Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 76874 ehk siis umbes 207 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

demonstratsioon 401
competence 356
learning 328
degree 288
science 202
learning environment 167
ekstreemselt 137
educational 130
education 128
secondary 128
skills 128
mark 124
haridussõnastik 111
information 107
masters 98
school 93
context 88
higher education 87
õppeviis 85
diversity 79
mitmemäng 79
thinking 78
disabilities 77
achievement 76
instruction 73
jäälõhkuja 72
assessment 64
eesmräk 61
õppetegevus 61
kolledžiharidus 60
academic 58
course 58
õppetasu 57
formal 56
hardus 55
haridusaste 55
digital 53
lihane isa 52
direktor 51
vaheeksam 50
eelõpetus 49
secondary education 49
astme 48
koostöö 47
õpiväljund 46
õppenõukogu 45
grade 44
longitudinal 44
game* 43
impairment 43
knowledge 43
läbima 42
väljund 42
ja kuidas 41
enqa 40
induvidualiseerimine 40
kava 40
lasteaiakoht 40
õpitulemus 40
bloomi taksonoomia 38
doctorate 37
erziehung 37
iseseisev õpe 37
loomus 37
õpioskus 37
esiopetus 36
informal 36
mapp 36
õpikäsitlus 36
õpiraskus 36
a 35
design 35
immersive 35
koer 35
live 34
primary 34
prosotsiaalsus 34
vahend 34
üldpädevus 34
arts 33
harras 33
level 33
qualification 33
activity 32
college 32
deep 32
facility 31
fusion 31
gastarbeiter 31
human 31
interiorize 31
õppeprotsess 31
detention 30
direktsioon 30
erivajadustega 30
evaluation 30
flow 30
kasvatusteadused 30
learner 30
liberal arts 30
S 29
extended 29
map 29
mitteformaalõpe 29
õpikeskkond&F=M&C06=en 29
õpperuum 29
dual education 28
face-to-face 28
high school 28
jugendheim 28
kodu 28
koonwledge 28
krapp 28
longituud 28
postgraduate 28
approach 27
diagnostic 27
ese 27
follow 27
guidance 27
immersion 27
kasvatustöö 27
kreisikool 27
riigig 27
educator 26
facilitate 26
induction 26
jõulud 26
kohanemine 26
logopeediline 26
mode 26
toimetulekukool 26
enseserefleksioon 25
fluktuatsioon 25
formative 25
honors 25
instructional 25
klassiõpe 25
magistritase 25
public school 25
university education 25
võtmepädevus 25
õpilasekeskne 25
aims 24
classroom 24
constitution 24
discipline 24
erialane haridus 24
extra 24
hariduskava 24
kehtestama 24
koolijuht 24
lower secondary 24
lähtumine 24
peer 24
practice 24
preparatory 24
Ek 23
arusaam 23
assimileerumine 23
b 23
edasijõudnu 23
gps 23
habitual 23
hoiakud 23
internship 23
käitumisraskus 23
toetamine 23
õppevahendid 22
Preliminary 22
VTS 22
associate 22
campus 22
community 22
counselling 22
digi 22
elukoht 22
hind 22
kaasamine 22
korrastamine 22
kunst 22
mobility 22
primary school 22
raames 22
reflektsioon 22
uni 22
õppeleping&F=M&C06=et 22
advice 21
ainealane 21
algklass 21
autasu 21
credit 21
elementary 21
ensemble 21
formal education 21
förerklasse 21
higher education institution 21
hunt 21
kasvatusteaduslik 21
kasvatusülesanne 21
keelteained 21
kogumik 21
käitumuslik 21
lapsest lähtuv 21
masin* 21
tulenevalt 21
õppekeskkond&F=M&C06=et 21
bilingual 20
consciousness 20
digipik 20
digital literacy 20
ecvet 20
formatiivselt 20
hoolekande 20
instrumental 20
jätkusuutlik 20
lehre 20
liigutus 20
tänukiri 20
tõend 20
üldkeskharidus 20
Road movie 19
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 19
administrator 19
advanced 19
associate professor 19
attendance 19
autoloogia 19
baasoskused 19
basic 19
blended 19
certification 19
comenius 19
early school 19
elementary school 19
förderschule 19
grupitöö 19
harilikult 19
intervention 19
kodutööd 19
käskkiri 19
märkamine 19
program 19
simulatsioon 19
vabaharidus 19
Asjatundlikku 18
astmed 18
awareness 18
career guidance 18
counsellor 18
draama 18
draamapedagoogika 18
düsart 18
eneseusk 18
experience 18
foneem 18
gender 18
interventsioon 18
julgustama 18
kell 18
kitsas 18
kohtalainen 18
kohustustlik 18
kontsept 18
koolisüsteem 18
koormus 18
koostama 18
kord 18
küpsus 18
liigaasta 18
liikumine 18
linn 18
materiaalne 18
middle 18
mõtlemistüüp 18
reflekteerima 18
tüflo 18
upper secondary 18
Kurjus 17
Taburet 17
appeal 17
early childhood 17
eesti keeles 17
empower 17
feminism 17
hulk 17
juhtivõpetaja 17
kaasav hridu 17
keskendumine 17
kodanik 17
koht 17
koolipäev 17
korraldamine 17
käitumispõhine 17
lipik 17
läbiviimine 17
major 17
miinus 17
notion 17
uurimustöö 17
õppeosakond 17
õppepäev 17
õppeteenustasu 17
Mitteformaal 16
TVET 16
alusraam 16
eluvaldkond 16
empower* 16
enesetäiendus 16
erialade 16
examiner 16
general education 16
hev-kool 16
honorar 16
ikt 16
ilming 16
juhendamine 16
jätkusuutlikkus 16
kass 16
keskne 16
kodanikuõpetus 16
kooliskäiv 16
koosseis 16
lünklik 16
master of science 16
reflection 16
teadmised 16
täiendav* 16
täppisteadus 16
väljakutse 16
õppesüsteem 16
õppetsükkel 15
ECTS 15
Päästenöör 15
VASTUTUS! 15
abimaterjal 15
aptitude 15
authentic 15
avalduma 15
bachelor of science 15
coverage 15
department 15
digitaalne materjal 15
dokument 15
education standard 15
eesõigus 15
erinevus 15
esiõpetus 15
filoloogia 15
form 15
freire 15
halb 15
handwriting 15
hariduskeskus 15
hev-õpilane 15
hindamiskriteerium 15
huvialaring 15
iteratiivne 15
juhtkond 15
jäämurjda 15
kala 15
kohustuslik õppeaine 15
kooliaeg 15
kooliealine 15
koolikorraldus 15
kooliküps 15
koolitund 15
kreatiivne 15
käsitlema 15
learning process 15
lähtudes 15
praktikaõpe 15
põhjendamine 15
vormistus 15
Bandura 14
Komenský 14
academia 14
aiateadlane 14
alalhoidmine 14
alg 14
app 14
avaldus 14
coach 14
coed 14
conditional 14
current 14
digivahend 14
engagement 14
fachberater 14
fund 14
fundamental 14
hariduselu 14
honours 14
innovatiivne 14
instruktsioon 14
järjekorra 14
jäämurdja 14
katsumine 14
kavandamine 14
keskkooliharidus 14
klassitund 14
kodoskoop 14
kogemusmäng 14
koolikriit 14
koolinoorsootöö 14
koperatiiv 14
kurv 14
lapsest lähtumine 14
mõõtevahend 14
procedure 14
rakendama 14
rakenduskava 14
representation 14
õpetajaeetika 14
õppekursus 14
brahüteraapia 13
õpikogemus 13
Sosustama 13
after school 13
applicable 13
arenguplaan 13
arno 13
arutelulõim 13
calambour 13
cover 13
düslektik 13
eakas 13
ettevõtlus 13
hindepall 13
informaatikaring 13
ingliskeel 13
instructions 13
itk 13
jooksevhindamine 13
katoliku 13
katseseade 13
katsuma 13
kodanikuaktiivsus 13
kogumic 13
konstanteerima 13
koolituskava 13
kunstipedagoogika 13
lasteaiaõpe 13
lin 13
lõpetama 13
mass 13
meeskonnatöö 13
monitor 13
religious 13
riigikeel 13
scaffolding 13
tegevusuuring 13
tehnika 13
õppemaht 13
*robot* 12
E õpe 12
Jälkiistunto 12
Physical Education 12
Research fellow 12
Standardiseerimine 12
aktiivselt 12
apply 12
bachelor of engineering 12
disability 12
dokumentatsioon 12
ekspetiis 12
eryiehung 12
go-round 12
graduate student 12
hariv 12
individual 12
inimõigus 12
jätkusuutlik areng 12
kielitietoisuus 12
kohandus 12
konfessioom 12
kontolltöö 12
lugema 12
lugemistehnika oskused 12
monitoring 12
mängukeskkond 12
opetustuokio 12
osakond 12
piirkond 12
põhiprobleem 12
rakendamine 12
sotsioloogia 12
training 12
vabaühendus 12
Õpiväljund 12
õpiruum 12
õpitegevus 12
Eriõpetus 11
Iseõpe 11
autonoomia 11
common 11
deklareerimine 11
deveratsioon 11
digiõpe 11
eelis 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1213
säilenõtkus978
reaalained743
tasandusrühm663
Likerti skaala613
kutseharidusstandard505
võilillelaps450
mehaaniline õppimine396
divergentne mõtlemine391
statsionaarne õpe303
identiteet292
identiteedikriis282
konvergentne mõtlemine270
eneserefleksioon266
aktsepteerima261
õppekava253
lillelaps247
õpe241
metakognitiivne teadlikkus227
erivajadus217
kontaktõpe210
kasvatus206
hindamine200
psühhomotoorne areng184
ambivalentne kiindumussuhe181
alusharidus176
egalitaarne173
iseseisev õppija172
kutseharidus166
kaasav haridus164
implitsiitne hoiak155
akulturatsioon151
arenguline erivajadus149
auditoorne õpe149
vabamäng146
kaugõpe137
haridus131
areng120
õppimine119
andmekandja116
uuspere113
kujundav hindamine112
doktor111
pädevus111
ametikool110
šeflus110
enesetõhusus108
internaatkool108
õpikäsitus107
keelepuue103
biheiviorism100
ristlõikeuuring99
hinne98
laiendatud pere97
düstress95
kõlbeline areng95
emotsionaalne areng92
matrikkel92
võhiklikkus92
eriklass89
iseseisev õppimine89
sotsiaalne areng89
õpikeskkond87
aiarühm84
kärgpere84
autodidakt81
teabekanal81
teaduskraadi taotleja81
kriitiline periood80
lasteaed80
pikiuuring80
hariduslik erivajadus79
eksplitsiitne hoiak78
koolikiusamine78
HEV77
kirjaoskus77
õpetaja abi77
õppeaste76
imperatiivne norm75
sisemine motivatsioon75
abiõpetaja74
motivatsioon74
segaõpe73
arendusuuring72
haloefekt72
päevaõpe72
asotsiaalne käitumine71
loov mõtlemine71
prosotsiaalne71
baasharidus70
põhikool70
õppetöö70
kogemusõpe69
tasemeõpe69
õpetaja69
praktika68
tõrjuv kiindumussuhe68
vaimupuue68
kõnepuue66
lateralisatsioon66
teaduskraad66
õppekeskkond65
ökoloogiline süsteemiteooria64
resümee63
õpilane62
antisotsiaalne käitumine61
kontekstõpe61
põhiharidus60
rakenduskõrgharidus60
didaktika59
eriinternaatkool59
eripedagoog59
kognitiivne areng59
ümberpööratud õpe 59
arvestus57
vabaõpe57
e-õpe55
intellektipuue55
koolivalmidus55
objektiivne hindamine55
projektõpe55
õppemeetod55
ainekava54
arendusrühm54
spetsiifilised õpiraskused54
distantsõpe53
manipuleerima53
oponent53
süvaõpe53
võilillelaps52
õpilaskodu52
ainepunkt51
kooliküpsus51
düsgraafia50
koolkodu50
õpinguraamat50
õppe diferentseerimine50
eelkool49
hariduslik integratsioon149
lateraalsus49
riigigümnaasium49
suhtlemisaldis õpilane49
tasemerühm49
teine keel49
õpiraskused49
lähima arengu tsoon48
õpimeetod48
õppevara48
argiteadmine47
asendustegevus47
keelekümblus47
lastekodu47
õuesõpe47
deduktsioon46
doktoritöö46
eripedagoogika46
hindeline arvestus46
kraaditaotleja46
õpiväljundid46
afektiivne taksonoomia45
antropomorfism45
eelkoolipedagoog45
jesuiitide kolleegium45
korraline õppejõud45
mitteformaalne45
praktikum45
subjektiivne hindamine45
konsensusteooria44
käitumishäire44
lapsehoidja44
loodusõpetus44
luurik44
professionaalsus44
eelõpe143
individuaalõpe43
koduõpe43
paternaalne43
teemapõhine õpe43
täienduskoolitus43
õppe individualiseerimine43
õppematerjal43
düsleksia42
mõisteskeem42
plagiaat42
projektiivtest42
päevahoid42
reproduktiivne mõtlemine42
täiendusõpe42
agraafia41
eriharidus41
huviharidus41
kaasprofessor41
kehapuue41
kognitiivne41
kujundlik mõtlemine41
suhtluspuue41
õpitulemused41
õppija41
ainedidaktika40
elitaarne40
endogeensed arengutegurid40
lapsehoiuteenus40
moodulõpe40
pedagoog40
pisteline kontroll40
refleksioon40
toimetulekuõpe40
tsükliõpe40
Euroopa ainepunkt39
ahistus39
aktiivsus39
eelõpe39
huviring39
kandidaadikraad39
klass39
koolitus39
minnalaskev kasvatusstiil39
professor39
sobitusrühm39
õpioskused39
õppejõud39
õppevorm39
eriala38
individuaalne õppekava38
suurpere38
vaimsed võimed38
ainekaart37
eripära37
sensitiivne periood37
sõimerühm37
õpiränne37
ühiskonnaõpetus37
aktselereerimine36
arengumapp36
diferentseeritud õpe36
kõrgharidus36
nimeregister36
nominaalõppeaeg36
rakendusuuring36
täiskasvanuharidus36
õpiprojekt36
õppetase36
õppevahend36
ööhoid36
Hinne35
algharidus35
andekus35
arengutendents35
asenduskodu35
grafoprojektor35
hinnang35
klassiõpetaja35
kriitiline mõtlemine35
kutseline lapsehoidja35
kutseõpetaja35
meetod35
tavakool35
tägi35
üldhariduskool35
digipädevus34
haridustehnoloogia34
inaugureerima34
liikumispuue34
tagasiside34
tööränne34
variõppekava34
õpistrateegia34
üldõpetus34
apelleerima33
inimeseõpetus33
iseväärtus33
kaasav hariduskorraldus33
keskkond33
korraline teadustöötaja33
kursusesüsteem33
lapsekeskne33
mäng33
prof. adj.33
puue33
tegevusõpe33
täiskasvanuõpe33
võrdlev kasvatusteadus33
õpetamine33
õpimotivatsioon33
õppeaine33
üldharidus33
ümberõpe33
kiusamine32
kooliaste32
omavastusküsimus32
pedagoogika32
rühmatöö32
sõnaline hindamine32
teadusdoktor32
tugispetsialist32
uurimistöö32
võtmesõna32
õppijakeskne32
afaasia31
alaalia31
erakorraline professor31
homogeenne rühm31
kiindumus31
korraline professor31
lapsehoid31
mõlemakäelisus31
mõttega õppimine31
numbriline hindamine31
pindmine lugemine31
suuline väljendusoskus31
tahtmatu õppimine31
tingimatu refleks31
üldpädevused31
ülikooliharidus31
algkool30
individuaalne lähenemine30
konstruktiivne30
loovus30
lõiming30
perepäevahoid30
pervasiivne arenguhäire30
protsessõpe30
punktkiri30
vabad kunstid30
braille29
ebaturvaline kiindumussuhe29
enesehindamine29
genotüüp29
gümnaasium29
heaolu29
hoiak29
juriidiline isa29
järeleaitamistund29
klassiväline tegevus29
tavaklass29
tugisüsteem29
alakõne28
edukas õpilane28
elukaar28
hermeneutiline kasvatusteadus28
hindama28
individuaaltöö28
keskeriõppeasutus28
kompetents28
konfliktiteooria28
psühholoogiline isa28
suuline hinnang28
õpilaskeskne28
PISA27
ego27
elukestev27
huvitegevus27
id27
intensiivõpe27
kasvatusteadus27
kognitiivne taksonoomia27
kooliharidus27
kujundav27
kutseta lapsehoidja27
kutseõpe27
maternaalne27
mälu27
mõõdukas intellektipuue27
orientatsioon27
riigieksam27
stažeerima27
töökohapõhine kutseõpe27
väljalangenu27
elukestev õpe26
esmakutseõpe26
ideeskeem26
informaatika26
juhendaja26
jätkuõpe26
kannupoiss26
kirjalik väljendusoskus26
kutsekraad26
lapsehoiuteenuse osutaja26
nonkonformist26
priivara26
rahvavalgustus26
statsionaarne26
superego26
tugiisik26
täiendkoolitus26
tüflopedagoog26
võtmeoskus26
õppe-eesmärkide taksonoomia26
abikool25
hev25
interaktsioon25
kihelkonnakool25
kogelus25
kognitiivne psühholoogia25
kool25
kooliõpe125
kunstiõpetus25
laitus25
lapsevanem25
latentne õppimine25
lõimitud aine- ja keeleõpe25
masohhist25
mittestatsionaarne25
oskus25
paindlik õpe25
perekeskus25
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava25
suhtlusvõrgustik25
vabakasvatus25
õppejuht25
õppeleping25
ühisõpe225
üldaine25
akadeemiline kraad24
alusoskus24
andragoogika24
assimilatsioon124
avastusõpe24
erirühm24
hariduslik segregatsioon24
häälduspuue24
juunior124
kaasav24
looduskasvatus24
mitteformaalne juht24
pedagoogiline psühholoogia24
perepäevahoidja24
referaat24
sotsiaalne isa24
sotsiaalsed oskused24
suhteline hindamine24
tugiteenus24
töötuba24
uurimus24
õhtuõpe24
ülesanne24
induktsioon23
inimgeograafia23
kasvatuspsühholoogia23
käsitlus23
liitrühm lasteaias23
loodusained23
osakoormusega õpe23
papjeemašee23
personifikatsioon23
puhtand23
rüütlikasvatus23
sadist23
seenior123
teadmiste ülekanne23
tulemusõpe23
töölõppimine23
valikaine23
väärtushinnang23
õpipädevus23
aedkool22
akadeemiline liikuvus22
dotsent22
ennastjuhtiv22
formaalõpe22
haridusteadus22
hinneteleht22
iseseisev töö22
karjäärinõustaja22
kooliinspektor122
lelukogu22
lõputöö22
peksukaristus22
talurahvakool22
tööõpetus22
õpetus22
õpp22
õppekorraldus22
õppemäng22
õppur22
Marburgi süsteem21
ainering21
akadeemiline kõrgharidus21
akadeemiline petturlus21
akadeemiline õiend21
aleksia21
analüüs21
animism21
asjatundlikkus21
buliimia21
domostroi21
eksogeensed arengutegurid21
emotsioon21
haridusamet21
haritus21
informaalne21
kerge intellektipuue21
kirjatehnika21
kogemus21
kommunikatsioon21
kompleksprogramm21
kutsestandard21
lasteaiaõpetaja21
lastekaitse21
leidlaps21
TÄISLOENDhea.txt