Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 110277 ehk siis umbes 301 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

ekstreemselt 456
competence 420
secondary education 306
degree 292
learning 288
education 213
learning environment 203
skills 198
higher education 186
context 169
aktsent 162
instruction 159
attainment 158
school 156
formal 153
secondary 146
associate professor 141
masters 140
science 123
achievement 122
jäälõhkuja 122
kõrgkultuur 114
mark 107
diversity 104
information 101
koonwledge 99
level 94
õppetasu 87
;uptime 85
thinking 85
enqa 82
digital 79
educational 78
a 75
informal 74
fluktuatsioon 70
doctorate 69
haridussõnastik 68
läbima 66
honors 65
ja kuidas 65
jätku-kutseõpe 63
jätkutöölõppimine 63
academic 62
hardus 62
õpiväljund 62
õppeviis 59
õppetegevus 57
S 56
course 54
follow 54
primary 54
extended 53
flow 53
üldpädevus 51
assessment 50
disabilities 50
haridusaste 50
learner 49
vahend 49
väljund 49
induvidualiseerimine 48
magistritase 48
kooliskäivat 46
human 45
koostöö 45
lihane vanem 45
kaasav hridu 44
lasteaia 44
qualification 44
college 43
deep 43
lasteaiakoht 43
mitteformaalõpe 43
lünklik 41
raames 41
Komenský 40
Mitteformaal 40
aims 40
grade 40
impairment 40
Iseõpe 39
Preliminary 39
Self-evaluation 39
live 39
VTS 38
arts 38
Õpiväljund 38
õpitulemus 38
classroom 37
hev-õpilane 37
krapp 37
lihane isa 37
social learning 37
activity 36
astme 36
demonstratsioon 36
higher education institution 36
riigig 36
õpioskus 36
õppeprotsess 36
hunt 35
mängutuba 35
eneset 34
erziehung 34
kasvatustöö 34
constitution 33
design 33
eesmräk 33
game* 33
gender 33
bachelor of science 32
hoiakud 32
idioot 32
kreatiivne 32
linn 32
longitudinal 32
awareness 31
b 31
baasoskused 31
community 31
direktor 31
educator 31
evaluation 31
korrastamine 31
läbiviimine 31
map 31
religious 31
düsart 30
extra 30
iseseisev õpe 30
liberal arts 30
avalduma 29
current 29
high school 29
mapp 29
postgraduate 29
simulatsioon 29
vabaharidus 29
võtmepädevus 29
õpikäsitlus 29
attendance 28
autasu 28
credit 28
detention 28
digi 28
hariduskeskus 28
katoliku 28
kunst 28
l 28
lähiõpe 28
mobility 28
säilenõtke 28
õppekeskkond&F=M&C06=et 28
õppeleping&F=M&C06=et 28
assimileerumine 27
dokument 27
jätkusuutlik 27
kreisikool 27
käitumisraskus 27
lehre 27
mode 27
toetamine 27
õppepäev 27
Bandura 26
ECTS 26
advanced 26
astmed 26
eelõpetus 26
kodoskoop 26
koer 26
õpikogemus 25
approach 25
aptitude 25
arno 25
bloomi taksonoomia 25
comenius 25
ensemble 25
facility 25
form 25
itk 25
kohustustlik 25
liikumine 25
mass 25
master of science 25
middle school 25
p 25
õppesüsteem 25
associate 24
coach 24
conditional 24
draama 24
eesti keeles 24
engagement 24
expertise 24
face-to-face 24
gastarbeiter 24
interventsioon 24
intgreeritud 24
juhendamine 24
jõulud 24
kell 24
konstanteerima 24
märkamine 24
primary school 24
õppeosakond 24
õppeteenustasu 24
app 23
arutelulõim 23
coed 23
coverage 23
facilitate 23
fundamental 23
junior 23
kasvatusülesanne 23
koperatiiv 23
kunstipedagoogika 23
mitmemäng 23
prosotsiaalsus 23
cover 22
department 22
eluvaldkond 22
erivajadustega 22
esiopetus 22
graduate 22
guidance 22
kala 22
kass 22
kavandamine 22
kord 22
käitumuslik 22
liigaasta 22
peer 22
program 22
teadmised 22
õpetajaeetika 22
õppekursus 22
üldkeskharidus 22
Päästenöör 21
Road movie 21
alg 21
autonoomia 21
bakalaureuseastme 21
discipline 21
elementary school 21
immersion 21
instrumental 21
kitsas 21
kooliskäiv 21
lin 21
major 21
mõtlemistüüp 21
non-formal 21
tulenevalt 21
tüflo 21
väljakutse 21
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 20
appeal 20
arenguplaan 20
certificate 20
direktsioon 20
eneseteadlik 20
ese 20
formative 20
fusion 20
harilikult 20
harras 20
interiorize 20
iseõpe 20
jugendheim 20
jäämurdja 20
kaasamine 20
kehtestama 20
kodu 20
koolitund 20
tehnika 20
tõend 20
õpikogemus 19
Research fellow 19
VASTUTUS! 19
academia 19
administrator 19
education standard 19
examiner 19
freire 19
fund 19
hindamiskriteerium 19
hulk 19
jätkusuutlikkus 19
koolijuht 19
lähtumine 19
lõpetama 19
mängutuba 19
põhjendamine 19
täiendav* 19
õppetsükkel 18
Physical Education 18
agentsus 18
authentic 18
campus 18
career guidance 18
draamapedagoogika 18
erinevus 18
formal education 18
hariduselu 18
kasvatusteadused 18
keskne 18
klassitund 18
knowledge 18
kohustuslik õppeaine 18
koolikriit 18
koostama 18
monitoring 18
mõõtevahend 18
noortekultuur 18
training 18
ühisõpe1 18
õpilasekeskne 18
brahüteraapia 17
advice 17
avaldus 17
diagnostic 17
empower 17
erialade 17
esiõpetus 17
experience 17
feminism 17
foneem 17
gps 17
honorar 17
induction 17
instructional 17
instruktsioon 17
intervention 17
katseseade 17
kava 17
kohanemine 17
koht 17
kontsept 17
koolikorraldus 17
koolituskava 17
käsitlema 17
representation 17
sotsioloogia 17
vastastiktagasiside 17
õpiraskus 17
õppenõukogu 17
E õpe 16
TVET 16
aktiivselt 16
alusraam 16
autoloogia 16
digitaalne materjal 16
empower* 16
filoloogia 16
habitual 16
handwriting 16
hariduskava 16
hev-kool 16
ikt 16
ilming 16
internship 16
järjekorra 16
jäämurjda 16
katsumine 16
kaugõpe 16
keskkooliharidus 16
kodanik 16
kodutööd 16
kogumik 16
kooliealine 16
kooliküps 16
koolinoorsootöö 16
koormus 16
käitumispõhine 16
lower secondary 16
preparatory 16
resilience 16
vormistus 16
õpikeskkond&F=M&C06=en 16
õpitegevus 16
applicable 15
common 15
consciousness 15
counsellor 15
düslektik 15
eesõigus 15
elementary 15
fachberater 15
general education 15
halb 15
informaatikaring 15
jooksevhindamine 15
julgustama 15
katsuma 15
koolipäev 15
koosseis 15
korraldaja 15
korraldamine 15
lahusõpe 15
logo 15
logopeediline 15
materiaalne 15
osakond 15
procedure 15
tasemeharidus 15
tutor 15
õppimisoskus 15
abimaterjal 14
aiateadlane 14
ainealane 14
alalhoidmine 14
certification 14
counselling 14
disability 14
elukoht 14
enseserefleksioon 14
ettevõtlus 14
innovatiivne 14
inquiry 14
instructions 14
juhtkond 14
kaduma 14
klassiõpe 14
kohtalainen 14
kohustuslik õppeaine 14
koolikoht 14
koolisüsteem 14
käskkiri 14
learning process 14
lähtudes 14
miinus 14
rakendama 14
sessioonõpe 14
upper secondary 14
väline motivatsioon 14
*robot* 13
Ek 13
Standardiseerimine 13
Säilenõtke 13
blended 13
digiõpe 13
eakas 13
early childhood 13
eryiehung 13
go-round 13
hindepall 13
honours 13
hübriid 13
ingliskeel 13
kasvukeskkond 13
kodanikuõpetus 13
kooliskäivat 13
lapsest lähtumine 13
lapsest lähtuv 13
lasteaiaõpe 13
lipik 13
loodusteadus 13
loomus 13
pädevused 13
reflekteerima 13
täppisteadus 13
vocational 13
õpikogemus 13
Sosustama 12
algklass 12
apply 12
deveratsioon 12
digivahend 12
huvialaring 12
immersive 12
individual 12
kaugõpe1 12
kaugõpe1 12
keelteained 12
kogemusmäng 12
kooliaeg 12
käitumuslik 12
liigutus 12
longituud 12
majandusõpetus 12
middle 12
monitor 12
märkamine 12
paindõpe 12
public school 12
põimõpe 12
teadlane 12
toimetulekukool 12
tänukiri 12
blended learning 11
deklareerimine 11
dual education 11
ecvet 11
ekspetiis 11
emeriteeruma 11
enesetäiendus 11
formational 11
kogumic 11
kohustuslik õppeaine 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus1407
Likerti skaala641
sisemine motivatsioon564
humanitaarained535
õpe528
reaalained500
divergentne mõtlemine482
metakognitiivne teadlikkus418
võilillelaps377
lillelaps374
õpetaja abi365
konvergentne mõtlemine363
eneserefleksioon338
identiteedikriis318
ainepunkt311
dotsent309
põimõpe307
prof. adj.297
psühhomotoorne areng287
statsionaarne õpe286
õppekava278
kirjaoskus254
kontaktõpe239
jäävususkumus225
egalitaarne218
prosotsiaalne218
kärgpere216
hindamine215
sotsiaalne areng209
juurdekasvuuskumus204
cum laude200
võhiklikkus195
kõlbeline areng192
laiendatud pere192
kaugõpe191
vabamäng185
õppeaste185
pädevus184
doktor180
kannupoiss170
düspraksia167
uuspere162
erivajadus161
alusharidus159
hinne158
keelepuue158
bioloogiline sugu157
düstress154
loov mõtlemine153
ambivalentne kiindumussuhe152
kognitiivne areng144
identiteet142
õppija142
apraksia141
vabaõpe138
arenguline erivajadus134
ametikool133
oskuskeel132
suhtlemisaldis õpilane132
täiendusõpe132
asotsiaalne käitumine131
iseseisev õppimine131
rakenduskõrgharidus129
eriharidus126
kriitiline mõtlemine126
päevaõpe126
õpilane126
abiõpetaja125
sotsiaalne sugu125
mälu122
teadmussiire121
akulturatsioon120
kooliküpsus120
moodulõpe119
eksamiperiood118
eelõpe1117
heteronoomne moraal117
koolivalmidus117
oponent117
tasemeõpe117
tsükliõpe117
implitsiitne hoiak116
arendusuuring114
kaudne Münchhauseni sündroom114
minnalaskev kasvatusstiil114
HEV111
praktikaõpe111
internaatkool110
šeflus110
baasharidus109
hermeneutiline kasvatusteadus109
koduõpe109
lapsehoidja109
kontekstõpe108
vaegkuulmine107
kujundav hindamine106
tarkusepäev106
perepäevahoid105
nimeregister104
päevahoid104
kasvatusteadus103
professor103
vaimupuue103
distantsõpe102
hariduslik erivajadus102
iseseisev õppija101
lapsehoiuteenus101
tasandusrühm101
arendusrühm100
teabekanal100
tõrjuv kiindumussuhe98
auditoorne õpe97
paralleelklass97
areng96
enesetõhusus96
tavaklass96
eelkool95
sobitusrühm95
ökoloogiline süsteemiteooria95
erikool94
aiarühm93
ebaturvaline kiindumussuhe93
osakoormusega õpe93
retsensent93
keelekümblus91
põhiharidus91
eksternõpe89
eriklass89
hinneteleht89
järeleaitamistund89
pisteline kontroll89
praktika189
õpikäsitus89
kandidaadikraad88
vaimsed võimed88
aplomb87
lapsehoid87
autonoomne moraal86
omavastusküsimus86
õpinguraamat86
antisotsiaalne käitumine85
kaasprofessor85
koolipõhine kutseõpe85
ülikooliharidus85
emeritus84
lapse väärkohtlemine84
ristlõikeuuring84
õpikeskkond84
emotsionaalne areng83
motivatsioon83
praktikum83
tahteline õppimine83
õpiraskused83
aktiivsus81
approbatur81
eelõpe81
lateraalsus81
perioodõpe181
andmekandja80
eraõppeasutus80
käitumishäire80
lõimitud õpe80
moraalne areng80
suurpere80
töökohapõhine kutseõpe80
õpimeetod80
kõnepuue79
suuline väljendusoskus79
kirjalik väljendusoskus78
infokandja77
klaster77
lõimitud aine- ja keeleõpe77
buliimia76
interioriseerimine76
kõrgharidusaste76
lähiõpe76
sessioon76
teaduskraadi taotleja76
klassiõpetaja75
kooliõpe275
maania75
üldaine75
üldharidus75
algharidus74
endogeensed arengutegurid74
kuulmismälu74
autodidakt73
kutseline lapsehoidja73
õpiränne73
erilasteaed72
didaktika71
jesuiitide kolleegium71
nägemismälu71
objektiivne hindamine71
seksuaalne vägivald71
sümbiootiline side71
õppekeskkond71
aleksia70
eriinternaatkool70
haloefekt70
haridusamet70
kaugõpe170
kutseõppevorm70
laboritöö70
alaalia69
probleemülesanne69
rakendusuuring69
sessioonõpe69
tunnus69
õpilaskodu69
aineregister68
aktseleratsioon68
biheiviorism68
põhikool68
õppimine68
eksamisessioon67
lapsekeskne67
lelukogu67
infosulg66
kaasav haridus66
kutseta lapsehoidja66
massikultuur66
minapilt66
pikiuuring66
praktikakool66
puutemälu66
turvaline kiindumussuhe66
ühisõpe166
anoreksia65
deontoloogiline eetika65
erirühm65
hooletussejätmine65
kooliõpe165
kõrgkultuur65
lapse seksuaalne väärkohtlemine65
mängutuba65
õppe diferentseerimine65
PISA64
eripära64
lühihoid64
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava64
üldõpetus64
absoluutne vaesus63
avalik õppeasutus63
haridusosakond63
kauahoid63
lapsehoiuteenuse osutaja63
meelespidamine63
sümpoosion63
afaasia62
allikas62
argiteadmine62
subjektiivne hindamine62
suhtluspuue62
teadlane62
teine keel62
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine62
agraafia61
düsfoonia61
homogeenne rühm61
lapse seksuaalne ärakasutamine61
paindlik õpe61
perepäevahoidja61
professionaalsus61
sümmeetriline aktseleratsioon61
Euroopa ainepunkt60
kõrgharidus60
segaõpe60
sekulaarne aktseleratsioon60
akadeemiline liikuvus59
duaalne kutseõpe59
düsleksia59
heterogeenne rühm59
imperatiivne norm59
individuaalõpe59
kutseaine (kutseõppes)59
mitteverbaalne suhtlus59
püknik59
superego59
süvapsühholoogia59
tavakool59
asümmeetriline aktseleratsioon58
digipädevus58
düskalkuulia58
ideeskeem58
individuaalne aktseleratsioon58
jätkuõpe58
koolkodu58
kujundlik mõtlemine58
lateralisatsioon58
liigutusmälu58
paternaalne58
teooriaõpe58
ööhoid58
alateadvus57
doktoritöö57
teooriakursus57
tööränne57
düsgraafia56
esmakutseõpe56
isikutevaheline56
kuulmispuue56
mõlemakäelisus56
protsessõpe56
põhikursus56
retardatsioon56
tulemusõpe56
täiskoormusega õpe56
väljalangenu56
lahusõpe55
mängunurk55
paremakäeline55
perekeskus55
praktika55
tahtmatu õppimine55
talurahvakool55
valikumeetod55
ainekava54
dokumendianalüüs54
formaalne juht54
haridus54
harjutuskool54
juriidiline vanem54
korraline teadustöötaja54
loovus54
pidevkontroll54
püsimälu254
sotsiaalökoloogia54
teaduskraad54
vabavara54
õppemeetod54
eksogeensed arengutegurid53
kiirustest53
lähima arengu tsoon53
plagiaat53
psüühiline deprivatsioon53
riigieksam53
ümberpööratud õpe 53
ego52
empiiriline kasvatusteadus52
konsekventsialism52
mehaaniline õppimine52
tavalasteaed52
teaduslik teadmine52
verbaalne suhtlus52
õpiabitund52
Tootsi klass51
Waldorfi kool51
alakõne51
algkool51
andragoog51
antropomorfism51
debiilsus51
diplom51
eetika151
eksplitsiitne hoiak51
hüpoteetiline imperatiiv51
kompetents51
refleksioon51
sensoorne puue51
teadvus51
vabad kunstid51
vasakukäeline51
visuaalne deprivatsioon51
õppealajuhataja51
Apgari hinne50
CD50
aluskursus50
kaugõppesessioon50
kutseharidus50
oraalne faas50
põhimälu50
sotsiaalne vanem50
taastundmine50
ümberõpe50
analüüs49
erialaaine (kõrgkoolis)49
formaalne kirjaoskus49
internet49
isikusisene49
jõudlustest49
kaasav hariduskorraldus49
kõlblus149
loodusõpetus49
manipuleerima49
meeldejätmine49
platseeboefekt49
sõltuv õpilane49
teemapõhine õpe49
tägi49
valikvastustega küsimus49
vallakool49
ainekaart48
akadeemiline kõrgharidus48
alma mater48
bradülaalia48
eripedagoogika48
mitteformaalne juht48
objektiivsus48
projektõpe48
resümee48
tahhülaalia48
taktiilne deprivatsioon48
toimetulekuõpe48
toitumishäire48
võimekus48
võtmeoskus48
võtmesõna48
võõrandunud õpilane48
õpiprojekt48
õpitulemused48
õppur48
akadeemiline puhkus47
akustiline deprivatsioon47
arengu sensitiivne faas47
eesmärgile orienteeritud õppimine47
enesehindamine47
ilukiri47
mitmikkirjaoskus47
mitteformaalne47
tugispetsialist47
täiskarskus47
unustamine47
õpioskused47
õpiseiskur47
õpistrateegia47
ühisõpe247
asjatundlikkus46
formaalõpe46
hariduslik integratsioon146
hariduslik segregatsioon46
kasvatus46
kogelus46
lõputunnistus46
osalusuuring46
sensitiivne periood46
sotsiaalne 46
tugiõpe46
vabakasvatus46
aktiivõpe45
arengutendents45
avatud õpe45
hospitalism45
keeleoskustase45
korraline õppejõud45
meenutamine45
nonkonformist45
punktkiri45
rüütlikasvatus45
spetsiifilised õpiraskused45
tähelepandamatu õpilane45
õppesuund45
õppevorm45
õuesõpe45
arvestus44
edukas õpilane44
individuaalne õppekava44
kognitiivne44
koolitus44
kriitiline periood44
laboritund44
lasteaed44
lastekodu44
leidlaps44
nominaalõppeaeg44
nupuülesanne44
oligofrenopedagoogika44
reproduktiivne mõtlemine44
vabaaine44
DVD43
afoonia43
ahistus43
animism43
asenduskodu43
hinnang43
intelligentsus43
kiindumus43
kirjatehnika43
kogemusõpe43
konfliktiteooria43
kooliaste43
mõisteskeem43
perioodõpe43
psühhoanalüüs43
psühholoogiline vanem43
sõimerühm43
sõnalis-loogiline mõtlemine43
tegevustoetus43
õhtuõpe43
õpilaskeskne43
aktselereerimine42
deduktsioon42
eluviis42
huviring42
jadaväljaanne42
järeltõlge42
keskeriõppeasutus42
koolieksam42
kurtus42
mõttega õppimine42
TÄISLOENDhea.txt