Viimase 369 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 68119 ehk siis umbes 184 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

demonstratsioon 353
competence 337
degree 277
learning 210
learning environment 197
science 181
haridussõnastik 140
ekstreemselt 128
secondary 120
skills 119
education 118
mark 116
diversity 115
educational 113
information 112
school 112
masters 111
õppeviis 100
higher education 93
mitmemäng 79
jäälõhkuja 78
digital 75
disabilities 70
university education 69
erziehung 68
astme 66
thinking 63
academic 56
instruction 56
secondary education 56
vaheeksam 56
assessment 55
kava 55
context 52
eesmräk 52
iseseisev õpe 52
kolledžiharidus 52
eelõpetus 51
arts 50
course 50
haridusaste 49
hardus 47
interiorize 47
õpikäsitlus 47
õpitulemus 46
enqa 45
õpiväljund 45
õppetegevus 45
direktor 44
doctorate 44
formal 44
lasteaiakoht 43
longitudinal 43
live 42
mapp 42
game* 41
grade 41
ja kuidas 41
koonwledge 41
harras 40
koostöö 40
achievement 39
impairment 39
kohanemine 38
qualification 37
educator 36
mitteformaalõpe 36
a 35
aims 35
face-to-face 35
human 35
lihane isa 35
õppeprotsess 35
S 34
bloomi taksonoomia 34
kaasamine 34
õppenõukogu 34
design 33
digi 33
gastarbeiter 33
vahend 33
võtmepädevus 33
high school 32
informal 32
level 32
consciousness 31
constitution 31
follow 31
kasvatusteadused 31
kodu 31
prosotsiaalsus 31
Preliminary 30
diagnostic 30
düslektik 30
esiopetus 30
primary 30
väljund 30
õpiraskus 30
üldpädevus 30
activity 29
immersive 29
koer 29
magistritase 29
classroom 28
community 28
facility 28
fusion 28
klassiõpe 28
VTS 27
erivajadustega 27
käitumisraskus 27
mode 27
riigig 27
assimileerumine 26
direktsioon 26
koolikorraldus 26
krapp 26
kunst 26
toetamine 26
hev-õpilane 25
liikumine 25
peer 25
postgraduate 25
õppetasu 25
flow 24
fluktuatsioon 24
habitual 24
hunt 24
ilming 24
iteratiivne 24
map 24
märkamine 24
reflekteerima 24
teadmised 24
õpioskus 24
Iseõpe 23
arusaam 23
higher education institution 23
hulk 23
logopeediline 23
lähtumine 23
toimetulekukool 23
astmed 22
autoloogia 22
coed 22
credit 22
detention 22
esiõpetus 22
formative 22
honors 22
ikt 22
immersion 22
juhendamine 22
kass 22
kasvatustöö 22
kitsas 22
kord 22
lehre 22
linn 22
Õpiväljund 22
Road movie 21
TVET 21
alusraam 21
autasu 21
college 21
department 21
evaluation 21
feminism 21
form 21
guidance 21
instructional 21
juhtivõpetaja 21
kasvatusteaduslik 21
kell 21
knowledge 21
koht 21
koolijuht 21
learner 21
lower secondary 21
mobility 21
mõtlemistüüp 21
primary school 21
tulenevalt 21
vabaharidus 21
ECTS 20
advanced 20
approach 20
associate 20
formal education 20
hind 20
internship 20
jugendheim 20
julgustama 20
kogumik 20
kohustustlik 20
koostama 20
käitumuslik 20
mass 20
õpilasekeskne 20
õppepäev 20
arno 19
avalduma 19
avaldus 19
certification 19
coach 19
comenius 19
counselling 19
discipline 19
empower 19
ettevõtlus 19
facilitate 19
gender 19
interventsioon 19
kodutööd 19
koormus 19
liberal arts 19
longituud 19
lugemistehnika oskused 19
täiendav* 19
brahüteraapia 18
õppetsükkel 18
Bandura 18
Physical Education 18
ainealane 18
arenguplaan 18
associate professor 18
awareness 18
b 18
baasoskused 18
coverage 18
deep 18
draamapedagoogika 18
düsart 18
eakas 18
education standard 18
elementary 18
extra 18
fund 18
general education 18
huvialaring 18
induction 18
innovatiivne 18
juhtkond 18
jätkusuutlikkus 18
kala 18
katoliku 18
katsumine 18
kehtestama 18
keskkooliharidus 18
kohustuslik õppeaine 18
kontsept 18
koolinoorsootöö 18
käsitlema 18
lipik 18
lünklik 18
simulatsioon 18
tehnika 18
täppisteadus 18
õpikeskkond&F=M&C06=en 18
õppeteenustasu 18
üldkeskharidus 18
Kurjus 17
abimaterjal 17
administrator 17
algklass 17
app 17
aptitude 17
attendance 17
campus 17
counsellor 17
eesti keeles 17
enseserefleksioon 17
erialane haridus 17
erinevus 17
ese 17
foneem 17
gps 17
harilikult 17
hinneteleth 17
instructions 17
jooksevhindamine 17
junior 17
järjekorra 17
jäämurdja 17
katsuma 17
keskne 17
klassitund 17
kodanik 17
kodanikuaktiivsus 17
konstanteerima 17
kooliealine 17
koolisüsteem 17
koolitund 17
koosseis 17
koperatiiv 17
kreisikool 17
kunstipedagoogika 17
kurv 17
lapsest lähtuv 17
learning process 17
lin 17
läbiviimine 17
miinus 17
monitoring 17
public school 17
raames 17
rakenduskava 17
upper secondary 17
Ek 16
Komenský 16
Mitteformaal 16
Research fellow 16
alalhoidmine 16
alg 16
appeal 16
authentic 16
bachelor of science 16
current 16
digitaalne materjal 16
disability 16
dual education 16
early childhood 16
eluvaldkond 16
erialade 16
examiner 16
experience 16
extended 16
grupitöö 16
halb 16
hariduskava 16
hariduskeskus 16
hindamiskriteerium 16
honorar 16
induvidualiseerimine 16
instrumental 16
itk 16
jätkusuutlik 16
jõulud 16
kaasav hridu 16
kavandamine 16
keelteained 16
kodanikuõpetus 16
kodoskoop 16
korraldamine 16
korrastamine 16
kreatiivne 16
lasteaiaõpe 16
liigaasta 16
liigutus 16
läbima 16
major 16
master of science 16
middle school 16
monitor 16
mõõtevahend 16
osakond 16
program 16
rakendama 16
religious 16
representation 16
tüflo 16
õpperuum 16
Päästenöör 15
Sosustama 15
Taburet 15
VASTUTUS! 15
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 15
applicable 15
apply 15
bilingual 15
career guidance 15
conditional 15
cover 15
dokument 15
draama 15
edasijõudnu 15
eesõigus 15
elementary school 15
elukoht 15
empower* 15
eneseusk 15
ensemble 15
eryiehung 15
fachberater 15
filoloogia 15
graduate student 15
hariduselu 15
hev-kool 15
hindepall 15
ingliskeel 15
katseseade 15
kogemusmäng 15
kogumic 15
kohtalainen 15
koolikoht 15
koolikriit 15
kooliküps 15
koolituskava 15
käitumispõhine 15
käskkiri 15
loomus 15
masin* 15
materiaalne 15
middle 15
piirkond 15
preparatory 15
procedure 15
riigikeel 15
scaffolding 15
tometulekuõpe 15
tänukiri 15
õpetajaeetika 15
õppevahendid 14
Jälkiistunto 14
Standardiseerimine 14
academia 14
advice 14
after school 14
aktiivselt 14
arutelulõim 14
bachelor of engineering 14
common 14
digital literacy 14
dokumentatsioon 14
early school 14
enesetäiendus 14
esmaõpe 14
evalvatsioon 14
formatiivselt 14
freire 14
fundamental 14
förderklasse 14
förderschule 14
förerklasse 14
handwriting 14
hariv 14
honours 14
individual 14
intervention 14
kasvatusülesanne 14
kohandus 14
kontolltöö 14
kooliaeg 14
kooliskäiv 14
korraldaja 14
küpsus 14
learning environment' 14
logo 14
lugema 14
lugemise eeloskus 14
lähtudes 14
lõpetama 14
maakond 14
opetustuokio 14
practice 14
põhiprobleem 14
rakendamine 14
scafold 14
training 14
tõend 14
uurimustöö 14
vormistus 14
väljakutse 14
väärkohtleja 14
õppekursus 14
õpikogemus 13
*robot* 13
Asjatundlikku 13
E õpe 13
Järelaitamine 13
basic 13
deklareerimine 13
deveratsioon 13
digipik 13
ecvet 13
eelis 13
ekspetiis 13
engagement 13
go-round 13
hilbendama 13
hoolekande 13
informaatikaring 13
innovaatika 13
instruktsioon 13
jätkusuutlik areng 13
jäämurjda 13
kobar 13
konfessioom 13
koolipäev 13
lapsest lähtumine 13
learning outcomes 13
põhjendamine 13
Eriõpetus 12
calambour 12
inimõigus 12
kaduma 12
keeled 12
kielitietoisuus 12
notion 12
tegevusuuring 12
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1107
reaalained1035
tasandusrühm597
säilenõtkus565
kutseharidusstandard469
statsionaarne õpe397
Likerti skaala389
mehaaniline õppimine380
divergentne mõtlemine316
identiteedikriis299
õppekava263
aktsepteerima259
identiteet256
lillelaps243
eneserefleksioon221
ambivalentne kiindumussuhe215
konvergentne mõtlemine209
õpe201
metakognitiivne teadlikkus194
psühhomotoorne areng194
võilillelaps189
kasvatus186
hindamine183
erivajadus169
arenguline erivajadus162
auditoorne õpe139
kontaktõpe135
õpikäsitus125
enesetõhusus122
vabamäng122
kaasav haridus118
egalitaarne117
kujundav hindamine117
doktor112
kutseharidus112
alusharidus110
matrikkel110
abiõpetaja109
iseseisev õppija107
õpikeskkond106
arendusuuring101
haridus99
implitsiitne hoiak99
hinne96
sisemine motivatsioon96
keelepuue95
pädevus95
areng90
emotsionaalne areng88
laiendatud pere84
sotsiaalne areng84
spetsiifilised õpiraskused84
akulturatsioon83
tõrjuv kiindumussuhe83
vaimupuue83
uuspere80
ametikool78
biheiviorism76
teaduskraad76
imperatiivne norm75
ristlõikeuuring75
hariduslik erivajadus74
võhiklikkus74
HEV73
kõlbeline areng73
kärgpere72
õpilane72
andmekandja71
internaatkool70
minnalaskev kasvatusstiil70
teaduskraadi taotleja70
šeflus70
aiarühm69
mõisteskeem69
õpetaja abi69
eriklass68
teabekanal67
düstress66
loov mõtlemine66
päevaõpe66
rakenduskõrgharidus66
teine keel66
asotsiaalne käitumine65
õppe individualiseerimine64
antisotsiaalne käitumine63
autodidakt63
eksplitsiitne hoiak63
ainekava62
paternaalne62
õppe diferentseerimine62
kooliküpsus61
käsitus61
kõnepuue61
lateralisatsioon61
tasemeõpe61
lasteaed60
pikiuuring60
õpetaja60
õppimine60
baasharidus59
koolivalmidus58
keelekümblus57
õppeaste57
lähima arengu tsoon56
õpinguraamat56
kaugõpe55
nimeregister55
resümee55
õppetase55
kogemusõpe54
oponent54
õppetöö54
kaasprofessor53
lateraalsus53
tähelepandamatu õpilane53
diferentseeritud õpe51
haloefekt51
kontekstõpe51
manipuleerima51
kognitiivne areng50
motivatsioon50
suhtluspuue50
ainepunkt49
eriala49
mitteformaalne49
moodulõpe49
plagiaat49
projektõpe49
õpimeetod49
didaktika48
hindeline arvestus48
iseseisev õppimine48
teemapõhine õpe48
praktika47
täiendusõpe47
õppejõud47
deduktsioon46
eripedagoog46
suhtlemisaldis õpilane46
düsleksia45
jesuiitide kolleegium45
toimetulekuõpe45
õpiraskused45
arendusrühm44
arvestus44
endogeensed arengutegurid44
intellektipuue44
põhikool44
vabaõpe44
kriitiline periood43
tägi43
Euroopa ainepunkt42
eriinternaatkool42
genotüüp42
käitumishäire42
tsükliõpe42
õppevara42
düspraksia41
e-õpe41
konsensusteooria41
korraline õppejõud41
liikumispuue41
luurik41
pedagoog41
õpiränne41
kerge intellektipuue40
kirjaoskus40
klassiõpetaja40
kognitiivne psühholoogia40
kraaditaotleja40
loodusõpetus40
tasemerühm40
õpiväljundid40
algharidus39
doktoritöö39
hariduslik integratsioon139
kooliaste39
käsitlus39
praktikum39
professor38
tavaklass38
õppematerjal38
õppemeetod38
aktiivsus37
eelkool37
individuaalne õppekava37
kandidaadikraad37
kunstiõpetus37
kõrgharidus37
loovus37
mõttega õppimine37
riigigümnaasium37
õpetamine37
aktselereerimine36
huviring36
põhiharidus36
tagasiside36
vaimsed võimed36
õpilaskodu36
õpitulemused36
ühiskonnaõpetus36
afektiivne taksonoomia35
inimeseõpetus35
lapsehoiuteenus35
nominaalõppeaeg35
süvaõpe35
tavakool35
üldhariduskool35
algkool34
düsgraafia34
hinnang34
kehapuue34
objektiivne hindamine34
puue34
rühmatöö34
täienduskoolitus34
õppevorm34
õuesõpe34
ainekaart33
huviharidus33
klass33
koolkodu33
lasteaiaõpetaja33
lõimitud aine- ja keeleõpe33
reproduktiivne mõtlemine33
ülikooliharidus33
eetiline relativism32
eriharidus32
pisteline kontroll32
rakendusuuring32
suurpere32
uurimistöö32
aleksia31
antropomorfism31
elitaarne31
juriidiline vanem31
koolitus31
kutseõpetaja31
professionaalsus31
supervisioon31
sõnaline hindamine31
vabad kunstid31
õppevahend31
üldõpetus31
ümberõpe31
agraafia30
akadeemiline petturlus30
edukas õpilane30
ego30
ideeskeem30
individuaalõpe30
iseväärtus30
kaasav hariduskorraldus30
kakskeelsus30
konfliktiteooria30
kutsekraad30
lapsehoidja30
omavastusküsimus30
sensitiivne periood30
õpiprojekt30
õppekeskkond30
õppur30
homogeenne rühm29
id29
individuaaltöö29
kasvatuseesmärgid29
kompetents29
kooliõpe129
kursusesüsteem29
kutsestandard29
kutseõpe29
lapsekeskne29
minapilt29
punktkiri29
subjektiivne hindamine29
õppeaine29
PISA28
eelõpe28
kasvatusteadus28
korraline teadustöötaja28
kriitiline mõtlemine28
maternaalne28
numbriline hindamine28
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava28
refleksioon28
täiskasvanuharidus28
uurimus28
õppekorraldus28
üldharidus28
Hinne27
afaasia27
alateadvus27
avastusõpe27
formaalne juht27
kaasav27
kognitiivne taksonoomia27
lastekodu27
lõiming27
mõlemakäelisus27
puhtand27
sotsiaalne isa27
täiendõpe27
täiskasvanuõpe27
väljalangenu27
aedkool26
akadeemiline liikuvus26
arengumapp26
asjatundlikkus26
elukaar26
juriidiline isa26
kursus26
kutsekool26
kõrgkultuur26
laitus26
mitteformaalne juht26
psühholoogiline vanem26
põimõpe26
teaduslik teadmine26
triivium26
vaegnägemine26
õpilaskeskne26
õppejuht26
õppesuund26
ökoloogiline süsteemiteooria26
ühisõpe226
braille25
dokumendianalüüs25
eelõpe125
erakorraline professor25
erikool25
haritus25
hindama25
jätkuõpe25
konstruktiivne25
kool25
kooliinspektor125
koolikiusamine25
kujundlik mõtlemine25
osakoormusega õpe25
sobitusrühm25
suuline hinnang25
tahtmatu õppimine25
tingitud refleks25
töölõppimine25
võrdlev kasvatusteadus25
õhtuõpe25
õpimotivatsioon25
üldaine25
alaalia24
argiteadmine24
asenduskodu24
dotsent24
ebaturvaline kiindumussuhe24
esmakutseõpe24
haridusamet24
huvitegevus24
häälduspuue24
karjäärinõustaja24
kiusamine24
kogemus24
kognitiivne24
kutseline lapsehoidja24
kutsetunnistus24
kvadriivium24
noorsootöö24
osaoskus24
psühholoogiline isa24
psühhomeetria24
pärilikkus24
sõimerühm24
talurahvakool24
teadmiste ülekanne24
valikaine24
Euroopa ainepunktisüsteem23
alakõne23
animism23
eksogeensed arengutegurid23
elukestev õpe23
inaugureerima23
intelligentsus23
kannupoiss23
keskeriõppeasutus23
lapse hariduslik hooletussejätmine23
liitrühm lasteaias23
lõputunnistus23
meetod23
pedagoogika23
pedagoogiline psühholoogia23
pervasiivne arenguhäire23
pikapäevarühm23
plagieerima23
protsessõpe23
referaat23
riigieksam23
sõltuv õpilane23
teadusdoktor23
tulemusõpe23
täiendkoolitus23
vahendväärtus23
väärtustama23
õpistrateegia23
õppe-eesmärkide taksonoomia23
õppesisu23
andekus22
elukaarepsühholoogia22
informaatika22
iseseisev töö22
kasv22
kihelkonnakool22
kogelus22
korraline professor22
laps22
leidlaps22
probleemõpe22
suuline väljendusoskus22
tegevusõpe22
toitumishäire22
tõlkevaste22
võõrkeel22
Marburgi süsteem21
abikool21
akadeemiline kraad21
annotatsioon21
buliimia21
duaalne kutseõpe21
elustiil21
eluviis21
ennastjuhtiv21
eraõppeasutus21
fenotüüp21
informaalne21
kirjalik väljendusoskus21
kutseta lapsehoidja21
lapsehoid21
lasteaed-põhikool21
laulumäng21
lõputöö21
mäng21
noor21
noortekeskus21
rahvavalgustus21
rüütlikasvatus21
sisekoolitus21
sport21
stažeerima21
süvapsühholoogia21
teadvus21
vabakasvatus21
võõrandunud õpilane21
õppijakeskne21
üldpädevused21
ülehindama21
akadeemiline kõrgharidus20
apraksia20
arengupuue20
avalik õppeasutus20
formaalharidus20
hariduslik segregatsioon20
heaolu20
induktsioon20
inimgeograafia20
koduõpe20
kooli õppekava20
kutseeksam20
kõrgkool20
mõõdukas intellektipuue20
personifikatsioon20
psühhoanalüüs20
superego20
tunnikonspekt20
usundiõpetus20
võtmeoskus20
võtmesõna20
õpiabi20
õppealajuhataja20
aapestik19
ainepunktide ülekandmine19
apelleerima19
arenguvestlus19
autism19
elukestev19
filantropism19
haridusosakond19
hermeneutiline kasvatusteadus19
heteronoomne moraal19
hinneteleht19
intensiivõpe19
joonistamine19
juhendaja19
kategooriline imperatiiv19
kiindumus19
kiirustest19
kinnistama19
kirjalik hinnang19
kirjatehnika19
kompleksprogramm19
kristallilaps19
lahuskool19
lapsehoiuteenuse osutaja19
lapsevanem19
TÄISLOENDhea.txt