Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 113607 ehk siis umbes 310 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

higher education 362
ekstreemselt 344
secondary education 329
competence 320
learning 316
degree 253
education 189
learning environment 187
formal 164
context 153
skills 153
masters 152
instruction 137
secondary 135
jäälõhkuja 133
science 129
achievement 123
koonwledge 115
school 114
digital 108
diversity 108
fluktuatsioon 108
associate professor 106
a 99
õppetasu 93
mark 92
kõrgkultuur 90
level 86
information 80
läbima 80
tasemeharidus 80
academic 74
informal 74
thinking 74
disabilities 73
lihane vanem 73
attainment 72
õpiväljund 70
S 65
assessment 65
enqa 65
l 65
õppeviis 65
educational 64
flow 63
jätku-kutseõpe 63
hardus 62
jätkutöölõppimine 61
ja kuidas 59
primary 59
üldpädevus 59
aktsent 57
eluvaldkond 57
honors 57
human 57
aims 56
course 55
õpiseiskur 55
deep 54
haridusaste 54
induvidualiseerimine 54
raames 54
baasoskused 52
follow 52
linn 52
magistritase 52
vahend 52
demonstratsioon 51
doctorate 51
õppetegevus 51
b 50
impairment 50
koostöö 50
learner 50
community 48
extended 47
õppeprotsess 47
väljund 46
gender 45
grade 45
kreisikool 45
digi 44
kreatiivne 44
ECTS 43
VTS 43
assimileerumine 43
evaluation 43
käitumuslik 43
Bandura 42
autasu 42
riigig 42
Preliminary 41
lihane isa 41
longitudinal 41
õppesüsteem 41
eelõpetus 40
hev-õpilane 40
kodoskoop 40
educator 39
kasvatustöö 39
bloomi taksonoomia 38
college 38
ensemble 38
kaasav hridu 38
lasteaiakoht 38
qualification 38
autonoomia 37
classroom 37
eesti keeles 37
jätkusuutlik 37
religious 37
Komenský 36
arts 36
digivahend 36
eneset 36
engagement 36
haridussõnastik 36
konstanteerima 36
astme 35
düsart 35
harras 35
katoliku 35
kunst 35
bachelor of science 34
credit 34
eesmräk 34
high school 34
direktor 33
düslektik 33
game* 33
hulk 33
koer 33
kogumik 33
krapp 33
läbiviimine 33
pädevused 33
õpiraskus 33
õpitegevus 33
õpitulemus 33
activity 32
avalduma 32
erziehung 32
face-to-face 32
formative 32
higher education institution 32
lünklik 32
õppekeskkond&F=M&C06=et 32
Mitteformaal 31
diagnostic 31
hunt 31
live 31
väljakutse 31
arenguplaan 30
awareness 30
constitution 30
counsellor 30
digitaalne materjal 30
erialade 30
immersion 30
koperatiiv 30
lin 30
p 30
võtmepädevus 30
applicable 29
astmed 29
comenius 29
extra 29
facilitate 29
jugendheim 29
kala 29
liikumine 29
mapp 29
primary school 29
õpikäsitlus 29
õppeleping&F=M&C06=et 29
Iseõpe 28
attendance 28
deveratsioon 28
esiõpetus 28
hariduskeskus 28
map 28
Road movie 27
approach 27
detention 27
draama 27
eelis 27
fusion 27
idioot 27
katsuma 27
keskne 27
kitsas 27
kord 27
käsitlema 27
mitteformaalõpe 27
õppenõukogu 27
associate 26
design 26
fachberater 26
form 26
freire 26
hindepall 26
kasvatusülesanne 26
korrastamine 26
vabaharidus 26
õppepäev 26
õppeteenustasu 26
avaldus 25
ecvet 25
gastarbeiter 25
guidance 25
halb 25
iseseisev õpe 25
itk 25
jõulud 25
koormus 25
kunstipedagoogika 25
master of science 25
Päästenöör 24
arutelulõim 24
certificate 24
coed 24
current 24
erivajadustega 24
expertise 24
go-round 24
ingliskeel 24
interventsioon 24
knowledge 24
koolipäev 24
korraldamine 24
mode 24
postgraduate 24
simulatsioon 24
õpikeskkond&F=M&C06=en 24
after school 23
aptitude 23
arno 23
calambour 23
conditional 23
discipline 23
dokument 23
facility 23
internship 23
jooksevhindamine 23
koht 23
kohustustlik 23
kooliskäiv 23
käskkiri 23
lehre 23
liberal arts 23
mitmemäng 23
õpetajaeetika 23
õppekursus 23
Asjatundlikku 22
advanced 22
alg 22
arusaam 22
coverage 22
instrumental 22
kass 22
käitumispõhine 22
lipik 22
lähtumine 22
tulenevalt 22
tõend 22
üldkeskharidus 22
Eriõpetus 21
VASTUTUS! 21
app 21
coach 21
hoiakud 21
kavandamine 21
koolijuht 21
koolitund 21
käitumisraskus 21
liigaasta 21
lõpetama 21
materiaalne 21
mobility 21
tehnika 21
toetamine 21
training 21
tänukiri 21
tüflo 21
digipik 20
direktsioon 20
early school 20
ese 20
esiopetus 20
exten 20
formatiivselt 20
habitual 20
jätkusuutlikkus 20
kell 20
kodu 20
koolikriit 20
logo 20
mängutuba 20
noortekultuur 20
põhjendamine 20
Õpiväljund 20
õppetsükkel 19
cover 19
feminism 19
foneem 19
harilikult 19
hariv 19
honorar 19
ilming 19
inquiry 19
jäämurdja 19
katseseade 19
koostama 19
lähtudes 19
representation 19
õppeosakond 19
advice 18
appeal 18
autoloogia 18
bakalaureuseastme 18
department 18
eesõigus 18
eneseteadlik 18
fundamental 18
hev-kool 18
hindamiskriteerium 18
instruktsioon 18
jätkusuutlik areng 18
katsumine 18
kava 18
kehtestama 18
kontsept 18
koosseis 18
lugemistehnika oskused 18
mõtlemistüüp 18
mõõtevahend 18
prosotsiaalsus 18
rakendama 18
õpioskus 18
Physical Education 17
ainealane 17
blended learning 17
career guidance 17
counselling 17
education standard 17
examiner 17
fund 17
gps 17
interiorize 17
julgustama 17
järjekorra 17
kasvatusteadused 17
keskkooliharidus 17
kodanik 17
koolisüsteem 17
koolituskava 17
middle school 17
monitoring 17
peer 17
program 17
sotsioloogia 17
täiendav* 17
vormistus 17
õpilasekeskne 17
Research fellow 16
Self-evaluation 16
alusraam 16
authentic 16
elementary school 16
erinevus 16
experience 16
hariduselu 16
hariduskava 16
juhendamine 16
kaasamine 16
kohustuslik õppeaine 16
kooliealine 16
koolikorraldus 16
koolinoorsootöö 16
major 16
reflektsioon 16
säilenõtke 16
brahüteraapia 15
õpikogemus 15
Ek 15
TVET 15
alalhoidmine 15
algklass 15
draamapedagoogika 15
empower* 15
handwriting 15
induction 15
junior 15
jäämurjda 15
kasvatusteaduslik 15
klassitund 15
lapsest lähtumine 15
lasteaiaõpe 15
learning objective 15
liigutus 15
osakond 15
preparatory 15
secondary school 15
upper secondary 15
youth 15
ühisõpe1 15
E õpe 14
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 14
aiateadlane 14
campus 14
certification 14
diploma 14
early childhood 14
enseserefleksioon 14
formal education 14
förderschule 14
general education 14
informaatikaring 14
instructional 14
kaduma 14
kasvatuseesmärgid 14
kaugõpe1 14
keelteained 14
kohanemine 14
kohustuslik õppeaine 14
kooliküps 14
lasteaia 14
loomus 14
mass 14
non-formal 14
practice 14
reflection 14
social learning 14
toimetulekukool 14
Kõtt 13
abimaterjal 13
digiõpe 13
elukoht 13
empower 13
graduate 13
ikt 13
innovatiivne 13
instructions 13
intervention 13
kodanikuõpetus 13
kodutööd 13
kooliaeg 13
koolikoht 13
korraldaja 13
lapsest lähtuv 13
longituud 13
procedure 13
pädevused 13
põhiprobleem 13
teadmised 13
vajadused 13
õpikogemus 13
*robot* 12
academia 12
administrator 12
aktiivselt 12
apply 12
blended 12
common 12
elementary 12
enesetäiendus 12
filoloogia 12
juhtivõpetaja 12
kodanikuaktiivsus 12
kogemusmäng 12
kohtalainen 12
learning process 12
lower secondary 12
middle 12
miinus 12
monitor 12
piirkond 12
rakenduskava 12
reflekteerima 12
resilience 12
Standardiseerimine 11
eakas 11
eryiehung 11
immersive 11
juhtkond 11
kobar 11
kohandus 11
mängukeskkond 11
märkamine 11
oppimäärä 11
täppisteadus 11
õppevahendid 10
Sosustama 10
deklareerimine 10
disability 10
edasijõudnu 10
ekspetiis 10
ettevõtlus 10
förerklasse 10
honours 10
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus1603
Likerti skaala669
sisemine motivatsioon623
humanitaarained609
kaudne Münchhauseni sündroom547
õpe526
divergentne mõtlemine509
võilillelaps469
õpetaja abi456
reaalained451
metakognitiivne teadlikkus430
lillelaps390
dotsent374
konvergentne mõtlemine364
eneserefleksioon357
statsionaarne õpe332
prof. adj.284
psühhomotoorne areng273
ainepunkt270
egalitaarne270
cum laude269
põimõpe260
juurdekasvuuskumus257
prosotsiaalne255
võhiklikkus245
jäävususkumus244
kärgpere243
laiendatud pere239
kirjaoskus236
kontaktõpe234
õppekava227
identiteedikriis224
õppija221
hindamine210
pädevus205
sotsiaalne areng205
vabamäng184
kõlbeline areng183
õppeaste183
keelepuue179
ambivalentne kiindumussuhe176
uuspere174
loov mõtlemine170
abiõpetaja169
doktor163
kaugõpe163
arendusuuring160
alusharidus159
düstress158
hinne157
suhtlemisaldis õpilane145
arendusrühm143
bioloogiline sugu143
erivajadus142
heteronoomne moraal142
arenguline erivajadus141
düspraksia139
hermeneutiline kasvatusteadus139
eriharidus137
kannupoiss137
akulturatsioon136
apraksia132
klaster132
kriitiline mõtlemine131
vabaõpe131
täiendusõpe130
kognitiivne areng129
paralleelklass129
teadmussiire129
emeritus128
asotsiaalne käitumine127
aktiivsus122
professor122
sotsiaalne sugu120
kontekstõpe119
kooliküpsus118
moodulõpe118
tarkusepäev117
õpilane117
ametikool116
oponent115
nimeregister113
rakenduskõrgharidus112
tasemeõpe112
iseseisev õppimine111
vaegkuulmine111
koolivalmidus110
HEV109
distantsõpe109
tasandusrühm109
ristlõikeuuring108
aiarühm107
koduõpe106
oskuskeel106
tavaklass106
šeflus106
iseseisev õppija105
lähiõpe105
minnalaskev kasvatusstiil105
mälu105
sobitusrühm105
eelkool104
lapsehoidja104
õppekeskkond104
kaugõpe1103
õpiabitund103
õpikeskkond103
infokandja102
internaatkool102
baasharidus101
eelõpe1100
hariduslik erivajadus99
kujundav hindamine99
lapsehoid99
päevaõpe99
aleksia98
autonoomne moraal98
järeleaitamistund98
lateraalsus98
põhiharidus98
õpiränne98
aplomb97
motivatsioon97
alaalia96
kasvatusteadus96
eksternõpe95
praktika195
rakendusuuring95
haloefekt94
infosulg94
lapsehoiuteenus94
kõnepuue93
osakoormusega õpe93
pisteline kontroll93
eksamiperiood92
implitsiitne hoiak92
paindlik õpe92
erikool90
huviring90
kaasprofessor90
leidlaps90
üldharidus90
andmekandja89
lapse väärkohtlemine89
seksuaalne vägivald89
tõrjuv kiindumussuhe89
õppe-eesmärkide taksonoomia89
retsensent88
teadlane88
õpikäsitus87
areng86
haridusosakond86
õpiraskused86
ülikooliharidus86
puutemälu85
õppe diferentseerimine85
eripära84
keelekümblus84
objektiivne hindamine84
õpinguraamat84
haridusamet83
lapse seksuaalne ärakasutamine83
tööränne83
ökoloogiline süsteemiteooria83
erilasteaed82
kooliõpe182
nägemismälu82
õppe individualiseerimine82
absoluutne vaesus81
omavastusküsimus81
praktikaõpe81
sessioonõpe81
buliimia80
emotsionaalne areng80
koolipõhine kutseõpe80
lapse seksuaalne väärkohtlemine80
perioodõpe180
sensoorne puue80
vaimupuue80
auditoorne õpe79
autodidakt79
ebaturvaline kiindumussuhe79
kasvatuseesmärgid79
tähelepandamatu õpilane79
eksogeensed arengutegurid78
kutseline lapsehoidja78
kuulmismälu78
anoreksia77
identiteet77
juriidiline vanem77
kooliõpe277
kutseharidus77
suurpere77
vabad kunstid77
didaktika76
kaasav haridus76
lapsekeskne76
meelespidamine76
sotsiaalne vanem76
akadeemiline liikuvus75
perepäevahoid75
sümpoosion75
töökohapõhine kutseõpe75
aineregister74
aktseleratsioon74
approbatur74
haridus74
kutseõppevorm74
suhtluspuue74
suuline väljendusoskus74
sõltuv õpilane74
õpimapp74
sümmeetriline aktseleratsioon73
üldaine73
Waldorfi kool72
alateadvus72
kandidaadikraad72
kutseta lapsehoidja72
laboritöö72
mitteverbaalne suhtlus72
päevahoid72
vastastiktagasiside72
jesuiitide kolleegium71
käitumishäire71
praktikakool71
psühholoogiline vanem71
subjektiivne hindamine71
teabekanal71
võõrandunud õpilane71
emeriteeruma70
eriklass70
lõimitud aine- ja keeleõpe70
lühihoid70
mängutuba70
praktikum70
teaduskraadi taotleja70
afoonia69
algharidus69
homogeenne rühm69
imperatiivne norm69
individuaalne aktseleratsioon69
sensitiivne periood69
asümmeetriline aktseleratsioon68
eksamisessioon68
empiiriline kasvatusteadus68
eriinternaatkool68
liigutusmälu68
sekulaarne aktseleratsioon68
talurahvakool68
afaasia67
düskalkuulia67
interioriseerimine67
kirjalik väljendusoskus67
lapsehoiuteenuse osutaja67
riigieksam67
süvapsühholoogia67
avatud õpe66
erirühm66
hooletussejätmine66
kauahoid66
loovus66
mõlemakäelisus66
professionaalsus66
superego66
sümbiootiline side66
vaimsed võimed66
eraõppeasutus65
heterogeenne rühm65
kõrgharidusaste65
retardatsioon65
tahteline õppimine65
animism64
lelukogu64
lõimitud õpe64
massikultuur64
perepäevahoidja64
tahhülaalia64
ööhoid64
agraafia63
eelõpe63
harjutuskool63
lateralisatsioon63
maania63
projektõpe63
põhikool63
tavalasteaed63
tunnus63
agentsus62
düsfoonia62
edukas õpilane62
perekeskus62
sessioon62
sõimerühm62
taastundmine62
toitumishäire62
tsükliõpe62
allikas61
argiteadmine61
deontoloogiline eetika61
enesehindamine61
kutseaine (kutseõppes)61
protsessõpe61
turvaline kiindumussuhe61
antropomorfism60
manipuleerima60
osalusuuring60
praktika60
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava60
teadvus60
teine keel60
verbaalne suhtlus60
abikool59
alakõne59
antisotsiaalne käitumine59
enesetõhusus59
indigolaps59
klassiõpetaja59
koolieksam59
kõrgkultuur59
meenutamine59
platseeboefekt59
tindipliiats59
täiskoormusega õpe59
väärtushinnang59
bradülaalia58
endogeensed arengutegurid58
eneseefektiivsus58
ennastjuhtiv õppija58
hinneteleht58
ideeskeem58
mängunurk58
täiskarskus58
unustamine58
õpilaskodu58
debiilsus57
düsgraafia57
individuaalõpe57
korraline professor57
kõrgharidus57
meeldejätmine57
plagiaat57
Apgari hinne56
alma mater56
ilukiri56
jadaväljaanne56
konsekventsialism56
korraline õppejõud56
lõputunnistus56
põhikursus56
püknik56
õppimine56
algkool55
erialaaine (kõrgkoolis)55
kaaslaste hindamine55
kogelus55
kontrollrühm55
pikiuuring55
psühhoanalüüs55
tahtmatu õppimine55
tulemusõpe55
valikumeetod55
võimlemine255
õpimeetod55
Euroopa ainepunkt54
PISA54
akadeemiline puhkus54
andragoog54
formaalne juht54
kvadriivium54
mitmikkirjaoskus54
oraalne faas54
pidevkontroll54
suhteline hindamine54
südameheadus54
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine54
väitekirja kaitsma54
CD53
analüüs53
asenduskodu53
avalik õppeasutus53
jätkuõpe53
korraline teadustöötaja53
minapilt53
moraalne areng53
teooriaõpe53
vabakasvatus53
võtmesõna53
duaalne kutseõpe52
kaugõppesessioon52
lahusõpe52
resümee52
spetsiifilised õpiraskused52
tavakool52
teaduslik teadmine52
erakorraline õppejõud51
isikutevaheline51
koolkodu51
lapse õigused51
püsimälu251
reproduktiivne mõtlemine51
teemapõhine õpe51
triivium51
visuaalne deprivatsioon51
õppealajuhataja51
ühisõpe251
üldõpetus51
eetika150
luurik50
paremakäeline50
teooriakursus50
valikvastustega küsimus50
vallakool50
väljalangenu50
düsleksia49
elukaar49
haritus49
isikusisene49
kasvatuspsühholoogia49
kompetents49
kriitiline periood49
lasteaed49
lähima arengu tsoon49
mikrosüsteem49
punktkiri49
resident49
tasanduskursus49
õpiprojekt49
õppemeetod49
digipädevus48
eksplitsiitne hoiak48
erakorraline teadustöötaja48
eripedagoogika48
formaalne kirjaoskus48
koogamine48
koolinõunik48
kõlblus148
rüütlikasvatus48
tüflopedagoog48
võtmeoskus48
abstinents47
aluskursus47
hinnang47
karjäärinõustamine47
kehaline kasvatus247
mitteformaalne juht47
perioodõpe47
vabavara47
ühisõpe147
diplomand46
hüpoteetiline imperatiiv46
intelligentsus46
jõudlustest46
kategooriline imperatiiv46
kiirlugemine46
konverents46
kooliaste46
lastekaitse46
mehaaniline õppimine46
taktiilne deprivatsioon46
tägi46
vastastikhindamine46
õpitulemused46
diferentseerimine45
esmakutseõpe45
hariduslik integratsioon145
inimgeograafia45
järeltõlge45
kirjatehnika45
pingetaluvus45
riigigümnaasium45
seminar245
toimetulekuõpe45
vasakukäeline45
õpihuvi45
õppevorm45
ümberpööratud õpe 45
ümberõpe45
akadeemiline kõrgharidus44
akustiline deprivatsioon44
asjatundlikkus44
eetiline absolutism44
infootsisüsteem44
internetiaadress44
kiirustest44
laboritund44
paternaalne44
probleemülesanne44
psüühiline deprivatsioon44
sisemine tagasiside44
üldmõiste44
ainedidaktika43
aktiivõpe43
aktselereerimine43
alternatiivküsimus43
arengumapp43
hospitalism43
kaasav hariduskorraldus43
kasvatus43
keelemapp143
kirjalik hinnang43
TÄISLOENDhea.txt