Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 65576 ehk siis umbes 179 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

vöö 224
öö 162
käolill 160
magama 140
võta 131
näitsi 128
päike 128
vöö 127
ollive 122
õige 122
võts 121
värme 120
Ünnima 120
öö 120
ühendus 120
sülelema 119
vihäge 119
pedäjes 118
ääp 118
rüalill 117
põll 116
veersökk 116
värk 116
äkiste 116
õied 116
ütelnu 116
üüseld ~ üüselt 116
kõbisteme 115
lähin 115
päikesekiir 115
tänav 115
kalavõrk 114
käng 114
pärm 114
täiesti 114
tööpäev 114
väkram 114
välismaa 114
õis 114
ülikuul 114
vöörmünder 113
äike 113
õike 113
pedäjeoss 112
tüli 112
õiglane 111
õmblema 111
koostö 110
nööper 109
määrdime 108
leepäme 107
hommik 97
pirrupiht 83
puukaba 72
tullu 69
neid 64
oder 64
ajama 62
kartul 57
kusirautsik 56
rahendik 56
hea 55
peru 55
salk 53
tegema 53
bair 52
jundse 52
on 52
mekk 51
mina 51
sombu 51
minu 50
ürjatus 50
hobune 49
prilla 49
laps 48
raestik 48
see 48
vunk 48
Miu 47
mulgimaa 47
keel 46
läheb 45
head 44
aal 43
mees 43
rukkilill 43
soendi 43
sekenteme 42
õhvik 42
sinnade 41
võsandik 41
aeg 40
aitäh 40
enämb 40
etsik 40
ikka 40
om 40
ahtak 39
esik 39
pude 39
auto 38
kuidas 38
kirilind 37
olema 37
vaataja 37
Peta 36
Plats 36
kanavarvas 36
kannustik 36
liisunu 36
mets 36
moonake 36
mõtsan 36
poisid 36
t 36
hing 35
ilu 35
musi 35
seal 35
vanaema 35
võsastik 35
eemal 34
etsiteme 34
pera 34
saht 34
tiim 34
kodo 33
mulgi 33
planeete 33
tiinud 33
embama 32
endin 32
heeg 32
kaiv 32
kevad 32
pidu 32
tahraaid 32
Hls 31
Suured 31
a 31
enda 31
kirikirjat 31
nigu 31
paasmas 31
põhmas 31
riided 31
tahtreaid 31
teie 31
ema 30
enepin 30
ikke 30
kokku 30
l 30
lõikuma 30
mulle 30
tahtan 30
vaatama 30
Jook 29
Ootama 29
ei tea 29
esimene 29
etsitei 29
hakkama 29
ikki 29
kallistama 29
kibu 29
kolts 29
koperdama 29
liimak 29
lähiksel 29
need 29
nillane 29
oot 29
pikkus 29
pood 29
sass 29
sitikmarja 29
sool 29
tramm 29
eluk 28
epenteme 28
ise 28
kibuvits 28
klaar 28
kunnilgi 28
mehed 28
mikes 28
oota 28
paie 28
sab* 28
vilets 28
võpsik 28
Kaev 27
Valate 27
aega 27
hää 27
kapsas 27
lapju 27
lihav 27
mes 27
peamiselt 27
rautsi 27
seetse 27
tallinn 27
teevad 27
vend 27
vrd 27
Koni 26
Prilla 26
ampsleme 26
arve 26
kalender 26
kergateme 26
kimp 26
koovit 26
korralik 26
kunnes 26
küla 26
linnuke 26
loigard 26
pea 26
rehnut 26
rukis 26
sihane 26
taln 26
talna 26
tere hommikust 26
tiinu 26
tulejalg 26
usaldav 26
Esitluse 25
Gõõtsed 25
aamerteme 25
aamreke 25
aasta 25
ahervare 25
aidak 25
arvutama 25
embus 25
hellitl 25
kaenu 25
kaunistama 25
kool 25
kugur 25
kõltsak 25
kütis 25
litu 25
murelene 25
priiskama 25
tsirkus 25
tulema 25
Mees 24
ennistene 24
hamreke 24
kabeste 24
kanermu 24
kasine 24
kipest 24
kulg 24
ma 24
maitse 24
oled 24
päräst 24
sina 24
sokk 24
soovima 24
talitus 24
tillikse 24
ullame 24
Helme 23
Päris 23
aastak 23
argpüks 23
ennempine 23
hooo 23
humal 23
ivateme 23
jaksas 23
jauname 23
kaalkoogu 23
karts 23
kiiserdeme 23
kohegil 23
kolesti 23
kusagil 23
kõhn 23
luumus 23
luusterteme 23
meeldiv 23
minul 23
palju 23
puulpäe 23
pööräpütsik 23
vanapagan 23
vilistab 23
üks 23
Hari 22
Looming 22
Tehtud 22
ahmme 22
ainult 22
arjus 22
aug 22
eit 22
illikse 22
iukleme 22
jaamame 22
jabruteme 22
kaasa 22
kenäk 22
kohvik 22
moonamiis 22
mulame 22
pagar 22
pettlik 22
rihi 22
sauk 22
ulkme 22
usaldama 22
Algselt 21
Hea 21
alusteme 21
ehtne 21
eläv 21
hunt 21
jämme 21
jänn 21
kiiateme 21
lahti 21
mässäme 21
mölläme 21
porgand 21
põõsas 21
reede 21
sadama 21
seotus 21
tubli 21
tümik 21
ulandeme 21
Minu 20
ahveldeme 20
alevik 20
ehme 20
elmes 20
emm 20
iukame 20
jaoks 20
juhtima 20
k 20
kangus 20
laupäev 20
lüüa 20
mi 20
nurk 20
oodang 20
soekurik 20
sulle 20
tikkima 20
tsõõr 20
ulak 20
ulanteme 20
ust 20
vaarak 20
vagalik 20
Ese 19
Hani 19
Kuulamast 19
Nuss 19
Usk 19
aavarmu 19
aitah 19
algul 19
esmaspäev 19
hubane 19
kabe 19
keripuu 19
keskpaik 19
kirskleme 19
korras 19
köögerdeme 19
labime 19
ladsime 19
larmame 19
liisuma 19
nilgi 19
närtsäk 19
pasmas 19
pirtu 19
romme 19
rõba 19
sei 19
siiras 19
vedama 19
aherik 18
algus 18
alles 18
apats 18
arbuus 18
asupaik 18
ball 18
ennempest 18
heegeldama 18
ihnus 18
iild 18
kaarnet 18
kaart 18
kahu 18
kajateme 18
kaunist 18
koeki 18
konnegi 18
kraadi 18
käräme 18
leidma 18
leivajuuretis 18
linna 18
meel 18
nüüd 18
oodus 18
parinal 18
piisa 18
pirmak 18
porgan 18
pruut 18
rääskleme 18
suudleme 18
sõname 18
tarvis 18
tegid 18
vaste 18
äsjä 18
Asjad 17
Katud 17
Lokaal 17
Meie 17
Mina 17
aarant 17
abivalmis 17
ahne 17
aidik 17
aiteh 17
ajopeni 17
armastus 17
eldene 17
elles 17
enempest 17
gramm 17
helistage 17
idee 17
ike 17
jupme 17
jõukas 17
jõurame 17
jõõpme 17
kalberteme 17
kapadsi 17
kargaje 17
keerep 17
keevi 17
kuutsle 17
lajak 17
login 17
ludsime 17
lärmäme 17
paia 17
paiase 17
reha 17
ribeleme 17
riha-alune 17
tabalukk 17
taldrik 17
trpile 17
täämbäne 17
töö 17
vt 17
õgime 17
Baar 16
Hobune 16
Tikitud 16
ahk 16
ampsme 16
anks 16
areng 16
auguteme 16
autus 16
ehtud 16
erekas 16
esa 16
esiti 16
h 16
haamer 16
helde 16
iinotsan 16
jahtme 16
jahvateme 16
judinel 16
jukerteme 16
jõhkerteme 16
jõhrame 16
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

puud3349
tüdrik158
tütrik158
tüdruk156
sõpu148
sõuke145
temä134
näidis129
näiu127
tõstatus126
süütme124
väike122
näütme120
piiskäme120
eläjemokk119
lähiksen119
sõba119
kõrdlik118
näitme118
ärälteme118
kõrralik117
nõnda116
lehmämokk115
engätseauk113
liipäme113
märkume113
süitme113
engätsekotus112
kõll112
märätseme112
möldrimiis112
vähik112
määrgume111
vähike111
enämp110
enäp110
kõtt109
taevavõti109
änäp109
käokaldsa108
nõnna108
kümnaasijum106
põrmand105
sahvt105
änämp105
.simman96
edvik84
lähiksel83
ürjatus81
enämb77
ungur68
pluuse63
luum55
sitikmari54
sitik45
artsik43
tidruk42
laube41
pilak41
ilus40
mulk39
raanik39
kask38
tuup37
kes36
kõlbame36
loikam36
vats36
ehk35
uudi35
sääne34
tere34
arjak33
edvi33
neidis33
assak32
edvisk32
kard31
koru31
raendik31
irtme30
kahme30
kaunis30
kärg30
mudsu30
toeteme30
ungerjas30
edeveme29
koer29
noks29
rehi29
ta28
amaleme27
ase27
edeve27
iks27
kodu27
kädsä27
lirgats27
loigas27
pahru27
salme27
sihande27
alla26
ardsik26
edvisteme26
jõõbik26
kedsä26
kunnigi26
lemmel26
lihtne26
lirtame26
neio26
puhm26
puhmas26
puulba26
puulbe26
seante26
siin26
ungert26
väga26
väits26
õlpa26
aga25
kadsa25
leeduk25
neiu25
Tere24
ahes24
ehiteme24
jõõbiteme24
kaatsam24
kos24
kotus24
puulpe24
sehkendeme24
tahr24
aeleme23
ahtik23
ameleme23
jaurame23
lauba23
poiske23
rasse23
susi23
alle22
eläjä22
engel22
kesu22
kiha22
loigats22
mokalill22
muus22
vaga22
ätsäk22
enneaigne21
esämaa21
jäkkume21
jänes21
kunnegi21
kus21
kõlbume21
leedu21
lipen21
luule21
peri21
üüselt21
kass20
koht20
kori20
kortel20
korten20
kuna20
lihtlabane20
maja20
mis20
palu20
põhi20
tiidme20
ulbak20
uus20
20
üüseld20
aamert19
ame19
ark19
enne19
jahume19
jandame19
karisteme19
kenä19
kuda19
kõõrik19
larmitseme19
leidme19
loosterteme19
manu19
musu19
nakkame19
pirts19
puditeme19
püügel19
saama19
selg19
unt19
vigel19
ürgäme19
aama18
all18
ennist18
illike18
kiiame18
kohald18
larasteme18
larbe18
lind18
loisk18
lots18
luits18
päev18
raamat18
rõõm18
rügä18
säng18
ullak18
vaist18
vast18
aak17
ehtme17
irmus17
jõhverteme17
kahkume17
kainal17
kõetu17
kõngerts17
köüds17
labane17
leegusteme17
linume17
linuteme17
loimik17
löüdme17
mesi17
mojal17
piirme17
sõber17
uss17
uurat17
vihm17
ääl17
õhtu17
üitstapuha17
eli16
eläje16
irt16
jahvame16
jutus16
jäss16
ka16
kahmerdeme16
kogusen16
kõhetu16
lobiseme16
lõuskame16
nariseme16
oss16
poiss16
sain16
seake16
sõnuteme16
sõõr16
varik16
üits16
üitspuha16
apants15
arime15
elü15
ennekikke15
ihvtine15
iisebe15
isa15
järv15
karask15
kigepäält15
kohe15
koigerts15
kurdu15
kõdisteme15
kõditeme15
kõla15
laas15
matserdeme15
nagu15
nummer15
nässik15
nõna15
oma15
ottigi15
penipütsik15
peräst15
piht15
puu15
tagast15
tuba15
täädme15
õhtsepuul15
Ilus14
Koer14
Tuup14
ahun14
aig14
alb14
arbeldeme14
ardu14
ek14
elu14
enämpest14
iki14
illaaigu14
iran14
irent14
jõhvik14
kaal14
kandlik14
kesänoorik14
keväde14
kiil14
kole14
konks14
kuri14
kurtav14
kõhnetu14
maa14
magus14
oks14
peni14
piruk14
salgme14
sälg14
Aga13
akkame13
edimelt13
ennemp13
ennep13
ihne13
ingel13
jaanuar13
jälg13
kaalik13
kaaren13
kabel13
kamak13
kana13
kerge13
koigur13
kudas13
kun13
kurat13
kurg13
kurtave13
kõrd13
maailm13
nägu13
omitsi13
pitsiteme13
punane13
rabitseme13
redel13
reili13
siga13
suvi13
sõklume13
tee13
tegeme13
vask13
vastne13
vurts13
õpetei13
aake12
arenteme12
asjande12
enämbest12
esikeskine12
ihnits12
ilda12
ilmaaigu12
ilmasante12
irants12
irents12
jakkame12
järe12
järetside12
kaenal12
kiheleme12
kostume12
kuagi12
kuju12
kuneme12
kuntslik12
kurtje12
käüs12
küdse12
lahendik12
lusk12
luuse12
läte12
lõpme12
meelüteme12
naine12
nina12
pang12
paranteme12
piirame12
raskejalgine12
rihe12
siande12
silm12
sõna12
taga12
talv12
tihe12
uur12
vaalme12
viil12
vüürüs12
üten12
ajage11
arduk11
aru11
edev11
einästeme11
elle11
ennine11
esiärätine11
illa11
ilmaasjande11
inime11
isu11
jakk11
kandje11
kasuk11
kavelt11
keri11
kohlap11
koju11
koskume11
kude11
kuhald11
kunnigil11
kändsäk11
kõruviisi11
laentik11
lahink11
lahkume11
lausilin11
lill11
lokerdeme11
lokk11
lomberdeme11
lututeme11
mokk11
mudsuteme11
muudsuteme11
nilgme11
nime11
nülgme11
obene11
osa11
peenike11
piserdeme11
põderik11
sein11
siiä11
soe11
suits11
tervis11
tõhv11
vana11
vanaste11
vesi11
äidsen11
ärm11
õkva11
.ingel10
Kass10
aavelteme10
aigapiti10
aigilm10
aigline10
ale10
apatsiauk10
arakmari10
ei10
ellerdeme10
ennastvastu10
inimene10
jakkume10
kahre10
kastus10
kaugelt10
TÄISLOENDhea.txt