[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 25 artiklit

jahume <.jahva, jahu ~ jahva> jahvatama jahvet jahvatatud; jahveti jahvatati; jutt joosep, ku tatra veśke jahvap jutt jookseb, nagu tatra veski jahvatab vt jahvame

.kahmame <kahmade, .kahma> haarama

kahme <kahme, kahmet> kohmetu sii poiss olli nii kahme see poiss oli nii kohmetu

.kahvme <.kahva, kahva> viskama (vett) ma kahvse sannan endäl vett selgä ma viskasin saunas endale vett selga

kam´me <.kammi, kammi> kammima, harjama

ladume <ladude, lao ~ ladu>
1. laduma, laotama raiuti mõtsa maha ja oksa laoti laiali raiuti mets maha ja oksad laotati laiali
2. peksma, lööma ladus kaitskümmend uupi sel´gä lõi kakskümmend hoopi selga
3. läbi käima, hulkuma temä om kikk kotuse läbi ladunu tema on kõik kohad läbi hulkunud

lagame <lagade, laga> plagama poisi pannive lagame poisid panid plagama

lagume <lagude, lao> lagunema, katki minema, pehmeks minema amba lakkive ärä hambad lagunesid ära; erne sisse är lagunu, pehmes keenu herned on sisse ära lagunenud, pehmeks keenud

lahe <lahe, lahet>
1. lõhe, pragu lahe tuli kuiva puiest pragu tuli kuivade puude pärast
2. lahe, lahtine me olem puha lahe kopsege ja terve rindege me oleme kõik lahedate kopsudega ja terve rinnaga (st tugevate kopsudega)

lahi ~ lahe ~ lahja ~ laih <lahja, .lahja>
1. lahja, vähese rasva või rammuga ka sa kanget kohvit tahat või lahjepet kas sa tahad kanget kohvi või lahjemat
2. taine (liha) küll olli ää sii lahi liha küll oli hea see taine liha

.lahke <.lahke, .lahket> lahke, sõbralik, heasüdamlik lahke suu annap sõpru lahke suu (st sõbralik jutt) annab sõpru

.lahkume <.lahkude, .lahku>
1. ära minema, lahkuma lahkuden ollive kigel pisäre silman lahkudes olid kõigil pisarad silmis
2. lahku minema, eraldi minema lahkusi naesest äräde läksin naisest ära lahku
3. lahtuma, laiali minema, hajuma joba taevas akkas lahkume, pilvi lahkuv ärä juba hakkas taevas selginema, pilved hajuvad ära

lameme1 <lamede, lame>
1. pikali heitma, maha või alla vajuma üits kuusk kummartes, kikk laań lames üks kuusk kummardas, kogu laan heidab maha (= rahvas kirikus)
2. lebama, pikali olema ku kava ta taht lamede kui kaua ta tahab pikali olla

lameme2 <lamede, lame> lauguma, lagunema, katkema mõni rõõvas om ere vai vana, sii lames laiali mõni rõivatükk on hõre või vana, see laguneb laiali

.lar´pme <.larpi, larbi> lürpima, isukalt sööma ta iśt lavva manu lar´pme ta istus laua äärde sööma

.laskme <.laske ~ lasta, lase>
1. laskma (midagi teha) lask laseb; laśk laskis; laśsev (nad) lasksid; lase mu ärä jahvate ende kot´t! las mul oma kott ära jahvatada! (st oma jutt enne lõpuni rääkida)
2. laskma (jahilooma) miis tahtś karu laske mees tahtis karu lasta

.laulme <laulta, laula> laulma lina kakmise man olli laulet lina katkumise juures oli lauldud

leh´tme <.lehti, lehi> Hls lehte minema keväde puu lehive kevadel lähevad puud lehte

.leh´vme <.lehvi, lehvi> lehvima lipu lehvive tuule kähen lipud lehvivad tuule käes

.liim´me <.liimi, liimi> liimima, kleepima levätaignege liimsi pupel juusse pähä leivatainaga liimisin nukule juuksed pähe

luhime <luhide, luhi> Krk niitma (halvasti); vehkima ein om kik luhan maha luhit hein on luhal kõik maha niidetud

.lõhkme <.lõhku, lõhu>
1. lõhkuma, katki tegema ta om maruvihane, lõhk kikk asja purus ta on maruvihane, lõhkus kõik asjad katki
2. midagi intensiivselt tegema obene pańd(s) lõhkme hobune hakkas perutama

.rüh´mme <.rühmi, rühmi> rühmama, hoogsalt töötama, tööd rabama temä taht egä päiv rühmi tema tahab iga päev tööd rabada

.tahtme <.tahta, taha> tahtma tahten miut ende pojal naises ta tahtnud mind oma pojale naiseks

.vahk´me <.vahki, vahi>
1. valvama üits lännu väl´lä vahkme üks läinud välja valvama
2. vaatama, vahtima ta jäänu vahkme ta jäänud vaatama


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur