Viimase 369 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 71088 ehk siis umbes 192 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 216
learning 186
degree 183
assessment 138
education 138
science 130
secondary 125
skills 116
course 115
information 109
erziehung 105
ekstreemselt 101
jäälõhkuja 101
thinking 100
S 97
interiorize 93
disabilities 89
learning environment 89
school 88
activity 86
õpiväljund 86
õpikäsitus 85
mark 84
masters 84
academic 81
digital 81
educational 80
hardus 80
instruction 78
haridusaste 77
vahend 74
qualification 73
kava 71
game* 70
level 69
üldpädevus 67
kodu 66
õppetegevus 66
arts 65
direktsioon 65
enqa 65
higher education 65
õppetasu 65
a 63
diversity 63
koer 63
koonwledge 63
academia 61
bloomi taksonoomia 61
väärkohtleja 61
design 60
grade 60
human 60
hunt 60
informal 60
õppeviis 60
doctorate 59
live 59
väljund 59
õppesisu 59
aktiivselt 58
arno 58
consciousness 58
harras 58
prosotsiaalsus 58
secondary education 58
täppisteadus 58
õppetase 58
Preliminary 57
astmed 57
autoloogia 57
form 57
fusion 57
haridussõnastik 57
higher education institution 57
õpitulemus 57
ja kuidas 56
achievement 55
esiõpetus 55
go-round 55
map 55
õppenõukogu 55
autasu 54
primary 54
eesmräk 53
koostöö 53
lihane isa 53
tulenevalt 53
õpikäsitlus 53
comenius 52
demonstratsioon 52
lasteaiakoht 52
mode 52
ECTS 51
ese 51
follow 51
haridustee 51
algklass 50
digi 50
evaluation 50
lapsest lähtumine 50
magistritase 50
simulatsioon 50
tehnika 50
õppeaste 50
alg 49
college 49
context 49
department 49
digital literacy 49
eelõpetus 49
enseserefleksioon 49
kasvatusteaduslik 49
avaldus 48
empower* 48
erialade 48
formal 48
habitual 48
hind 48
ilming 48
koht 48
kurv 48
käskkiri 48
mobility 48
opetustuokio 48
primary school 48
vabaühendus 48
õppepäev 48
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 47
arenguplaan 47
draamapedagoogika 47
enesetäiendamine 47
erivajadustega 47
eryiehung 47
formative 47
guidance 47
impairment 47
kodanikuõpetus 47
kodoskoop 47
liigutus 47
lähtumine 47
mõõtevahend 47
õppijakeskne 47
Bandura 46
Road movie 46
aptitude 46
constitution 46
direktor 46
enesetõhusus 46
esiopetus 46
honors 46
kasvatusteadused 46
kodanikuaktiivsus 46
korraldamine 46
liikumine 46
longituud 46
monitoring 46
postgraduate 46
Ek 45
aims 45
assimileerumine 45
attendance 45
deep 45
detention 45
deveratsioon 45
düsart 45
elementary 45
hariduskeskus 45
honorar 45
järjekorra 45
jäämurdja 45
kasvatustöö 45
katseseade 45
kooliealine 45
koolitund 45
koolituskava 45
kreisikool 45
lin 45
linn 45
logopeediline 45
rakenduskava 45
riigikeel 45
õpiraskus 45
Mitteformaal 44
Physical Education 44
VTS 44
ainealane 44
app 44
authentic 44
avalduma 44
elementary school 44
examiner 44
förderschule 44
hariduskava 44
itk 44
jugendheim 44
junior 44
jäämurjda 44
klassitund 44
kodanik 44
konstanteerima 44
kooliaeg 44
koolijuht 44
koostama 44
korrastamine 44
longitudinal 44
middle 44
võtmepädevus 44
üldkeskharidus 44
Kurjus 43
Standardiseerimine 43
administrator 43
advanced 43
arutelulõim 43
campus 43
coverage 43
diagnostic 43
education standard 43
educator 43
ellu viima 43
filoloogia 43
foneem 43
freire 43
hev-kool 43
hindepall 43
individual 43
informaatikaring 43
keelteained 43
kohtalainen 43
kooliküps 43
learner 43
loomus 43
lähtudes 43
master of science 43
Järelaitamine 42
Kõlbus 42
Sosustama 42
Taburet 42
abroad 42
application 42
astme 42
awareness 42
bilingual 42
community 42
conditional 42
eluvaldkond 42
face-to-face 42
inimõigus 42
katoliku 42
koolisüsteem 42
koosseis 42
krapp 42
küpsus 42
lipik 42
major 42
mapp 42
Komenský 41
approach 41
associate 41
bachelor of science 41
bakalaureuseastme 41
certification 41
disability 41
discipline 41
draama 41
düslektik 41
early school 41
edasijõudnu 41
eesõigus 41
eneseusk 41
experience 41
facility 41
jätkusuutlik 41
kavandamine 41
keeled 41
keskne 41
kitsas 41
kodutööd 41
korraldaja 41
lehre 41
läbima 41
piirkond 41
raames 41
Õpiväljund 41
õpperuum 41
Research fellow 40
appeal 40
associate professor 40
credit 40
dokumentatsioon 40
dual education 40
eelis 40
extended 40
extra 40
formatiivselt 40
graduate student 40
hariv 40
hev-õpilane 40
honours 40
huvialaring 40
induvidualiseerimine 40
instruktsioon 40
jooksevhindamine 40
julgustama 40
jätkusuutlikkus 40
jõulud 40
katsumine 40
kehtestama 40
kogemusmäng 40
kord 40
liberal arts 40
liigaasta 40
procedure 40
põhiprobleem 40
täiendav* 40
tänukiri 40
upper secondary 40
uurimustöö 40
vabaharidus 40
*robot* 39
ekspetiis 39
ensemble 39
facilitate 39
kasvatusülesanne 39
kogumic 39
kolledžiharidus 39
kunst 39
kunstipedagoogika 39
brahüteraapia 38
Jälkiistunto 38
Päästenöör 38
b 38
basic 38
eesti keeles 38
expertise 38
kaasav hridu 38
kohanemine 38
kontolltöö 38
kontsept 38
koolikoht 38
koolipäev 38
maakond 38
miinus 38
public school 38
TVET 37
coed 37
gastarbeiter 37
hilbendama 37
juhendamine 37
kala 37
kogumik 37
konfessioom 37
kooliskäiv 37
käsitlema 37
learning process 37
tometulekuõpe 37
väljakutse 37
õppeprotsess 37
arusaam 36
classroom 36
flow 36
füüsis 36
interventsioon 36
kell 36
lugemise eeloskus 36
lünklik 36
peer 36
erinevus 35
fund 35
förderklasse 35
hulk 35
instrumental 35
kass 35
lower secondary 35
mass 35
materiaalne 35
videode 35
abimaterjal 34
elukoht 34
high school 34
preparatory 34
videote 34
baasoskused 33
cover 33
fundamental 33
hoolekande 33
ikt 33
keskkooliharidus 33
koolikorraldus 33
logo 33
lugemistehnika oskused 33
rakendamine 33
tõend 33
after school 32
alalhoidmine 32
apply 32
common 32
counselling 32
fluktuatsioon 32
induction 32
innovaatika 32
innovatiivne 32
internship 32
koolinoorsootöö 32
käitumuslik 32
läbiviimine 32
practice 32
õppeosakond 32
õppetsükkel 31
Asjatundlikku 31
Eriõpetus 31
coach 31
counsellor 31
current 31
early childhood 31
gender 31
gps 31
handwriting 31
hariduselu 31
hindamiskriteerium 31
hinneteleth 31
katsuma 31
kielitietoisuus 31
kohustustlik 31
koperatiiv 31
käitumisraskus 31
masin* 31
mitteformaalõpe 31
osakond 31
representation 31
uurimuslik õpe 31
õppeteenustasu 31
õpikogemus 30
VASTUTUS! 30
advice 30
ecvet 30
harilikult 30
immersion 30
instructions 30
koormus 30
kreatiivne 30
lugema 30
lõpetama 30
religious 30
õpioskus 30
õppekursus 30
Professionalism 29
applicable 29
auffangen 29
calambour 29
dokument 29
enesetäiendus 29
fachberater 29
formal education 29
juhtkond 29
kaduma 29
kooliskäivat 29
lasteaiaõpe 29
monitor 29
teadmised 29
õppevahendid 28
E õpe 28
diploma supplement 28
empower 28
ettevõtlus 28
evalvatsioon 28
kobar 28
kohandus 28
kohustuslik õppeaine 28
lapsest lähtuv 28
laulma 28
program 28
õpilasekeskne 28
aiateadlane 27
alusraam 27
career guidance 27
eakas 27
general education 27
ingliskeel 27
koolikriit 27
käitumispõhine 27
mitmemäng 27
preteen 27
rakendama 27
scafold 27
vormistus 27
õpetajaeetika 27
bachelor of engineering 26
digipik 26
digitaalne materjal 26
förerklasse 26
middle school 26
põhjendamine 26
tüflo 26
deklareerimine 25
digiõpik 24
intervention 24
jätkusuutlik areng 24
õppesüsteem 24
lisaeriala 23
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

Likerti skaala431
reaalained316
divergentne mõtlemine301
humanitaarained274
säilenõtkus255
eneserefleksioon234
õppekava215
konvergentne mõtlemine212
hindamine206
matrikkel189
õpe187
võilillelaps165
arenguline erivajadus161
psühhomotoorne areng158
paternaalne150
tasemeõpe146
ambivalentne kiindumussuhe134
arendusuuring131
erivajadus122
lillelaps119
kujundav hindamine118
auditoorne õpe113
häälduspuue112
pädevus109
hariduslik erivajadus107
spetsiifilised õpiraskused105
HEV104
õpilane104
täiendusõpe102
vabaõpe101
aktselereerimine99
eriklass97
identiteedikriis93
koolivalmidus92
suhtlemisaldis õpilane92
doktor90
ökoloogiline süsteemiteooria89
hinne88
ümberõpe88
asotsiaalne käitumine87
šeflus87
alusharidus84
statsionaarne õpe83
kontaktõpe82
ainepunktide ülekandmine81
nimeregister80
rakenduskõrgharidus80
keelepuue77
minnalaskev kasvatusstiil77
antisotsiaalne käitumine76
tasandusrühm76
implitsiitne hoiak75
ennastjuhtiv õppija74
loov mõtlemine74
akulturatsioon73
kaasprofessor73
metakognitiivne teadlikkus73
baasharidus72
eksplitsiitne hoiak72
mõlemakäelisus72
deduktsioon71
klassiõpetaja71
kasvatus70
konsensusteooria70
praktika70
plagieerima68
teemapõhine õpe68
põhiharidus67
õpiränne67
kooliküpsus66
puue66
suhtluspuue66
ainekava65
käsitus65
ainepunkt64
biheiviorism64
õpimeetod64
õppetöö64
arendusrühm63
eelkool63
liikumispuue63
ristlõikeuuring63
algkool62
jesuiitide kolleegium62
projektõpe62
sobitusrühm62
vaimsed võimed62
areng61
riigieksam61
e-õpe60
praktikum60
põhikool60
rakendusuuring60
sisemine motivatsioon60
hindeline arvestus59
kaugõpe59
kutsestandard59
subjektiivne hindamine59
tantsumäng59
toimetulekuõpe59
õpiraskused59
diferentseeritud õpe58
kognitiivne taksonoomia58
afektiivne taksonoomia57
eriala57
hariduslik segregatsioon57
intensiivõpe57
aleksia56
alternatiivkool56
arvestus56
loodusõpetus56
õpinguraamat56
aiarühm55
kandidaadikraad55
kerge intellektipuue55
kognitiivne psühholoogia55
konfliktiteooria55
õppe-eesmärkide taksonoomia55
abiõpetaja54
haridus54
individuaalne õppekava54
kutse-eetika54
kvadriivium54
käsitlus54
loodusgeograafia54
puhtand54
õppe diferentseerimine54
autodidakt53
hasartmängusõltlane53
hinnang53
keelekümblus53
kutseharidus53
kärgpere53
lapsehoidja53
objektiivne hindamine53
tavaklass53
ühisõpe253
ainetest52
hindama52
iseväärtus52
kujundlik mõtlemine52
kõnepuue52
nominaalõppeaeg52
osakoormusega õpe52
reproduktiivne mõtlemine52
tunnikonspekt52
õpilaskeskne52
alahindama51
algharidus51
ametikool51
ebaturvaline kiindumussuhe51
imperatiivne norm51
kutsetunnistus51
lateraalsus51
lateralisatsioon51
professionaalsus51
töökohapõhine kutseõpe51
väljalangenu51
õppurikeskne51
apelleerima50
argiteadmine50
haridusamet50
kiirustest50
kutsedoktori kraad50
kõrgharidusaste50
moodulõpe50
mõisteskeem50
numbriline hindamine50
objektiivsus50
tavakool50
dotsent49
empiiriline kasvatusteadus49
hariduslik kaasamine49
individuaaltöö49
lapsehoid49
looduskasvatus49
akadeemiline kõrgharidus48
eelõpe48
kontekstõpe48
kooliõpe148
kuulmispuue48
kõrgharidus48
sessioon48
sõnalis-loogiline mõtlemine48
süsteemitarkvara48
teaduskraad48
tõlkevaste48
tööränne48
üldharidus48
aedkool47
eriharidus47
esmakutseõpe47
hermeneutiline kasvatusteadus47
karjääriõpe47
lapsehoiuteenus47
laulumäng47
pedagoogiline psühholoogia47
pisteline kontroll47
võhiklikkus47
alateadvus46
altruism46
didaktika46
ideeskeem46
iseseisev õpe46
lapse füüsiline hooletussejätmine46
lastekaitse46
mitteformaalne juht46
sotsiaalne stereotüüp46
õhtuõpe46
õppe individualiseerimine46
andmekandja45
individualistlik perekäsitus45
kehapuue45
kooli õppekava45
laiendatud pere45
laitus45
teooriakursus45
triivium45
vaegkuulmine45
Marburgi süsteem44
arengupuue44
atesteerima44
ego44
eluviis44
haridusosakond44
hernhuutlik kasvatus44
induktsioon44
jonn44
juriidiline isa44
kasvatuspõhimõte44
kirjalik hinnang44
kutsenõustamine44
kutseõppevorm44
mõõdukas intellektipuue44
teadusdoktori kraad44
täiendõpe44
töölõppimine44
veebiülem44
Euroopa ainepunktisüsteem43
eelõpe143
eraõppeasutus43
identiteet43
jätkuõpe43
karjäärinõustaja43
kutseline lapsehoidja43
käitumishäire43
lapsekeskne43
loovus43
meisterdama43
omavastusküsimus43
pikapäevarühm43
rüütlikasvatus43
skoor143
teaduslik teadmine43
vahendväärtus43
ainering42
akadeemiline kalender42
ette ütlema42
formaalharidus42
kannupoiss42
kognitiivne areng42
lapse hariduslik hooletussejätmine42
lapse õigused42
pessimist42
sügav intellektipuue42
vaegnägemine42
õppur42
üldkogum42
afaasia41
akadeemiline puhkus41
arengu kriitiline faas41
erialaaine (kõrgkoolis)41
erikool41
kooliinspektor141
kutseta lapsehoidja41
mustand41
tingimatu refleks41
uuspere41
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine41
õpp41
aeg maha40
ainekaart40
akadeemiline liikuvus40
kirjalik väljendusoskus40
riigigümnaasium40
riiklik haridus40
seenior140
sisemine pidurdus40
vasakukäelisus40
õpiseiskur40
õppepuhkus40
akadeemiline kraad39
alakõne39
asenduskodu39
eriinternaatkool39
haritus39
kirjatehnika39
koolipõhine kutseõpe39
kutsekraad39
lapse seksuaalne ärakasutamine39
lasteaed-põhikool39
liitrühm lasteaias39
lühihoid39
paremakäelisus39
perepäevahoidja39
psühhomotoorne taksonoomia39
raske intellektipuue39
sotsiaalökoloogia39
sõimerühm39
teine keel39
vabad kunstid39
võimlemine239
üldaine39
üldõpetus39
abikool38
asjatundlikkus38
eesmärgile orienteeritud õppimine38
erakõrgkool38
kasvatuseesmärgid38
kauahoid38
kontsenterõpe38
kurtus38
kutseaine (kutseõppes)38
kõrgkultuur38
lastekodu38
plagiaat38
praktikabaas38
talurahvakool38
tasemerühm38
teadmiste ülekanne38
vabamäng38
võtmesõna38
õpiprojekt38
Euroopa ainepunkt37
VÕTA37
assimilatsioon137
avalik õppeasutus37
edukas õpilane37
eneseteostustarve37
formaalne juht37
heteronoomne moraal37
individuaalõpe37
jätku-kutseõpe37
keskmõõt37
koolitelevisioon137
koolitusluba37
laboritöö37
perioodõpe37
protsessõpe37
päevaõpe37
rühmatöö37
sõnaline hindamine37
teadusdoktor37
tsiviilharidus37
võõrkeel37
ülikooliharidus37
akadeemiline petturlus36
alaalia36
antropomorfism36
buliimia36
emotsionaalne areng36
esmiku armukadedus36
grafiti36
id36
inimgeograafia36
kogelus36
kunstiõpetus36
kursusesüsteem36
kutsenõustaja36
lõimitud aine- ja keeleõpe36
pikiuuring36
psühhomeetria36
päevahoid36
põhikursus36
sport36
töökohasisene täienduskoolitus36
bioloogiline sugu35
duaalne kutseõpe35
düsleksia35
elukaar35
intellektipuue35
internaatkool35
kasvatuspsühholoogia35
koolitus35
lasteaed-algkool35
lähima arengu tsoon35
pimesus35
usundiõpetus35
vabakasvatus35
valikeksam35
aluskursus34
anoreksia34
koolieksam34
laboritund34
lahuskool34
superego34
suuline hinnang34
täiendkoolitus34
õpiteooria34
anne33
eripedagoog33
erirühm33
järeljonn33
karjäärinõustamine33
laitma33
lapse emotsionaalne hooletussejätmine33
lineaarõpe33
mehaaniline õppimine33
paaž133
resümee33
retardeerimine33
savant33
suutmatus33
täienduskoolitus33
väline pidurdus33
õpilaskodu33
õppesuund33
õppimine33
Kutseharidus32
aritmeetiline keskmine32
elukaarepsühholoogia32
elulaad32
erialane pädevus32
gümnaasium32
individualism232
iseseisev töö32
kaugüliõpilane32
kehakultuur32
lapse tervise hooletussejätmine32
lapsehoiuteenuse osutaja32
metoodika32
moodul32
paindlik õpe32
punktkiri32
stuudiumitöö32
suhteline hindamine32
suuline väljendusoskus32
tingitud refleks32
usuõpetus32
võtmeoskus32
õppematerjal32
ülehindama32
ainepõhine õppekava31
elustiil31
erakool31
erakorraline teadustöötaja31
joonistamine31
kaasav haridus31
kitarristi kool31
konkurss31
lapse seksuaalne väärkohtlemine31
maternaalne31
mängutuba31
positsioon31
praktikakool31
priivara31
rühmateraapia31
statsionaarne üliõpilane31
telekool31
uurimus31
ööhoid31
Koolitusluba30
eetika130
ehitusmäng30
ennastjuhtiv30
fenotüüp30
ilukiri30
individuaalteraapia30
inimeseõpetus30
intelligentsus30
iseõpe30
logopeed30
psühhodiagnostika30
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava30
põhimälu30
püsimälu230
suurpere30
teaduskraadi taotleja30
tulemusõpe30
töövõtja30
õppemeetod30
Ametiala29
Auditoorne õpe29
aktiveerima29
avatud õpe29
eraharidus29
huviring29
kasvatusteadus29
kutsekool29
luurik29
meetod29
minapilt29
passiivsus29
perepäevahoid29
suutlikkus29
tavalasteaed29
tõrjuv kiindumussuhe29
Ümberõpe29
ühiskonnaõpetus29
Sessioon28
TÄISLOENDhea.txt