[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

asuteme <asute, asude> asutama, valmistuma, alustama es ole viil vihtme akanu, asut´s alle ei olnud veel vihtlema hakanud, valmistus alles

.auteme <.aute, .aude> hautama; sadu valmistama ilm om lämi, nüid auts sadu ilm on soe, nüüd hautab sadu (st hakkab peagi sadama)

eiduteme <eidute, eidude> ehmatama, heidutama enne levä kastmist om vaja leibä eidute enne leiva sõtkumist on vaja leiba ehmatada (st alla suruda)

eläteme <eläte, eläde> elatama, toitma kelleg ta üle eläts neid millega ta toidab neid (üle talve); na elätiv penise kambren nad pidasid koeri toas

ilusemb ~ ilusemp ~ ilusep <ilusembe ~ ilusebe, ilusembet ~ ilusepet> ilusam ilusebes ilusamaks; ilusepide ilusamate; ilusepit ilusamaid; marju olli küll mõtsan, mõnen kottel olli ilusepit marju oli küll metsas, mõnes kohas oli ilusamaid

imbuteme <imbute, imbude> imbuda laskma, imalduma imbutet leib magusaks immutatud leib

imeteme <imete, imede> imetama ku kolm suurt riidit imedets, sellest kasvas nõid kui kolm suurt reedet imetatakse, sellest (lapsest) kasvab nõid; pal´le pääge es tohi sannan last imete, pidi tanu pähän oleme palja peaga ei tohtinud saunas last imetada, pidi tanu peas olema

irmuteme <irmute, irmude> hirmutama ärä oma jutuge miut irmute! ära hirmuta mind oma jutuga!; mea olevet temät eiduten, irmuten mina olevat teda heidutanud, hirmutanud

istuteme <istute, istude> istutama istuteve istutavad; istutime siia näe ne äidsme istutasime siia, näe, need lilled

kihuteme <kihute, kihude>
1. kiiresti sõitma või jooksma, tormama, ruttama kihute no nigu jõvvat no kihuta nagu jõuad
2. ajama, tagant sundima kihute ta mineme, ku ta nõnda kuri om aja ta minema, kui ta nii kuri on
3. lööma, virutama, viskama aknest kihut´ kolm kivi vällä aknast visati kolm kivi välja
4. midagi kiiresti või intensiivselt tegema, kiiresti toimuma väike Made ollu sõnassepp, iistlaulje, tõise kihuten taga järgi väike Made olnud sõnasepp, eestlaulja, teised kihutanud taga järele
5. õhutama, ässitama mea kihudi neid tüllü mina õhutasin neid tülli (minema)

kuluteme <kulute, kulude> kulutama selle lorage kulutet pal´lalt oma suud selle jutuga kulutad ainult oma suud

linuteme <linute, linude> nuruma, manguma viinapudel oli ligi ja käüsive linutemen viinapudel oli kaasas ja käisid palumas vt linume

lugeme <lugede, loe> lugema, loendama, sõnu peale lugema lugenu pooles, tõine raha tõisse kuhja (ta) lugenud pooleks, üks raha ühte, teine teise kuhja; noori loeti kirikun paari noori pandi kirikus paari

moluteme <molute, molude> Pst, Krk toitu rikkuma roti moluteve keldren rotid rikuvad keldris toitu

nihuteme <nihute, nihude> nihutama kap´p om vaja paiga pääle nihute kapp on vaja oma kohale nihutada

nikuteme <nikute, nikude> nõtkutama, noogutama, jõnksutama nirki ja kärpi nikuteve tõine tõisel puul jõge nirk ja kärp nõtkutavad teine teisel pool jõge; ärä nikute kiiguge! ära jõnksuta kiigega! vt nõkuteme

.nõutame ~ .nõuteme <.nõuta ~ .nõute, .nõuta ~ .nõute> nõutama, küsides hankima mea ei ole endele küll üttegi looma nõutanu mina ei ole endale küll ühtegi looma nõutanud; nõu kaudu olli tennu maja üles, olli nõuten iki oma ümmert teiste abil oli teinud maja üles (st üles ehitanud), oli ikka hankinud enda ümbert (st naabrite käest)

paluteme <palute, palude> põletama sõs näüdeti tuli otsa ja palutide nii oksa säl pääl ärä siis läideti tuli otsa ja põletati need oksad seal peal ära vt põleteme

piliteme <pilite, pilite> pilve minema, pilves olema

riputeme <ripute, ripude>
1. riputama riputs mõsu puu pääl riputab pesu puu peale
2. puistama, raputama ripute suula kah! pane soola ka! (supile)

tilguteme <tilgute, tilgude> tilgutama ta tilgut´s miule rohtu silmä ta tilgutas mulle ravimit silma

uputeme1 <upute, upude>
1. uputama, üle ujutama meil egä keväde uputs meil igal kevadel ujutab üle (põllud)
2. uputama Vanapagan ütel´ Antsul sedäviisi, siut ei upute vesi või palude tuli ärä Vanapagan öelnud Antsule niimoodi, (et) sind ei uputa vesi või põleta tuli ära

uputeme2 <upute, upude> upitama linakuu veeti laudile või aida pääle, uputedi üles linakubud veeti laudile või aida peale, upitati üles

valuteme <valute, valude> haiget tegema, valutama võt´s küll kül´le siist nõnda valuteme võttis küll külje seest niimoodi valutama

viruteme <virute, virude> loputama; virutama ta taht´s virute ta tahtis virutada

õhuteme <õhute, õhude>
1. õhutama, hõõgvele puhuma õhute süe palama! aja söed põlema!
2. ässitama ärä õhute koera tal kallal! ära ässita koera talle kallale!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur