Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 10639 ehk siis umbes 29 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

euf 85
hangunõ 67
tsibrolinõ 62
nässo 46
vilistama 22
tsorinõllaq 21
põhkhiir 19
pynahutma 15
rahadsõq 14
.püürtüq 13
Trepp 13
pikkelläi 13
hainalonõ 12
iqe 12
lyyhkõ 12
kaaladsiq 11
kapõrduma 11
poostanik 11
Kool 10
kool 10
kukõrtill 10
kupõrpauds 10
käbrolinõ 10
saaniq 10
tere 10
.pyytka 9
Korde 9
a 9
eesti 9
hea 9
joositõlija 9
jumal 9
liblikas 9
valimõq 9
Naine 8
Power 8
auto 8
ema 8
jo 8
jyhvt 8
mo 8
nahkar 8
no 8
tuidõrdama 8
õnnõ 8
.tykva 7
Homme 7
info 7
kirmas 7
m 7
olid 7
sai 7
saposkaq 7
vohopaad 6
Kapsas 6
Koer 6
Mets 6
aigl 6
aus 6
ehted 6
eli 6
head 6
ilm 6
juna 6
kaev 6
kast 6
kauss 6
kiljat 6
kivel 6
kook 6
koop 6
kubyr 6
kuld 6
kuuk 6
kyynihe 6
kyyniq 6
l 6
neeger 6
org 6
palju 6
pomka 6
primak 6
sysso 6
säposkaq 6
tuurakõllaq 6
vaja 6
viis 6
õ 6
.saaniq 5
Eks 5
Hansa 5
Hüpasin teivast 5
Mees 5
Nurk 5
Sell 5
Seto 5
Tere 5
apas 5
c* 5
elu 5
emis 5
etep 5
haba 5
haber 5
himma 5
ihovallaq 5
immis 5
jutustama 5
kabo 5
kadsa 5
kamm 5
karksi nuia 5
kiila 5
kiirga 5
kodu 5
kolli 5
korssen 5
kumaskõlõma 5
kynnIk 5
küts 5
lebama 5
liht 5
mano 5
mees 5
otsi 5
peegel 5
peenis 5
peko 5
plykatama 5
raamat 5
saun 5
suuelläi 5
tummanõ 5
tuurIkõllaq 5
tyna 5
upIkallaq 5
urvIkallaq 5
vyykuma 5
yngõrdama 5
ütenIq 5
Hobuse 4
Karksi 4
Kass 4
Kiik 4
Lamp 4
Napik 4
Pime 4
Pujakõnõ 4
Sate 4
Saun 4
Tõsõst halvstõ kõnõlõma 4
aasta 4
alus 4
arot 4
aug 4
aumees 4
austus 4
autu 4
b* 4
hab 4
habba 4
hall 4
haller 4
hanso 4
hapa 4
harjus 4
haud 4
himm 4
hrv 4
hyhkama 4
ikma 4
illa 4
illos 4
iskmä 4
juhus 4
jõrvama 4
kaasa 4
kapada 4
karksi 4
kelmIstüs 4
kena 4
kera 4
kinka 4
kirg 4
kirgõs 4
klybIstõlõma 4
kobima 4
koer 4
kojo 4
kongalinõ 4
koredsiq 4
krall 4
krananõ 4
kryimItõlõma 4
kuiv 4
kult 4
kurni uulitsalle 4
kygõnõst 4
leib 4
leigo 4
liir 4
lili 4
minema 4
mose 4
mukka 4
määne 4
naine 4
naist 4
nokki 4
noodiq 4
nöps 4
obri 4
palto 4
pekel 4
pidu 4
piuta 4
pois 4
proimõq 4
siil 4
taevas 4
toona 4
tsõigahama 4
tsäposkaq 4
tuurakallaq 4
ummus 4
uurIkõllaq 4
yngõrdõlõma 4
*e?*e?*i?*o* 3
*e?*e?*i?*u* 3
Hamõ 3
Hiirjas 3
Kalmõhtõ 3
Kihot 3
Kiida 3
Kirat 3
Krassavitsa 3
Mine mõtsa 3
Pidu 3
Puranik 3
Purask 3
Sünnipäeva 3
Tegevusest 3
aitäh 3
alait 3
algus 3
armastus 3
armatsõma 3
d* 3
eile 3
haheq 3
halbItsõma 3
haljas 3
helläne 3
hilbõtama 3
hommik 3
hyyhkama 3
iher 3
illo 3
ilmulinõ 3
ilodu 3
ilus ilm 3
juplikanõ 3
järebähe 3
jõmm 3
jänn 3
kalk 3
kass 3
kaunis 3
kergo 3
kilstalinõ 3
kooljaluu 3
krääga 3
krõbahama 3
krõpama 3
kupõrtill 3
kõnnik 3
körtlikanõ 3
langonõ 3
leheq 3
lyitka 3
meelisklema 3
nii nagu kokku leppisime 3
noormees 3
nähro 3
nöps 3
nõid 3
om 3
oma keel ikka 3
oodõrdama 3
pahasti ütlema 3
palama 3
papil on käeh viirukilamp 3
pesumasin 3
pisõrm 3
prälline 3
pränts 3
puhmalonõ 3
ribakallaq 3
teisest poodist ostma 3
tsolinallaq 3
tuurilõ 3
tölkmä 3
tüdruk 3
üks 3
kon 2
.jyyrdlik 2
.kõõniq 2
Aisad 2
Aitäh 2
Auto 2
Elas kord 2
Hea 2
Hüäl meelel 2
Illos 2
Ilus 2
Ilus tüdruk 2
Iststõ 2
Jänn 2
Kae kaali ala 2
Kartul 2
Kergolõ 2
Kidoha 2
Kimmäs 2
Kindlast 2
Kitoka 2
Klatsima 2
Kuut 2
Käolehm 2
Kõõni 2
Lätsi 2
Mina 2
Mõsu mõskminõ 2
Naka 2
Noormeez 2
Palju õnne 2
Peräregi 2
Petli 2
Pia 2
Pulmad 2
Päike 2
Raik 2
Sa 2
Sallima 2
Se 2
Soojenema 2
Taarka 2
Takah 2
Tervis 2
Tõlv 2
Ubin 2
Veerand 2
Viin 2
Võrulased 2
aig kon 2
aitäh 2
alpaka 2
apõrdama 2
arst 2
arõ 2
ask 2
edu 2
etemp 2
haldjas 2
hamõ 2
handsak 2
heidäk 2
heonõ 2
hibõlõma 2
hillä 2
hing 2
hunt 2
hurdanõ 2
huumor 2
huunisa 2
häräpiim 2
hüägä 2
igäveste 2
ihnõhkaal 2
ikkes 2
ilu 2
ilus 2
imetimp 2
inemine 2
istjatsõq 2
itk 2
jaan 2
jahUq 2
jarisõma 2
juntlikanõ 2
juusk 2
jürkmä 2
kahr 2
kaibma 2
kaks 2
karanUq 2
kargama 2
kartul 2
kas 2
kavvolitseq 2
keel 2
kergolõ 2
kibõndama 2
kihenemä 2
kikItelemä 2
kikkas 2
kikkelemä 2
kildanõ 2
kilstanõ 2
kimmas 2
kimmäs 2
kimmäs 2
kippa 2
kohupiim 2
kolbak 2
komplikanõ 2
koolulõ 2
kordumatu 2
kormItõlõma 2
kristall 2
kroosk 2
krustanatsõ 2
kryimama 2
kryimanõ 2
kryimma 2
krystos 2
krõuka 2
kudeliq 2
kullõ 2
kumpmiistõ 2
kupõrduma 2
kupõrkill 2
kygõnist 2
kygõsagamanõ 2
käsikaalt 2
kõlbmaldaq 2
kõlbuldaq 2
kõrvulinõ 2
langasinõ 2
langolinõ 2
laps 2
latsi 2
leer 2
leikes 2
loomine 2
looming 2
lynkatama 2
lähkoppa 2
lõpipudyr 2
lähä 2
ma tulen heal meelel 2
mets 2
mustatsiga 2
muusika 2
mõsu mõsti petliga 2
naha* 2
narmõhtama 2
ninnIkanõ 2
noq 2
nu 2
nähr 2
näiokõsõ 2
nüüd 2
olliq 2
on 2
paeda 2
paisõhain 2
palokärg 2
parkal 2
pihk 2
piisärk 2
porsõndama 2
poslamasla 2
pristav 2
propus 2
pusma 2
puutõrIstaja 2
põngahutma 2
pürst 2
pällün 2
pärn 2
pürst 2
rahutu 2
rinnatsillaq 2
rinnotsõllaq 2
rõbahama 2
rõppama 2
rääkima 2
sataskõlõma 2
see 2
sukundkiq 2
sõidõk 2
sünnipäev 2
taha 2
tahvaja 2
tants 2
tasub 2
tiganiku pood 2
tirõhõhe 2
toidu tegemise õpetus 2
trahok 2
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

kongoline46
joogatama33
kilstak31
hino27
tsipa23
krant22
kohmahus21
kussar21
haam19
hörkelemä19
pokan19
silpama19
talsipühi19
tumananõ19
valItsõma19
ülebsootska19
kruup18
suko18
tsipakõnõ18
ütsalati18
käsivärm17
singahutma17
tilla17
tummanõ17
tätsok17
heiko16
jukUtama16
jõmm16
kohmo16
nimilammas16
präädItämä16
ristetsikko16
ristetämiisi16
tuhnonõ16
kavvõndahõ15
neega15
rutubast15
tiranik15
tsibihändläne15
vigahuma15
.mooska14
helähüs14
jaaheruug14
pränts14
taht14
valmItsõlõma14
valvaskõlõma14
heigonõ13
holdo13
indsItämä13
jokkõlõma13
kavvõndõhe13
liim13
oolotama13
taagan13
joogo12
jurkama12
kiit12
labask12
loodva12
süko12
tugmats12
tõugaskõlõma12
valmItsõma12
valmahutma12
vilualonõ12
.kostkas11
.tukmõs11
huupilaul11
indsmä11
jukkõlõma11
kuurnik11
leemekotus11
mükerdämä11
nabunõma11
pinna11
silpsahutma11
sinksahutma11
sipahutma11
tiakan11
tsipp11
tsiugahtama11
ullinõ11
valvahutma11
haipa10
helläne10
jahvahama10
jamahus10
joopatama10
kallippa10
londo10
mooskas10
mükÜtämä10
perssa10
purupinna10
rais10
ristetämiiste10
ristilde10
sipsahutma10
tsibahutma10
tsipsahutma10
tuhno10
.kalleppa9
.lähkolõ9
.põikus9
.sootska9
hõrUtama9
jehkam9
jemm9
jokUtõlõma9
kaalakõrd9
kraant9
külesnik9
loodo9
munaloomka9
nimilehm9
präätämä9
varatus9
vessem9
hahepai8
huno8
intsItämä8
kapõrduma8
klõisanõ8
kohmats8
kuatütrik8
kurnik8
kurstItama8
lundopää8
maht8
peräsnik8
pirapinna8
suno8
torbahuma8
tougaskõlõma8
tsibahama8
tsibi.hämbläne8
tsibihälläne8
vetsorkalaud8
.kiimus7
heldelinõ7
kergähämä7
kyysagamanõ7
käsivärb7
lesätelemä7
olalinõ7
paassapäiv7
prändsähüs7
puhlas7
põkatama7
rahakõrd7
ristildõ7
sorahõlõma7
suso7
torbas7
tuhmats7
viimädse7
viluvalunõ7
vingUtama7
vinkõlõma7
vitsistü7
.kuurnik6
.lõihkõ6
.lõika6
.väiko.maarapäiv6
haidak6
herosk6
hilläk6
keelelapIts6
klopp6
komplikanõ6
koravka6
kykõsagamanõ6
ladrask6
loohvka6
maim6
mulganõ6
mutItama6
neesna6
nänniline6
paasapühi6
padastõ6
persa6
põigõh6
tassIk6
tsibihämbläne6
tsiugahama6
veessel6
vello6
vind6
vippuma6
ävvätelemä6
õukama6
.põtka5
.rutsja5
.saldüs5
.talsepühi5
apat5
haiskama5
heresk5
hulo5
häbeläs5
hälläne5
hälläskene5
hämmelt5
hürdsätämä5
ilmuisi5
ilotuhe5
jalasusi5
joosIk5
jundõnõ5
jõlbasnik5
kaihma5
kendso5
kirgIh5
klopnits5
klyttjalg5
konetska5
korboh5
kua.tütrek5
kõokruup5
kõrkõlõma5
küüroh5
lablatama5
lobask5
luntnyna5
midrosk5
nedelkas5
padalt5
perkläne5
pessahuma5
pomminaanja5
porski5
proim5
puieaid5
pääsko5
robi5
rutatama5
rutopahe5
saagovin5
serblikäne5
soendik5
sokahuma5
teeda5
tirahutma5
torbõnõma5
tsudso5
tuulävi5
ulli5
unõhuisi5
upildõ5
valinginõ5
veesselähe5
vissenjä5
õukõlõma5
ütteviit5
*e?*e?*a*4
*käne4
*skits*4
.allik4
.häüstlemä4
.kõrkõlõma4
.õukama4
erv4
essüng4
eüss4
hannah4
heikonõ4
helotama4
hobo4
holo4
hudo4
ilja4
jaat4
kahardama4
kergähütmä4
kiilama4
kikkahain4
kläuhahtama4
klüüts4
korUt4
kungahtuma4
kursslakk4
kygõsagamanõ4
körtlikanõ4
käbü4
käänäskelemä4
labima4
lehmildõ4
linnu4
lobisuu4
lootva4
lototama4
miho4
mikul4
muuhaava4
mõisli4
nudsahtama4
nutsatama4
nuumma4
pagand4
parhilt4
perehvaadItama4
postelka4
reess4
salkun4
serekna4
solgun4
sopahoma4
sossila4
sääg4
teedahain4
tradatama4
trei4
trotsuma4
tsimmama4
tsiraskõlõma4
tsirtsmä4
tuuläbi4
tuulõviskrik4
tõhõrdus4
ullidu4
urvildõ4
velets4
vihho4
vihossihe4
viisipoodi4
viskre4
voolu4
*hütmä3
.hüvvüs3
.serpkanõ3
.tilla3
Poldun3
a*3
apõrdama3
armama3
astak3
eevo3
ellama3
essÜk3
helläk3
hindähe3
hudi3
häälItselemä3
iljapäiv3
ilolinõ3
imene3
istja3
jakapäiv3
joosItõlija3
jussUtama3
karmanik3
katsi.vaehistõ3
kavvõndõhõ3
keegatama3
keerahtama3
kergähümä3
kibot3
kihonõma3
kodo.kaeja3
kopp3
korrUta3
korta3
kosok3
kreeben3
kruutska3
kumaskõlõma3
käbrähümä3
kõiküts3
laadan3
laanõvitäi3
lambakiil3
lunksahuma3
maaselits3
moost3
müssü3
nelopoodi3
näräpäne3
paadõr3
paass3
piso3
pisõrm3
podrUsk3
poisokanõ3
poldastõ3
pomminanja3
praasnik3
puhmalonõ3
punsahuma3
puura3
rumka3
rutõbusi3
räbIk3
rätItämä3
rüäolõkonn3
rüäolõkunn3
saagovinn3
sagõhus3
saldus3
samah3
serpIkanõ3
solmahutma3
summaviiel3
sääl3
tahvatsõlõma3
trollapäiv3
tsakatama3
tsarta3
tsibi3
tsidsi3
tsäik3
tsõõrakoh3
tsõõrakuh3
tuu3
tõrõskõlõma3
tülgähütmä3
vaalka3
vagUhuisi3
vakanaane3
varjus3
vitsist3
õigunõ3
öüss3
*e?*e?*i*2
*e?*e?*i?*a*2
*e?*e?*i?*õ*2
*e?*i*2
*ei?*ä*2
*hutma2
*õ*2
.tälknemä2
Kõivosõir2
Tiranik2
aigpühi2
ammUkasõ2
armItsõma2
armatsõma2
ede2
elläi2
haap2
haapt2
hangunõ2
happ2
helgäs2
hibisemä2
hiibak2
hiitra2
hillak2
hillebidi2
hämästümä2
häälitselemä2
hõim2
illakunõ2
illanõ2
ilmulikku2
imisemä2
indsümä2
innIskäne2
irvIkil2
iuhanõ2
jarisõma2
jedronakampson2
juntlikanõ2
järähömä2
kala2
kangUtõlõma2
kannalinõ2
karso2
kasu2
keerahutma2
kelmIstüs2
kidsIstelemä2
kihenemä2
kihhe2
kiistka2
kilok2
kiri2
kirstupoiss2
kiskjäne2
kobahtama2
kogohaja2
koobõh2
korpak2
korva2
koso2
kossak2
kott2
kropama2
krutska2
krõbima2
krõõbatama2
ku2
kumahtuma2
kumpmiisi2
kuusipoodi2
käbrolinõ2
kõrkõlõma2
kõivosõir2
kõrbahutma2
TÄISLOENDhea.txt