Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 131962 ehk siis umbes 355 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

vöö 198
puukaba 197
ivateme 178
öö 166
magama 152
pirrupiht 152
ollive 143
võta 129
käolill 125
vöö 121
kõbisteme 116
lähin 116
päike 114
tänav 112
näitsi 111
sülelema 108
täiesti 108
õige 108
ütelnu 108
õied 107
nööper 106
põll 106
veersökk 106
vihäge 106
värk 106
võts 106
õis 106
öö 106
hommik 105
välismaa 105
Ünnima 105
ääp 105
üüseld ~ üüselt 105
käng 104
pedäjes 104
rüalill 104
värme 104
äike 104
ühendus 104
tüli 103
leepäme 102
äkiste 102
ülikuul 102
tööpäev 101
vöörmünder 101
õiglane 101
päikesekiir 100
tullu 100
õike 100
kalavõrk 99
läheb 99
pärm 99
õmblema 99
koostö 98
pedäjeoss 98
väkram 98
määrdime 97
lähiksel 89
salk 87
Miu 79
tegema 69
oder 68
raestik 68
vilets 67
aal 66
on 65
mes 64
jõnglane 62
vunk 62
ajama 60
etsiteme 60
sekenteme 60
kannustik 59
planeete 59
kartul 58
mulgimaa 58
peru 58
hea 57
kusirautsik 57
rahendik 56
hobune 55
jämme 55
om 55
see 55
a 53
minu 53
ahtak 52
kolesti 52
neid 52
ullame 52
aamerteme 51
iild 51
kipest 51
irr 50
käräme 50
esik 49
head 49
kaperdeme 49
litu 49
lõikuma 49
sinnade 49
jaamame 48
jänn 48
kolame 48
kolts 48
koogerdeme 48
laps 48
mees 48
mikes 48
prilla 48
soendi 48
epenteme 47
võsandik 47
Hls 46
arv 46
iukleme 46
jõmask 46
luusterteme 46
mater 46
enepin 45
jabruteme 45
jahvateme 45
jundse 45
kahu 45
kalberdeme 45
kiiserdeme 45
mühüs 45
aeg 44
alusteme 44
ennistene 44
kuma 44
musi 44
patrame 44
tümik 44
ulaleme 44
varembest 44
agrik 43
aitäh 43
ampsleme 43
ennempest 43
kergateme 43
kiskleme 43
ludsime 43
olema 43
poisid 43
sorts 43
aasas 42
argeldeme 42
ehme 42
ei tea 42
elmes 42
endin 42
ikki 42
ilmatu 42
inetu 42
jõle 42
jõõpme 42
kargaje 42
kiiateme 42
larm 42
mina 42
põõsas 42
ribeleme 42
utme 42
võpsik 42
irrik 41
jauname 41
kaasa 41
kiimame 41
kooberteme 41
kuht 41
kõhn 41
latrame 41
mühäk 41
putsme 41
põhmas 41
teie 41
toogusteme 41
ulak 41
ulkme 41
vudinen 41
alevik 40
argpüks 40
erekas 40
jube 40
judinel 40
jõhkerteme 40
kabe 40
kabeste 40
kant 40
karbane 40
keel 40
kergemiilne 40
kirskleme 40
koigert 40
kutsa 40
lekk 40
linnupuu 40
loterdeme 40
ma 40
päräst 40
sehkeldeme 40
sihane 40
õppeme 40
ajok 39
askeldeme 39
askus 39
asupaik 39
auguteme 39
auto 39
iinotsan 39
iukame 39
jõlkme 39
kanermu 39
kannune 39
kugur 39
kögin 39
labime 39
litsame 39
lärm 39
pera 39
pidu 39
pikkus 39
raskejalane 39
vanaema 39
vatrame 39
aukame 38
elles 38
idur 38
ildaaigu 38
jären 38
jõmmerkant 38
jõõbisteme 38
keniteme 38
kenäk 38
kidur 38
kärbiline 38
käänme 38
kõhvetu 38
köpsik 38
luhverteme 38
luumus 38
lärmäme 38
maaaigus 38
meelitseme 38
pood 38
sass 38
tubli 38
ulanteme 38
ütleme 38
aarant 37
and 37
arineme 37
atserdeme 37
etsik 37
imeline 37
irin 37
junask 37
kamberdeme 37
kirk 37
kohev 37
komberdeme 37
kongme 37
kunnes 37
kõmm 37
lajak 37
larkame 37
lirkame 37
pahkluu 37
pinni 37
robeline 37
räüts 37
saba 37
seedume 37
siis 37
sõnateme 37
t 37
tosnak 37
tõreleme 37
vanapagan 37
aasta 36
agar 36
ahmme 36
arsk 36
ennempine 36
ep 36
hää 36
ilkame 36
ilu 36
joni 36
jõnk 36
kehväline 36
kere 36
kondiline 36
koomusteme 36
kuidas 36
kujuteme 36
kunas 36
kärä 36
laterdeme 36
lihtine 36
loegard 36
lõmime 36
mailm 36
manulik 36
natuke 36
pilore 36
rääskleme 36
sauk 36
soust 36
sügeleme 36
tuitu 36
turss 36
udrik 36
õhvik 36
ikka 35
iline 35
ira 35
jahtme 35
joosuteme 35
jõurame 35
kahjatseme 35
kaimus 35
kedru 35
kelm 35
kelme 35
kohm 35
koiberdeme 35
koidsak 35
koigrune 35
koikleme 35
kolatu 35
kompame 35
koodseldeme 35
külmärohi 35
mets 35
nooseldeme 35
närveteme 35
rehnut 35
sakeld 35
seal 35
tagant 35
tere hommikust 35
tuline 35
änks 35
äristeme 35
õhk 35
aletseme 34
anks 34
aseldeme 34
ediotsa 34
etsitei 34
ihnus 34
irskleme 34
isaltus 34
joonelt 34
jooseteme 34
jõma 34
kajateme 34
karplik 34
keeruline 34
kepsik 34
kohre 34
kontrik 34
kõmberteme 34
köperdeme 34
küüpjalg 34
ladsime 34
madjak 34
maitleme 34
mulle 34
nõidus 34
opsame 34
pirtu 34
rõba 34
rünnäk 34
sarvik 34
tulejalg 34
vaarame 34
võrgutse 34
ännälene 34
Gõõtsed 33
abinaine 33
agask 33
apsat 33
bair 33
jugame 33
juudas 33
jälk 33
järestigu 33
kahar 33
kahutus 33
keitme 33
kensak 33
ketsu 33
kirju 33
kogunist 33
koldsik 33
kärplik 33
labiseme 33
muutume 33
nuukame 33
nuuter 33
paariteme 33
pirin 33
priiskama 33
põdeme 33
pööriteme 33
rama 33
riided 33
rõmm 33
sekeldeme 33
sombu 33
tahekas 33
tiim 33
tohe 33
toigerdeme 33
vanakuri 33
virr 33
üükakk 33
Plats 32
ahvelteme 32
alatine 32
alelik 32
igävel 32
illane 32
imelik 32
jaan 32
jaanikuu 32
junlane 32
junn 32
kakkeme 32
kalk 32
kanavarvas 32
keps 32
kibedus 32
kihtine 32
koider 32
komp 32
kompsme 32
kõhkleme 32
kõõpame 32
körbäline 32
küllus 32
lamame 32
lamberteme 32
larame 32
larmame 32
lüdime 32
mantsme 32
mukme 32
pentsik 32
pisume 32
puhtest 32
punn 32
pusserteme 32
sõname 32
teevad 32
tõusak 32
vemp 32
vingur 32
vireleme 32
võsastik 32
ärmatus 32
ärmäts 32
Koni 31
alesteme 31
atsak 31
eben 31
epiteme 31
jomps 31
jupsame 31
juuretis 31
juuretus 31
järepanu 31
jõukus 31
jõõplik 31
kahke 31
kahvatu 31
kergitus 31
kimbuteme 31
kiskume 31
koiberts 31
koigats 31
kolisteme 31
konu 31
kuivakas 31
kulk 31
kuun 31
kõrdamisi 31
lahverteme 31
lopert 31
läigiteme 31
lõdev 31
murdme 31
nõmm 31
oim 31
palju 31
paterteme 31
pentsäk 31
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

puud5280
tüdruk166
tütrik158
tüdrik157
sõuke147
sahvt141
temä140
süütme139
ürjatus137
sõpu128
tõstatus127
sõba124
kõrralik122
lehmämokk121
väike120
näitme118
kõrdlik117
lähiksen117
näidis116
näiu113
näütme110
engätseauk109
märätseme109
enämb108
eläjemokk107
ärälteme106
engätsekotus105
piiskäme105
kõll104
kõtt103
vähike103
nõnda102
süitme102
taevavõti101
vähik101
enäp100
iuk100
käokaldsa100
liipäme100
märkume100
möldrimiis100
nõnna100
enämp99
änämp98
änäp98
ungur96
kümnaasijum95
määrgume95
edvik88
kahme72
kõdur68
ilus65
puhmas62
mulk59
kard58
tidruk58
alla57
loim57
artsik56
manu56
põrmand56
kask54
kaunis54
leeduk54
uudi53
amaleme51
jõõbiteme51
luum51
irmus50
sääne50
äidsen50
arjak49
assak49
kes49
ungert49
alle48
edeveme48
irtme48
sehkendeme48
.simman47
edimelt47
edvisteme47
imu47
koer47
raanik47
ase46
jaanuar46
kerge46
lihtne46
lirtame46
mudsu46
pilak46
sitikmari46
larmitseme45
niil45
ta45
aga44
ahtik44
enne44
kass44
kole44
kuneme44
ungerjas44
aeleme43
ahes43
jahume43
kargame43
kenä43
keväteme43
kiha43
kori43
kos43
43
illaaigu42
ilmaaigu42
jutus42
loigas42
lututeme42
raendik42
rõun42
undruk42
vast42
väga42
ala41
all41
arbeldeme41
ehk41
kahmerdeme41
kahre41
kitsik41
kuju41
kus41
kuum41
kõre41
lemmel41
nakkame41
noks41
peri41
vats41
jaurame40
konds40
kun40
kuumaline40
kõlbame40
laube40
matserdeme40
nööserdeme40
rasse40
saama40
salume40
astme39
elü39
enneaigne39
jänes39
kipe39
kore39
korten39
kotus39
linume39
loikam39
pahru39
puhm39
raskejalgine39
säng39
vaevame39
ääl39
aig38
ennastvastu38
ennekikke38
ennist38
julge38
juun38
kakk38
koguni38
kollame38
kuri38
kuut38
kõrd38
leedu38
leegusteme38
loigats38
loisk38
pakilt38
park38
tuup38
üitsi38
alb37
ale37
engel37
ennemp37
ilm37
kare37
kedruteme37
kehv37
koletu37
kortel37
lobiseme37
mesi37
peni37
põrmat37
sõnuteme37
tagast37
ürgäme37
üten37
aletig36
edvi36
elkme36
eng36
ennep36
esiärätine36
illa36
isu36
jahvame36
kakkame36
kiheleme36
kogusen36
kopsme36
kuntslik36
kõhnetu36
kõla36
kõlbume36
labane36
nummer36
nägus36
oss36
peräst36
rikme36
salme36
vaist36
vüürüs36
ärm36
õkva36
aavelteme35
asjande35
edvisk35
esikeskine35
ilma35
kasuk35
kitsas35
kohe35
koht35
käputeme35
maja35
mannerg35
manulin35
mineme35
puhas35
susi35
taga35
ullak35
õikme35
ameleme34
ere34
irent34
kandlik34
kandlin34
kesänoorik34
kiil34
koigur34
kõetu34
kõlame34
kõmu34
leeguteme34
lihtlabane34
linuteme34
lokerdeme34
luine34
lätlene34
lõpme34
oks34
oma34
putme34
sitik34
tugev34
ätsäk34
üitspuha34
ütsi34
akkame33
ardu33
edeve33
ilmaasjande33
irants33
järg33
jäss33
jõmm33
ka33
kabame33
kahkleme33
kakneme33
kandje33
karisteme33
karune33
kaste33
kigepäält33
kolak33
konks33
konts33
kooguteme33
kope33
kostme33
kuliteme33
kunts33
kuuluteme33
käperdeme33
kõhetu33
kõmak33
lausme33
loimik33
muutme33
pakk33
punume33
takan33
tere33
urkme33
uurat33
vihane33
aru32
imeme32
ingel32
iran32
jagame32
kahtleme32
kaoteme32
keeruteme32
kirm32
koigerts32
kopsame32
korju32
kottelt32
kujume32
kundsep32
kuntsak32
kurat32
kõditeme32
kõev32
kõju32
larasteme32
lipen32
loikleme32
longerdeme32
pitsiteme32
põhi32
ramp32
ruime32
sihande32
aake31
aamert31
allas31
ardsik31
ehiteme31
esämaa31
ilda31
illuksi31
ilmasante31
jakk31
jutlus31
juurets31
jõõbik31
kadsa31
kajame31
karask31
karm31
kestme31
kiidsert31
kipitseme31
kodu31
koeranagel31
kolbits31
kolkame31
kude31
kurtme31
kärk31
käime31
känts31
kärg31
kõdisteme31
kõhnateme31
kõikme31
kõne31
ladus31
lameme31
lihav31
lomberdeme31
loosterteme31
magus31
mahutu31
mojal31
neidis31
ohes31
ottigi31
pakitseme31
pirts31
piserdeme31
raske31
rist31
sündüme31
viil31
viruteme31
viskame31
üppäme31
ürgüs31
üübik31
aak30
igävest30
iilme30
inime30
irt30
juuni30
juunig30
kale30
keerenteme30
kergek30
kiskme30
kitme30
koda30
kolgispuu30
kuagi30
kädsä30
kõdrik30
kõlts30
kõndme30
köüds30
lihvak30
lirgats30
lobame30
läpäts30
lõhn30
maailm30
mesilind30
molu30
osa30
perän30
piruk30
põdurik30
püsüme30
seisme30
sulateme30
sureme30
vaga30
vaim30
vatt30
õpetei30
üidme30
aigilm29
ardus29
ehtme29
engeline29
ikk29
ilmume29
jutt29
juur29
järe29
kaatsam29
kakasteme29
kange29
karvane29
kiirdleme29
kikk29
kirik29
koigerdeme29
kudisteme29
kulateme29
kurapidi29
kuulme29
käpme29
käppäme29
kärbän29
liim29
lummer29
nooguteme29
nutt29
otsan29
põud29
rükme29
säädme29
vaene29
õlpa29
õpeteme29
aigline28
edin28
elkäme28
ennine28
ereline28
ihvtine28
jageleme28
jandame28
jõud28
kahmetu28
kandsik28
kantskam28
keri28
kesänaene28
kimm28
kindel28
kippame28
kops28
kuagikõrd28
kuulus28
kändsäk28
kärbäline28
TÄISLOENDhea.txt