|vaht metsavaht miu vanaesä olli mõtsavah́k, esä olli mõtsavah́k ja nooremp veli olli jälle mõtsavah́k Hls; mõtsa vah́k võt́s puu `varga `kinni Krk; nende mõtsa`vahtega sai `naĺla külläld Puh; lätsime rahendiku pääle `marju `ot́sma, aga mõtsavaht `tulli manu, es lase korjata Nõo; mõtsavah́t ütelnu: egass ni̬i̬ puu `loetu ei olõva Võn; mehel oĺl mitu ametit, temä oĺl tallimi̬i̬ss ja mõtsavah́t Ote; mõtsavah́t om kõ̭kõ alamb mõtsa ammatnik Har; poig om Mõ̭nistuh mõtsavahiss Vas; tu̬u˯ nu̬u̬ŕmi̬i̬śs oĺl tah Ruusal mõtsavahih Räp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur