Viimase 370 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 87623 ehk siis umbes 236 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

vöö 130
päike 121
piripill 120
õis 113
öö 113
vöö 111
õige 110
põll 109
kalavõrk 107
võta 106
ääp 106
ürjatus 106
täiesti 105
tänav 105
õmblema 105
pärm 103
õiglane 103
ütelnu 103
võts 101
öö 101
õied 101
tööpäev 100
käolill 98
tüli 98
vöörmünder 98
värme 93
lähin 92
üüseld ~ üüselt 92
olema 91
värk 91
kasine 90
käng 90
õike 90
ülikuul 90
Ünnima 88
äkiste 88
näitsi 86
hommik 85
rüalill 85
sülelema 85
väkram 85
äike 85
kõbisteme 84
välismaa 83
koostö 82
päikesekiir 82
vihäge 82
ühendus 82
määrdime 80
kõll 79
pedäjes 75
keripuu 73
pedäjeoss 73
pööris, pöörus 73
johtume 69
linguteme 64
vanaema 64
mulgi 63
patrame 60
ehenotsan 58
head 55
minu 55
tullu 55
vatrame 53
konnakuusk 52
pidu 52
planeete 52
kartul 51
keel 51
hea 49
mets 49
mina 49
on 49
ollive 48
agane 46
irrik 46
Rüga 45
kutsu 45
ääl 45
ilmangi 44
mees 44
mulder 44
rassejalgine 44
lautma 43
neid 43
söeldeme, söelteme 43
aitäh 42
kolisteme 42
kuńa 42
lahmme 42
magama 42
irvaid 41
tubli 41
valitsama 41
kopits 40
laps 40
om 40
sõss 40
tere hommikust 40
uńt 40
ema 39
ikki 38
koltsma 38
puukaba 38
emm 37
lokkame 37
läheb 37
palju 37
sitikmarja 36
tulemast 36
aasta 35
aeg 35
iukame 35
kidur 35
paimenteme 35
prilla 35
see 35
siis 35
kamberdeme 34
noksame 34
pisut 34
ikka 33
koiberdeme 33
kuukame 33
pentsik 33
uurma 33
Miu 32
jooseteme 32
kere 32
kuidas 32
lõiguteme 32
musu muśu 31
paklane, paglane 31
pamp 31
õpeteje, õpetei 31
aitah 30
kohents 30
kooberteme 30
lendleme 30
sobisteme 30
tegema 30
ehk, ehk 29
enämpest, enämbest 29
etsik 29
joosuteme 29
kuluein 29
liistak 29
lobin 29
mesipuu 29
pihu 29
rama 29
rünnäk 29
siruteme 29
Ootama 28
aamerteme 28
hobune 28
kalberdeme 28
keps 28
kirmas 28
koikleme 28
korjus 28
kõik 28
lest 28
lähedel 28
sahkame 28
teivas 28
tõstme 28
võrgutse 28
aidak 27
eläjäs, eläjä 27
ennempest 27
kelme 27
kibuvits 27
kola 27
kuni, kune 27
kuultume 27
laiat, laiet 27
liiberteme 27
lumpame 27
maruteme 27
mehed 27
müürsepp 27
neeluśk 27
nuut 27
okas 27
oled 27
rüga 27
seal 27
vedama 27
õigede 27
alusteme 26
joht 26
kirk 26
kolame 26
kuutme 26
lahkme 26
lapju 26
laterteme 26
lingame 26
liperdeme 26
login 26
mulklane 26
oid 26
pea 26
rukis 26
salk 26
sina 26
taru 26
vähik, vähike 26
aherik 25
armastus 25
elk 25
jube 25
kabeste 25
kais 25
kimuteme 25
larame 25
literdeme 25
mikes 25
ninda, nõnda 25
paariteme 25
saagma 25
sehkeldeme 25
soperdeme 25
varembest 25
vend 25
vilets 25
ving 25
vudinen 25
õun 25
anks 24
asupaik 24
edeveme 24
illukesi 24
ilpneme 24
jabruteme 24
juuretus 24
kainu, kainus 24
kaperdeme 24
kensak 24
kiben 24
kunnes 24
käpiteme 24
lahmak 24
libesteme 24
lidsime 24
lidsisteme 24
lima 24
limu 24
lõhandik, lõhantik 24
lõugerts 24
mi 24
mulgimaa 24
nillane 24
pikuteme 24
poisid 24
riibme 24
soendi 24
vunk 24
aseldeme 23
eblak 23
ehme 23
eläjemokk, mokalill 23
ependeme 23
epenteme 23
etsiteme 23
kapsas 23
kavak 23
kebeste 23
kekiteme 23
kelm 23
kergateme 23
koigert 23
kompame 23
l 23
laanma 23
laarame 23
lall 23
lidiseme 23
lokasteme 23
lomberdeme, lomberteme 23
lomme 23
loogerdeme 23
lopme 23
pilgar 23
raskejalane 23
risu 23
roisk 23
täembe, täempe 23
udrik 23
vaigisteme 23
vanakuri 23
vent 23
verka 23
Plats 22
Valate 22
aanik 22
aarant 22
aavarmu 22
ahtak 22
eben 22
elmes 22
epiteme 22
esik 22
esmaspäev 22
ihnus 22
keitme 22
kodo 22
kohvik 22
komberdeme 22
kompsme 22
konu 22
kool 22
kusagil 22
kõõgerts 22
laanme 22
ladime 22
laterdeme 22
latrame 22
latter 22
lihtine 22
liipame, liipäme 22
lirtsme 22
longerdeme, longerteme 22
luudame 22
mudsame 22
nihateme 22
pilukil 22
pirtu 22
raabitseme 22
riided 22
soust 22
tulema 22
vaarak 22
ülevest 22
Hls 21
Tehtud 21
apame 21
apsat 21
arvutama 21
hellitl 21
ilu 21
jubi 21
kahr 21
kant 21
kibeleme 21
kohime 21
koigerdeme 21
koli 21
kuntsme 21
lampme 21
lokisteme 21
luusterteme 21
lä​hen 21
meelitseme 21
niserteme 21
nuhtlus 21
pasmas 21
pettlik 21
pulmapidu 21
ruigas 21
saama 21
soruteme 21
uurakil 21
vaatama 21
virk 21
Gõõtsed 20
agrik 20
ahervare 20
ajama 20
ediotsa 20
endin 20
kaenu 20
kahu 20
kanavarvas 20
kelkme 20
kidam 20
kiisakala 20
klaar 20
kolts 20
kusirautsik 20
lartsme 20
linnupuu 20
länik 20
moonake 20
mukme 20
mõrkjas 20
mõtsan 20
painuteme 20
puntrik 20
rahendik 20
resku 20
riiväteme 20
tegid 20
tuusma 20
täätu, täät 20
ulame 20
vaateme 20
vastane, vastne 20
Päris 19
Suured 19
ampsleme 19
elles 19
juh 19
juudas 19
kibu 19
koiberts 19
kokku 19
korsa 19
kumame 19
kuuldus 19
käokirjät 19
kärbläne 19
ladisteme 19
lameneme 19
lipenteme 19
liugleme 19
looderdeme 19
nisateme 19
noolilt 19
pagar 19
peru 19
piil 19
pirtsleme 19
pupi 19
pusime 19
raaske 19
soovima 19
sulg 19
tohe 19
tuia 19
tuitu 19
tund 19
ulanteme 19
vagalik 19
veskimiis 19
vintsume 19
võristeme 19
üks 19
Kaev 18
Looming 18
argeldeme 18
auto 18
ball 18
eleve 18
ilusteme 18
iluteme 18
jugame 18
jõeaanik 18
kaalkoogu 18
kaapame 18
kannustik 18
karplik 18
kerilaud 18
kiiserdeme 18
kiiverdeme 18
kirjandlehm 18
külvmä 18
lahmame 18
lajak 18
liimak 18
lorame 18
lumelill 18
mulle 18
pruut 18
rahulik 18
reede 18
rilli 18
rondik 18
rõba 18
saaguteme 18
sidume 18
säru 18
süüdi 18
tagume 18
valmime 18
Helme 17
Jook 17
eeraldeme 17
heegeldama 17
hubane 17
hästi 17
judinel 17
kallak 17
keids 17
kidsev 17
kimps 17
kobusk 17
kõngeme 17
mantsme 17
murelene 17
mürsiteme 17
partame 17
peldik 17
pelg 17
ronu 17
räüts 17
siverteme 17
sulle 17
suukurg 17
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

seitun444
.simman350
laan226
sõpu162
õdak153
sääne136
väike134
ame117
kõtt117
temä117
leepäme115
tüdrik115
nööper114
sõuke114
engätsekotus113
kümnaasijum112
näütme112
süütme111
engätseauk110
märätseme110
süitme108
näitme107
tüdruk107
vähik106
kõrralik105
kõrdlik104
määrgume104
eläjemokk103
lähiksen103
näiu102
enämb101
änämp101
käokaldsa100
änäp99
märkume98
näidis98
ärälteme98
lähiksel97
nõnda97
piiskäme97
taevavõti97
tõstatus97
vähike97
tütrik96
enäp95
sõba95
enämp94
lehmämokk94
nõnna94
liipäme90
möldrimiis89
sahvt88
arv80
sitikmari73
ek71
vats69
kõlts65
puugen65
kõiv63
luum63
selg63
täätuve62
kotus61
jahume59
leidme59
lokk56
mulk56
noorik55
kalbus54
märkume märküme54
mes52
ungur52
kadarbik50
ameleme49
elle49
iki49
kaeme49
soltsme49
vägev49
laube47
mudsu47
paluteme47
uudi47
üits47
kamp46
limatseme46
laristeme45
lobiseme45
kard43
kori43
liikme43
kahkleme42
edvik41
imeme41
ka41
kasevahulik41
koht41
larasteme41
leegusteme41
lobame41
nõglateme41
puulba puulbe puulpe41
ulume41
Leitsak40
Luum40
kaunis40
muus40
nurmik40
pürst40
koskume39
lehmine39
vaga39
ase38
luu38
lõhmus38
moonuteme38
ninna nõnna38
pilak38
väits38
Larbe37
kaal37
kudemine37
linume37
nagu37
sitik37
susi37
ullak37
amaleme36
kolmas36
linuteme36
liug36
nurik36
piht36
rikme36
säng36
söenteme36
ta36
virbume36
änäpest36
Ame35
Varik35
einateme35
kes35
kõlbume35
mineme35
muunuteme35
ulvame35
uus35
viirgus35
Lots34
kahtleme34
kamak34
kass34
lape34
longerdeme34
põrmand34
tere34
.õigest33
Palu33
ele33
ilp33
kandlik33
kavede33
keller33
kõrik33
nõkuteme33
preili33
tagast33
tihe33
korju koru32
loim32
loitme32
paastukuu32
piirame32
pluuse32
reili32
riha-alune32
õppaje32
kah31
kaker31
lagume31
laugas31
leekam31
liikam31
ling31
lokat31
löüdme31
nakkame31
nikuteme31
oss31
rehi31
ulbak31
Loikam30
Väits30
akkame30
iran30
kiviruus30
koerustükk30
lahkuneme30
lihtne30
luule30
lõõr30
muts30
nummer30
päev30
raendik30
ingel29
kaugel29
kostume29
kuninges29
kõlbame29
lajat29
larbe29
luuletus29
lõhastik29
muutsuteme muudsuteme29
neelipeni29
nägu29
piirme29
põleteme29
raanik29
seitun seitung29
tiidme29
täädme29
uulme29
uur29
viruteme29
.püünme28
Sõpu28
enne28
iks28
jahvame28
kahme28
kakasteme28
kevädelt28
kiil28
konts28
kooguteme28
kuskilt28
kört28
marts28
mokk28
muudu28
nariseme28
nimunaat28
perätside28
punder28
põrmat28
riit28
sehkendeme28
siake28
sõõr28
taga28
undruk28
vaikine28
vaist28
viil28
Illike27
a27
illuksi27
ivik27
kainal27
kands27
kesu27
kustigilt27
moodu27
päälitsigu27
rihe27
rõõmus27
sälg27
tõhv27
verbume27
vurts27
ärälti27
Ahun26
Kõngerts26
einästeme26
ilus26
kakkame26
kants26
kodu26
koigur26
kos26
kõditeme26
kõdur26
lekk26
lihave lihava26
limasteme26
loikam26
luuse26
maratseme26
mesiline26
naks26
nooper26
nuga26
pakline26
tibi26
verkus26
virgume26
.vaene25
Iisebe25
Kesu25
aigapidi25
astme25
engel25
eräldi25
ken25
kopak kopake25
kopp25
kõdisteme25
kõju kõjo25
leeguteme25
lora25
mesilind25
muistne25
nartskme25
natik25
oks25
pallu25
perän25
putuk25
põderik25
sureme25
suur25
õkva25
aak24
ark24
ehiteme24
eläjes eläje24
ivak24
kadanik24
kaugelt24
keskkuul24
kolm24
konks24
kortel24
kostme24
kudisteme24
kuut24
kändlik24
külime24
loi24
lõim24
mudsuteme24
muidu24
noks24
nutsuteme24
nõklame24
pael24
punume24
rasse24
rokudill24
sidsisteme24
täämbä24
väga24
ülep24
edvi23
edvisk23
jagame23
jakkame23
jäkk23
jäkkame23
jäkkume23
kavelt23
kiha23
koer23
kolkame23
kollame23
koomits23
kost23
kuivateme23
kõbel23
laugats23
liikame23
lirgats23
nina23
nire23
nõna23
nõre23
ohes23
perästigu23
pesme23
vaevame23
üitspuha23
ülpäme23
aga22
alle22
arenteme22
edvisteme22
jakkume22
järg22
kask22
kasuk22
keerenteme22
kipe22
kipitseme22
konnakuusik22
kõngerts22
kõõrik22
ladus22
laoteme22
liin22
lirtsik22
lots22
lusik22
läbi22
maja22
mudu mudu22
näserik22
põdurik22
raav22
roogudill22
rükme22
simman22
sõitun22
teriteme22
tõhk22
uhak22
üppäme22
ürgäme22
ahtik21
aigapiti21
ardus21
emääidsen21
ilbenteme21
illäksi21
keeruteme21
kehv21
kohmits21
kolask21
kole21
kooserdeme21
korten21
kujume21
kõetu21
kõev kõiv21
kõhame21
kõhetu21
lauba laube21
lestuk21
lihane21
lummer21
läpäts21
lõhkme21
ma21
naksak21
niitme21
pageme21
provva21
riik21
sakest21
seante21
tehe21
tehest21
uss21
vast21
verdume21
üitstapuha21
edimelt20
ennastvastu20
ennine20
ilda20
ius20
jakk20
juusse juuse20
koeranagel20
kopsame20
kuulme20
küdsäteme20
küläkaker20
lahe20
laits20
lehvme20
luuleteme20
maa20
muinane20
nässik20
pakitseme20
päälistigu20
sagest sagesti sageste20
seisme20
sobitseme20
sukk20
säädme20
tapme20
tiba20
tuba20
Käüs19
iki ike19
inime19
kanakuul19
karp19
kihame19
kiiame19
kogiseme19
kump19
kuremari19
kõhvitseme19
kõne19
kõrd19
TÄISLOENDhea.txt