Viimase 370 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 84770 ehk siis umbes 229 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 293
degree 279
learning 226
secondary 181
haridussõnastik 165
mark 161
assessment 160
science 158
skills 150
information 143
ekstreemselt 137
school 130
education 127
learning environment 124
interiorize 121
masters 121
erziehung 118
digital 115
jäälõhkuja 105
kava 100
activity 97
hardus 97
course 94
thinking 94
S 93
educational 92
instruction 91
õpiväljund 90
arts 84
a 79
academia 79
haridusaste 79
väärkohtleja 79
academic 77
bloomi taksonoomia 77
disabilities 77
aims 76
opetustuokio 76
qualification 76
higher education 75
koonwledge 74
vahend 74
koer 73
Õpiväljund 72
diversity 71
ja kuidas 70
level 70
live 70
prosotsiaalsus 70
design 69
enqa 69
grade 69
human 69
õppetegevus 69
eelõpetus 68
secondary education 68
õppeviis 68
Preliminary 67
game* 67
harras 65
higher education institution 65
tulenevalt 65
community 64
direktsioon 64
form 64
go-round 64
iseseisev õpe 64
direktor 63
fusion 63
eesmräk 62
formal 62
kodu 62
lasteaiakoht 62
achievement 61
constitution 61
face-to-face 61
gastarbeiter 61
koostöö 61
longitudinal 61
väljund 61
arno 60
hunt 60
vabaühendus 60
õppetasu 60
follow 59
hariduslik kaasamine 59
informal 59
doctorate 58
esiopetus 58
map 58
consciousness 57
context 57
educator 57
evaluation 57
facilitate 57
impairment 57
kasvatusteaduslik 57
mapp 57
õpikäsitlus 57
astme 56
autoloogia 56
õpitulemus 56
algklass 55
astmed 55
autasu 55
classroom 55
digi 55
ilming 55
katsumine 55
magistritase 55
mobility 55
õppenõukogu 55
VTS 54
credit 54
hev-õpilane 54
koht 54
primary 54
täppisteadus 54
üldpädevus 54
college 53
department 53
koostama 53
õpikäsitus 53
diagnostic 52
elementary 52
eryiehung 52
esiõpetus 52
extended 52
formative 52
junior 52
krapp 52
lehre 52
mode 52
postgraduate 52
ECTS 51
hind 51
hinneteleth 51
kohanemine 51
käskkiri 51
primary school 51
Standardiseerimine 50
advanced 50
counselling 50
enseserefleksioon 50
habitual 50
honors 50
kell 50
klassitund 50
kodoskoop 50
kunst 50
kurv 50
liikumine 50
rakenduskava 50
õppeprotsess 50
õpperuum 50
arenguplaan 49
b 49
basic 49
campus 49
comenius 49
demonstratsioon 49
hindamiskriteerium 49
honorar 49
kasvatusteadused 49
koolijuht 49
lihane isa 49
longituud 49
mass 49
simulatsioon 49
õpiraskus 49
õppepäev 49
Taburet 48
abroad 48
ainealane 48
aktiivselt 48
approach 48
attendance 48
avaldus 48
deep 48
draamapedagoogika 48
erivajadustega 48
facility 48
fund 48
guidance 48
hoolekande 48
hulk 48
immersion 48
interventsioon 48
kala 48
kasvatustöö 48
klassiõpe 48
logopeediline 48
peer 48
alusraam 47
assimileerumine 47
avalduma 47
education standard 47
empower* 47
erialade 47
ese 47
flow 47
hariduskeskus 47
kass 47
kogumik 47
koolituskava 47
kord 47
korraldamine 47
kunstipedagoogika 47
liberal arts 47
linn 47
monitoring 47
rakendamine 47
riigikeel 47
tehnika 47
vabaharidus 47
Ek 46
Kurjus 46
Mitteformaal 46
Physical Education 46
administrator 46
aptitude 46
associate 46
awareness 46
counsellor 46
coverage 46
current 46
detention 46
elukoht 46
foneem 46
förderschule 46
hev-kool 46
hindepall 46
honours 46
instrumental 46
jätkusuutlik 46
kavandamine 46
keskkooliharidus 46
kodanikuaktiivsus 46
konstanteerima 46
kooliealine 46
lapsest lähtuv 46
learner 46
loomus 46
lähtudes 46
materiaalne 46
practice 46
teadmised 46
brahüteraapia 45
Sosustama 45
TVET 45
abimaterjal 45
alg 45
app 45
arutelulõim 45
authentic 45
coed 45
deveratsioon 45
eluvaldkond 45
ensemble 45
formatiivselt 45
gender 45
hariduskava 45
high school 45
informaatikaring 45
innovatiivne 45
jugendheim 45
juhtkond 45
jäämurjda 45
katoliku 45
katsuma 45
kooliaeg 45
koosseis 45
korrastamine 45
kreatiivne 45
kreisikool 45
käitumuslik 45
lähtumine 45
mitteformaalõpe 45
monitor 45
religious 45
representation 45
õpioskus 45
Bandura 44
Päästenöör 44
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 44
bachelor of science 44
disability 44
dokument 44
draama 44
elementary school 44
experience 44
individual 44
induction 44
itk 44
jätkusuutlikkus 44
keskne 44
kielitietoisuus 44
kitsas 44
kodanikuõpetus 44
kogumic 44
kohandus 44
kohtalainen 44
koolisüsteem 44
lipik 44
lower secondary 44
major 44
master of science 44
middle 44
tõend 44
uurimustöö 44
üldkeskharidus 44
Jälkiistunto 43
Järelaitamine 43
advice 43
appeal 43
baasoskused 43
certification 43
common 43
cover 43
dual education 43
düslektik 43
erinevus 43
examiner 43
fachberater 43
filoloogia 43
fluktuatsioon 43
formal education 43
freire 43
gps 43
huvialaring 43
ikt 43
induvidualiseerimine 43
inimõigus 43
instruktsioon 43
internship 43
jooksevhindamine 43
keelteained 43
kodutööd 43
kolledžiharidus 43
kooliküps 43
koolitund 43
korraldaja 43
liigaasta 43
liigutus 43
lin 43
läbiviimine 43
lünklik 43
miinus 43
mõõtevahend 43
preparatory 43
procedure 43
õppeteenustasu 43
õpikogemus 42
Asjatundlikku 42
Road movie 42
application 42
apply 42
arusaam 42
associate professor 42
bakalaureuseastme 42
bilingual 42
coach 42
conditional 42
discipline 42
dokumentatsioon 42
düsart 42
ecvet 42
edasijõudnu 42
ekspetiis 42
eneseusk 42
fundamental 42
hariduselu 42
hariv 42
juhendamine 42
katseseade 42
keeled 42
kehtestama 42
kontsept 42
koolikriit 42
käitumisraskus 42
käsitlema 42
küpsus 42
laulma 42
maakond 42
piirkond 42
public school 42
põhiprobleem 42
raames 42
tänukiri 42
väljakutse 42
õppevahendid 41
alalhoidmine 41
early childhood 41
extra 41
handwriting 41
harilikult 41
ingliskeel 41
innovaatika 41
julgustama 41
jõulud 41
kaduma 41
kasvatusülesanne 41
kodanik 41
lapsest lähtumine 41
learning process 41
logo 41
lugemistehnika oskused 41
osakond 41
täiendav* 41
tüflo 41
vormistus 41
õppeosakond 41
VASTUTUS! 40
applicable 40
auffangen 40
calambour 40
diploma supplement 40
early school 40
eesõigus 40
general education 40
jäämurdja 40
kogemusmäng 40
koolikoht 40
koolinoorsootöö 40
koormus 40
koperatiiv 40
läbima 40
upper secondary 40
videode 40
võtmepädevus 40
E õpe 39
Eriõpetus 39
Komenský 39
Kõlbus 39
eakas 39
eelis 39
eesti keeles 39
ettevõtlus 39
förderklasse 39
instructions 39
järjekorra 39
kohustustlik 39
konfessioom 39
kontolltöö 39
lugema 39
program 39
rakendama 39
uurimuslik õpe 39
õpilasekeskne 39
õppekursus 39
õppesisu 39
Research fellow 38
aiateadlane 38
deklareerimine 38
empower 38
evalvatsioon 38
expertise 38
füüsis 38
graduate student 38
hilbendama 38
kaasav hridu 38
koolikorraldus 38
koolipäev 38
kooliskäiv 38
lugemise eeloskus 38
lõpetama 38
õppetsükkel 37
*robot* 37
after school 37
bachelor of engineering 37
digipik 37
förerklasse 37
intervention 37
kobar 37
kohustuslik õppeaine 37
lasteaiaõpe 37
middle school 37
scafold 37
tometulekuõpe 37
õppetase 37
Iseõpe 36
career guidance 36
enesetäiendus 36
kooliskäivat 36
masin* 36
õpetajaeetika 36
digitaalne materjal 35
põhjendamine 35
õppesüsteem 35
mitmemäng 34
preteen 34
digital literacy 33
käitumispõhine 33
videote 33
õppeaste 33
jätkusuutlik areng 31
õppijakeskne 31
digiõpik 30
enesetäiendamine 30
haridustee 30
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

reaalained874
humanitaarained865
säilenõtkus538
Likerti skaala416
divergentne mõtlemine374
eneserefleksioon295
konvergentne mõtlemine266
hindamine252
matrikkel247
õpe244
õppekava243
lillelaps209
võilillelaps202
psühhomotoorne areng187
auditoorne õpe171
ambivalentne kiindumussuhe161
arenguline erivajadus160
arendusuuring157
õpilane154
kujundav hindamine148
statsionaarne õpe147
erivajadus145
identiteedikriis145
doktor144
paternaalne139
tasemeõpe129
HEV122
kontaktõpe119
kasvatus116
hariduslik erivajadus115
täiendusõpe112
eriklass110
pädevus109
suhtlemisaldis õpilane109
vabaõpe109
alusharidus108
šeflus104
professor102
metakognitiivne teadlikkus101
antisotsiaalne käitumine99
hinne96
asotsiaalne käitumine95
eksplitsiitne hoiak94
korraline professor93
biheiviorism92
minnalaskev kasvatusstiil91
kaasav haridus90
liikumispuue90
diferentseeritud õpe88
kaasprofessor88
ristlõikeuuring88
baasharidus87
hindeline arvestus87
teemapõhine õpe87
konsensusteooria86
loov mõtlemine86
õpiränne86
aiarühm85
ainepunkt85
implitsiitne hoiak85
rakenduskõrgharidus85
haridus83
keelepuue81
ainekava79
eelkool79
koolivalmidus79
mõisteskeem79
mõlemakäelisus79
spetsiifilised õpiraskused79
plagieerima77
õpinguraamat77
ümberõpe77
professionaalsus76
vaimsed võimed76
õpimeetod76
arendusrühm75
lähima arengu tsoon75
nimeregister75
kandidaadikraad74
kaugõpe74
klassiõpetaja74
abiõpetaja73
aktselereerimine73
ennastjuhtiv õppija73
laiendatud pere73
toimetulekuõpe73
imperatiivne norm72
tasandusrühm72
areng71
deduktsioon71
kakskeelsus71
kärgpere71
puue71
rakendusuuring71
autodidakt70
kerge intellektipuue70
subjektiivne hindamine69
algharidus68
hinnang68
ainepunktide ülekandmine67
algkool66
jesuiitide kolleegium66
kontekstõpe66
kutsekraad66
põhiharidus66
tavakool66
ökoloogiline süsteemiteooria66
andmekandja65
pisteline kontroll65
sisemine motivatsioon65
loodusgeograafia64
riigieksam64
sobitusrühm64
suhtluspuue64
õpiraskused64
arvestus63
lateraalsus63
objektiivne hindamine63
puhtand63
afektiivne taksonoomia62
hindama62
keelekümblus62
konfliktiteooria62
kvadriivium62
praktikum62
õpilaskeskne62
õppetöö62
kognitiivne taksonoomia61
nominaalõppeaeg61
projektõpe61
töökohapõhine kutseõpe61
ainetest60
akadeemiline liikuvus60
dotsent60
iseväärtus60
kognitiivne psühholoogia60
moodulõpe60
tavaklass60
fanaatik59
hariduslik segregatsioon59
kiirustest59
lateralisatsioon59
pedagoogiline psühholoogia59
tasemerühm59
teadusdoktor59
üldharidus59
eelõpe58
ideeskeem58
kooliküpsus58
kujundlik mõtlemine58
loodusõpetus58
tõrjuv kiindumussuhe58
ühisõpe258
Euroopa ainepunkt57
akulturatsioon57
ebaturvaline kiindumussuhe57
individuaalne õppekava57
käsitus57
kõnepuue57
võimlemine257
õppe-eesmärkide taksonoomia57
aleksia56
arengupuue56
identiteet56
numbriline hindamine56
omavastusküsimus56
rüütlikasvatus56
tööränne56
eriinternaatkool55
kutsenõustamine55
lapsehoid55
lapsehoiuteenus55
osakoormusega õpe55
pikiuuring55
sõnaline hindamine55
võhiklikkus55
atesteerima54
kooliõpe154
lapsehoidja54
looduskasvatus54
põhikool54
teaduskraad54
teaduskraadi taotleja54
teine keel54
tsiviilharidus54
aedkool53
animism53
kõrgharidusaste53
lapse hariduslik hooletussejätmine53
suuline hinnang53
sügav intellektipuue53
talurahvakool53
triivium53
väljalangenu53
Ümberõpe53
ainekaart52
alateadvus52
alternatiivkool52
esmakutseõpe52
haridusosakond52
jätkuõpe52
kannupoiss52
kasvatuspõhimõte52
kehapuue52
kirjatehnika52
kooliinspektor152
seenior152
õhtuõpe52
alahindama51
hernhuutlik kasvatus51
individuaaltöö51
käsitlus51
kõrgharidus51
lapsekeskne51
loovus51
mõõdukas intellektipuue51
riiklik haridus51
sotsiaalne stereotüüp51
õppurikeskne51
Sessioon50
afaasia50
akadeemiline kraad50
erikool50
haridusamet50
individuaalõpe50
jonn50
mehaaniline õppimine50
objektiivsus50
päevaõpe50
sisemine pidurdus50
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine50
õpp50
õppimine50
akadeemiline kalender49
akadeemiline kõrgharidus49
antropomorfism49
apelleerima49
eelõpe149
eesmärgile orienteeritud õppimine49
ego49
karjääriõpe49
kunstiõpetus49
kuulmispuue49
meisterdama49
protsessõpe49
sõimerühm49
teaduslik teadmine49
tunnikonspekt49
tõlkevaste49
vabad kunstid49
vaegnägemine49
õppe diferentseerimine49
õppe individualiseerimine49
edukas õpilane48
empiiriline kasvatusteadus48
eriharidus48
fenotüüp48
hermeneutiline kasvatusteadus48
keskmõõt48
kutseharidus48
kutseta lapsehoidja48
laboritund48
süsteemitarkvara48
tantsumäng48
uuspere48
vabamäng48
vaegkuulmine48
õpiteooria48
õuesõpe48
abikool47
argiteadmine47
avatud õpe47
eluviis47
ette ütlema47
kirjalik hinnang47
kirjalik väljendusoskus47
kutse-eetika47
kutsestandard47
lahuskool47
psühhomotoorne taksonoomia47
rühmatöö47
teooriakursus47
õpikäsitus47
õpiprojekt47
õppur47
Koolitusluba46
Marburgi süsteem46
Praktikabaas46
altruism46
ametikool46
elukaar46
eriala46
inimgeograafia46
kasvatuseesmärgid46
kurtus46
kutsedoktori kraad46
kutseõppevorm46
laitus46
mustand46
stuudiumitöö46
usuõpetus46
Ametiala45
ainering45
akadeemiline puhkus45
düsleksia45
elukaarepsühholoogia45
erirühm45
grafiti45
konkurss45
kontsenterõpe45
koolkodu45
kõrgkultuur45
lapse õigused45
lasteaed-põhikool45
lastekodu45
lineaarõpe45
luurik45
mitteformaalne juht45
psühhomeetria45
punktkiri45
skoor145
vabakasvatus45
vahendväärtus45
vasakukäelisus45
veebiülem45
õpilaskodu45
õppepuhkus45
Kutseharidus44
Perioodõpe44
anne44
asjatundlikkus44
avalik õppeasutus44
ilukiri44
induktsioon44
jätku-kutseõpe44
kauahoid44
kogelus44
koolipõhine kutseõpe44
koolitelevisioon144
kutseline lapsehoidja44
lasteaed-algkool44
lõimitud aine- ja keeleõpe44
maternaalne44
pikapäevarühm44
plagiaat44
praktika44
teadmiste ülekanne44
tingimatu refleks44
töökohasisene täienduskoolitus44
töölõppimine44
ülikooliharidus44
alakõne43
elustiil43
eraõppeasutus43
eurütmia43
formaalne juht43
häälduspuue43
id43
kasvatuspsühholoogia43
kooli õppekava43
koolieksam43
käitumishäire43
lastekaitse43
pessimist43
teadusdoktori kraad43
töövõtja43
usundiõpetus43
väline pidurdus43
üldaine43
üldõpetus43
Erialane pädevus42
Euroopa ainepunktisüsteem42
Moodul42
aktiivsus42
aritmeetiline keskmine42
didaktika42
e-õpe42
ehitusmäng42
harjutuskool42
harrastus42
kitarristi kool42
lasteaed42
paindlik õpe42
paremakäelisus42
perepäevahoidja42
pimesus42
suhteline hindamine42
suuline väljendusoskus42
suurpere42
suutmatus42
sõnalis-loogiline mõtlemine42
tingitud refleks42
tägi42
vaatluspraktika42
valikeksam42
Kutsetunnistus41
PISA41
asenduskodu41
bioloogiline sugu41
elulaad41
eneseteostustarve41
eraharidus41
erialaaine (kõrgkoolis)41
internaatkool41
karjäärinõustamine41
laboritöö41
lapsevaht41
laulumäng41
lühihoid41
priivara41
raske intellektipuue41
reproduktiivne mõtlemine41
rühmateraapia41
sotsiaalökoloogia41
sport41
sõltuv õpilane41
telekool41
alaalia40
aluskursus40
buliimia40
haritus40
hindepunktid40
intelligentsus40
karjäärinõustaja40
kehakultuur40
koduõpe40
koolitus40
laitma40
liitrühm lasteaias40
mängutuba40
praktikakool40
põhikursus40
superego40
tahtmatu õppimine40
võtmesõna40
võõrkeel40
õpikeskkond40
õppematerjal40
üldkogum40
akadeemiline petturlus39
arengu kriitiline faas39
erakool39
erakorraline teadustöötaja39
huviring39
järeljonn39
kaugüliõpilane39
kursusesüsteem39
lapse füüsiline hooletussejätmine39
mõttega õppimine39
passiivsus39
päevahoid39
sisekoolitus39
sotsiaalne areng39
statsionaarne üliõpilane39
tulemusõpe39
täiendõpe39
õppimisele orienteeritud õppimine39
ülehindama39
Auditoorne õpe38
anoreksia38
assimilatsioon138
eetika138
erilasteaed38
formaalharidus38
hasartmängusõltlane38
individuaalteraapia38
joonistamine38
kategooriline imperatiiv38
kiitma38
lapse seksuaalne ärakasutamine38
lelukogu38
perepäevahoid38
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava38
suutlikkus38
tahteline õppimine38
turvaline kiindumussuhe38
täienduskoolitus38
tõrjutu38
VÕTA37
aktiveerima37
duaalne kutseõpe37
erakõrgkool37
filantropiin37
harimatus37
individualism237
individualistlik perekäsitus37
juriidiline isa37
kognitiivne areng37
psühhoanalüüs37
psühhodiagnostika37
tähelepandamatu õpilane37
õpilaspäevik37
CD36
heitlaps36
heteronoomne moraal36
hüpoteetiline imperatiiv36
iseseisev õpe36
kasv36
pidevkontroll36
piiblilugu36
TÄISLOENDhea.txt