[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

alanteme <alante, alande>
1. vähendama, madaldama mea sai alantet innage ma sain alandatud hinnaga
2. halvustama, laimama ärä alante miut! ära laima mind!; tõisi oma ta kange alanteme teisi on ta innukas laimama
3. alluma, järeleandlik olema sa piat ennäst iki alanteme ka sa pead ikka järele andma ka

jakkume <jakkude, jakku> jätkuma, piisavalt olema liha tarviti esi ärä, par´tse peeti vähä ja müigi jaos es jakku liha tarvitati ise ära, parte peeti vähe ja müügi jaoks ei jätkunud vt jäkkume

.kaldame <kallade ~ kallate, .kalda>
1. valama, kallama kalda vesi pangist väl´lä kalla vesi ämbrist välja
2. kõvasti sadama vihma kaldap ku oa varrest vihma sajab nagu oavarrest
3. kaldus olema, kalduma om küll ää maa, kaldap alla on küll hea maa, kaldub alla (st on kaldus)

kubiseme <kubiste, kubise> kihama, (midagi) täis olema põõsa kubiseve marjest põõsad on marju täis

kul´ateme ~ kulateme <kul´ate ~ kulate, kul´ade ~ kulade>
1. asjatult aega viitma, ringi hulkuma tüü ajal es lasta kedägi kulate töö ajal ei lastud kedagi niisama aega viita
2. lamama, lebama; jõude olema nüid mea kul´ate, makka ja istu nüüd ma laman, magan ja istun

kül´meteme <kül´mete, kül´mede>
1. külma käes olema, külmetama laits kül´metep nõnda viil ärä laps külmetab (end) niimoodi veel ära
2. külmutama kuurt panti sügüselt mõni nurikutäüs paigale, kül´metedi ärä, panti talve pudru pääl sügisel pandi mõni nõutäis koort tagavaraks, külmutati ära, pandi talvel pudru peale

lameme1 <lamede, lame>
1. pikali heitma, maha või alla vajuma üits kuusk kummartes, kikk laań lames üks kuusk kummardas, kogu laan heidab maha (= rahvas kirikus)
2. lebama, pikali olema ku kava ta taht lamede kui kaua ta tahab pikali olla

leemendeme ~ leemeteme <leemente ~ leemete, leemende ~ leemede>
1. leemendama, märg olema latsel ninak leemeńt ilmast ilma lapse ninake oli ilmast ilma märg
2. higist nõretama ihu leemeńts sel´län puha nahk nõretas seljas (higist)

.lep´me <.leppü ~ .leppi, lepü ~ lepi>
1. rahul olema, nõus olema lepü sellege, rohkep anda ei ole ole sellega rahul, rohkem anda ei ole
2. tülist, vihapidamisest üle saama, ära leppima me võis ärä leppi me võiks ära leppida
3. kokku leppima viimäde lep´s kokku meege lõpuks leppis meiega kokku

nohuteme <nohute, nohude> nohus olema küll sii sügüs aap nohuteme küll see sügis ajab nohule

oleme <olla, ole> olema om ~ oo ~ o on; os oleks; olt oldud; om küll pimmese! küll on pimedad!; olli kesvä är pessen ja ärjä ärä tappen oli odra ära peksnud ja härja ära tapnud; os ma mõistas musta valge pääl panna, ma kirjutes kikk üles oleks (et) ma oskaks musta valge peale panna, ma kirjutaks kõik üles

.paistme <.paista, paista ~ paśta>
1. paistma, särama pirla vaat päe paśtap praegu, vaata, päike paistab
2. soojendama paśta ennäst ahju ehen soojenda ennast ahju eest
3. pleegitama kas päe om na sedäsi ärä paistan? kas päike on need niiviisi ära pleegitanud?
4. paistma, näha olema siisamagi mis siit paistap om lagunu kõik ärä seesamagi, mis siit näha (on), on kõik ära lagunenud

pakitseme <pakitse, pakitse>
1. pakitsema, pakil olema
2. kiirustama, kibelema ma pakitse egä ommuk ma kiirustan iga hommik

pidäme <pidäde, pia>
1. pidama, kohustatud olema piat temät meeliteme võ vaigisteme pead teda meelitama või vaigistama; pias ta nüid värsket lume viskame, sõs saas rii tiid kui ta nüüd värsket lund peaks sadama, siis saaks reeteed
2. (loomi jms) pidama ta taht obesit pidäde ta tahab hobuseid pidada
3. seisma ta sai obese pidame ta sai hobuse seisma

piliteme <pilite, pilite> pilve minema, pilves olema

.tiin´me <.tiini, teeni>
1. raha, elatist teenima pidi esi joba akkame leibä tiinme pidi juba ise hakkama leiba teenima
2. teenistuses olema, kedagi teenima mia ole selle aa nüid luusi tiinin mina olen selle aja nüüd kolhoosi teeninud

.tundme <tunda, tunne>
1. tundma, tuttav olema mea tuusi temät ma tundsin teda
2. tunda olema ku ta vanas läits sii olli tunda sis ku ta änäm ää es ole kui ta vanaks läks, (siis) see oli tunda, siis kui ta enam hea ei olnud
3. näha olema nii om pirla alle vähä tunda, nii kooba augu sääl need on praegu(gi) alles natuke näha, need koopaaugud seal

tähendeme ~ tähenteme <tähente, tähende> tähendama, mingi tähendusega olema sii tähentep sis, et pimme aig om otsan, et päe akkap valgempes mineme see tähendab siis, et pime aeg on otsas, et päev hakkab valgemaks minema

.tüüteme ~ .tüütäme <.tüüte ~ .tüütä, .tüüte ~ .tüütä>
1. töötama kes ikki äste tüütäp, saap ju kikke omale kes ikka hästi töötab, saab ju kõike endale (lubada)
2. töökorras olema sii ei ole enämp kõrran, veśke ei tüüte see ei ole enam korras, veski ei tööta

.valvame ~ .valvme <valvate, .valva> valvama; üleval olema öösel ta pidi mitu üüd valvame ta pidi mitu ööd üleval olema


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur