Viimase 369 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 66265 ehk siis umbes 179 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 383
degree 232
learning environment 215
learning 187
science 187
haridussõnastik 141
school 137
information 136
skills 133
secondary 126
educational 125
diversity 119
education 117
mark 111
ekstreemselt 107
masters 102
digital 101
higher education 99
jäälõhkuja 99
õppeviis 95
erziehung 90
iseseisev õpe 82
university education 71
assessment 70
disabilities 69
arts 68
enqa 67
instruction 66
hardus 64
kava 64
interiorize 63
academic 62
course 61
eesmräk 61
secondary education 60
formal 59
thinking 58
astme 56
context 55
eelõpetus 55
game* 55
harras 55
koonwledge 55
aims 51
design 51
doctorate 51
haridusaste 51
impairment 51
longitudinal 50
õpiväljund 50
ja kuidas 49
live 49
lasteaiakoht 46
human 45
õpitulemus 45
koostöö 44
vaheeksam 44
vahend 44
õppetegevus 43
a 42
digi 42
grade 42
jooksevhindamine 42
mapp 42
direktor 41
kolledžiharidus 41
mõõtevahend 41
qualification 41
õpikäsitlus 41
S 40
face-to-face 40
kunst 40
teadmised 40
kohanemine 39
logopeediline 38
achievement 37
follow 37
koolijuht 37
consciousness 36
koer 36
lugemistehnika oskused 36
võtmepädevus 36
õppeprotsess 36
esiopetus 35
primary 35
prosotsiaalsus 35
hunt 34
informal 34
kasvatusteadused 34
lihane isa 34
rakendama 34
väljakutse 34
üldpädevus 34
Preliminary 33
activity 33
düslektik 33
kodu 33
mitteformaalõpe 33
VTS 32
appeal 32
bloomi taksonoomia 32
educator 32
facility 32
ilming 32
instrumental 32
kaasamine 32
mass 32
õpiraskus 32
coed 31
constitution 31
fusion 31
high school 31
level 31
liikumine 31
magistritase 31
classroom 30
diagnostic 30
general education 30
hind 30
ikt 30
õppenõukogu 30
erivajadustega 29
evaluation 29
form 29
gastarbeiter 29
higher education institution 29
juhtkond 29
kodutööd 29
koht 29
koolikorraldus 29
kord 29
krapp 29
mode 29
reflekteerima 29
tulenevalt 29
väljund 29
Mitteformaal 28
arusaam 28
ese 28
kass 28
preparatory 28
assimileerumine 27
autoloogia 27
college 27
community 27
counsellor 27
deep 27
hulk 27
kreisikool 27
lehre 27
map 27
peer 27
autasu 26
demonstratsioon 26
department 26
direktsioon 26
esiõpetus 26
guidance 26
hev-õpilane 26
inimõigus 26
käsitlema 26
learning process 26
linn 26
mitmemäng 26
postgraduate 26
riigig 26
Õpiväljund 26
astmed 25
authentic 25
credit 25
fluktuatsioon 25
hariv 25
instructions 25
interventsioon 25
kasvatusteaduslik 25
klassiõpe 25
käitumisraskus 25
lähtumine 25
õppetasu 25
ECTS 24
alusraam 24
elementary 24
elukoht 24
empower 24
formative 24
kell 24
kitsas 24
learner 24
primary school 24
public school 24
simulatsioon 24
Iseõpe 23
Road movie 23
TVET 23
advanced 23
approach 23
campus 23
coach 23
eluvaldkond 23
extended 23
informaatikaring 23
internship 23
kala 23
keskne 23
koolitund 23
koostama 23
korraldamine 23
kurv 23
käitumuslik 23
küpsus 23
liberal arts 23
mobility 23
monitor 23
vabaharidus 23
õpioskus 23
õppeteenustasu 23
baasoskused 22
certification 22
comenius 22
current 22
detention 22
draama 22
enseserefleksioon 22
formal education 22
fund 22
habitual 22
harilikult 22
julgustama 22
järjekorra 22
kasvatustöö 22
katsumine 22
keelteained 22
kodanik 22
kohustuslik õppeaine 22
koperatiiv 22
kreatiivne 22
lähtudes 22
religious 22
toetamine 22
täiendav* 22
õpetajaeetika 22
Physical Education 21
ainealane 21
arno 21
avaldus 21
awareness 21
dual education 21
düsart 21
elementary school 21
ettevõtlus 21
flow 21
hinneteleth 21
immersion 21
juhendamine 21
läbiviimine 21
lünklik 21
middle 21
miinus 21
opetustuokio 21
osakond 21
tehnika 21
tüflo 21
õppepäev 21
brahüteraapia 20
Komenský 20
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 20
app 20
aptitude 20
associate professor 20
bachelor of engineering 20
coverage 20
discipline 20
draamapedagoogika 20
education standard 20
eesti keeles 20
facilitate 20
gender 20
gps 20
hariduselu 20
junior 20
jäämurdja 20
kavandamine 20
keskkooliharidus 20
kodoskoop 20
kogumik 20
kooliküps 20
koolinoorsootöö 20
koolipäev 20
kunstipedagoogika 20
lapsest lähtuv 20
lipik 20
logo 20
lower secondary 20
masin* 20
master of science 20
practice 20
rakenduskava 20
täppisteadus 20
üldkeskharidus 20
õppetsükkel 19
arenguplaan 19
associate 19
attendance 19
basic 19
conditional 19
digitaalne materjal 19
digital literacy 19
dokumentatsioon 19
ekspetiis 19
evalvatsioon 19
honors 19
honours 19
huvialaring 19
innovatiivne 19
jugendheim 19
jätkusuutlikkus 19
jõulud 19
katsuma 19
klassitund 19
kodanikuaktiivsus 19
kogemusmäng 19
konstanteerima 19
koolisüsteem 19
koormus 19
koosseis 19
käitumispõhine 19
lasteaiaõpe 19
longituud 19
materiaalne 19
middle school 19
märkamine 19
representation 19
scafold 19
õpilasekeskne 19
õppekursus 19
Päästenöör 18
Research fellow 18
after school 18
applicable 18
b 18
bachelor of science 18
calambour 18
common 18
counselling 18
dokument 18
early childhood 18
eesõigus 18
enesetäiendus 18
erialade 18
erinevus 18
eryiehung 18
experience 18
expertise 18
extra 18
fachberater 18
foneem 18
handwriting 18
hariduskava 18
hariduskeskus 18
hindamiskriteerium 18
honorar 18
induction 18
induvidualiseerimine 18
ingliskeel 18
itk 18
jäämurjda 18
kasvatusülesanne 18
katoliku 18
kehtestama 18
kohandus 18
kohustustlik 18
kooliealine 18
koolikoht 18
koolikriit 18
lapsest lähtumine 18
liigutus 18
loomus 18
maakond 18
monitoring 18
mõtlemistüüp 18
rakendamine 18
toimetulekukool 18
tänukiri 18
väärkohtleja 18
*robot* 17
Bandura 17
Ek 17
Jälkiistunto 17
VASTUTUS! 17
abimaterjal 17
academia 17
alg 17
algklass 17
avalduma 17
bakalaureuseastme 17
cover 17
digipik 17
eakas 17
edasijõudnu 17
ensemble 17
examiner 17
feminism 17
filoloogia 17
fundamental 17
graduate student 17
immersive 17
instruktsioon 17
intervention 17
iteratiivne 17
katseseade 17
kielitietoisuus 17
kodanikuõpetus 17
kohtalainen 17
kontsept 17
kooliaeg 17
lin 17
lugema 17
läbima 17
procedure 17
program 17
põhjendamine 17
tõend 17
upper secondary 17
õpperuum 17
õpikogemus 16
õppevahendid 16
Kurjus 16
Standardiseerimine 16
Taburet 16
alalhoidmine 16
apply 16
arutelulõim 16
career guidance 16
deveratsioon 16
disability 16
early school 16
ecvet 16
eelis 16
hev-kool 16
hoolekande 16
individual 16
jätkusuutlik 16
jätkusuutlik areng 16
kaasav hridu 16
kobar 16
kogumic 16
kooliskäiv 16
kooliskäivat 16
koolituskava 16
korrastamine 16
lugemise eeloskus 16
major 16
raames 16
riigikeel 16
Asjatundlikku 15
Kõlbus 15
administrator 15
bilingual 15
empower* 15
eneseusk 15
freire 15
förderschule 15
förerklasse 15
hilbendama 15
kontolltöö 15
korraldaja 15
liigaasta 15
lõpetama 15
piirkond 15
põhiprobleem 15
õpikeskkond&F=M&C06=en 15
õppeosakond 15
E õpe 14
aktiivselt 14
connectivism  14
deklareerimine 14
diploma supplement 14
formatiivselt 14
förderklasse 14
go-round 14
halb 14
hindepall 14
kaduma 14
keeled 14
käskkiri 14
learning environment' 14
tometulekuõpe 14
uurimustöö 14
vormistus 14
õppesüsteem 14
Eriõpetus 13
Järelaitamine 13
Sosustama 13
advice 13
aiateadlane 13
engagement 13
hariduslik kaasamine 13
innovaatika 13
konfessioom 13
vabaühendus 13
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1138
reaalained1060
säilenõtkus434
Likerti skaala356
statsionaarne õpe354
identiteedikriis281
õppekava280
divergentne mõtlemine267
lillelaps228
ambivalentne kiindumussuhe210
õpe204
hindamine195
konvergentne mõtlemine191
psühhomotoorne areng186
eneserefleksioon180
erivajadus175
matrikkel165
metakognitiivne teadlikkus163
arenguline erivajadus158
auditoorne õpe155
kasvatus152
kontaktõpe149
võilillelaps149
kujundav hindamine131
alusharidus126
enesetõhusus123
õpikäsitus121
kaasav haridus117
arendusuuring116
keelepuue107
vabamäng107
õpikeskkond102
doktor101
sisemine motivatsioon93
implitsiitne hoiak92
hariduslik erivajadus91
abiõpetaja90
pädevus90
asotsiaalne käitumine89
hinne85
sotsiaalne areng85
vabaõpe85
HEV82
areng82
spetsiifilised õpiraskused82
mõisteskeem79
õpilane78
õppetase78
akulturatsioon77
egalitaarne75
laiendatud pere75
tõrjuv kiindumussuhe75
vaimupuue75
minnalaskev kasvatusstiil74
haridus73
imperatiivne norm72
teaduskraad72
teine keel72
ametikool71
rakenduskõrgharidus71
šeflus71
eksplitsiitne hoiak70
ristlõikeuuring70
lõimitud aine- ja keeleõpe69
õpinguraamat69
lateralisatsioon68
kooliküpsus67
lateraalsus66
loov mõtlemine66
paternaalne66
õppetöö66
koolivalmidus65
tägi65
baasharidus64
düspraksia63
moodulõpe63
õppe diferentseerimine63
aiarühm62
ainekava62
antisotsiaalne käitumine62
lähima arengu tsoon62
diferentseeritud õpe61
kärgpere61
kõlbeline areng61
uuspere61
võhiklikkus61
tasemerühm60
õpimeetod60
andmekandja59
iseseisev õppija59
lasteaed59
päevaõpe59
tasemeõpe59
täiendusõpe59
vabad kunstid59
kaugõpe58
põhikool58
biheiviorism57
käsitus57
afaasia56
autodidakt56
eriklass56
kontekstõpe56
düstress55
õppeaste55
kaasprofessor54
kakskeelsus54
keelekümblus54
kõnepuue54
pikiuuring54
õppe individualiseerimine54
arendusrühm53
nimeregister53
suhtlemisaldis õpilane53
tähelepandamatu õpilane53
suhtluspuue52
deduktsioon51
didaktika51
kognitiivne areng51
kutseharidus51
oponent51
ainepunkt50
düsleksia50
hindeline arvestus50
teemapõhine õpe50
õppimine50
liikumispuue49
teabekanal49
õpiraskused49
karjääriõpe48
klassiõpetaja48
projektõpe48
toimetulekuõpe48
objektiivne hindamine47
kiitma46
õpetaja abi46
kerge intellektipuue45
kogemusõpe45
rakendusuuring44
algharidus43
eriala43
loodusõpetus43
loovus43
õpe43
õpiränne43
aleksia42
eelkool42
hariduslik integratsioon142
jesuiitide kolleegium42
manipuleerima42
nominaalõppeaeg42
arvestus41
elulaad41
eriharidus41
luurik41
resümee41
genotüüp40
kasvatuseesmärgid40
kutsekraad40
rühmatöö40
tavakool40
vaimsed võimed40
õppemeetod40
kognitiivne psühholoogia39
leidlaps39
praktika39
praktikum39
aktselereerimine38
algkool38
apraksia38
eripedagoog38
haloefekt38
kriitiline periood38
kunstiõpetus38
käitumishäire38
mitteformaalne38
omavastusküsimus38
plagiaat38
puue38
põhiharidus38
tavaklass38
õppur38
üldharidus38
haridusamet37
kirjalik väljendusoskus37
konfliktiteooria37
stuudiumitöö37
vabakasvatus37
Euroopa ainepunkt36
ainekaart36
animism36
kandidaadikraad36
kehapuue36
kooliaste36
koolinõunik36
korraline õppejõud36
puhtand36
riigigümnaasium36
subjektiivne hindamine36
ülikooliharidus36
akadeemiline liikuvus35
akadeemiline petturlus35
eriinternaatkool35
juriidiline vanem35
kollektivism35
kooliõpe135
käsitlus35
mehaaniline õppimine35
motivatsioon35
osakoormusega õpe35
ühisõpe235
üldaine35
aktiivsus34
düsgraafia34
identiteet34
kiusamine34
koolkodu34
lapsekeskne34
maternaalne34
pisteline kontroll34
tasandusrühm34
triivium34
õppevara34
üldhariduskool34
akadeemiline kraad33
eelõpe33
ego33
elukaar33
emotsionaalne areng33
kasvatusteadus33
lapsehoiuteenus33
pikapäevarühm33
plagieerima33
sobitusrühm33
sõnaline hindamine33
teaduslik teadmine33
õpetaja33
õppematerjal33
dotsent32
erikool32
inimeseõpetus32
internaatkool32
probleemõpe32
reproduktiivne mõtlemine32
õpilaskeskne32
õpiprojekt32
afektiivne taksonoomia31
avastusõpe31
eetiline relativism31
formaalharidus31
formaalne juht31
lapse hariduslik hooletussejätmine31
õpiväljundid31
õppe-eesmärkide taksonoomia31
üldõpetus31
aedkool30
elitaarne30
hinnang30
häälduspuue30
ideeskeem30
individuaalõpe30
kooliinspektor130
kujundlik mõtlemine30
kursusesüsteem30
kutseta lapsehoidja30
lasteaiaõpetaja30
professionaalsus30
psühholoogiline vanem30
psühhomeetria30
punktkiri30
tsükliõpe30
õpilaskodu30
õpitulemused30
õppejõud30
ümberõpe30
Euroopa ainepunktisüsteem29
e-õpe29
edukas õpilane29
endogeensed arengutegurid29
jätkuõpe29
karjäärinõustamine29
kogelus29
kõrgharidus29
mitteformaalne juht29
numbriline hindamine29
paremakäelisus29
personifikatsioon29
tantsumäng29
vaegnägemine29
vasakukäelisus29
väljalangenu29
ühiskonnaõpetus29
antropomorfism28
argiteadmine28
doktoritöö28
dokumendianalüüs28
eluviis28
haritus28
heteronoomne moraal28
individuaalne õppekava28
individuaaltöö28
kaasav hariduskorraldus28
klass28
konsensusteooria28
koolipõhine kutseõpe28
kutseline lapsehoidja28
laitus28
lapsehoidja28
sotsiaalne isa28
telekool28
õpetamine28
õppeaine28
Hinne27
PISA27
ainepunktide ülekandmine27
alateadvus27
avatud õpe27
digipädevus27
eelõpe127
elukaarepsühholoogia27
id27
karjäärinõustaja27
koolitus27
korraline professor27
korraline teadustöötaja27
kursus27
kõrgharidusaste27
lahuskool27
laulumäng27
mängutuba27
optimist27
praktikakool27
protsessõpe27
suuline väljendusoskus27
talurahvakool27
võimerühm27
õpiteooria27
õppesisu27
õppijakeskne27
abikool26
aeg maha26
asjatundlikkus26
eraõppeasutus26
homogeenne rühm26
kihelkonnakool26
kompetents26
kõrgkultuur26
lühihoid26
minapilt26
sensitiivne periood26
süvaõpe26
teadmiste ülekanne26
tunnikonspekt26
töölõppimine26
usundiõpetus26
õpp26
õppekeskkond26
agraafia25
alakõne25
elustiil25
heitlaps25
huviring25
inaugureerima25
iseseisev töö25
iseväärtus25
juriidiline isa25
kannupoiss25
kogemus25
kursusõpe25
pedagoogiline psühholoogia25
raske intellektipuue25
täiendkoolitus25
täiendõpe25
tõlkevaste25
uurimistöö25
võimlemine225
õppesuund25
õuesõpe25
CD24
andekus24
arengu kriitiline faas24
empiiriline kasvatusteadus24
eripedagoogika24
esmakutseõpe24
hindama24
kaasav24
kategooriline imperatiiv24
koduõpe24
kutsekool24
kvadriivium24
lapse seksuaalne ärakasutamine24
lasteaed-põhikool24
liitrühm lasteaias24
loodusgeograafia24
lõiming24
mõlemakäelisus24
mõttega õppimine24
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava24
põimõpe24
riigieksam24
rüütlikasvatus24
sügav intellektipuue24
turvaline kiindumussuhe24
täienduskoolitus24
vahendväärtus24
võtmeoskus24
õppekorraldus24
õppevorm24
ökoloogiline süsteemiteooria24
akadeemiline kõrgharidus23
alaalia23
atesteerima23
duaalne kutseõpe23
ebaturvaline kiindumussuhe23
filantropism23
haridustee23
ilukiri23
inimgeograafia23
keskeriõppeasutus23
kognitiivne23
kristallilaps23
kutseharidusstandard23
kuulmispuue23
märksõna23
osaoskus23
psühholoogiline isa23
sisekoolitus23
sport23
supervisioon23
suurpere23
sõltuv õpilane23
sõnalis-loogiline mõtlemine23
tingimatu refleks23
tulemusõpe23
tööränne23
võõrkeel23
õhtuõpe23
ainering22
annotatsioon22
düslaalia22
ehitusmäng22
erakorraline professor22
erivajadusega22
fenotüüp22
grafiti22
hariduslik segregatsioon22
harjutuskool22
intelligentsus22
iseseisev õppimine22
jonn22
kognitiivne taksonoomia22
kooli õppekava22
kurtus22
kutsenõustaja22
passiivsus22
pärilikkus22
sõimerühm22
süvapsühholoogia22
teadusdoktor22
tingitud refleks22
uurimus22
väärtustama22
võime22
ülehindama22
aluskursus21
asenduskodu21
braille21
erilasteaed21
filantropiin21
haridusosakond21
informaatika21
kiirustest21
kool21
koolikiusamine21
kutseõpe21
lõputunnistus21
metoodika21
perekeskus21
pervasiivne arenguhäire21
professor21
superego21
suuline hinnang21
tsiviilharidus21
valikvastustega küsimus21
võtmesõna21
õppevahend21
ainesüsteem20
alternatiivkool20
arengupuue20
arenguvestlus20
auditoorne20
enesetäiendamine20
gümnaasium20
huviharidus20
individualistlik perekäsitus20
infokandja20
järeljonn20
jätku-kutseõpe20
kasv20
kirjalik hinnang20
TÄISLOENDhea.txt