Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 46015 ehk siis umbes 124 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

vöö 188
öö 153
käolill 141
Plats 129
vihäge 129
näitsi 128
seal 125
päike 121
kõbisteme 120
päikesekiir 119
pärm 119
võts 119
kalavõrk 118
vöö 118
värme 116
ääp 116
õige 116
Ünnima 115
ürjatus 115
väkram 114
ühendus 114
pedäjes 113
põll 113
rüalill 113
veersökk 113
välismaa 113
äike 113
öö 113
ütelnu 113
sülelema 112
värk 112
võta 112
vöörmünder 112
koostö 111
tänav 111
käng 110
tööpäev 110
õied 110
õike 110
õis 110
õmblema 110
täiesti 109
tüli 109
äkiste 109
õiglane 109
enämb 108
ülikuul 108
üüseld ~ üüselt 108
määrdime 104
pedäjeoss 104
magama 100
lähin 98
aigaig 91
hommik 61
mulgimaa 61
bair 54
neid 54
ollive 54
mekk 52
sombu 52
kanavarvas 51
kusirautsik 48
hobune 46
keel 46
laps 46
mees 45
kartul 44
läheb 43
puukaba 43
Miu 42
mina 41
prilla 41
rukkilill 40
saht 40
soendi 40
minu 39
head 38
oder 38
tegema 38
ajama 36
ema 36
nööper 36
rahendik 36
kirilind 35
aeg 34
leepäme 34
sekenteme 34
eemal 33
hea 33
jundse 33
mulgi 33
olema 33
tiinud 33
ei tea 32
esik 32
nillane 32
on 32
rihi 32
aitäh 31
auto 31
kevad 31
kibu 31
kuidas 31
moonake 31
musi 31
om 31
põhmas 31
raestik 31
see 31
Ootama 30
aal 30
ikka 30
kohegil 30
kolts 30
mets 30
paasmas 30
vanaema 30
kalender 29
kibuvits 29
klaar 29
liimak 29
mõtsan 29
nilgi 29
poisid 29
tahraaid 29
teie 29
tramm 29
tullu 29
vend 29
vunk 29
aidak 28
ise 28
kugur 28
kunnilgi 28
tahtreaid 28
tiinu 28
usaldav 28
vaataja 28
Hls 27
Jook 27
Peta 27
aamreke 27
enda 27
hamreke 27
kannustik 27
priiskama 27
pööräpütsik 27
seetse 27
sitikmarja 27
t 27
tulema 27
hakkama 26
heeg 26
kaenu 26
kapadsi 26
kodo 26
kool 26
koperdama 26
l 26
luumus 26
põõsas 26
tahtan 26
Esitluse 25
ahtak 25
etsik 25
ilu 25
kaunistama 25
kenäk 25
kulg 25
küla 25
lahti 25
linnuke 25
murelene 25
pirrupiht 25
rautsi 25
sool 25
tallinn 25
tulejalg 25
vrd 25
võtmelill 25
Gõõtsed 24
Valate 24
aega 24
esimene 24
ikke 24
jaksas 24
jorsuteme 24
kallistama 24
kirikirjat 24
kogundist 24
kogunisti 24
kokku 24
kunnes 24
kõltsak 24
lihav 24
lõikuma 24
mustikas 24
need 24
oot 24
paie 24
pude 24
rehnut 24
riided 24
sab* 24
talna 24
tere hommikust 24
tiim 24
Hani 23
Päris 23
arve 23
eluk 23
hellitl 23
hing 23
humal 23
hää 23
illikse 23
kaiv 23
maitse 23
matus 23
meeldiv 23
mikes 23
oota 23
pea 23
peamiselt 23
peru 23
sina 23
tikkima 23
õun 23
Kaev 22
aastak 22
embama 22
embus 22
helistage 22
hooo 22
kangus 22
korralik 22
pasmas 22
pikkus 22
sehkelteme 22
tabalukk 22
talitus 22
taln 22
teevad 22
ämb 22
õhvik 22
Algselt 21
Meie 21
Suured 21
alusteme 21
gramm 21
idee 21
kinmäs 21
koovit 21
kusagil 21
lehes 21
leivajuuretis 21
mi 21
mulle 21
ootus 21
pidu 21
pluus 21
sadama 21
trpile 21
töö 21
Helme 20
Katud 20
aastat 20
arbuus 20
arvutama 20
kaarnet 20
kaart 20
kapsas 20
konnegi 20
kook 20
korrastama 20
kuluein 20
kuutsle 20
laupäev 20
meel 20
moonamiis 20
nigu 20
oodus 20
pugu 20
riha-alune 20
soendik 20
sokk 20
suudleme 20
sõpp 20
tikkimine 20
tsirkus 20
tubli 20
viljandi 20
Jalanõu 19
Lokaal 19
Looming 19
Prilla 19
aherik 19
arjus 19
enamasti 19
endin 19
esmaspäev 19
hunt 19
jaoks 19
juhtima 19
k 19
kaer 19
kalkun 19
kasine 19
korras 19
laineteme 19
oodang 19
pagar 19
pera 19
pettlik 19
piisa 19
pruut 19
soovima 19
tsõõr 19
täämbäne 19
usaldama 19
vedama 19
vt 19
Minu 18
Seks 18
aaset 18
aasta 18
ainult 18
aiteh 18
alles 18
helde 18
hubane 18
hundinui 18
kaalkoogu 18
karjapoiss 18
kaunist 18
kohvik 18
liisunu 18
lähme 18
lühike 18
mehed 18
nurk 18
närtsäk 18
palama 18
piifa 18
pood 18
porgand 18
puudulik 18
puulpäe 18
reha 18
rukis 18
seotus 18
siiras 18
sirgusilm 18
sulle 18
vaatama 18
vilistab 18
Jäär 17
Tikitud 17
Usk 17
aastet 17
abivalmis 17
ahveldeme 17
aitah 17
alali 17
alevik 17
algus 17
apats 17
ehtima 17
ehtne 17
haamer 17
kambak 17
kleit 17
kunstnik 17
kurtav, kurtave, kurtje 17
käima 17
kõblime 17
kõrumine 17
labidas 17
lapju 17
leidma 17
liikumine 17
liisuma 17
loigard 17
maalaps 17
meä 17
minul 17
musitama 17
müristes 17
oled 17
otsima 17
paatspuu 17
paiene 17
paigas 17
planeete 17
porgan 17
pulmapidu 17
pähkel 17
saiake 17
sihane 17
sünd 17
takk 17
tarbeks 17
tarvis 17
usaldus 17
veskimiis 17
Asjad 16
Ese 16
Koni 16
Kuulamast 16
abiks 16
ahervare 16
areng 16
eit 16
eldene 16
enepin 16
h 16
kaasa 16
kaasas 16
karts 16
kaunistatud 16
keripuu 16
koeki 16
kose 16
kraadi 16
kulgur 16
kurss 16
lemmik 16
liisunud 16
malakas 16
naabert 16
paiase 16
pilutama 16
pinal 16
ring 16
sajand 16
sidus 16
sinnade 16
sumin 16
süa 16
taldrik 16
tillikse 16
tulemast 16
vagalik 16
vennike 16
vesserte 16
vilets 16
üks 16
ülest 16
Agar 15
Baar 15
Hari 15
Mees 15
Nuss 15
Väkram 15
ahne 15
ball 15
ehitud 15
ehtud 15
emm 15
ennempine 15
ennistene 15
esiti 15
etsitei 15
helista 15
juustekakjet 15
kabe 15
kaisutama 15
kramm 15
lendama 15
login 15
lämmes 15
lööve 15
lüüa 15
mäs 15
noot 15
närts 15
paiane 15
pikkusge 15
radi 15
raidame 15
s 15
sauk 15
sei 15
soovib 15
säl´g 15
tagant 15
talumees 15
tegid 15
tenäme 15
tund 15
ust 15
vaste 15
vesse 15
Hea 14
Kõõts 14
aavarmu 14
esa 14
esmasp 14
etsiteme 14
hapupiim 14
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

põrmand662
lahkume192
kants190
sõpu159
tüdrik135
näiu127
tütrik127
temä124
tüdruk123
väike122
näidis119
piiskäme118
eläjemokk116
enäp116
nõnda116
tõstatus115
märätseme114
lehmämokk111
möldrimiis111
vähik111
engätsekotus110
kõrdlik109
märkume109
engätseauk108
lähiksen108
taevavõti108
änäp108
ärälteme108
enämp107
kõtt107
süütme107
änämp107
kõrralik106
näitme106
süitme106
käokaldsa104
kõll104
liipäme104
sõuke103
nõnna102
kümnaasijum101
lähiksel97
näütme97
vähike97
kes96
määrgume95
sõba95
edvik88
.simman81
nööper75
leepäme73
pluuse73
sahvt70
luum45
sitikmari43
Luum42
vats41
Illike39
kahkume39
neidis39
Larbe38
Ame37
Kesu37
Lots37
Rügä37
kõlbame37
Kõngerts36
Loikam35
Varik35
kask35
loikam35
rada35
Sõpu34
Väits34
Iisebe33
raanik33
tidruk33
Palu32
aama32
kude32
pilak32
puulba32
sitik32
edvi30
edvisk30
lauba29
laube29
Käüs28
ehk28
eläjä28
jälg28
kedsä28
muus28
ta28
Ahun27
mokalill27
puhm27
kadsa26
mulk26
selg26
ame25
iks25
lots25
luule25
rügä25
tahr25
uudi25
väits25
õlpa25
ingel24
kesu24
kädsä24
kõngerts24
larbe24
neio24
neiu24
puhmas24
ürgäme24
eläje23
palu23
puulbe23
rehi23
sälg23
ehtme22
illike22
luuletus22
pitsiteme22
raendik22
tere22
varik22
Koer21
ahun21
engel21
jutus21
kard21
koer21
luits21
luuse21
päev21
sõklume21
uus21
Pesu20
edeve20
ehiteme20
kasuk20
kunnigi20
linume20
piin20
puulpe20
sihande20
iisebe19
ka19
kaunis19
koht19
kori19
koru19
kotus19
kõdisteme19
liikam19
loigas19
luupme19
neelusk19
redel19
rihe19
Tere18
esämaa18
jõõbik18
kus18
lirgats18
ninna18
nülgme18
pahru18
penipütsik18
piht18
piirame18
rasse18
seante18
siake18
tiidme18
toeteme18
vaalme18
vurts18
ahes17
akkame17
alle17
idse17
kuda17
lokk17
lusk17
nakkame17
nilgme17
ninda17
nummer17
salme17
susi17
sõõr17
unt17
vaikine17
ürjäts17
alla16
ilus16
jäkkume16
kainal16
kodu16
koskume16
kurdu16
kõõrik16
lihtlabane16
pael16
seake16
tagast16
täädme16
all15
enneaigne15
kass15
kortel15
kos15
kuna15
käüs15
kütse15
linuteme15
lusik15
mojal15
mudsu15
pildme15
rabitseme15
saantig15
tihe15
Aama14
ahtik14
ardu14
ek14
ele14
ihvtine14
jakkame14
jakkume14
karvusteme14
kavelt14
kohe14
kopp14
korten14
kuagi14
kudas14
kune14
kunnegi14
kurtav14
köüds14
küdse14
larasteme14
leegusteme14
leidme14
lobiseme14
longerdeme14
löüdme14
mudu14
põderik14
siin14
vaga14
üitspuha14
ehvt13
ei13
elle13
eläjes13
enämbest13
isa13
järv13
kaarn13
kainu13
kastus13
kiha13
kuld13
kurtje13
lahendik13
lahentik13
lihtne13
ling13
lokat13
musu13
nina13
näserik13
nässik13
omitsi13
peri13
poiss13
purres13
põrmat13
rii13
sain13
sääne13
sõglume13
taga13
taim13
ulbak13
uur13
vigel13
üitstapuha13
ülevelt13
aigapidi12
aiksest12
ajoti12
alb12
arbeldeme12
einästeme12
enämpest12
iran12
irents12
itse12
kaal12
kabel12
kaenal12
kainus12
kallis12
kamak12
kaugelt12
kell12
kostume12
kuhald12
kuni12
lausa12
lihane12
lihvak12
loigats12
loisk12
lomberdeme12
lomberteme12
lont12
luisk12
läte12
mehkendeme12
mis12
nagu12
nartskme12
ottigi12
piirme12
puditeme12
põdrik12
rehitseme12
reili12
saantigi12
salgme12
sein12
sulame12
tainas12
takast12
tervis12
tõstak12
vaist12
vast12
vastne12
võrk12
äidsen12
õhtsepuul12
õpetei12
üüseld12
aigapiti11
allik11
apatsiauk11
arjak11
artsik11
assak11
igi11
ike11
irtme11
kaaren11
keri11
keskkuul11
kohald11
kopak11
kunnigil11
kuuljaluu11
kõditeme11
kõlbume11
laentik11
leeguteme11
leekam11
lihava11
liipame11
losikond11
lugu11
lummer11
mujal11
naine11
nariseme11
noks11
oks11
paat11
peenik11
päevätse11
päälitsigu11
rämejahu11
saarik11
säng11
sõber11
sõnuteme11
tore11
ungur11
vajome11
verbume11
vihk11
änäpest11
ürjätus11
üüselt11
Tore10
abi10
aga10
ajalt10
amaleme10
ameleme10
edeveme10
eläjäs10
ihtine10
irants10
irent10
kah10
kahmerdeme10
kamp10
kana10
ken10
kikas10
kuagikõrd10
kukk10
kunt10
kuuliluu10
labane10
lammas10
laristeme10
lekk10
lihverts10
like10
liug10
lobame10
lõõr10
magus10
mann10
maratseme10
mehkeldeme10
muial10
mäng10
nire10
oss10
piserdeme10
pitskume10
preili10
puu10
põdurik10
põhi10
raag10
raamat10
sehkendeme10
suvi10
tehe10
ubin10
uss10
verdume10
ühmüme10
ülevest10
.lupjame9
Päev9
ang9
apants9
ardsik9
einäteme9
elu9
kaste9
keväde9
kiil9
kitsas9
kun9
kõlu9
lahink9
lipen9
lirtame9
loimik9
lumi9
mesiline9
mia9
mudsuteme9
muudsuteme9
neelupeni9
nimunaat9
nooper9
nurmik9
nõna9
nõre9
ommetsigi9
peris9
pudisteme9
punane9
päevätus9
ragisteme9
sihvak9
ullak9
valge9
õnn9
.ialine8
.kuldine8
.tuuje8
Kass8
Nuga8
Sõs8
TÄISLOENDhea.txt