Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 65396 ehk siis umbes 176 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 208
learning 201
degree 170
skills 134
assessment 133
education 131
secondary 127
course 122
vahend 121
academic 115
jäälõhkuja 115
S 113
erziehung 104
disabilities 100
thinking 97
ekstreemselt 96
interiorize 92
science 92
õpiväljund 91
masters 87
learning environment 82
õpikäsitus 79
hardus 78
school 78
haridusaste 76
information 74
mark 74
educational 73
game* 73
digital 72
level 69
activity 68
qualification 68
õppetasu 67
kodu 66
õppetegevus 66
enqa 65
instruction 64
üldpädevus 64
a 61
aktiivselt 61
higher education 61
kava 61
koonwledge 60
arts 59
direktsioon 59
hunt 59
diversity 58
grade 58
higher education institution 58
human 58
õppeviis 58
Preliminary 57
bloomi taksonoomia 57
doctorate 57
form 57
koer 57
primary 57
õpitulemus 57
õppenõukogu 57
live 56
väljund 56
achievement 55
informal 55
secondary education 55
täppisteadus 55
astmed 54
autoloogia 54
esiõpetus 54
õppesisu 54
autasu 53
consciousness 53
eesmräk 53
evaluation 53
lihane isa 53
õpikäsitlus 53
arno 52
ese 52
koostöö 52
map 52
õppetase 52
fusion 51
käskkiri 51
prosotsiaalsus 51
õppepäev 51
academia 50
comenius 50
demonstratsioon 50
haridussõnastik 50
haridustee 50
kasvatusteaduslik 50
lasteaiakoht 50
college 49
enesetäiendamine 49
simulatsioon 49
tulenevalt 49
väärkohtleja 49
department 48
design 48
eelõpetus 48
follow 48
harras 48
koht 48
magistritase 48
mode 48
ECTS 47
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 47
avaldus 47
digi 47
lapsest lähtumine 47
context 46
empower* 46
ja kuidas 46
linn 46
mobility 46
tehnika 46
aims 45
alg 45
algklass 45
digital literacy 45
düsart 45
formative 45
go-round 45
hind 45
honorar 45
kodanikuõpetus 45
kodoskoop 45
lähtumine 45
primary school 45
õppeaste 45
Mitteformaal 44
Road movie 44
deep 44
elementary 44
elementary school 44
honors 44
honours 44
impairment 44
informaatikaring 44
kasvatusteadused 44
kurv 44
logopeediline 44
monitoring 44
mõõtevahend 44
postgraduate 44
õppijakeskne 44
Physical Education 43
arenguplaan 43
detention 43
deveratsioon 43
education standard 43
enseserefleksioon 43
formal 43
guidance 43
habitual 43
ilming 43
järjekorra 43
jäämurdja 43
kodanikuaktiivsus 43
kooliealine 43
kooliküps 43
koolitund 43
liigutus 43
rakenduskava 43
ainealane 42
aptitude 42
attendance 42
avalduma 42
awareness 42
campus 42
enesetõhusus 42
erivajadustega 42
förderschule 42
hindepall 42
jäämurjda 42
katseseade 42
koolisüsteem 42
korrastamine 42
kreisikool 42
liikumine 42
longituud 42
riigikeel 42
õpiraskus 42
Bandura 41
Järelaitamine 41
Komenský 41
Kurjus 41
app 41
arutelulõim 41
assimileerumine 41
conditional 41
draamapedagoogika 41
erialade 41
hariduskeskus 41
huvialaring 41
itk 41
kasvatusülesanne 41
klassitund 41
kodanik 41
konstanteerima 41
koolijuht 41
koolituskava 41
korraldamine 41
lin 41
lipik 41
läbima 41
major 41
middle 41
tänukiri 41
vabaühendus 41
võtmepädevus 41
üldkeskharidus 41
Kõlbus 40
Standardiseerimine 40
application 40
approach 40
diagnostic 40
direktor 40
eesõigus 40
eluvaldkond 40
eryiehung 40
expertise 40
extra 40
freire 40
hariv 40
hev-kool 40
junior 40
jätkusuutlik 40
jätkusuutlikkus 40
katoliku 40
keelteained 40
kitsas 40
kogemusmäng 40
lähtudes 40
uurimustöö 40
*robot* 39
abroad 39
appeal 39
associate professor 39
bachelor of science 39
certification 39
constitution 39
disability 39
draama 39
dual education 39
düslektik 39
early school 39
ellu viima 39
examiner 39
experience 39
filoloogia 39
kasvatustöö 39
kavandamine 39
kehtestama 39
kodutööd 39
kohtalainen 39
koolikoht 39
kunstipedagoogika 39
küpsus 39
learner 39
liberal arts 39
longitudinal 39
piirkond 39
täiendav* 39
upper secondary 39
õpperuum 39
Ek 38
Research fellow 38
Sosustama 38
Taburet 38
VTS 38
administrator 38
advanced 38
associate 38
authentic 38
bilingual 38
community 38
coverage 38
discipline 38
educator 38
formatiivselt 38
graduate student 38
hariduskava 38
instruktsioon 38
jugendheim 38
julgustama 38
katsumine 38
keeled 38
keskne 38
kontolltöö 38
kooliaeg 38
koolipäev 38
lehre 38
loomus 38
lugema 38
master of science 38
miinus 38
tometulekuõpe 38
Jälkiistunto 37
Päästenöör 37
bakalaureuseastme 37
edasijõudnu 37
eelis 37
eneseusk 37
esiopetus 37
foneem 37
inimõigus 37
jooksevhindamine 37
kolledžiharidus 37
kontsept 37
koostama 37
korraldaja 37
käsitlema 37
liigaasta 37
public school 37
põhiprobleem 37
raames 37
basic 36
credit 36
eesti keeles 36
ekspetiis 36
ensemble 36
hilbendama 36
jõulud 36
kaasav hridu 36
koosseis 36
kord 36
krapp 36
learning process 36
procedure 36
Õpiväljund 36
brahüteraapia 35
dokumentatsioon 35
extended 35
förderklasse 35
füüsis 35
hev-õpilane 35
induvidualiseerimine 35
konfessioom 35
kooliskäiv 35
lünklik 35
maakond 35
facility 34
kala 34
kogumik 34
kunst 34
mapp 34
vabaharidus 34
väljakutse 34
õppeprotsess 34
astme 33
face-to-face 33
facilitate 33
individual 33
kogumic 33
lugemise eeloskus 33
after school 32
b 32
hulk 32
preparatory 32
TVET 31
coed 31
instrumental 31
interventsioon 31
kell 31
kohanemine 31
õppeosakond 31
baasoskused 30
counselling 30
flow 30
fundamental 30
gastarbeiter 30
juhendamine 30
läbiviimine 30
mass 30
peer 30
tõend 30
cover 29
erinevus 29
fund 29
gps 29
high school 29
kohustustlik 29
koolinoorsootöö 29
käitumisraskus 29
käitumuslik 29
videote 29
õpikogemus 28
Eriõpetus 28
apply 28
classroom 28
fluktuatsioon 28
instructions 28
kass 28
koolikorraldus 28
kreatiivne 28
lower secondary 28
materiaalne 28
õppeteenustasu 28
VASTUTUS! 27
arusaam 27
elukoht 27
formal education 27
gender 27
immersion 27
innovaatika 27
internship 27
keskkooliharidus 27
koormus 27
representation 27
videode 27
õpetajaeetika 27
õpilasekeskne 27
õpioskus 27
õppekursus 27
õppetsükkel 26
abimaterjal 26
alalhoidmine 26
auffangen 26
coach 26
common 26
early childhood 26
ecvet 26
ikt 26
induction 26
kaduma 26
kohustuslik õppeaine 26
koperatiiv 26
käitumispõhine 26
lasteaiaõpe 26
mitmemäng 26
mitteformaalõpe 26
monitor 26
rakendamine 26
teadmised 26
Asjatundlikku 25
counsellor 25
dokument 25
eakas 25
enesetäiendus 25
hariduselu 25
innovatiivne 25
katsuma 25
koolikriit 25
kooliskäivat 25
logo 25
lugemistehnika oskused 25
masin* 25
practice 25
religious 25
uurimuslik õpe 25
Professionalism 24
calambour 24
career guidance 24
deklareerimine 24
diploma supplement 24
förerklasse 24
handwriting 24
hindamiskriteerium 24
hinneteleth 24
hoolekande 24
kielitietoisuus 24
kobar 24
lapsest lähtuv 24
lõpetama 24
preteen 24
õppevahendid 23
E õpe 23
applicable 23
digitaalne materjal 23
empower 23
ettevõtlus 23
evalvatsioon 23
fachberater 23
general education 23
harilikult 23
osakond 23
program 23
põhjendamine 23
rakendama 23
advice 22
aiateadlane 22
current 22
juhtkond 22
kohandus 22
laulma 22
middle school 22
scafold 22
tüflo 22
digiõpik 21
ingliskeel 21
õppesüsteem 21
alusraam 20
bachelor of engineering 20
digipik 20
vormistus 20
early childhood education 19
instructional 19
jätkusuutlik areng 19
intervention 18
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

Likerti skaala414
divergentne mõtlemine268
säilenõtkus248
eneserefleksioon215
reaalained208
hindamine205
õpe200
matrikkel193
konvergentne mõtlemine182
õppekava182
võilillelaps158
ambivalentne kiindumussuhe154
arenguline erivajadus153
tasemeõpe146
humanitaarained144
psühhomotoorne areng141
paternaalne137
häälduspuue111
arendusuuring109
spetsiifilised õpiraskused108
erivajadus107
HEV106
õpilane105
pädevus97
lillelaps96
auditoorne õpe95
ökoloogiline süsteemiteooria94
hariduslik erivajadus92
vabaõpe92
asotsiaalne käitumine91
täiendusõpe88
ümberõpe87
aktselereerimine86
koolivalmidus85
suhtlemisaldis õpilane85
alusharidus84
ainepunktide ülekandmine82
hinne82
kujundav hindamine82
šeflus80
doktor79
nimeregister76
implitsiitne hoiak75
kaasprofessor75
kontaktõpe75
klassiõpetaja73
antisotsiaalne käitumine72
praktika72
statsionaarne õpe72
identiteedikriis71
deduktsioon70
rakenduskõrgharidus69
keelepuue68
kooliküpsus68
metakognitiivne teadlikkus68
mõlemakäelisus68
ennastjuhtiv õppija67
minnalaskev kasvatusstiil67
tasandusrühm67
konsensusteooria65
eksplitsiitne hoiak63
suhtluspuue63
eelkool62
akulturatsioon61
käsitus61
õppetöö61
e-õpe60
loov mõtlemine60
põhiharidus60
eriala59
alternatiivkool58
baasharidus58
eriklass58
kognitiivne taksonoomia58
kutsestandard58
loodusõpetus58
subjektiivne hindamine58
sobitusrühm57
teemapõhine õpe57
õpiränne57
afektiivne taksonoomia56
arendusrühm56
jesuiitide kolleegium56
käsitlus56
biheiviorism55
hindeline arvestus55
kutseharidus55
liikumispuue55
põhikool55
õppe diferentseerimine55
ainepunkt54
kutse-eetika54
lateraalsus54
projektõpe54
sisemine motivatsioon54
areng53
intensiivõpe53
lapsehoidja53
apelleerima52
riigieksam52
õpinguraamat52
ainekava51
algkool51
õpiraskused51
õppe-eesmärkide taksonoomia51
abiõpetaja50
keelekümblus50
kooliõpe150
numbriline hindamine50
tantsumäng50
tunnikonspekt50
eriharidus49
konfliktiteooria49
plagieerima49
praktikum49
rakendusuuring49
tõlkevaste49
töökohapõhine kutseõpe49
väljalangenu49
üldharidus49
aleksia48
haridusamet48
hasartmängusõltlane48
individuaalne õppekava48
kõrgharidusaste48
sessioon48
vaimsed võimed48
argiteadmine47
ebaturvaline kiindumussuhe47
eelõpe47
iseväärtus47
kutsetunnistus47
kärgpere47
kõnepuue47
laitus47
laulumäng47
puue47
reproduktiivne mõtlemine47
täiendõpe47
ühisõpe247
aiarühm46
hariduslik segregatsioon46
hinnang46
looduskasvatus46
moodulõpe46
mõisteskeem46
objektiivne hindamine46
puhtand46
sõnalis-loogiline mõtlemine46
hermeneutiline kasvatusteadus45
kandidaadikraad45
kaugõpe45
kerge intellektipuue45
kujundlik mõtlemine45
professionaalsus45
toimetulekuõpe45
aedkool44
algharidus44
ametikool44
autodidakt44
dotsent44
kutsedoktori kraad44
õpimeetod44
alahindama43
asenduskodu43
diferentseeritud õpe43
eelõpe143
formaalharidus43
karjääriõpe43
kuulmispuue43
kvadriivium43
kõrgharidus43
lapsehoid43
süsteemitarkvara43
tavaklass43
teadusdoktori kraad43
õppe individualiseerimine43
üldkogum43
Euroopa ainepunktisüsteem42
altruism42
arvestus42
didaktika42
empiiriline kasvatusteadus42
imperatiivne norm42
individualistlik perekäsitus42
kognitiivne psühholoogia42
kontekstõpe42
mitteformaalne juht42
sotsiaalne stereotüüp42
triivium42
ego41
esmakutseõpe41
hindama41
individuaaltöö41
induktsioon41
juriidiline isa41
kasvatus41
kehapuue41
kirjalik hinnang41
kutseline lapsehoidja41
kutseõppevorm41
käitumishäire41
lapsehoiuteenus41
lastekaitse41
lateralisatsioon41
loodusgeograafia41
omavastusküsimus41
osakoormusega õpe41
tavakool41
tööränne41
võhiklikkus41
õpilaskeskne41
ainetest40
akadeemiline puhkus40
haridusosakond40
ideeskeem40
identiteet40
kutseta lapsehoidja40
nominaalõppeaeg40
objektiivsus40
ristlõikeuuring40
teaduskraad40
teaduslik teadmine40
õhtuõpe40
õppurikeskne40
eraõppeasutus39
hariduslik kaasamine39
iseseisev õpe39
jätku-kutseõpe39
jätkuõpe39
loovus39
pisteline kontroll39
rüütlikasvatus39
õppur39
üldõpetus39
VÕTA38
akadeemiline kõrgharidus38
erialaaine (kõrgkoolis)38
karjäärinõustaja38
kiirustest38
kooli õppekava38
liitrühm lasteaias38
lühihoid38
minapilt38
pedagoogiline psühholoogia38
praktikabaas38
skoor138
töölõppimine38
vaegnägemine38
vahendväärtus38
alateadvus37
eluviis37
erakõrgkool37
erikool37
ette ütlema37
jonn37
kognitiivne areng37
koolitusluba37
lapse füüsiline hooletussejätmine37
lapse hariduslik hooletussejätmine37
lasteaed-põhikool37
pessimist37
psühhomotoorne taksonoomia37
riigigümnaasium37
riiklik haridus37
sotsiaalökoloogia37
sõimerühm37
teooriakursus37
töökohasisene täienduskoolitus37
vaegkuulmine37
veebiülem37
õpp37
Euroopa ainepunkt36
aeg maha36
ainering36
andmekandja36
arengupuue36
atesteerima36
id36
kasvatuseesmärgid36
kasvatuspõhimõte36
koolipõhine kutseõpe36
kutsenõustaja36
lapsekeskne36
perepäevahoidja36
perioodõpe36
sisemine pidurdus36
täienduskoolitus36
võimlemine236
võtmesõna36
õpiseiskur36
Marburgi süsteem35
akadeemiline kraad35
alakõne35
arengu kriitiline faas35
asjatundlikkus35
edukas õpilane35
haritus35
kannupoiss35
laboritöö35
laiendatud pere35
lapse õigused35
mõõdukas intellektipuue35
sügav intellektipuue35
teine keel35
tingimatu refleks35
vabad kunstid35
õpilaskodu35
ülikooliharidus35
afaasia34
akadeemiline kalender34
elukaar34
hernhuutlik kasvatus34
kutseaine (kutseõppes)34
kutsekraad34
moodul34
paremakäelisus34
pikapäevarühm34
õppepuhkus34
üldaine34
Kutseharidus33
esmiku armukadedus33
gümnaasium33
haridus33
individuaalõpe33
järeljonn33
kasvatusteadus33
kursusesüsteem33
kutsenõustamine33
meisterdama33
rühmatöö33
savant33
sport33
suuline hinnang33
teadmiste ülekanne33
uuspere33
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine33
õpiprojekt33
akadeemiline liikuvus32
buliimia32
emotsionaalne areng32
endogeensed arengutegurid32
erialane pädevus32
intellektipuue32
koolitus32
lineaarõpe32
mustand32
seenior132
õpiteooria32
õppesuund32
ainepõhine õppekava31
avalik õppeasutus31
duaalne kutseõpe31
eriinternaatkool31
formaalne juht31
kasvatuspsühholoogia31
kogelus31
koolieksam31
lapse seksuaalne ärakasutamine31
lapsehoiuteenuse osutaja31
logopeed31
lõimitud aine- ja keeleõpe31
psühhomeetria31
päevahoid31
raske intellektipuue31
resümee31
täiendkoolitus31
usundiõpetus31
vasakukäelisus31
võõrkeel31
Koolitusluba30
abikool30
ainekaart30
alaalia30
anoreksia30
antropomorfism30
assimilatsioon130
düsleksia30
grafiti30
individualism230
karjäärinõustamine30
kauahoid30
kunstiõpetus30
kõlbeline areng30
laboritund30
lähima arengu tsoon30
mehaaniline õppimine30
plagiaat30
protsessõpe30
põhikursus30
statsionaarne üliõpilane30
suhteline hindamine30
tasemerühm30
tsiviilharidus30
vabakasvatus30
õppematerjal30
Ametiala29
Auditoorne õpe29
akadeemiline petturlus29
aluskursus29
avatud õpe29
eneseteostustarve29
erirühm29
heteronoomne moraal29
inimgeograafia29
keskmõõt29
kirjatehnika29
kontsenterõpe29
kooliinspektor129
koolitelevisioon129
kõrgkultuur29
lapse seksuaalne väärkohtlemine29
lapse tervise hooletussejätmine29
lastekodu29
mõttega õppimine29
paaž129
pikiuuring29
retardeerimine29
sõnaline hindamine29
talurahvakool29
teadusdoktor29
termin29
Ümberõpe29
ülehindama29
Sessioon28
ametiala28
bioloogiline sugu28
eesmärgile orienteeritud õppimine28
internaatkool28
iseõpe28
jaotvara28
kirjalik väljendusoskus28
kurtus28
lasteaed-algkool28
maternaalne28
mängutuba28
paindlik õpe28
pimesus28
praktikakool28
päevaõpe28
püsimälu228
telekool28
valikeksam28
võtmeoskus28
ühiskonnaõpetus28
aine27
animism27
aritmeetiline keskmine27
elukaarepsühholoogia27
elulaad27
eraharidus27
fröbelism27
ilukiri27
individuaalteraapia27
inimeseõpetus27
jesuiitide pedagoogika27
kehakultuur27
klassijuhataja27
metoodika27
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava27
standardima27
tingitud refleks27
turvaline kiindumussuhe27
vabamäng27
õppimine27
Moodul26
eetika126
ehitusmäng26
elustiil26
iseseisev töö26
kategooriline imperatiiv26
kaugüliõpilane26
keskharidus26
keskkool26
koduõpe26
kooliaste26
lapse emotsionaalne hooletussejätmine26
lasteaed26
lõputunnistus26
punktkiri26
põhimälu26
sotsiaalne areng26
sotsiaalne isa26
stuudiumitöö26
superego26
suuline väljendusoskus26
teaduskraadi taotleja26
tulemusõpe26
tõrjuv kiindumussuhe26
õpikeskkond26
õuesõpe26
Perioodõpe25
Praktikabaas25
ennastjuhtiv25
familistlik perekäsitus25
fenotüüp25
heitlaps25
huviring25
hüpoteetiline imperatiiv25
intelligentsus25
TÄISLOENDhea.txt