Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 103346 ehk siis umbes 281 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

ekstreemselt 571
competence 524
learning 418
education 314
degree 278
science 237
secondary 229
skills 220
learning environment 218
school 203
attainment 179
formal 178
context 172
masters 172
instruction 163
secondary education 161
mark 151
information 142
educational 131
achievement 129
associate professor 122
higher education 121
jäälõhkuja 120
enqa 114
assessment 112
haridussõnastik 108
extended 104
diversity 103
ja kuidas 97
thinking 97
haridusaste 89
õppetasu 89
disabilities 84
deep 82
õppeviis 80
informal 78
hardus 77
honors 75
course 74
erziehung 71
õpiväljund 69
activity 68
kaasav hridu 68
grade 66
learner 66
a 62
digital 62
human 62
academic 61
mitteformaalõpe 61
õppetegevus 60
flow 58
koonwledge 58
lasteaiakoht 56
hoiakud 55
koostöö 55
college 54
Road movie 52
induvidualiseerimine 51
jätku-kutseõpe 51
level 51
vahend 51
follow 50
game* 50
Mitteformaal 49
eelõpetus 49
longitudinal 49
magistritase 49
doctorate 48
live 48
eesmräk 47
Preliminary 46
educator 46
esiopetus 46
läbima 46
master of science 46
õppeprotsess 46
impairment 45
qualification 45
õpitulemus 45
arts 44
esiõpetus 44
face-to-face 44
jätkutöölõppimine 44
primary 44
hev-õpilane 43
iseseisev õpe 43
krapp 43
S 42
design 42
formal education 42
astme 41
high school 41
knowledge 41
liberal arts 41
program 41
väljund 41
kooliealine 40
vabaharidus 40
evaluation 39
lünklik 39
paindõpe 39
peer 39
riigig 39
tõend 39
direktor 38
koer 38
mapp 38
non-formal 38
habitual 37
idioot 37
õpioskus 37
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 36
autasu 36
blended 36
ese 36
induction 36
tulenevalt 36
õpikäsitlus 36
üldpädevus 36
classroom 35
community 35
diagnostic 35
fusion 35
instrumental 35
kreisikool 35
map 35
õppenõukogu 35
düsart 34
eluvaldkond 34
erinevus 34
facilitate 34
hunt 34
kasvatustöö 34
koht 34
mode 34
prosotsiaalsus 34
teadmised 34
võtmepädevus 34
õpetajaeetika 34
assimileerumine 33
b 33
bloomi taksonoomia 33
coach 33
demonstratsioon 33
discipline 33
guidance 33
keskne 33
käitumisraskus 33
mobility 33
säilenõtke 33
Bandura 32
conditional 32
digi 32
kohanemine 32
postgraduate 32
primary school 32
õpiraskus 32
õppekursus 32
aktiivselt 31
detention 31
facility 31
ilming 31
interventsioon 31
lehre 31
advanced 30
appeal 30
approach 30
attendance 30
hulk 30
internship 30
koormus 30
liigaasta 30
täppisteadus 30
õppekeskkond&F=M&C06=et 30
õppeleping&F=M&C06=et 30
Komenský 29
aptitude 29
astmed 29
comenius 29
credit 29
current 29
hindamiskriteerium 29
kaasamine 29
kogumik 29
koolitund 29
lihane isa 29
linn 29
raames 29
õpikeskkond&F=M&C06=en 29
õppepäev 29
õppesüsteem 29
autoloogia 28
baasoskused 28
draama 28
hariduselu 28
higher education institution 28
juhtkond 28
kogumic 28
lapsest lähtuv 28
longituud 28
training 28
ECTS 27
awareness 27
early childhood 27
elementary 27
enseserefleksioon 27
erivajadustega 27
expertise 27
formative 27
harras 27
itk 27
kehtestama 27
kodu 27
kooliaeg 27
koolituskava 27
koperatiiv 27
liikumine 27
rakendama 27
simulatsioon 27
õppeteenustasu 27
alusraam 26
career guidance 26
certification 26
consciousness 26
department 26
eneset 26
fluktuatsioon 26
gastarbeiter 26
harilikult 26
juhendamine 26
kooliküps 26
kunst 26
käitumuslik 26
lower secondary 26
monitoring 26
mõõtevahend 26
outcome 26
practice 26
preparatory 26
VTS 25
aims 25
avalduma 25
common 25
digiõpe 25
direktsioon 25
dual education 25
elementary school 25
empower* 25
establishment 25
extra 25
form 25
fund 25
general education 25
hev-kool 25
immersion 25
instructions 25
junior 25
klassiõpe 25
kodoskoop 25
kogemusmäng 25
koolikorraldus 25
käskkiri 25
loomus 25
lähiõpe 25
VASTUTUS! 24
autonoomia 24
counsellor 24
cover 24
dokument 24
experience 24
gender 24
handwriting 24
hariduskeskus 24
interiorize 24
jäämurdja 24
jõulud 24
kasvatusteadused 24
kitsas 24
kontsept 24
koolijuht 24
koostama 24
lünklik 24
lähtumine 24
mitmemäng 24
monitor 24
reflekteerima 24
Õpiväljund 24
Ek 23
Iseõpe 23
Kurjus 23
academia 23
app 23
avaldus 23
bachelor of science 23
campus 23
constitution 23
counselling 23
coverage 23
education standard 23
empower 23
gps 23
katoliku 23
kavandamine 23
kell 23
kodanikuõpetus 23
koolikoht 23
korrastamine 23
loodusteadus 23
lähtudes 23
middle school 23
miinus 23
sessioonõpe 23
tehnika 23
toetamine 23
upper secondary 23
väljakutse 23
TVET 22
administrator 22
agentsus 22
alg 22
apply 22
arusaam 22
authentic 22
eesõigus 22
erialade 22
foneem 22
fundamental 22
jätkusuutlikkus 22
kava 22
klassitund 22
kodanik 22
kohtalainen 22
lapsest lähtumine 22
liigutus 22
lin 22
läbiviimine 22
middle 22
märkamine 22
täiendav* 22
*robot* 21
Päästenöör 21
alalhoidmine 21
coed 21
eesti keeles 21
ensemble 21
filoloogia 21
individual 21
kasvukeskkond 21
kohustustlik 21
koolikriit 21
koolipäev 21
koosseis 21
kord 21
lasteaiaõpe 21
majandusõpetus 21
mängutuba 21
opetustuokio 21
osakond 21
piirkond 21
procedure 21
põhjendamine 21
representation 21
vastastiktagasiside 21
vormistus 21
Physical Education 20
applicable 20
arenguplaan 20
arno 20
associate 20
bilingual 20
blended learning 20
collaborative 20
digitaalne materjal 20
düslektik 20
eakas 20
examiner 20
honours 20
ikt 20
intervention 20
jugendheim 20
järjekorra 20
kass 20
katseseade 20
kohustuslik õppeaine 20
kolledžiharidus 20
lipik 20
major 20
public school 20
rakendamine 20
õppeosakond 20
õppetsükkel 19
arutelulõim 19
ekspetiis 19
enesetäiendus 19
ettevõtlus 19
freire 19
ingliskeel 19
instructional 19
jooksevhindamine 19
kasvatusteaduslik 19
katsumine 19
kodanikuaktiivsus 19
kodutööd 19
koolinoorsootöö 19
koolisüsteem 19
kunstipedagoogika 19
lasteaia 19
rakenduskava 19
religious 19
session 19
õpiruum 19
brahüteraapia 18
õpikogemus 18
Research fellow 18
ainealane 18
elukoht 18
fachberater 18
feminism 18
förderschule 18
hindepall 18
huvialaring 18
jätkusuutlik 18
jäämurjda 18
katsuma 18
konstanteerima 18
korraldaja 18
kreatiivne 18
käitumuslik 18
materiaalne 18
social learning 18
vocational 18
üldkeskharidus 18
Sosustama 17
basic 17
deklareerimine 17
draamapedagoogika 17
edasijõudnu 17
engagement 17
hariv 17
honorar 17
hübriid 17
instruktsioon 17
kooliskäivat 17
masin* 17
mitteformaal 17
varhaiskasvatus 17
õpitegevus 17
Standardiseerimine 16
Taburet 16
bachelor of engineering 16
bakalaureuseastme 16
calambour 16
deveratsioon 16
digitaalne+ 16
ecvet 16
förerklasse 16
hajaõpe 16
inimõigus 16
julgustama 16
kala 16
keelteained 16
keskkooliharidus 16
kielitietoisuus 16
kooliskäiv 16
korraldamine 16
learning process 16
logo 16
mass 16
mõtlemistüüp 16
tüflo 16
uurimustöö 16
abimaterjal 15
aiateadlane 15
eryiehung 15
go-round 15
hariduskava 15
hind 15
informaatikaring 15
innovatiivne 15
interaction 15
kasvatusülesanne 15
konfessioom 15
käsitlema 15
sotsioloogia 15
õpi 15
advice 14
digital literacy 14
eneseusk 14
hoolekande 14
kohandus 14
kurv 14
logopeediline 14
lugema 14
õppevahendid 13
E õpe 13
Säilenõtke 13
aktsent 13
disability 13
halb 13
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus1331
humanitaarained723
Likerti skaala592
õpe541
divergentne mõtlemine527
põimõpe520
reaalained503
metakognitiivne teadlikkus409
kontaktõpe407
konvergentne mõtlemine385
eneserefleksioon360
identiteedikriis331
võilillelaps293
õppekava293
prof. adj.289
lillelaps280
psühhomotoorne areng270
prosotsiaalne265
statsionaarne õpe263
kaugõpe256
õpetaja abi251
ainepunkt245
erivajadus240
egalitaarne229
pädevus213
doktor204
kirjaoskus202
iseseisev õppija201
implitsiitne hoiak200
hindamine198
distantsõpe197
arenguline erivajadus196
auditoorne õpe196
vabamäng189
uuspere179
eriharidus162
akulturatsioon161
laiendatud pere158
teabekanal157
ametikool152
rakenduskõrgharidus150
keelepuue146
kujundav hindamine146
sisemine motivatsioon144
alusharidus139
ambivalentne kiindumussuhe139
antisotsiaalne käitumine139
internaatkool139
andmekandja138
kannupoiss138
ristlõikeuuring138
identiteet136
dotsent134
kõlbeline areng127
kognitiivne areng126
loov mõtlemine125
kärgpere124
iseseisev õppimine123
hariduslik erivajadus122
asotsiaalne käitumine121
düstress120
interioriseerimine120
päevahoid120
kontekstõpe118
üldõpetus116
tõrjuv kiindumussuhe115
teadmussiire114
vaimsed võimed114
lapsehoidja113
HEV111
kaasav haridus111
võhiklikkus110
arendusuuring109
õppeaste109
suurpere108
autodidakt106
düspraksia106
sotsiaalne areng106
eksplitsiitne hoiak105
lasteaed104
päevaõpe104
vabaõpe104
vaimupuue104
ökoloogiline süsteemiteooria104
biheiviorism102
oponent102
ebaturvaline kiindumussuhe101
eksternõpe100
tasandusrühm100
õpinguraamat100
infokandja99
leidlaps99
õpilane98
enesetõhusus97
hinne97
jäävususkumus97
õpikeskkond97
abiõpetaja95
eelkool94
haloefekt93
kasvatus93
koolivalmidus93
praktikaõpe92
praktikum92
aiarühm91
käitumishäire91
perepäevahoid91
apraksia90
ülikooliharidus90
professor88
sobitusrühm86
ümberpööratud õpe 86
kutseline lapsehoidja85
oskus85
üldharidus85
juurdekasvuuskumus84
kasuisa84
kõrgharidus84
lapsehoiuteenus84
areng83
jesuiitide kolleegium83
düsleksia82
imperatiivne norm81
aineregister80
koolitus80
eriinternaatkool79
minnalaskev kasvatusstiil79
tasemeõpe79
analüüs78
baasharidus78
lateraalsus78
resümee78
teine keel78
keelekümblus77
matrikkel77
sümbiootiline side77
lapsehoid76
tsükliõpe76
ööhoid76
lateralisatsioon75
põhiharidus75
eriklass74
kogemusõpe74
kooliküpsus74
lapsehoiuteenuse osutaja74
loodusõpetus74
õppimine74
erilasteaed73
objektiivne hindamine73
teaduskraad73
argiteadmine72
emotsionaalne areng72
haridus72
e-õpe71
kriitiline periood71
õpikäsitus71
šeflus71
ainekaart70
arendusrühm70
eelõpe70
eelõpe170
lõimitud aine- ja keeleõpe70
segaõpe70
töökohapõhine kutseõpe70
õppekeskkond70
kutseta lapsehoidja69
motivatsioon69
algharidus68
cum laude68
kriitiline mõtlemine68
perekeskus68
riigigümnaasium68
aleksia67
konformist67
kujundlik mõtlemine67
tulemus67
deduktsioon66
koolipõhine kutseõpe66
kõrgharidusaste66
endogeensed arengutegurid65
koolkodu65
mälu65
õpilaskodu65
eripedagoogika64
kasvatusteadus64
pikiuuring64
suhtlemisaldis õpilane64
suuline väljendusoskus64
teadmine64
heterogeenne rühm63
järeleaitamistund63
koduõpe63
laboritund63
püknik63
õppija63
Euroopa ainepunkt62
ainekava62
moodulõpe62
mõõdukas intellektipuue62
osakoormusega õpe62
õppetöö62
ümberõpe62
asjatundlikkus61
eetiline absolutism61
omavastusküsimus61
perepäevahoidja61
rakendusuuring61
akadeemiline kõrgharidus60
algkool60
pisteline kontroll60
professionaalsus60
teemapõhine õpe60
täiendusõpe60
praktika159
protsessõpe59
subjektiivsus59
õpimeetod59
bioloogiline sugu58
kutseõppevorm58
akadeemiline õiend57
didaktika57
meetod57
mitteverbaalne suhtlus57
praktika57
sensitiivne periood57
ülesanne57
kaasprofessor56
kiindumus56
kirjalik väljendusoskus56
klassiõpetaja56
sotsiaalne sugu56
tulemusõpe56
düsgraafia55
kutseharidus55
mnemotehnika55
mõlemakäelisus55
paindlik õpe55
peksukaristus55
põhikool55
turvaline kiindumussuhe55
valikumeetod55
aktselereerimine54
erirühm54
intelligentsus54
kõnepuue54
tavalasteaed54
toimetulekuõpe54
tunnus54
õpilaskeskne54
afaasia53
doktoritöö53
eripära53
manipuleerima53
õpetaja53
õpiränne53
agraafia52
arvestus52
eneseefektiivsus52
individuaalõpe52
lastekodu52
õpiraskused52
õppemeetod52
arengutendents51
deontoloogiline eetika51
intensiivõpe51
kandidaadikraad51
refleksioon51
teaduskraadi taotleja51
vallakool51
võtmesõna51
õpitulemused51
aluskursus50
eriala50
hariduslik segregatsioon50
homogeenne rühm50
kutseharidusstandard50
kuulmispuue50
lelukogu50
minapilt50
suhtluspuue50
vabad kunstid50
õppevorm50
aktiivõpe49
duaalne kutseõpe49
kutsekraad49
objektiivsus49
paternaalne49
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava49
spetsiifilised õpiraskused49
suhtlusvõrgustik49
tavakool49
teaduslik teadmine49
töötuba49
tüflopedagoog49
destruktiivne48
erikool48
seenior148
sotsiaalökoloogia48
akadeemiline liikuvus47
avatud õpe47
keskeriõppeasutus47
oskuskeel47
reproduktiivne mõtlemine47
valikvastustega küsimus47
digipädevus46
eripedagoog46
juunior146
korraline teadustöötaja46
laboritöö46
lapsekeskne46
mitteformaalne46
plagiaat46
õhtuõpe46
õppejõud46
ainepõhine õppekava45
huviring45
konsekventsialism45
mängutuba45
punktkiri45
puue45
tavaklass45
test45
ennastjuhtiv44
ideeskeem44
kauahoid44
kompleksprogramm44
kooliõpe144
korraline professor44
kuulmismälu44
lõimitud õpe44
mitmikkirjaoskus44
nominaalõppeaeg44
subjektiivne hindamine44
süvaõpe44
teooriaõpe44
tunnikava44
õppe diferentseerimine44
alaalia43
diferentseeritud õpe43
individuaaltöö43
kvadriivium43
nägemismälu43
teadusdoktor43
tägi43
väljalangenu43
õppesuund43
eluviis42
hariduslik integratsioon142
hindeline arvestus42
kehapuue42
kihelkonnakool42
täienduskoolitus42
tööränne42
PISA41
Pädevustest41
akadeemiline kraad41
antropomorfism41
braille41
juhtumiõpe41
koolikiusamine41
lahuskool41
loovus41
puutemälu41
tunnikontroll41
täiskoormusega õpe41
õppeaine41
õuesõpe41
eetika140
frontaaltöö40
gümnaasium40
inimökoloogia40
kakskeelsus40
kõlblus140
massikultuur40
vabakasvatus40
alternatiivküsimus39
eksogeensed arengutegurid39
individuaalne õppekava39
kasv39
kiirustest39
kooliharidus39
kõrgkultuur39
lõiming39
sotsiaalsed oskused39
teadmiste ülekanne39
tõlkevaste39
töölõppimine39
valikaine39
Tootsi klass38
eksamiperiood38
formaalne kirjaoskus38
hermeneutiline kasvatusteadus38
hinnang38
ilukiri38
isikutevaheline38
kogelus38
kognitiivne38
konsensusteooria38
kooliaste38
kooliinspektor138
kutsestandard38
liikumispuue38
looduslugu38
nimeregister38
nonkonformist38
õpieesmärk38
õppevahend38
õppur38
üldaine38
Apgari hinne37
aateline37
arengu sensitiivne faas37
asenduskodu37
isikusisene37
kaasav hariduskorraldus37
lühihoid37
põhikursus37
rüütlikasvatus37
tahteline õppimine37
talurahvakool37
aktiivsus36
animism36
arengu kriitiline faas36
formaalne juht36
inaugureerima36
inimgeograafia36
karjäärinõustamine36
mitteformaalne juht36
projektõpe36
tarkusepäev36
tingimatu refleks36
triivium36
õpiabitund36
õppijakeskne36
Euroopa ainepunktisüsteem35
atleetik35
ideeline35
inimeseõpetus35
klassijuhataja35
kooliõpe235
kraaditaotleja35
pervasiivne arenguhäire35
vermimine35
alakõne34
assimilatsioon134
asteenik34
eraõppeasutus34
hoiak34
huvikeskus34
kurtus34
lastekaitse34
liigutusmälu34
lõputunnistus34
mehaaniline õppimine34
probleemülesanne34
sessioon34
tahtmatu õppimine34
vabavara34
verbaalne suhtlus34
väitekirja kaitsma34
võimerühm34
õpiedukus34
õpiseiskur34
debiilsus33
filantropiin33
formaalõpe33
hindama33
hindepunktid33
jesuiitide pedagoogika33
klass33
klassipäevik33
pidevkontroll33
projektiivtest33
püsimälu233
sisekoolitus33
suhtluspädevus33
täiendkoolitus33
vabaaine33
õpihuvi33
õpiprojekt33
õpp33
CD32
aplomb32
atesteerima32
buliimia32
ego32
enesehindamine32
erialaaine32
hülgamine32
induktsioon32
internatuur32
meeldejätmine32
mängunurk32
retsensent32
semester32
stimulatsioonimeetod32
tasemerühm32
teooriakursus32
vaegkuulmine32
ADDIE mudel31
TÄISLOENDhea.txt