Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 80599 ehk siis umbes 219 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 486
learning 400
degree 266
science 235
ekstreemselt 192
learning environment 190
skills 171
secondary 157
mark 156
educational 146
education 135
school 135
disabilities 121
information 115
thinking 112
achievement 108
haridussõnastik 106
context 105
higher education 103
masters 98
disability 96
instruction 95
demonstratsioon 87
õppetasu 86
assessment 84
formal 84
diversity 81
learner 77
jäälõhkuja 75
õppeviis 72
secondary education 70
ja kuidas 67
hardus 66
haridusaste 64
õppetegevus 63
academic 62
eesmräk 62
digital 61
course 59
induvidualiseerimine 57
extended 56
lihane isa 55
impairment 53
õpiväljund 52
hoiakud 51
esiopetus 50
läbima 50
väljund 50
activity 49
direktor 49
astme 48
koostöö 48
a 47
eelõpetus 47
game* 47
informal 47
lasteaiakoht 46
õppenõukogu 46
deep 45
knowledge 45
college 43
enqa 43
erziehung 43
õpitulemus 43
doctorate 42
grade 42
longitudinal 42
loomus 42
kaasav hridu 41
evaluation 40
human 40
iseseisev õpe 40
kolledžiharidus 40
mitteformaalõpe 40
primary 40
õpioskus 39
kava 38
üldpädevus 38
blended 37
erivajadustega 37
vahend 37
S 36
õpiraskus 36
õppeleping&F=M&C06=et 36
mapp 35
prosotsiaalsus 35
arts 34
bloomi taksonoomia 34
design 34
koer 34
live 34
õpikeskkond&F=M&C06=en 34
dual education 33
fusion 33
hulk 33
qualification 33
õppeprotsess 33
facility 32
flow 32
high school 32
liberal arts 32
Preliminary 31
aims 31
detention 31
educator 31
ese 31
jugendheim 31
kreisikool 31
practice 31
võtmepädevus 31
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 30
approach 30
harras 30
induction 30
interiorize 30
krapp 30
õppekeskkond&F=M&C06=et 30
kasvatusteadused 29
kasvatusülesanne 29
public school 29
õpperuum 29
b 28
direktsioon 28
extra 28
face-to-face 28
facilitate 28
follow 28
kunst 28
map 28
riigig 28
VTS 27
kehtestama 27
kohanemine 27
level 27
longituud 27
peer 27
reflektsioon 27
vaheeksam 27
assimileerumine 26
associate professor 26
diagnostic 26
gastarbeiter 26
gps 26
honors 26
hunt 26
jõulud 26
kogumik 26
koonwledge 26
magistritase 26
master of science 26
toimetulekukool 26
autasu 25
community 25
constitution 25
discipline 25
elukoht 25
enseserefleksioon 25
fluktuatsioon 25
immersion 25
instrumental 25
kasvatusteaduslik 25
logopeediline 25
lähtumine 25
mobility 25
mode 25
raames 25
tõend 25
varhaiskasvatus 25
õpikäsitlus 25
alusraam 24
baasoskused 24
campus 24
digi 24
general education 24
guidance 24
ilming 24
kasvatustöö 24
kodu 24
postgraduate 24
simulatsioon 24
toetamine 24
tulenevalt 24
vabaharidus 24
algklass 23
appeal 23
autonoomia 23
career guidance 23
classroom 23
ensemble 23
formative 23
habitual 23
internship 23
käitumisraskus 23
käitumuslik 23
lehre 23
liigaasta 23
praktikaõpe 23
uni 23
arusaam 22
attendance 22
counselling 22
credit 22
edasijõudnu 22
experience 22
feminism 22
keelteained 22
koolijuht 22
koolisüsteem 22
korrastamine 22
masin* 22
preparatory 22
Ek 21
advice 21
autoloogia 21
basic 21
digital literacy 21
digiõpe 21
elementary 21
hariduskava 21
higher education institution 21
immersive 21
interventsioon 21
kaasamine 21
keskne 21
kontsept 21
liikumine 21
lünklik 21
middle 21
reflekteerima 21
õppevahendid 20
Bandura 20
advanced 20
associate 20
certification 20
comenius 20
consciousness 20
formal education 20
förderschule 20
gender 20
harilikult 20
hind 20
klassiõpe 20
koostama 20
liigutus 20
linn 20
lower secondary 20
primary school 20
program 20
tänukiri 20
õpiruum 20
Road movie 19
ainealane 19
bilingual 19
draama 19
düsart 19
ecvet 19
elementary school 19
eluvaldkond 19
eneset 19
foneem 19
formatiivselt 19
handwriting 19
hev-kool 19
hindamiskriteerium 19
hoolekande 19
jätkutöölõppimine 19
koht 19
koormus 19
materiaalne 19
outcome 19
vormistus 19
üldkeskharidus 19
ECTS 18
Taburet 18
administrator 18
blended learning 18
coverage 18
current 18
digipik 18
digivahend 18
early school 18
eneseusk 18
erialade 18
erinevus 18
esiõpetus 18
examiner 18
förerklasse 18
instruktsioon 18
itk 18
kavandamine 18
kell 18
kodanik 18
koolikorraldus 18
kord 18
käskkiri 18
lapsest lähtuv 18
reflection 18
õpi 18
õpilasekeskne 18
Asjatundlikku 17
Kurjus 17
Mitteformaal 17
alg 17
authentic 17
awareness 17
conditional 17
counsellor 17
digitaalne+ 17
draamapedagoogika 17
early childhood 17
education standard 17
eesti keeles 17
empower 17
empower* 17
freire 17
fundamental 17
hariduselu 17
hariduskeskus 17
intervention 17
keskendumine 17
klassitund 17
kohtalainen 17
koolitund 17
koosseis 17
koperatiiv 17
korraldamine 17
kreatiivne 17
käitumispõhine 17
käsitlema 17
küpsus 17
lipik 17
major 17
miinus 17
mitmemäng 17
põhjendamine 17
teadmised 17
täppisteadus 17
tüflo 17
õppekursus 17
Komenský 16
academia 16
aiateadlane 16
alalhoidmine 16
applicable 16
aptitude 16
astmed 16
avalduma 16
coach 16
cover 16
dokument 16
engagement 16
filoloogia 16
form 16
honorar 16
juhtkond 16
julgustama 16
jätkusuutlik 16
jätkusuutlikkus 16
kala 16
kass 16
katoliku 16
katsuma 16
kodoskoop 16
kodutööd 16
kooliealine 16
kooliküps 16
lapsest lähtumine 16
learning process 16
läbiviimine 16
märkamine 16
mõtlemistüüp 16
rakendama 16
religious 16
representation 16
resilience 16
sotsioloogia 16
upper secondary 16
uurimustöö 16
väljakutse 16
õpitegevus 16
õppepäev 16
õppesüsteem 16
Päästenöör 15
VASTUTUS! 15
abimaterjal 15
app 15
avaldus 15
bachelor of science 15
coed 15
common 15
digitaalne materjal 15
eesõigus 15
halb 15
hev-õpilane 15
ikt 15
ingliskeel 15
innovatiivne 15
instructional 15
jooksevhindamine 15
jätku-kutseõpe 15
jäämurjda 15
kasvukeskkond 15
katseseade 15
katsumine 15
kitsas 15
kogemusmäng 15
kohustustlik 15
koolikriit 15
kooliskäiv 15
koolituskava 15
kurv 15
lin 15
monitoring 15
procedure 15
training 15
vocational 15
õpetajaeetika 15
õppeosakond 15
*robot* 14
Physical Education 14
TVET 14
arutelulõim 14
department 14
enesetäiendus 14
eryiehung 14
fachberater 14
hariv 14
honours 14
informaatikaring 14
instructions 14
jäämurdja 14
kodanikuaktiivsus 14
kogumic 14
konfessioom 14
kooliaeg 14
koolipäev 14
lugema 14
lähtudes 14
majandusõpetus 14
mängukeskkond 14
rakenduskava 14
säilenõtke 14
tehnika 14
tugi 14
brahüteraapia 13
õppetsükkel 13
Eriõpetus 13
Standardiseerimine 13
aktiivselt 13
apply 13
arenguplaan 13
calambour 13
dokumentatsioon 13
ekspetiis 13
ettevõtlus 13
graduate student 13
huvialaring 13
individual 13
iteratiivne 13
juhendamine 13
järjekorra 13
keskkooliharidus 13
kodanikuõpetus 13
kohandus 13
koolinoorsootöö 13
kunstipedagoogika 13
lasteaiaõpe 13
loodusteadus 13
monitor 13
opetustuokio 13
riigikeel 13
tegevusuuring 13
täiendav* 13
õppeteenustasu 13
õpikogemus 12
Research fellow 12
Sosustama 12
bachelor of engineering 12
deveratsioon 12
expertise 12
fund 12
go-round 12
grupitöö 12
hindepall 12
konstanteerima 12
koolikoht 12
logo 12
lõpetama 12
mõõtevahend 12
osakond 12
piirkond 12
rakendamine 12
after school 11
agentsus 11
arno 11
deklareerimine 11
düslektik 11
eakas 11
kielitietoisuus 11
kohustuslik õppeaine 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1196
säilenõtkus1053
Likerti skaala728
reaalained577
divergentne mõtlemine445
võilillelaps428
statsionaarne õpe328
õpe310
konvergentne mõtlemine307
kontaktõpe304
identiteedikriis295
eneserefleksioon277
metakognitiivne teadlikkus259
õppekava258
erivajadus238
lillelaps228
kasvatus222
auditoorne õpe207
hindamine199
alusharidus191
segaõpe187
implitsiitne hoiak183
psühhomotoorne areng176
egalitaarne171
kaasav haridus170
kaugõpe169
arenguline erivajadus168
vabamäng168
akulturatsioon162
põimõpe161
pädevus147
doktor143
iseseisev õppija137
uuspere133
enesetõhusus132
haridus132
lasteaed132
ambivalentne kiindumussuhe127
andmekandja127
kutseharidus125
keelepuue124
prosotsiaalne124
kirjaoskus123
laiendatud pere121
düstress119
õpetaja abi118
võhiklikkus117
õppimine113
šeflus113
ametikool112
kärgpere112
tasandusrühm111
iseseisev õppimine110
areng107
internaatkool107
identiteet106
hariduslik erivajadus102
hinne101
autodidakt99
teabekanal98
matrikkel96
ristlõikeuuring96
eksplitsiitne hoiak94
õpikäsitus93
arendusuuring91
ökoloogiline süsteemiteooria91
koolikiusamine89
kujundav hindamine89
kõlbeline areng89
pikiuuring89
õppetöö89
distantsõpe88
aiarühm85
eelkool85
kriitiline periood85
eriharidus84
kõnepuue84
haloefekt83
õpikeskkond83
oponent81
ümberpööratud õpe 81
loov mõtlemine80
motivatsioon80
tasemeõpe80
biheiviorism78
lateralisatsioon78
päevaõpe78
õpilane78
õppeaste77
õppekeskkond77
asotsiaalne käitumine76
antisotsiaalne käitumine75
teaduskraad74
ainepunkt73
eriinternaatkool73
eriklass73
kontekstõpe73
HEV72
baasharidus72
põhikool72
argiteadmine70
põhiharidus70
sotsiaalne areng70
koolivalmidus68
objektiivne hindamine68
vabaõpe68
imperatiivne norm67
kognitiivne areng67
mehaaniline õppimine67
õppemeetod67
kooliküpsus66
vaimupuue66
e-õpe65
kogemusõpe65
õpinguraamat65
lapsehoidja64
lateraalsus64
tõrjuv kiindumussuhe64
rakenduskõrgharidus63
eelõpe62
koolitus62
päevahoid62
sisemine motivatsioon62
eelõpe161
praktika61
prof. adj.61
vaimsed võimed61
ainekava60
didaktika60
lapsehoiuteenus60
tsükliõpe60
ööhoid60
koduõpe59
suhtluspuue59
arvestus58
kutseharidusstandard58
eripedagoog57
resümee57
õpilaskodu56
ainekaart55
moodulõpe55
deduktsioon54
koolkodu54
oskus54
õpiraskused54
arendusrühm53
eelkoolipedagoog53
käitumishäire53
mitteformaalne53
suurpere53
võilillelaps53
õpetaja53
antropomorfism52
arengutendents52
hariduslik integratsioon152
loodusõpetus52
õpimeetod52
Euroopa ainepunkt51
asendustegevus51
kutseline lapsehoidja51
sobitusrühm51
keelekümblus50
perepäevahoid50
praktikum50
rakendusuuring50
subjektiivne hindamine50
süvaõpe50
eripedagoogika49
individuaalõpe49
kannupoiss49
kujundlik mõtlemine49
suhtlemisaldis õpilane49
tasemerühm49
õpitulemused49
düsgraafia48
düsleksia48
lapsehoiuteenuse osutaja48
lastekodu48
luurik48
pisteline kontroll48
projektiivtest48
projektõpe48
reproduktiivne mõtlemine48
riigigümnaasium48
ülesanne48
abiõpetaja47
korraline õppejõud47
tulemus47
afaasia46
ainedidaktika46
teine keel46
eripära45
kehapuue45
mälu45
peksukaristus45
teemapõhine õpe45
õppija45
õuesõpe45
ahistus44
kooliharidus44
nimeregister44
täiendusõpe44
võtmesõna44
akadeemiline õiend43
eksternõpe43
korraline professor43
lapsehoid43
manipuleerima43
omavastusküsimus43
professionaalsus43
spetsiifilised õpiraskused43
analüüs42
andekus42
homogeenne rühm42
järeleaitamistund42
kutseta lapsehoidja42
minnalaskev kasvatusstiil42
perepäevahoidja42
õpioskused42
aktselereerimine41
hindeline arvestus41
jesuiitide kolleegium41
nonkonformist41
perekeskus41
õppe diferentseerimine41
õppevara41
mõlemakäelisus40
puue40
sensitiivne periood40
teaduslik teadmine40
täienduskoolitus40
õpiränne40
diferentseeritud õpe39
keskeriõppeasutus39
klass39
kogelus39
kooliaste39
lähima arengu tsoon39
refleksioon39
suuline väljendusoskus39
teaduskraadi taotleja39
õppijakeskne39
üldõpetus39
doktoritöö38
eriala38
haridustehnoloogia38
kandidaadikraad38
klassiõpetaja38
kognitiivne38
kursusesüsteem38
nominaalõppeaeg38
punktkiri38
sümbiootiline side38
alaalia37
asenduskodu37
digipädevus37
gümnaasium37
kiindumus37
osakoormusega õpe37
õppeaine37
õppematerjal37
afektiivne taksonoomia36
aktiivsus36
alakõne36
hinnang36
hoiak36
huviharidus36
korraline teadustöötaja36
lapsekeskne36
meetod36
paindlik õpe36
pedagoogika36
teadusdoktor36
algharidus35
andragoogika35
edukas õpilane35
heterogeenne rühm35
intensiivõpe35
juunior135
kirjalik väljendusoskus35
liikumispuue35
mõisteskeem35
paternaalne35
pindmine lugemine35
suhtlusvõrgustik35
tingimatu refleks35
toimetulekuõpe35
tugispetsialist35
tunnikontroll35
tööränne35
variõppekava35
õpiväljundid35
üldharidus35
üldhariduskool35
ülikooliharidus35
aleksia34
huvikeskus34
inimeseõpetus34
interioriseerimine34
kihelkonnakool34
konsensusteooria34
lõimitud aine- ja keeleõpe34
plagiaat34
protsessõpe34
tavaklass34
teadmine34
õpiprojekt34
õppemoodul34
agraafia33
apelleerima33
elitaarne33
frontaaltöö33
grafoprojektor33
inaugureerima33
kaasav hariduskorraldus33
kasvatuspsühholoogia33
tavakool33
tägi33
töökohapõhine kutseõpe33
tüflopedagoog33
ühiskonnaõpetus33
akadeemiline kraad32
debiilsus32
emotsionaalne areng32
juriidiline isa32
kasvatusteadus32
kiusamine32
kool32
lõiming32
masohhist32
väärtushinnang32
õppevahend32
enesehindamine31
formaalharidus31
heaolu31
individuaalne õppekava31
koolieelik31
logopeed31
minapilt31
puhtand31
sõimerühm31
tugisüsteem31
väärtus31
võimekus31
õpilaskeskne31
eksogeensed arengutegurid30
haridustase30
hinneteleht30
kontrollrühm30
kutsekraad30
loovus30
rüütlikasvatus30
seenior130
stažeerima30
tugiteenus30
õpp30
üldaine30
Pädevustest29
algkool29
avatud õpe29
endogeensed arengutegurid29
fenomenoloogia29
hariduslik segregatsioon29
huviring29
kaaslaste hindamine29
keskkond29
lastekaitse29
looduskasvatus29
numbriline hindamine29
riigieksam29
õhtuõpe29
õppetase29
õppevorm29
ebaturvaline kiindumussuhe28
hindama28
häälduspuue28
koolipõhine kutseõpe28
kooliõpe128
kõrgharidus28
mittestatsionaarne28
mäng28
praktikaõpe28
priivara28
professor28
promoveerima28
rahvavalgustus28
tugiisik28
valikeksam28
õppekirjandus28
ümberpööratud õpe28
PISA27
akadeemiline liikuvus27
auditoorne27
braille27
düspraksia27
erakorraline professor27
erilasteaed27
erirühm27
ideeskeem27
kleepkumm27
psühholoogiline isa27
sotsiaalne isa27
stress27
talurahvakool27
uurimistöö27
õpimotivatsioon27
õppejõud27
õppesuund27
ühisõpe227
ümberõpe27
Hinne26
domostroi26
erialaaine26
genotüüp26
haridusamet26
hev26
interaktsioon26
iseseisev töö26
kaasprofessor26
kompetents26
konformist26
laitus26
metoodika26
pervasiivne arenguhäire26
sõnaline hindamine26
tagasiside26
tahtmatu õppimine26
täiendkoolitus26
täiskoormusega õpe26
väljalangenu26
õppe-eesmärkide taksonoomia26
õppeleping26
arengu kriitiline faas25
arengumapp25
elukaar25
ennastjuhtiv25
informaatika25
inimgeograafia25
internetiaadress25
iseväärtus25
konstruktiivne25
kraaditaotleja25
kutsekool25
leidlaps25
mitteformaalne juht25
mitteformaalne õpe25
mõõdukas intellektipuue25
osalusvaatlus25
praktika125
rühmatöö25
sotsiaalsed oskused25
suuline hinnang25
sõnalis-loogiline mõtlemine25
tulemusõpe25
vabavara25
valikvastustega küsimus25
õppemäng25
Marburgi süsteem24
abikool24
haritus24
hermeneutiline kasvatusteadus24
individuaaltöö24
informaalne24
klassiväline tegevus24
kriitiline mõtlemine24
kujundav24
laboritöö24
lapse hooletussejätmine24
noorsootöö24
oskused24
oskuskeel24
papjeemašee24
sõltuv õpilane24
tasemetest24
tööõpetus24
vaegnägemine24
valikaine24
õpetamine24
õpikavandus24
õppekorraldus24
ADDIE mudel23
aktiivõpe23
alusoskus23
apraksia23
arvestatud23
asjatundlikkus23
eluviis23
huvi23
kirjatehnika23
kogemus23
kooliinspektor123
loodusained23
mõistekaart23
retardeerimine23
sotsiaalpedagoog23
suhteline hindamine23
teadur23
vabad kunstid23
vallakool23
võtmeoskus23
TÄISLOENDhea.txt