Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 39486 ehk siis umbes 107 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

öö 124
vöö 112
näitsi 96
määrdime 95
õige 95
lõikuma 94
öö 93
vunk 92
ääp 92
ütelnu 91
äkiste 90
vöö 89
käng 88
võta 88
võts 88
äike 88
ürjatus 88
magama 86
õied 86
käolill 85
vihäge 85
päike 84
kõbisteme 83
täiesti 83
tänav 83
õmblema 83
rüalill 82
värk 82
õiglane 82
õike 82
üüseld ~ üüselt 82
pedäjes 81
tüli 81
väkram 81
vöörmünder 81
Ünnima 81
ühendus 80
ülikuul 80
sülelema 79
kalavõrk 78
lähin 78
veersökk 78
värme 78
koostö 77
päikesekiir 77
põll 77
õis 77
välismaa 76
pärm 74
tööpäev 74
pedäjeoss 72
neid 66
ollive 65
mulgimaa 64
puukaba 63
tullu 62
bair 61
tegema 57
ajama 52
Miu 51
hea 51
hing 51
vaste 51
om 50
kuduma 48
esik 47
laps 47
rehnut 47
teevad 47
tiinu 47
lendama 46
soendi 46
sombu 46
Jook 45
aal 45
ema 45
soovima 45
tahtma 45
vend 45
vilets 45
kunstnik 44
kurss 44
on 44
tiim 44
tiinud 44
trpile 44
aastat 43
ahervare 43
endin 43
kohegil 43
kunnilgi 43
head 42
hobune 42
kanavarvas 42
kook 42
kool 42
lahti 42
sadama 42
t 42
v 42
vedama 42
vesse 42
esa 41
kallistama 41
keel 41
koovit 41
mets 41
mõtsan 41
olema 41
pruut 41
rebane 41
seal 41
seerakas 41
tubli 41
viljandi 41
Lokaal 40
hommik 40
kalender 40
kalli 40
kibu 40
kohvik 40
mulgi 40
nilgi 40
petlik 40
saiake 40
sellen 40
sidus 40
sokk 40
sulle 40
tulema 40
tund 40
vaataja 40
vanaema 40
aherik 39
ahtak 39
kaisutama 39
kangus 39
kapadsi 39
kartul 39
kose 39
kulgur 39
lapju 39
liimak 39
matus 39
paiane 39
pidu 39
poisid 39
reng 39
tahtan 39
talitus 39
talna 39
tarvis 39
terra 39
trumm 39
usaldama 39
vaatama 39
Hls 38
Kaev 38
aastet 38
aidak 38
ball 38
heeg 38
kaer 38
kapsas 38
kasine 38
koperdama 38
korralik 38
korras 38
korrastama 38
kuidas 38
kulg 38
meel 38
mina 38
minul 38
naabert 38
orashein 38
rautsi 38
riided 38
s 38
sise 38
soovib 38
talumees 38
tarbeks 38
tegid 38
trepile 38
virre 38
Baar 37
Suured 37
aasta 37
hubane 37
kevad 37
kolts 37
kusagil 37
malakas 37
meeldiv 37
mees 37
minu 37
paigas 37
priiskama 37
pulmapidu 37
rukkilill 37
sei 37
seotus 37
sool 37
sumin 37
tahan 37
taldrik 37
tsirkus 37
tulemast 37
ust 37
vilistab 37
vrd 37
Agar 36
Asjad 36
Ese 36
Hani 36
aiamaa 36
kaaldak 36
kalkun 36
kibuvits 36
kodo 36
kogunisti 36
konnegi 36
kraadi 36
leidma 36
lemmik 36
liisuma 36
mulle 36
oder 36
riide 36
sombune 36
tallinn 36
tikkima 36
vesserte 36
Valate 35
ahne 35
eemal 35
ikka 35
illikse 35
kimp 35
kirilind 35
klaar 35
koeki 35
kokku 35
koldsik 35
linna 35
login 35
läheb 35
mekk 35
palama 35
reha 35
siiras 35
taln 35
tillikse 35
ulg 35
vt 35
Algselt 34
Nuss 34
aitäh 34
arvutama 34
hapupiim 34
kunnes 34
nillane 34
paie 34
pair 34
peamiselt 34
pera 34
pilutama 34
ring 34
saba 34
sajand 34
sina 34
veskimiis 34
Seks 33
Tikitud 33
alevik 33
hamreke 33
hooo 33
hää 33
kaalkoogu 33
kaarnet 33
kaart 33
katma 33
kaunist 33
kirikirjat 33
kogundist 33
kramm 33
loigard 33
naisega 33
pude 33
usaldus 33
vennike 33
Peta 32
abivalmis 32
aeg 32
alles 32
arbuus 32
ehtud 32
hellitl 32
humal 32
ise 32
k 32
kaasa 32
kambak 32
kinmäs 32
koekiri 32
käima 32
leivajuuretis 32
lihav 32
linnuke 32
maitse 32
niru 32
oled 32
oluline 32
oot 32
oota 32
pagar 32
paia 32
pea 32
pikkus 32
sitikmarja 32
tere hommikust 32
tikkimine 32
Gõõtsed 31
Katud 31
Meie 31
aamreke 31
areng 31
arve 31
ei tea 31
embus 31
emm 31
enamasti 31
esimene 31
esitlus 31
esmasp 31
gramm 31
hakkama 31
kaunistatud 31
liisunu 31
liisunud 31
maalaps 31
mi 31
mikes 31
musi 31
mustikas 31
muutsuteme 31
nalja 31
noot 31
oodang 31
paatspuu 31
pettlik 31
pikkusge 31
pinal 31
pirrupiht 31
riha-alune 31
rukis 31
usaldav 31
Esitluse 30
Koni 30
Kuulamast 30
Prilla 30
aamre 30
ainult 30
aitah 30
ehtima 30
embama 30
haamer 30
helde 30
hundinui 30
idee 30
j 30
jaoks 30
kaasas 30
kaenu 30
karjapoiss 30
kaunistama 30
kurtav, 30
kurtav, kurtave, kurtje 30
kuutsle 30
kõblime 30
labidas 30
laineteme 30
leinave 30
liikumine 30
m 30
mehed 30
moonamiis 30
musitama 30
nurk 30
otsima 30
pigert 30
põhmas 30
sab* 30
vahtima 30
Hari 29
Lootus 29
Muist 29
Usk 29
abiks 29
alali 29
ehitud 29
esiti 29
esmaspäev 29
iseseisev 29
kõrumine 29
laupäev 29
miuge 29
murelene 29
need 29
oodus 29
paiase 29
planeete 29
pluus 29
süa 29
tramm 29
Hopene 28
Plats 28
Toode 28
aega 28
ago 28
arenema 28
auto 28
ehtne 28
eldene 28
haamreke 28
heegel 28
ilu 28
jaksas 28
juhtima 28
l 28
laenama 28
lehes 28
lvilistab 28
mäs 28
näräk 28
oodake 28
piifa 28
suudleme 28
Helme 27
Ootama 27
Riided 27
Töö 27
aaset 27
h 27
jahumatt 27
juustekakjet 27
kabe 27
karistama 27
keelen 27
kugur 27
kuluein 27
kvartal 27
lasvalate 27
lähme 27
lühike 27
mailm 27
närts 27
ootus 27
paiene 27
piisa 27
pirukas 27
säl´g 27
väärtus 27
Kõõts 26
Looming 26
Tehtud 26
enda 26
heegeldama 26
helista 26
helistage 26
hullud 26
kleit 26
käsitöö 26
lööve 26
mene 26
meä 26
müristes 26
müüa 26
prilla 26
pugu 26
sünd 26
kannustik 25
kõltsak 25
küla 25
kütsti 25
lepälind 25
paasmas 25
Päris 24
Väkram 24
kaaltukk 24
lahendik, 24
lähedal 24
lämmes 24
moonake 24
puulpäe 24
tuuts 24
Jalanõu 23
Jäär 23
jänis 23
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

vähik268
sõpu92
sahvt90
tütrik88
näiu87
näidis86
kõll85
neidis85
tüdrik85
enäp83
kõrdlik83
lehmämokk83
lähiksel83
märkume83
ärälteme83
kõrralik82
lähiksen82
temä82
väike82
änäp82
engätseauk81
määrgume81
ehk80
piiskäme80
änämp79
eläjemokk78
enämp78
nõnda78
nööper77
sõuke76
taevavõti76
tüdruk76
näitme75
edvik74
möldrimiis74
nõnna74
käokaldsa73
kõtt73
kümnaasijum73
leepäme73
süütme73
vähike73
liipäme72
süitme72
engätsekotus71
sõba71
märätseme67
enämb65
näütme65
uudi54
vats47
neio45
neiu43
edvisk42
kard41
kunnigil41
larasteme41
peenik41
ta41
tagast41
laube40
rehi40
sitik40
tidruk40
sitikmari39
uus39
ek38
kastus38
kiha38
koru38
verdume38
kamp37
pitskume37
rihe37
siake37
alb36
alle36
iran36
kainu36
kurdu36
loikam36
luits36
lusik36
nülgme36
rämejahu36
korju35
kuagi35
kuna35
loigas35
ninda35
nooper35
rasse35
vaist35
verbume35
iks34
kaenal34
kainus34
kuda34
kunnegi34
löüdme34
nilgme34
piin34
piserdeme34
pluuse34
seake34
vast34
kask33
kori33
kune33
seante33
susi33
õlpa33
ka32
kadsa32
koht32
kudas32
kunnigi32
loigats32
longerdeme32
luuse32
nakkame32
nina32
ninna32
preili32
puditeme32
rii32
selg32
aigapidi31
akkame31
ardu31
iki31
irants31
irent31
irents31
kaarn31
kah31
kainal31
kuni31
leeguteme31
liipame31
mokalill31
muudsuteme31
siande31
kaaren30
lomberdeme30
luule30
piht30
reili30
ullak30
vajume30
engel29
kavelt29
kes29
liikam29
ling29
lomberteme29
lummer29
luupme29
nimunaat29
ottigi29
peri29
põdurik29
siante29
uur29
vajome29
jutus28
koskume28
lahentik28
leegusteme28
lihave28
linuteme28
mojal28
mudsuteme28
näserik28
piirame28
piirme28
pilak28
vaikine28
esämaa27
keskkuul27
kuuliluu27
köüds27
lahink27
leidme27
lihtlabane27
lobame27
loisk27
longerteme27
mehkeldeme27
nariseme27
nartskme27
nummer27
omitsi27
puulbe27
sain27
säng27
taga27
tiidme27
edvi26
ingel26
kaunis26
kurtav26
labane26
laentik26
lihane26
lihvak26
lont26
lusk26
oss26
pahru26
peenike26
pildme26
puhm26
puulpe26
sein26
vurts26
eläjäs25
ike25
kamak25
kaugelt25
kedsä25
keri25
kuuljaluu25
kõdisteme25
lahkume25
lekk25
lihava25
musu25
muus25
neelusk25
nõre25
ommetsigi25
pitsiteme25
põrmand25
raanik25
ulbak25
enämbest24
jäkkume24
ken24
kurtave24
kurtje24
küdse24
lahendik24
laristeme24
lauba24
linume24
lobiseme24
neelupeni24
oks24
puulba24
raendik24
sälg24
änäpest24
eläjä23
enämpest23
kaste23
kohe23
kos23
lihtne23
lihverts23
loimik23
lokk23
mudsu23
muial23
perätside23
aigapiti22
kandle22
kuagikõrd22
kädsä22
leekam22
luuletus22
nässik22
palu22
päevätse22
eläje21
eläjes21
kortel21
kotus21
kütse21
liug21
nõna21
puhmas21
unt21
elle20
kandla20
kus20
küdsä20
mehkendeme20
pudisteme20
rabitseme20
äidsen20
Luum19
jakkume19
vaga19
vastne19
einateme18
jakkame18
kõditeme18
kõlbame18
põderik18
põrmat18
täädme18
maratseme17
mujal17
päälitsigu17
põdrik17
ungert17
korten16
lokat16
päälistigu16
ungerjas16
vastane16
Kesu15
Kõngerts15
Larbe15
ilus15
käüs15
luum15
rehitseme15
üüselt15
Illike14
Loikam14
Lots14
Palu14
Väits14
ame14
einästeme14
ele14
kasuk14
kopp14
kostume14
kunt14
perästigu14
päevätus14
rügä14
üüseld14
Ame13
ahun13
kopak13
lots13
redel13
sõõr13
tere13
Ahun12
Iisebe12
Varik12
iisebe12
kesu12
kõlbume12
larbe12
lõõr12
nire12
salme12
sihande12
Sõpu11
kopake11
miis11
penipütsik11
väits11
kass10
kõngerts10
puu10
Rügä9
Tere9
isa9
karu9
koer9
loodus9
maja9
mulk9
naine9
nii9
purres9
saantigi9
Käüs8
Mis8
kodu8
raha8
siga8
sõklume8
varik8
illike7
jäkkame7
lill7
maa7
päev7
saantig7
sõglume7
ungur7
väga7
Aama6
Päe6
kaar6
kapp6
mis6
mägi6
raamat6
riha-alune6
sa6
siin6
sõber6
vesi6
Äidsen6
üits6
Leeduk5
Maja5
Mütäs5
Pedäje5
aab5
kik5
kui5
kukk5
kunts5
loll5
mesi5
muna5
nõukas5
oma5
pere5
taller5
talu5
tee5
viir5
äitse5
üük5
.söelteme4
A4
Jah4
Mulk4
Raha4
Sard4
a4
aga4
eesti4
ellerdeme4
ime4
ja4
järv4
kell4
kikk4
kirik4
kott4
kutsiratsik4
kuu4
käsi4
leib4
libe4
liha4
lind4
mia4
müüdä4
paat4
pedäje4
peni4
perse4
poiss4
pool4
pulst4
punane4
pürst4
rõõm4
rõõmus4
saama4
sai4
salgme4
suu4
tore4
tuli4
uss4
vana4
viin4
õlu4
.näpmä3
.purtskame3
Iist3
Kaju3
Karu3
Kass3
Koer3
Nii3
Oma3
Perse3
Poiss3
Puu3
Pürst3
Sa3
Saama3
Tore3
Uisk3
ajotiliselt3
aru3
asi3
ei3
h*3
jalg3
jää3
jõgi3
kaba3
kaits3
kala3
TÄISLOENDhea.txt