Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 128913 ehk siis umbes 352 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

madjak 171
oid 171
kivitsakk 163
kirk 160
vöö 160
irrik 159
õigede 158
ladisteme 155
libluk 152
vagane 150
kõõpme 142
pasme 138
nisateme 134
öö 131
sulg 125
käolill 124
ikki 120
lennuteme 120
vunk 119
riiväteme 117
lülüteme 114
kalavõrk 111
lahendeme 111
päike 110
õis 110
ürjatus 110
riisme 109
ütelnu 109
sehkeldeme 108
junask 107
kirmas 107
võta 107
vöö 107
lähin 105
värk 105
äkiste 105
õike 105
määrdime 104
põll 104
tuulekeeris 104
vihäge 104
õige 104
pala 103
sülelema 103
lendleme 102
tööpäev 102
erel 101
kamberdeme 101
kõbisteme 101
labatselt 101
värme 101
käng 100
öö 100
kiiateme 99
pedäjeoss 99
pedäjes 99
tänav 99
tüli 99
neid 98
näitsi 98
päikesekiir 98
väkram 98
välismaa 98
õmblema 98
ühendus 98
kirigusaks 97
täiesti 97
õiglane 97
ülikuul 97
kõll 96
ääp 96
õied 96
üüseld ~ üüselt 95
Ünnima 94
pärm 92
rüalill 92
võts 92
larant 91
äge 91
äike 91
juuskleme 89
vöörmünder 89
sahkame 87
vilets 87
koostö 86
hommik 84
kärssäme 83
kidu 82
põndak 82
ilpneme 81
tüküs 81
linguteme 78
võleteme 76
kartul 74
parandus 74
pööris, pöörus 74
illukesi 73
etsitei 72
opsame 72
vilpsateme 72
kerjus 70
toogusteme 70
lumbume 69
planeete 69
mulgimaa 68
koigerdeme 67
uurakil 67
kannune 66
lähker 66
lipsateme 65
luusterteme 64
kolisteme 63
külvmä 62
ülendeme 62
lumelill 61
kiiverdeme 60
patrame 58
rassejalgine 57
mulgi 56
lartsme 55
ollive 55
koltsma 54
külvmä 54
lobisteme 53
ääl 53
pisut 52
alusteme 51
konnakuusk 50
lomberdeme, lomberteme 50
longerdeme, longerteme 50
minu 50
kavak 49
lahmme 49
lähedel 49
pidu 49
mets 48
hobune 47
liiberteme 47
nihateme 47
puukaba 47
söeldeme, söelteme 47
vudinen 47
jube 46
kasine 46
siuname 46
head 45
kuuldus 45
lokisteme 45
magama 45
üükakk 45
on 44
pelg 44
alesteme 43
kolame 43
kuni, kune 43
lumpame 43
om 43
prilla 43
vilksateme 43
armastus 42
emm 42
iukame 42
kuultume 42
paariteme 42
iseluum 41
jabruteme 41
lahkme 41
latter 41
mees 41
mulder 41
udrik 41
vanaema 41
võrgutse 41
ahtak 40
asupaik 40
epenteme 40
joht 40
keps 40
kooberteme 40
kuukame 40
laps 40
literts 40
kalberdeme 39
kidsev 39
kuidas 39
kõrustigu 39
laarame 39
latrame 39
loid 39
lopme 39
raabitseme 39
Rüga 38
aamerteme 38
aeg 38
anks 38
juudas 38
keel 38
kunnes 38
kõdisteme 38
laterteme 38
limu 38
liperdeme 38
loogerdeme 38
pirtu 38
sobisteme 38
Miu 37
hea 37
joosuteme 37
kere 37
libesteme 37
login 37
lokasteme 37
okasäke 37
raime 37
soperdeme 37
tegema 37
vatrame 37
aarant 36
ehk, ehk 36
epiteme 36
etsiteme 36
kangest 36
keripuu 36
kindlus 36
kuskile 36
laterdeme 36
mina 36
pihu 36
rondik 36
taru 36
tere hommikust 36
tiinud 36
aitäh 35
etsik 35
jooseteme 35
kabeste 35
kaperdeme 35
kibeleme 35
koiberdeme 35
lapju 35
lomme 35
läheb 35
mesipuu 35
siruteme 35
aidak 34
kannustik 34
kant 34
kelm 34
kimps 34
korjus 34
kuutme 34
lampme 34
lirtsme 34
looderdeme 34
lõmasteme 34
maruteme 34
mulklane 34
okas 34
tallame 34
aasta 33
ennempest 33
ependeme 33
ihnus 33
iluteme 33
kahr 33
kergateme 33
kiben 33
kuńa 33
laanme 33
lest 33
liipame, liipäme 33
paimenteme 33
painuteme 33
partame 33
raaske 33
roisk 33
siis 33
tagume 33
tullu 33
vähik, vähike 33
õpeteje, õpetei 33
aherik 32
eblak 32
endin 32
irants, irents, irent 32
judinel 32
kainu, kainus 32
kallak 32
kapsas 32
keitme 32
konu 32
lingame 32
lipenteme 32
ludsime 32
luudame 32
mikes 32
mukme 32
musime 32
ninda, nõnda 32
niserteme 32
pusime 32
pööris, pöörus 32
rahendik 32
tubli 32
keids 31
kompsme 31
laanma 31
lahmak 31
musi 31
olema 31
pikuteme 31
soruteme 31
uńt 31
agrik 30
ajama 30
apsat 30
elmes 30
jubi 30
kekiteme 30
kidur 30
koiberts 30
kompame 30
kuluein 30
ladime 30
larame 30
liugleme 30
lobin 30
marutseme 30
mehed 30
moonake 30
musu muśu 30
saagma 30
saaguteme 30
tuitu 30
ulanteme 30
varembest 30
vend 30
Gõõtsed 29
Valate 29
argeldeme 29
arjus 29
elles 29
ilmatu 29
kargleme 29
kelme 29
kobusk 29
koigert 29
kola 29
koli 29
kolts 29
komberdeme 29
lahmame 29
lameneme 29
liimak 29
linnupuu 29
müürsepp 29
nuut 29
ohtjas 29
paklane, paglane 29
pamp 29
pasmas 29
pettlik 29
pirtsleme 29
risu 29
ruigas 29
soust 29
tuusma 29
ulak 29
vaarak 29
vanakuri 29
vastane, vastne 29
ving 29
ülemp, ülemb 29
Looming 28
ehenotsan 28
eläjäs, eläjä 28
enämpest, enämbest 28
jugame 28
kahu 28
kebeste 28
kilme 28
kohime 28
kuts 28
käpiteme 28
kärbläne 28
lakk 28
lara 28
lihtine 28
liistak 28
literdeme 28
ludime 28
lähiksel 28
lõhandik, lõhantik 28
mantsme 28
pilgar 28
poisid 28
rehnut 28
resku 28
rõba 28
tulema 28
verka 28
õun 28
Ootama 27
Plats 27
ehme 27
juuretus 27
jõeaanik 27
kaenu 27
karbane 27
keniteme 27
kimuteme 27
kitsipuu 27
koikleme 27
kopits 27
kusagil 27
kusirautsik 27
laiat, laiet 27
lajak 27
lemmeldeme 27
lima 27
lõiguteme 27
mikegi 27
palju 27
riided 27
rutulene 27
räüts 27
tormame 27
tsõõr 27
veskimiis 27
Hls 26
aseldeme 26
ediotsa 26
erekas 26
ira 26
johtume 26
joosik 26
kalbak 26
kelkme 26
kensak 26
kohvik 26
larp 26
lidsime 26
miande, miante 26
neeluśk 26
pasnits 26
peru 26
ribeleme 26
see 26
sidume 26
säru 26
talna 26
tinma 26
tuia 26
täembe, täempe 26
täätu, täät 26
ulame 26
vanatont 26
aasas 25
alekas 25
aulik 25
elk 25
esik 25
esmaspäev 25
ilbent 25
ilbuteme 25
joonelt 25
junn 25
jõukus 25
kahke 25
kais 25
kunas 25
käokirjät 25
kõmm 25
l 25
laentik, lahink 25
leidse 25
lidsisteme 25
lokkame 25
lora, loru 25
lorrat 25
loterdeme 25
luuder 25
lõugerts 25
mudsame 25
murelene 25
mõtsan 25
pidem 25
pupi 25
raskejalane 25
rüga 25
tohe 25
tund 25
utme 25
uurma 25
vagalik 25
ülevest 25
aanik 24
ahervare 24
ampsleme 24
arbeldeme 24
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

.simman304
seitun206
sõpu184
laan172
lehmämokk156
saatme154
kõõrik152
kiiame144
perän144
arvame137
laskme133
väike132
õdak128
aigilm127
temä126
leepäme125
nööper125
palanik125
kõtt124
limatseme122
süütme122
uulme122
paklane121
märätseme120
süitme120
ü*120
pääle119
engätseauk118
seitung118
kõrralik117
näiu117
kümnaasijum116
jahume115
määrgume115
näütme115
sõuke115
engätsekotus114
kõrdlik113
änämp113
libev111
näidis110
tüdrik110
vähik110
tüdruk109
näitme108
sõba107
lähiksen106
rääpme105
sääne105
tõstatus105
märkume104
küben103
ärälteme103
eläjemokk102
enämb102
enäp101
taevavõti101
tütrik101
käokaldsa100
nõnda100
piiskäme100
sahvt100
nõnna99
änäp99
enämp98
lähiksel95
kandsik94
vähike94
möldrimiis92
liipäme91
aigapidi90
lipneme89
ame85
lopsame85
tõusme83
varu83
keskel82
laksuteme80
värm78
larmitseme77
palleme77
karusammel76
kõrik75
luum74
mulk69
nutsuteme69
põrmat69
püünme67
täätuve67
lape66
lohvak65
kotus64
koskume63
selg63
elle62
lehvme62
nõklame61
koht60
kõiv59
lokk59
ungur59
kollame58
kard57
larasteme57
leidme57
sitik57
sitikmari57
takast57
a*56
leegusteme56
lobiseme56
uudi56
Larbe55
liikme55
lokleme55
lobame54
loitame54
mudsu54
väits54
Lots53
ameleme52
ek52
kahme52
puugen52
vats52
üits52
kori51
laristeme51
lagume50
Luum49
järe49
kamak49
kamp49
Palu48
Varik48
amaleme47
kes47
loikam47
muunuteme47
neiu47
piht47
ärä47
Ame46
akkame46
einateme46
kaunis46
löüdme46
ka45
piirme45
põrmand45
Loikam44
Väits44
ele44
kaabitseme44
korju koru44
kõlts44
linuteme44
loim44
mineme44
nakkame44
paluteme44
säng44
tagast44
uus44
ase43
eräldi43
kaker43
kandlik43
lõhmus43
pluuse43
susi43
ulume43
Illike42
Kesu42
Sõpu42
laube42
moonuteme42
nagu42
puulba puulbe puulpe42
riha-alune42
ta42
ulbak42
iks41
ivik41
kahkleme41
kehv41
nina41
nurik41
Kõngerts40
jakkume40
kahmerdeme40
kahtleme40
kõdisteme40
lomberdeme40
piirame40
pilak40
ullak40
vaga40
Iisebe39
ingel39
iran39
kands39
kõlbame39
linume39
mesiline39
muidu39
nõglateme39
nõna39
rihe39
Leitsak38
kesu38
kos38
larbe38
lõõr38
muutsuteme muudsuteme38
nummer38
nurmik38
ots38
riik38
riit38
sälg38
sõõr38
tõhv38
undruk38
Ahun37
imeme37
kants37
kuut37
kõlbume37
muus37
neelipeni37
pürst37
rasse37
seitun seitung37
sõitun37
tiidme37
uur37
vaikine37
änäpest37
a36
aa*36
ehiteme36
jäkkume36
kaal36
kah36
kask36
kiha36
kopp36
kostume36
kuninges36
kõdur36
leeguteme36
lekk36
noks36
ohes36
oss36
ulvame36
ärälti36
õppaje36
enne35
kass35
kohmits35
kõditeme35
kört35
leekam35
liin35
lipe35
loikleme35
lokat35
lummer35
mudsuteme35
nõidme35
põderik35
põleteme35
sehkendeme35
söenteme35
taga35
virbume35
virgume35
ark34
astme34
engel34
illike34
jahvame34
kadarbik34
kergest34
konks34
kõetu34
lots34
luuletus34
maratseme34
nikuteme34
nägu34
nõkuteme34
rehi34
rikme34
täädme34
verdume34
keeruteme33
ken33
kole33
koomits33
kuulme33
laugas33
liikam33
liug33
loi33
mes33
mesilind33
nartskme33
nooper33
näserik33
pakk33
raendik33
rokudill33
saisme33
edvi32
edvisk32
einästeme32
illuksi32
jaoteme32
kolkame32
lihtne32
liikame32
limasteme32
lokendeme32
luule32
lõhastik32
lõim32
moodu32
noorik32
pakitseme32
punder32
seisme32
sureme32
säädme32
vaist32
varik32
arv31
jakkame31
kale31
kaugel31
keri31
konts31
kooguteme31
kostme31
kudemine31
kudisteme31
kustigilt31
kõhetu31
lajat31
laoteme31
logisteme31
maja31
muinane31
muistne31
nõre31
oks31
putuk31
raanik31
roogudill31
siin31
verbume31
alle30
ardus30
ennemp30
ilp30
imeve30
karask30
kaugelt30
kavede30
koigur30
kolkme30
kuskilt30
käputeme30
kõngerts30
ladus30
lammusteme30
lihave lihava30
ling30
longerdeme30
luuse30
mahutu30
marts30
natik30
nimunaat30
ninna nõnna30
nire30
nuga30
paastukuu30
pakline30
palu30
pesme30
punume30
raasik30
ragume30
rasvaluum30
rohkemp30
tapme30
tõhk30
vaevame30
ülpäme30
ürgäme30
.püünme29
ahun29
aigapiti29
edimelt29
ius29
juhtme29
juusse juuse29
jäkkame29
jõõbiteme29
kakkame29
keller29
kopak kopake29
kändlik29
kõju kõjo29
ladume29
laugats29
lihane29
loalt29
loitme29
manu29
mudu mudu29
nariseme29
nässik29
pageme29
perätside29
rokk29
simman29
tehest29
viil29
üitspuha29
ülep29
illa28
illäksi28
ilus28
jämme28
kakasteme28
kottelt28
kujume28
kus28
köüds28
lauba laube28
mokk28
perästigu28
puistme28
põdurik28
teriteme28
viruteme28
vurts28
all27
arime27
artsik27
edvisteme27
kabel27
kipe27
kurg27
kõrd27
külime27
lahkuneme27
lirtsik27
mojal27
muudu27
poiske27
puhas27
püürus27
sakest27
sis27
tere27
uss27
viirgus27
Käüs26
ahtik26
ardsik26
ilda26
imeje26
jagame26
juun26
kanasiin26
kavelt26
kimm26
kodu26
kun26
kõev kõiv26
liimme26
mis26
naks26
nilgme26
oma26
rükme26
seante26
surm26
vaene26
verkus26
ale25
edvik25
iisebe25
iki ike25
inime25
TÄISLOENDhea.txt