[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

jooksev `jooks|ev g -va Jäm Pha Vll/-iv/ Muh Emm Kul K(`juoks-, `juaks-) Trm; `jookseb Mar Vän; `juoksev VNg Lüg; `ju̬u̬ks|ev g -va Kod; `joos|ev Lih Juu Plt, -eb Mar, g -eba Vig, -av Ann; g `jooskva Khk, `joosva Pöi; `ju̬u̬skva (`juu-) TLä Ote V part < jooksma
1. voolav `joosav vesi Ann; `ju̬u̬ksva vede `sisse ei panna lino likko Kod; üits vi̬i̬ `ju̬u̬skva kotuss Ote || kosk vii juuskva, juuskvast läbi minemmä Rõu
2. a. (reumast) `juoksev `aiguss on midä inimistel `juokseb ühest kõhast `tõise Lüg; `jooksiv `aigus peab `söuke olema et puhu on ühes kohas. teisel on `seisev `jooksiv `aigus Vll; `jooseb tõbi; `jooseba ~ `jookseb `aigos Mar; mul tänivu `kange `jooksev valu `puusades Kul Vrd jooksva b.  nakkav, nakkus(haigus) `jooksvaid `aigusi on arstid pidama pann, ei ole `kuulda änam särla `aigust HMd
3. muid tähendusi: a.  järelelibisev, -veniv `jooksev sõlm Muh; `jooksva sölm, mis `lahti jookseb Emm; `ju̬u̬skva siĺm tuleb [võrgukudumisel], kui sa `tõmbad sõlme üle, ei jätä `pääle Ran; `ju̬u̬skva sõĺm, `tõmbat õnnõ `otsa pit́e, ni saa vallalõ Se Vrd jooksja, jooksma|jooksev, jookssõlm, jooksusilm b.  (seoses mõõtühikutega) `enne oli [puude eest] maks `juoksva sülla pialt, `juoksva sülla `viiśi VJg c.  (teat aiatüübist) `jooskva aid, sεl latid `kiuhta Khk d. `juoksev liiv (tuiskliiv) – Lüg e. `ju̬u̬skva täheʔ Har
Vrd jooksik, jooksja

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur