Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 77122 ehk siis umbes 207 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 231
degree 210
learning 188
education 143
science 141
secondary 131
assessment 130
information 119
skills 117
erziehung 110
school 110
haridussõnastik 108
ekstreemselt 104
interiorize 99
course 98
jäälõhkuja 98
õpiväljund 98
learning environment 97
S 93
kava 91
thinking 91
activity 89
educational 87
digital 85
disabilities 85
hardus 85
instruction 84
mark 84
masters 83
qualification 83
academic 80
haridusaste 78
õpikäsitus 76
level 74
väärkohtleja 73
academia 72
higher education 72
a 71
arts 70
vahend 70
diversity 69
bloomi taksonoomia 68
õppetegevus 68
direktsioon 67
enqa 67
game* 67
koonwledge 67
opetustuokio 67
üldpädevus 67
Õpiväljund 65
Preliminary 64
human 64
kodu 64
koer 64
live 64
design 63
harras 63
ja kuidas 63
prosotsiaalsus 63
õppeviis 63
consciousness 62
hunt 62
informal 62
secondary education 62
form 61
fusion 61
tulenevalt 61
autoloogia 60
doctorate 60
esiopetus 60
õppetasu 60
aims 59
arno 59
go-round 59
grade 59
lasteaiakoht 59
primary 59
achievement 58
koostöö 58
map 58
digi 57
follow 57
higher education institution 57
täppisteadus 57
väljund 57
eesmräk 56
õpikäsitlus 56
astmed 55
eelõpetus 55
impairment 55
lihane isa 55
simulatsioon 55
õpitulemus 55
kasvatusteaduslik 54
magistritase 54
õppesisu 54
autasu 53
community 53
constitution 53
context 53
direktor 53
mode 53
tehnika 53
õppenõukogu 53
ECTS 52
evaluation 52
face-to-face 52
hind 52
koht 52
käskkiri 52
algklass 51
campus 51
comenius 51
demonstratsioon 51
draamapedagoogika 51
elementary 51
formal 51
guidance 51
koostama 51
linn 51
longituud 51
vabaühendus 51
õppetase 51
aktiivselt 50
avaldus 50
college 50
department 50
educator 50
habitual 50
ilming 50
junior 50
kodoskoop 50
primary school 50
assimileerumine 49
erialade 49
eryiehung 49
facilitate 49
filoloogia 49
kodanikuaktiivsus 49
kodanikuõpetus 49
mapp 49
mobility 49
postgraduate 49
Taburet 48
VTS 48
advanced 48
arenguplaan 48
deep 48
detention 48
düsart 48
enseserefleksioon 48
erivajadustega 48
ese 48
esiõpetus 48
examiner 48
formative 48
gastarbeiter 48
hev-õpilane 48
honorar 48
individual 48
kasvatusteadused 48
konstanteerima 48
kooliealine 48
koolijuht 48
korraldamine 48
kreisikool 48
kurv 48
liigutus 48
longitudinal 48
lähtumine 48
monitoring 48
õppepäev 48
Ek 47
Standardiseerimine 47
certification 47
diagnostic 47
hindepall 47
honors 47
informaatikaring 47
kitsas 47
klassitund 47
korrastamine 47
lehre 47
mõõtevahend 47
riigikeel 47
õpperuum 47
Bandura 46
ainealane 46
alg 46
aptitude 46
attendance 46
avalduma 46
awareness 46
credit 46
eluvaldkond 46
empower* 46
foneem 46
hariduskeskus 46
kasvatustöö 46
katseseade 46
koolituskava 46
krapp 46
kunstipedagoogika 46
logopeediline 46
loomus 46
õpiraskus 46
Mitteformaal 45
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 45
administrator 45
app 45
application 45
approach 45
associate 45
authentic 45
basic 45
disability 45
experience 45
extended 45
formatiivselt 45
förderschule 45
hariduskava 45
haridustee 45
katoliku 45
katsumine 45
kavandamine 45
kodanik 45
kohtalainen 45
kooliaeg 45
koolitund 45
koosseis 45
kunst 45
lapsest lähtumine 45
liikumine 45
lin 45
lähtudes 45
rakenduskava 45
õppeaste 45
Järelaitamine 44
Kurjus 44
Päästenöör 44
Road movie 44
abroad 44
appeal 44
astme 44
b 44
conditional 44
coverage 44
deveratsioon 44
dual education 44
education standard 44
enesetõhusus 44
honours 44
interventsioon 44
itk 44
jooksevhindamine 44
jugendheim 44
julgustama 44
järjekorra 44
keeled 44
keelteained 44
kogumik 44
kohanemine 44
koolisüsteem 44
korraldaja 44
liberal arts 44
lipik 44
major 44
middle 44
õppeprotsess 44
üldkeskharidus 44
Komenský 43
Physical Education 43
Sosustama 43
arutelulõim 43
bakalaureuseastme 43
discipline 43
düslektik 43
ekspetiis 43
elementary school 43
ensemble 43
hev-kool 43
hinneteleth 43
jätkusuutlikkus 43
jäämurjda 43
kala 43
keskne 43
kodutööd 43
kord 43
küpsus 43
learner 43
miinus 43
peer 43
uurimustöö 43
võtmepädevus 43
brahüteraapia 42
TVET 42
bilingual 42
dokumentatsioon 42
draama 42
early school 42
extra 42
flow 42
hariv 42
huvialaring 42
induvidualiseerimine 42
instruktsioon 42
juhendamine 42
jäämurdja 42
kass 42
kasvatusülesanne 42
koolikoht 42
mass 42
master of science 42
piirkond 42
procedure 42
raames 42
rakendamine 42
tänukiri 42
upper secondary 42
vabaharidus 42
õppijakeskne 42
Kõlbus 41
associate professor 41
bachelor of science 41
counselling 41
edasijõudnu 41
eelis 41
enesetäiendamine 41
eneseusk 41
facility 41
freire 41
hilbendama 41
hulk 41
immersion 41
inimõigus 41
jätkusuutlik 41
kehtestama 41
kell 41
kogemusmäng 41
kogumic 41
kolledžiharidus 41
kontolltöö 41
kontsept 41
käsitlema 41
liigaasta 41
läbima 41
maakond 41
materiaalne 41
teadmised 41
*robot* 40
baasoskused 40
coed 40
fund 40
instrumental 40
jõulud 40
logo 40
practice 40
public school 40
põhiprobleem 40
videode 40
alusraam 39
classroom 39
eesti keeles 39
eesõigus 39
erinevus 39
fundamental 39
gender 39
hoolekande 39
ikt 39
induction 39
innovatiivne 39
kielitietoisuus 39
konfessioom 39
koolikorraldus 39
kooliküps 39
koolipäev 39
täiendav* 39
tõend 39
videote 39
õppeosakond 39
Research fellow 38
abimaterjal 38
apply 38
arusaam 38
counsellor 38
cover 38
ellu viima 38
expertise 38
fluktuatsioon 38
formal education 38
füüsis 38
internship 38
kooliskäiv 38
käitumisraskus 38
lower secondary 38
lünklik 38
preparatory 38
väljakutse 38
Asjatundlikku 37
Jälkiistunto 37
current 37
förderklasse 37
gps 37
graduate student 37
hariduselu 37
high school 37
hindamiskriteerium 37
kaasav hridu 37
katsuma 37
keskkooliharidus 37
koormus 37
lugemise eeloskus 37
monitor 37
osakond 37
tometulekuõpe 37
õpioskus 37
õppeteenustasu 37
õppevahendid 36
alalhoidmine 36
auffangen 36
common 36
dokument 36
elukoht 36
handwriting 36
innovaatika 36
koolinoorsootöö 36
koperatiiv 36
kreatiivne 36
learning process 36
lugemistehnika oskused 36
mitteformaalõpe 36
representation 36
õpikogemus 35
applicable 35
calambour 35
coach 35
harilikult 35
ingliskeel 35
juhtkond 35
kohandus 35
käitumuslik 35
laulma 35
lugema 35
religious 35
tüflo 35
õppetsükkel 34
VASTUTUS! 34
advice 34
diploma supplement 34
ecvet 34
fachberater 34
instructions 34
kohustustlik 34
kooliskäivat 34
lasteaiaõpe 34
program 34
vormistus 34
õppekursus 34
E õpe 33
Eriõpetus 33
aiateadlane 33
early childhood 33
empower 33
förerklasse 33
general education 33
lapsest lähtuv 33
läbiviimine 33
scafold 33
uurimuslik õpe 33
after school 32
deklareerimine 32
digipik 32
eakas 32
enesetäiendus 32
ettevõtlus 32
evalvatsioon 32
kaduma 32
kobar 32
koolikriit 32
masin* 32
põhjendamine 32
rakendama 32
õpetajaeetika 32
õpilasekeskne 32
bachelor of engineering 31
career guidance 31
digital literacy 31
intervention 31
lõpetama 31
kohustuslik õppeaine 30
middle school 30
mitmemäng 30
Professionalism 29
digitaalne materjal 29
käitumispõhine 29
lisaeriala 29
preteen 29
õppesüsteem 29
jätkusuutlik areng 28
digiõpik 26
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

reaalained462
humanitaarained445
Likerti skaala402
säilenõtkus310
divergentne mõtlemine299
eneserefleksioon244
konvergentne mõtlemine217
hindamine210
õppekava210
õpe198
matrikkel195
võilillelaps180
paternaalne161
psühhomotoorne areng150
auditoorne õpe145
arendusuuring141
lillelaps141
arenguline erivajadus137
ambivalentne kiindumussuhe128
tasemeõpe128
erivajadus125
kujundav hindamine120
suhtlemisaldis õpilane119
pädevus110
täiendusõpe110
hariduslik erivajadus109
vabaõpe109
õpilane109
identiteedikriis108
statsionaarne õpe108
HEV107
eriklass107
aktselereerimine105
spetsiifilised õpiraskused102
ümberõpe101
kontaktõpe95
hinne94
koolivalmidus92
minnalaskev kasvatusstiil91
alusharidus89
doktor89
antisotsiaalne käitumine88
šeflus85
asotsiaalne käitumine84
tasandusrühm84
ökoloogiline süsteemiteooria83
keelepuue82
nimeregister82
implitsiitne hoiak81
eksplitsiitne hoiak80
baasharidus78
rakenduskõrgharidus78
metakognitiivne teadlikkus77
mõlemakäelisus77
ainekava76
kasvatus76
liikumispuue76
ainepunkt75
ennastjuhtiv õppija75
kaasprofessor75
konsensusteooria75
loov mõtlemine75
ainepunktide ülekandmine74
akulturatsioon74
hindeline arvestus74
kutse-eetika73
deduktsioon72
plagieerima72
arendusrühm71
e-õpe71
haridus71
ristlõikeuuring71
suhtluspuue71
vaimsed võimed71
õpiränne71
õpimeetod70
diferentseeritud õpe69
eelkool69
häälduspuue69
kutsestandard69
projektõpe69
puue69
sisemine motivatsioon68
teemapõhine õpe68
algkool67
kooliküpsus67
mõisteskeem67
subjektiivne hindamine67
õpiraskused67
abiõpetaja66
areng66
praktikum66
õpinguraamat66
õppetöö66
jesuiitide kolleegium65
põhiharidus65
biheiviorism64
sobitusrühm64
intensiivõpe63
kandidaadikraad63
rakendusuuring63
riigieksam63
kaugõpe62
konfliktiteooria62
tavaklass62
arvestus61
imperatiivne norm61
klassiõpetaja61
kutseharidus61
käsitus61
loodusgeograafia61
toimetulekuõpe61
aleksia60
algharidus60
autodidakt60
kvadriivium60
kärgpere60
hinnang59
objektiivne hindamine59
töökohapõhine kutseõpe59
õpilaskeskne59
aiarühm58
ainetest58
kutsetunnistus58
kõnepuue58
loodusõpetus58
pisteline kontroll58
sessioon58
õppe-eesmärkide taksonoomia58
eelõpe57
kerge intellektipuue57
lapsehoidja57
nominaalõppeaeg57
üldharidus57
hariduslik segregatsioon56
keelekümblus56
kiirustest56
kontekstõpe56
kõrgharidusaste56
puhtand56
tavakool56
afektiivne taksonoomia55
akadeemiline kõrgharidus55
individuaalne õppekava55
kognitiivne taksonoomia55
kõrgharidus55
laiendatud pere55
looduskasvatus55
lähima arengu tsoon55
tantsumäng55
ühisõpe255
aedkool54
alahindama54
dotsent54
hindama54
kujundlik mõtlemine54
moodulõpe54
praktika54
professionaalsus54
tööränne54
haridusamet53
ideeskeem53
iseväärtus53
lateralisatsioon53
võimlemine253
õppe diferentseerimine53
ebaturvaline kiindumussuhe52
kooliõpe152
lapsehoid52
lateraalsus52
pedagoogiline psühholoogia52
teaduskraad52
väljalangenu52
Ametiala51
alateadvus51
altruism51
empiiriline kasvatusteadus51
kognitiivne psühholoogia51
objektiivsus51
osakoormusega õpe51
põhikool51
tunnikonspekt51
Ümberõpe51
õppurikeskne51
alternatiivkool50
ametikool50
ette ütlema50
hermeneutiline kasvatusteadus50
individuaaltöö50
kannupoiss50
kuulmispuue50
lapsehoiuteenus50
numbriline hindamine50
sügav intellektipuue50
süsteemitarkvara50
triivium50
õhtuõpe50
Auditoorne õpe49
Koolitusluba49
Kutseharidus49
Marburgi süsteem49
VÕTA49
andmekandja49
apelleerima49
arengupuue49
argiteadmine49
atesteerima49
eelõpe149
eraõppeasutus49
eriharidus49
haridusosakond49
hernhuutlik kasvatus49
identiteet49
induktsioon49
kasvatuspõhimõte49
kehapuue49
kutsedoktori kraad49
käsitlus49
rüütlikasvatus49
sõnalis-loogiline mõtlemine49
täiendõpe49
jätkuõpe48
kooli õppekava48
kutsenõustamine48
käitumishäire48
lapsekeskne48
meisterdama48
mõõdukas intellektipuue48
reproduktiivne mõtlemine48
riiklik haridus48
teadusdoktor48
vaegkuulmine48
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine48
Perioodõpe47
Sessioon47
akadeemiline kalender47
eriala47
eriinternaatkool47
erikool47
kutseõppevorm47
lapse õigused47
laulumäng47
loovus47
teooriakursus47
Praktikabaas46
akadeemiline liikuvus46
esmakutseõpe46
kirjalik hinnang46
lastekaitse46
mitteformaalne juht46
omavastusküsimus46
praktikabaas46
sisemine pidurdus46
teadusdoktori kraad46
veebiülem46
üldaine46
Euroopa ainepunkt45
afaasia45
asenduskodu45
didaktika45
hasartmängusõltlane45
jonn45
kirjatehnika45
kooliinspektor145
kunstiõpetus45
kurtus45
kutsekraad45
kutseline lapsehoidja45
lasteaed-põhikool45
pessimist45
seenior145
skoor145
sõimerühm45
tasemerühm45
teaduslik teadmine45
tsiviilharidus45
tõlkevaste45
uuspere45
vaegnägemine45
võhiklikkus45
õppur45
ainekaart44
akadeemiline puhkus44
asjatundlikkus44
düsleksia44
ego44
formaalharidus44
grafiti44
iseseisev õpe44
karjääriõpe44
koolitusluba44
kutseta lapsehoidja44
lühihoid44
perioodõpe44
plagiaat44
rühmatöö44
sõnaline hindamine44
talurahvakool44
õpp44
õppe individualiseerimine44
õppepuhkus44
ülikooliharidus44
Kutsetunnistus43
Moodul43
haritus43
individualistlik perekäsitus43
jätku-kutseõpe43
karjäärinõustaja43
kasvatuseesmärgid43
kirjalik väljendusoskus43
laboritund43
lasteaed-algkool43
lastekodu43
mustand43
perepäevahoidja43
pikapäevarühm43
psühhomotoorne taksonoomia43
teine keel43
töölõppimine43
vabad kunstid43
üldõpetus43
Erialane pädevus42
Euroopa ainepunktisüsteem42
alakõne42
anoreksia42
avalik õppeasutus42
buliimia42
edukas õpilane42
elukaar42
eluviis42
id42
individuaalõpe42
juriidiline isa42
kauahoid42
koolitelevisioon142
lapse füüsiline hooletussejätmine42
lõimitud aine- ja keeleõpe42
sotsiaalne stereotüüp42
sotsiaalökoloogia42
sport42
stuudiumitöö42
suuline hinnang42
tingimatu refleks42
vabamäng42
õpilaspäevik42
ainering41
eesmärgile orienteeritud õppimine41
kasvatuspsühholoogia41
keskmõõt41
kogelus41
kognitiivne areng41
koolipõhine kutseõpe41
kõrgkultuur41
laboritöö41
lahuskool41
lineaarõpe41
pikiuuring41
protsessõpe41
päevaõpe41
teaduskraadi taotleja41
töökohasisene täienduskoolitus41
abikool40
akadeemiline kraad40
alaalia40
assimilatsioon140
formaalne juht40
hariduslik kaasamine40
inimgeograafia40
koolieksam40
laitus40
mehaaniline õppimine40
moodul40
raske intellektipuue40
teadmiste ülekanne40
tõrjuv kiindumussuhe40
vahendväärtus40
võtmesõna40
õpilaskodu40
õpiprojekt40
antropomorfism39
arengu kriitiline faas39
bioloogiline sugu39
ehitusmäng39
erialaaine (kõrgkoolis)39
erialane pädevus39
huviring39
internaatkool39
järeljonn39
kitarristi kool39
kontsenterõpe39
koolitus39
lapse hariduslik hooletussejätmine39
lapsehoiuteenuse osutaja39
liitrühm lasteaias39
paremakäelisus39
pimesus39
psühhomeetria39
päevahoid39
superego39
vabakasvatus39
väline pidurdus39
võõrkeel39
aeg maha38
akadeemiline petturlus38
ametiala38
anne38
fenotüüp38
heteronoomne moraal38
karjäärinõustamine38
konkurss38
kursusesüsteem38
kutsenõustaja38
luurik38
paindlik õpe38
põhikursus38
resümee38
retardeerimine38
tingitud refleks38
valikeksam38
vasakukäelisus38
aritmeetiline keskmine37
avatud õpe37
elulaad37
erakool37
ilukiri37
individualism237
koolkodu37
riigigümnaasium37
suutmatus37
telekool37
duaalne kutseõpe36
elukaarepsühholoogia36
elustiil36
eneseteostustarve36
erirühm36
harjutuskool36
kehakultuur36
kutseaine (kutseõppes)36
laitma36
maternaalne36
mängutuba36
praktikakool36
suhteline hindamine36
usuõpetus36
õpiteooria36
üldkogum36
Individuaalne arenduskava35
aluskursus35
eetika135
eraharidus35
individuaalteraapia35
joonistamine35
kaasav haridus35
paaž135
rühmateraapia35
suutlikkus35
töövõtja35
E-õpe34
ainepõhine õppekava34
erakorraline teadustöötaja34
erakõrgkool34
iseseisev34
kaugüliõpilane34
koduõpe34
lapse emotsionaalne hooletussejätmine34
meetod34
passiivsus34
praktika134
psühhodiagnostika34
punktkiri34
sõltuv õpilane34
termin34
täiendkoolitus34
vaatluspraktika34
võtmeoskus34
õppesuund34
ööhoid34
aktiivsus33
aktiveerima33
animism33
esmiku armukadedus33
harimatus33
hüpoteetiline imperatiiv33
iseseisev töö33
kiitma33
lapse seksuaalne ärakasutamine33
perepäevahoid33
piiblilugu33
positsioon33
priivara33
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava33
savant33
suurpere33
tahteline õppimine33
tägi33
täienduskoolitus33
usundiõpetus33
õpikeskkond33
õpiseiskur33
ülehindama33
TÄISLOENDhea.txt