Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 104182 ehk siis umbes 283 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

vöö 203
öö 176
ivateme 154
magama 154
pirrupiht 154
ollive 149
võta 132
käolill 128
vöö 123
puukaba 121
päike 118
kõbisteme 114
sülelema 113
tänav 113
öö 113
näitsi 112
värme 112
lähin 111
täiesti 111
Ünnima 110
äkiste 110
õige 110
ühendus 110
äike 109
õied 109
nööper 108
pedäjes 108
põll 108
veersökk 108
vihäge 108
värk 108
võts 108
õike 108
ülikuul 108
üüseld ~ üüselt 108
käng 107
välismaa 107
ääp 107
õis 107
ütelnu 107
rüalill 106
tüli 106
õiglane 106
pedäjeoss 104
päikesekiir 104
tööpäev 104
väkram 104
leepäme 103
vöörmünder 103
õmblema 103
kalavõrk 102
koostö 102
pärm 102
hommik 98
määrdime 96
tullu 96
läheb 91
Miu 83
salk 75
lähiksel 72
raestik 70
ajama 69
oder 68
tegema 66
on 65
vunk 64
aal 61
hea 60
minu 59
rahendik 59
mes 58
neid 58
vilets 58
kannustik 56
kusirautsik 56
mulgimaa 56
om 56
kartul 55
sekenteme 55
planeete 54
etsiteme 52
hobune 52
mees 52
see 52
ahtak 50
head 50
peru 50
sinnade 50
soendi 50
jundse 49
a 48
aeg 48
mina 48
ullame 48
jämme 47
laps 47
lõikuma 47
olema 47
prilla 47
esik 46
kolesti 46
kolts 46
mikes 46
võsandik 46
aitäh 45
enepin 45
poisid 45
aamerteme 44
ei tea 44
litu 44
pikkus 44
käräme 43
Hls 42
alevik 42
bair 42
ilu 42
keel 42
musi 42
jänn 41
sombu 41
vanaema 41
õhvik 41
endin 40
ennistene 40
epenteme 40
kõhn 40
ma 40
pera 40
sass 40
seal 40
teie 40
Plats 39
arv 39
iild 39
jahvateme 39
kaperdeme 39
patrame 39
põhmas 39
ikka 38
irr 38
iukleme 38
kiiserdeme 38
koogerdeme 38
kugur 38
ludsime 38
luusterteme 38
mater 38
mets 38
mulle 38
mõtsan 38
sihane 38
tümik 38
ulaleme 38
võpsik 38
auto 37
hää 37
ikki 37
ilmatu 37
jaamame 37
jabruteme 37
kalberdeme 37
kipest 37
mühüs 37
pidu 37
põõsas 37
ribeleme 37
t 37
teevad 37
varembest 37
aasta 36
embama 36
ennempest 36
kaasa 36
kiiateme 36
kiimame 36
kirskleme 36
kuma 36
luumus 36
pood 36
priiskama 36
pude 36
päräst 36
sauk 36
tiim 36
vanapagan 36
agrik 35
ampsleme 35
jõle 35
kanermu 35
kargaje 35
kuidas 35
pilore 35
rehnut 35
sitikmarja 35
tere hommikust 35
tulejalg 35
ulkme 35
vaataja 35
alusteme 34
argeldeme 34
ehme 34
jauname 34
jube 34
jõõpme 34
kabe 34
kabeste 34
kahu 34
kajateme 34
kanavarvas 34
kergateme 34
kunnes 34
putsme 34
talitus 34
tulema 34
vudinen 34
Koni 33
Valate 33
aasas 33
ahmme 33
argpüks 33
asupaik 33
ennempine 33
erekas 33
jõlkme 33
kirilind 33
kiskleme 33
kodo 33
larm 33
latrame 33
liisunu 33
lärm 33
lärmäme 33
maaaigus 33
toogusteme 33
tsõõr 33
ulak 33
utme 33
võsastik 33
Gõõtsed 32
auguteme 32
aukame 32
elles 32
elmes 32
hakkama 32
hing 32
iinotsan 32
inetu 32
ise 32
jõhkerteme 32
jõõbisteme 32
kannune 32
labime 32
linnupuu 32
mailm 32
need 32
paasmas 32
tarbeks 32
tiinud 32
tubli 32
ulanteme 32
vaatama 32
Kaev 31
ajok 31
and 31
arineme 31
atserdeme 31
embus 31
etsik 31
judinel 31
kalender 31
kapsas 31
karts 31
koldsik 31
kooberteme 31
kõhvetu 31
lapju 31
meelitseme 31
oled 31
pinni 31
sab* 31
saba 31
soovima 31
sulle 31
tahraaid 31
tahtan 31
tahtreaid 31
tõreleme 31
vatrame 31
aarant 30
askeldeme 30
askus 30
eemal 30
ehtne 30
heeg 30
irrik 30
jahtme 30
jären 30
jõurame 30
kaenu 30
kahjatseme 30
kant 30
kenäk 30
kergemiilne 30
kirk 30
kohev 30
kondiline 30
korralik 30
käänme 30
l 30
ladsime 30
larkame 30
laterdeme 30
lirkame 30
loegard 30
luhverteme 30
matus 30
minul 30
murelene 30
mässäme 30
riided 30
romme 30
sügeleme 30
udrik 30
vrd 30
Jook 29
Peta 29
Suured 29
ep 29
esimene 29
etsitei 29
igävel 29
ildaaigu 29
iukame 29
joni 29
kedru 29
kimp 29
kohvik 29
koigrune 29
koomusteme 29
kõmm 29
külmärohi 29
lajak 29
lihtine 29
liimak 29
linnuke 29
manulik 29
mehed 29
mekk 29
mulgi 29
oot 29
pahkluu 29
paie 29
palju 29
reede 29
robeline 29
rääskleme 29
seedume 29
sehkeldeme 29
siis 29
tallinn 29
talna 29
turss 29
vartame 29
vend 29
ännälene 29
aega 28
ahervare 28
ainult 28
aletseme 28
anks 28
eläv 28
ema 28
enda 28
idur 28
iline 28
imeline 28
junlane 28
jõhmerdeme 28
kaalkoogu 28
kahar 28
kere 28
kevad 28
kibuvits 28
kidur 28
kolame 28
kolatu 28
koodseldeme 28
kunas 28
kunstnik 28
köperdeme 28
küit 28
küüpjalg 28
larmame 28
lekk 28
lõmime 28
meeldiv 28
moonake 28
mühäk 28
nigu 28
nooseldeme 28
oota 28
paterteme 28
põdeme 28
raskejalane 28
rautsi 28
rukkilill 28
rõba 28
rünnäk 28
sool 28
soust 28
sõnateme 28
tosnak 28
tuitu 28
vaarak 28
Tehtud 27
aamme 27
aamreke 27
agar 27
ampsme 27
apats 27
arsk 27
ehtud 27
eluk 27
ikke 27
jaan 27
jaanibe 27
jupme 27
jõmask 27
kaimus 27
kallistama 27
kehväline 27
klaar 27
kogunist 27
kohre 27
koiberdeme 27
koigert 27
komberdeme 27
kompame 27
koperdama 27
kunnilgi 27
kusagil 27
köögerdeme 27
lahti 27
mulame 27
nõidus 27
palama 27
tramm 27
usaldama 27
vireleme 27
võrgutse 27
ämp 27
äristeme 27
õgime 27
õppeme 27
Ootama 26
abinaine 26
ahvelteme 26
alatine 26
arvutama 26
aseldeme 26
ediotsa 26
elänik 26
emm 26
heegeldama 26
hubane 26
ihnus 26
ilkame 26
illikse 26
imelik 26
irskleme 26
joonelt 26
jugame 26
keniteme 26
kepsik 26
kibu 26
kihtine 26
komp 26
kontrik 26
koovit 26
kujuteme 26
kutsa 26
kögin 26
köpsik 26
laupäev 26
maitleme 26
mölläme 26
natuke 26
närveteme 26
nüüd 26
pirtu 26
puulpäe 26
sakeld 26
sekeldeme 26
sokk 26
sõname 26
tagant 26
tuline 26
vaarame 26
vanatont 26
änks 26
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

puud5279
tüdruk158
tütrik154
tüdrik153
sõuke146
temä135
sahvt132
süütme131
ürjatus125
tõstatus123
sõpu122
kõrralik120
sõba119
lehmämokk117
kõrdlik115
lähiksen114
näidis113
näitme113
väike110
enämb109
näiu109
näütme109
eläjemokk108
märätseme106
piiskäme106
süitme106
ärälteme106
vähike105
engätseauk104
nõnda104
kõll103
änäp103
engätsekotus102
enämp102
enäp102
kõtt101
märkume101
möldrimiis101
liipäme100
nõnna99
taevavõti99
käokaldsa98
vähik98
änämp98
määrgume96
kümnaasijum95
iuk94
edvik88
ungur87
ilus62
kahme61
puhmas60
põrmand58
mulk54
tidruk54
kes53
artsik52
.simman51
kard51
alla48
kask48
kaunis47
uudi47
äidsen47
pilak46
ungert46
arjak45
assak45
leeduk45
mudsu45
raanik45
sääne45
jaanuar43
luum43
manu43
sitikmari43
vats43
väga42
amaleme41
edeveme41
irmus41
koer41
alle40
edimelt40
kõdur40
larmitseme40
sehkendeme40
sitik40
ungerjas40
ahtik39
ehk39
irtme39
kass39
kerge39
kiha39
laube39
lirtame39
pluuse39
raendik39
jõõbiteme38
kos38
lihtne38
salme38
ta38
tuup38
aga37
ahes37
edvisteme37
engel37
enne37
kori37
lemmel37
loigas37
niil37
peri37
aeleme36
kole36
korten36
rõun36
vast36
ase35
imu35
jahume35
jaurame35
jänes35
kenä35
kotus35
kuneme35
kõre35
nakkame35
aig34
enneaigne34
keväteme34
kuumaline34
leedu34
loikam34
lututeme34
lähiksel34
pahru34
puhm34
säng34
tere34
ala33
all33
ameleme33
elü33
ilmaaigu33
jutus33
kitsik33
konds33
kortel33
kuju33
kus33
linume33
loigats33
mojal33
noks33
rasse33
saama33
33
ääl33
üitsi33
alb32
arbeldeme32
julge32
kahmerdeme32
kakk32
lobiseme32
loisk32
matserdeme32
mesi32
oss32
peräst32
salume32
susi32
ennemp31
ennep31
esiärätine31
kaatsam31
kahre31
kodu31
koguni31
kärg31
kõlbame31
kõlbume31
leegusteme31
lihtlabane31
lipen31
nägus31
vaist31
vüürüs31
õlpa31
ennist30
esämaa30
illaaigu30
irent30
jäss30
kadsa30
kasuk30
kehv30
kipe30
kogusen30
kollame30
koru30
kuntslik30
kõditeme30
kõhnetu30
kõla30
kõrd30
pakilt30
põrmat30
raskejalgine30
seante30
ullak30
vaevame30
üitspuha30
ütsi30
asjande29
edvi29
ennekikke29
ilma29
inime29
irants29
kigepäält29
kiheleme29
kohe29
koigur29
koletu29
kore29
kuum29
kuut29
kõetu29
kõmu29
linuteme29
neidis29
oks29
peni29
rehi29
ätsäk29
õkva29
üten29
üüselt29
astme28
eng28
esikeskine28
illa28
ilm28
ingel28
isu28
jahvame28
kakkame28
kandlik28
kandlin28
kedruteme28
kesänoorik28
kun28
kuri28
kõhetu28
labane28
loimik28
longerdeme28
luine28
nummer28
nööserdeme28
oma28
põhi28
sihande28
taga28
ärm28
ürgäme28
akkame27
ale27
aletig27
ardu27
elkme27
ennastvastu27
iks27
iran27
kaste27
kitsas27
koigerts27
kuntsak27
kädsä27
lokerdeme27
maja27
mannerg27
manulin27
mineme27
park27
pitsiteme27
puditeme27
selg27
tahr27
tugev27
urkme27
uss27
uurat27
aake26
allas26
edeve26
iilme26
ilmaasjande26
ilmasante26
jaanuaar26
jagame26
jandame26
jõhverteme26
kakneme26
kare26
kargame26
keerenteme26
kikk26
koht26
konks26
konts26
kooguteme26
korju26
kuliteme26
kurat26
kõdisteme26
kõiv26
köüds26
larasteme26
loikleme26
neiu26
pirts26
putme26
sõnuteme26
tagast26
ürgüs26
aavelteme25
aigilm25
edvisk25
ere25
igävest25
ikk25
irt25
jakk25
juun25
juurets25
järg25
kaoteme25
kedsä25
kiidsert25
kiil25
kipitseme25
koda25
koeranagel25
kope25
kujume25
kundsep25
kurapidi25
kurtme25
kuuluteme25
käperdeme25
kõev25
kõju25
kõlame25
lameme25
leeguteme25
lobame25
lomberdeme25
loosterteme25
mis25
mokalill25
muus25
muutme25
põdurik25
sain25
tiidme25
vaga25
vaim25
vihane25
Tere24
ardsik24
engeline24
ihvtine24
ilda24
illuksi24
imeme24
järe24
kajame24
karisteme24
kindel24
kolbits24
kolkame24
kottelt24
kuagi24
kude24
kunnegi24
kunts24
kuulme24
kõhnateme24
kõikme24
kõmak24
ladus24
leidme24
läpäts24
lõpme24
maailm24
mahutu24
nariseme24
pakk24
punume24
puulbe24
raske24
ruime24
takan24
üüseld24
aak23
aru23
ennine23
jakuteme23
juhtme23
juuni23
jõõbik23
kahkleme23
kalde23
kandje23
kange23
karune23
keeruteme23
kergek23
keri23
kestme23
kirik23
koigerdeme23
kostme23
kuna23
kurtav23
kärbän23
lausme23
lirgats23
lompame23
luits23
lummer23
luule23
lõuskame23
magus23
musu23
nutt23
osa23
puulpe23
püsüme23
ramp23
rist23
seisme23
siin23
taol23
vaene23
varik23
viruteme23
viskame23
üitstapuha23
üübik23
aamert22
aid22
arduk22
edin22
iki22
juunig22
juur22
jäkkume22
jõud22
kabame22
kahtleme22
kainal22
kakasteme22
kanik22
kastus22
kesänaene22
kiiame22
kiirdleme22
kiiverdeme22
kirivene22
kiskme22
kolak22
kolk22
kuagikõrd22
kulateme22
kunnigi22
käime22
kändsäk22
käsi22
käsik22
kõdrik22
kõlts22
kõrva22
lauba22
löüdme22
neio22
nooguteme22
ottigi22
pakitseme22
põderik22
põud22
raamat22
rükme22
seake22
siake22
TÄISLOENDhea.txt