Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 87138 ehk siis umbes 237 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 346
degree 304
learning 256
secondary 202
haridussõnastik 187
mark 165
science 165
masters 153
skills 149
information 146
assessment 144
education 135
ekstreemselt 133
school 133
learning environment 127
interiorize 120
digital 119
hardus 112
jäälõhkuja 111
erziehung 107
instruction 99
kava 98
course 95
educational 93
S 89
activity 87
arts 86
õpiväljund 86
diversity 84
disabilities 83
iseseisev õpe 83
opetustuokio 81
higher education 80
vahend 79
bloomi taksonoomia 77
ja kuidas 76
thinking 75
a 74
aims 74
live 74
õppeviis 74
academia 73
harras 73
haridusaste 72
qualification 71
design 70
koer 70
koonwledge 70
grade 69
Õpiväljund 69
prosotsiaalsus 68
hariduslik kaasamine 67
academic 66
human 66
form 65
game* 64
lasteaiakoht 64
õppetegevus 64
Preliminary 63
community 63
enqa 63
longitudinal 63
eelõpetus 62
eesmräk 62
formal 62
go-round 62
klassiõpe 62
direktor 61
face-to-face 61
higher education institution 61
gastarbeiter 60
level 60
tulenevalt 60
context 59
follow 59
kodu 59
classroom 58
constitution 58
direktsioon 58
mapp 58
secondary education 58
teadmised 58
väärkohtleja 58
jooksevhindamine 57
kunst 57
fusion 56
kass 56
map 56
väljund 56
achievement 55
doctorate 55
facilitate 55
hunt 55
impairment 55
mobility 55
õpikäsitlus 55
astmed 54
autoloogia 54
counsellor 54
credit 54
esiopetus 54
evaluation 54
informal 54
koostöö 54
magistritase 54
õppenõukogu 54
õppetasu 54
VTS 53
astme 53
digi 53
educator 53
hev-õpilane 53
ilming 53
juhtkond 53
koostama 53
krapp 53
autasu 52
hinneteleth 52
instrumental 52
lehre 52
arno 51
consciousness 51
koht 51
lugemistehnika oskused 51
primary 51
elementary 50
enseserefleksioon 50
esiõpetus 50
liikumine 50
advanced 49
counselling 49
current 49
eryiehung 49
facility 49
flow 49
formative 49
hindamiskriteerium 49
hulk 49
interventsioon 49
kala 49
kasvatusteaduslik 49
kogumik 49
kohanemine 49
kreisikool 49
lapsest lähtuv 49
mõõtevahend 49
täppisteadus 49
Taburet 48
alusraam 48
b 48
department 48
elukoht 48
ese 48
extended 48
immersion 48
kasvatusteadused 48
katsumine 48
kavandamine 48
kell 48
kurv 48
käskkiri 48
mass 48
postgraduate 48
õpitulemus 48
campus 47
comenius 47
hariv 47
internship 47
katsuma 47
klassitund 47
mode 47
rakendamine 47
riigikeel 47
õpiraskus 47
Ek 46
algklass 46
avaldus 46
coach 46
college 46
draamapedagoogika 46
fund 46
high school 46
hoolekande 46
junior 46
keskkooliharidus 46
kodoskoop 46
lihane isa 46
logopeediline 46
peer 46
vabaharidus 46
üldpädevus 46
TVET 45
coed 45
cover 45
demonstratsioon 45
erialade 45
erivajadustega 45
foneem 45
hind 45
innovatiivne 45
kielitietoisuus 45
koolijuht 45
korraldamine 45
käitumuslik 45
longituud 45
loomus 45
lähtudes 45
lünklik 45
materiaalne 45
preparatory 45
religious 45
brahüteraapia 44
ECTS 44
app 44
arusaam 44
bachelor of science 44
diagnostic 44
eluvaldkond 44
empower* 44
fundamental 44
general education 44
guidance 44
hariduskava 44
hariduskeskus 44
honors 44
instructions 44
kasvatustöö 44
konstanteerima 44
koosseis 44
kord 44
kreatiivne 44
kunstipedagoogika 44
lower secondary 44
primary school 44
simulatsioon 44
õpioskus 44
õppeprotsess 44
Asjatundlikku 43
administrator 43
ainealane 43
approach 43
attendance 43
basic 43
common 43
coverage 43
deep 43
draama 43
education standard 43
erinevus 43
habitual 43
hariduselu 43
individual 43
informaatikaring 43
katoliku 43
kohtalainen 43
koolikriit 43
laulma 43
learner 43
linn 43
middle 43
mitteformaalõpe 43
monitor 43
rakenduskava 43
representation 43
tõend 43
väljakutse 43
õppepäev 43
õpperuum 43
õppeteenustasu 43
Päästenöör 42
alg 42
apply 42
aptitude 42
arutelulõim 42
associate 42
bakalaureuseastme 42
dokument 42
ensemble 42
examiner 42
fluktuatsioon 42
formal education 42
gender 42
gps 42
huvialaring 42
ikt 42
induction 42
induvidualiseerimine 42
ingliskeel 42
jugendheim 42
keskne 42
kitsas 42
kooliaeg 42
koolisüsteem 42
koolitund 42
koolituskava 42
korraldaja 42
liberal arts 42
lin 42
monitoring 42
procedure 42
tüflo 42
vormistus 42
Bandura 41
Iseõpe 41
Kurjus 41
Mitteformaal 41
Standardiseerimine 41
abroad 41
advice 41
appeal 41
dual education 41
experience 41
honorar 41
juhendamine 41
kodanikuaktiivsus 41
kogumic 41
kontsept 41
kooliealine 41
koolinoorsootöö 41
koolipäev 41
koperatiiv 41
käitumisraskus 41
käsitlema 41
küpsus 41
liigaasta 41
liigutus 41
lipik 41
läbiviimine 41
lähtumine 41
major 41
miinus 41
practice 41
tehnika 41
õppekursus 41
õpikogemus 40
õppevahendid 40
Physical Education 40
Road movie 40
VASTUTUS! 40
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 40
assimileerumine 40
associate professor 40
authentic 40
baasoskused 40
calambour 40
conditional 40
detention 40
discipline 40
dokumentatsioon 40
fachberater 40
formatiivselt 40
förderschule 40
förerklasse 40
handwriting 40
harilikult 40
hev-kool 40
inimõigus 40
innovaatika 40
itk 40
jätkusuutlik 40
katseseade 40
kodutööd 40
koormus 40
korrastamine 40
lapsest lähtumine 40
learning process 40
logo 40
lugema 40
maakond 40
raames 40
rakendama 40
üldkeskharidus 40
alalhoidmine 39
applicable 39
arenguplaan 39
awareness 39
certification 39
deveratsioon 39
disability 39
düslektik 39
ecvet 39
ekspetiis 39
elementary school 39
empower 39
ettevõtlus 39
extra 39
filoloogia 39
hindepall 39
honours 39
jäämurjda 39
kohustuslik õppeaine 39
kooliküps 39
lasteaiaõpe 39
osakond 39
piirkond 39
program 39
public school 39
tänukiri 39
videode 39
õpikäsitus 39
õpilasekeskne 39
õppetsükkel 38
Järelaitamine 38
Komenský 38
after school 38
avalduma 38
bachelor of engineering 38
digipik 38
düsart 38
edasijõudnu 38
eesõigus 38
enesetäiendus 38
eneseusk 38
järjekorra 38
jätkusuutlikkus 38
jõulud 38
kaduma 38
kobar 38
kodanik 38
kodanikuõpetus 38
kolledžiharidus 38
kontolltöö 38
läbima 38
master of science 38
mitmemäng 38
põhiprobleem 38
uurimuslik õpe 38
võtmepädevus 38
õppeosakond 38
Eriõpetus 37
Sosustama 37
aiateadlane 37
diploma supplement 37
eelis 37
evalvatsioon 37
freire 37
instruktsioon 37
julgustama 37
jäämurdja 37
keeled 37
keelteained 37
kehtestama 37
kohandus 37
koolikoht 37
koolikorraldus 37
kooliskäivat 37
masin* 37
middle school 37
uurimustöö 37
Jälkiistunto 36
Research fellow 36
abimaterjal 36
aktiivselt 36
application 36
auffangen 36
career guidance 36
deklareerimine 36
digitaalne materjal 36
eakas 36
early childhood 36
intervention 36
kaasav hridu 36
kohustustlik 36
konfessioom 36
lõpetama 36
täiendav* 36
upper secondary 36
*robot* 35
E õpe 35
Kõlbus 35
bilingual 35
early school 35
förderklasse 35
graduate student 35
kasvatusülesanne 35
kogemusmäng 35
käitumispõhine 35
lugemise eeloskus 35
vabaühendus 35
õpetajaeetika 35
õppesüsteem 35
digital literacy 34
eesti keeles 34
expertise 34
füüsis 34
jätkusuutlik areng 34
kooliskäiv 34
põhjendamine 34
scafold 34
hilbendama 33
preteen 33
videote 32
tometulekuõpe 31
iseõpe 29
lisaeriala 29
halb 28
riigig 28
digiõpik 26
õppesisu 25
õppeaste 23
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1146
reaalained1074
säilenõtkus668
Likerti skaala465
divergentne mõtlemine450
konvergentne mõtlemine290
eneserefleksioon287
lillelaps279
matrikkel272
hindamine266
õppekava262
õpe261
statsionaarne õpe246
psühhomotoorne areng217
võilillelaps211
auditoorne õpe186
ambivalentne kiindumussuhe184
arenguline erivajadus183
doktor183
arendusuuring169
erivajadus158
õpilane154
paternaalne147
identiteedikriis139
kontaktõpe139
HEV129
kujundav hindamine128
šeflus128
eriklass118
hariduslik erivajadus118
kasvatus118
alusharidus115
metakognitiivne teadlikkus115
professor113
tasemeõpe112
vabaõpe112
biheiviorism111
suhtlemisaldis õpilane111
täiendusõpe109
korraline professor106
pädevus105
hinne99
liikumispuue99
ainepunkt98
asotsiaalne käitumine98
deduktsioon95
diferentseeritud õpe95
eksplitsiitne hoiak94
ristlõikeuuring94
aiarühm92
kaasav haridus92
kakskeelsus92
koolivalmidus92
lähima arengu tsoon92
minnalaskev kasvatusstiil92
antisotsiaalne käitumine90
implitsiitne hoiak90
konsensusteooria89
baasharidus86
hindeline arvestus86
kaasprofessor86
keelepuue86
laiendatud pere86
mõisteskeem86
õpinguraamat86
arendusrühm85
haridus85
kaugõpe85
õpiränne85
loov mõtlemine83
objektiivne hindamine83
professionaalsus83
abiõpetaja82
teemapõhine õpe81
karjääriõpe79
vaimsed võimed79
õpimeetod79
aktselereerimine78
eelkool78
kerge intellektipuue78
klassiõpetaja78
rakenduskõrgharidus78
spetsiifilised õpiraskused78
ainekava76
kärgpere76
mõlemakäelisus76
puue76
rakendusuuring76
afaasia75
ennastjuhtiv õppija75
imperatiivne norm75
kandidaadikraad75
plagieerima75
areng74
lateralisatsioon74
toimetulekuõpe73
andmekandja72
autodidakt72
lateraalsus72
tasandusrühm72
nominaalõppeaeg71
subjektiivne hindamine71
tõrjuv kiindumussuhe71
ümberõpe71
hinnang70
kontekstõpe70
teine keel70
õpiraskused70
kutsekraad69
animism68
tavakool68
akulturatsioon67
kooliküpsus67
Euroopa ainepunkt66
akadeemiline liikuvus66
moodulõpe66
nimeregister66
ökoloogiline süsteemiteooria66
algkool65
lapse hariduslik hooletussejätmine65
lõimitud aine- ja keeleõpe65
tasemerühm65
võhiklikkus65
algharidus64
loodusgeograafia64
pisteline kontroll64
praktikum64
sobitusrühm64
ainepunktide ülekandmine63
dotsent63
jesuiitide kolleegium63
keelekümblus63
loodusõpetus63
puhtand63
suhtluspuue63
vabamäng63
afektiivne taksonoomia62
fanaatik62
hindama62
konfliktiteooria62
iseväärtus61
kognitiivne psühholoogia61
osakoormusega õpe61
päevaõpe61
riigieksam61
eelõpe60
projektõpe60
tavaklass60
õpilaskeskne60
üldharidus60
arvestus59
kooliinspektor159
kurtus59
pedagoogiline psühholoogia59
põhiharidus59
triivium59
tsiviilharidus59
töökohapõhine kutseõpe59
õpikäsitus59
ainekaart58
ideeskeem58
lapsehoidja58
numbriline hindamine58
omavastusküsimus58
protsessõpe58
teadusdoktor58
uuspere58
aleksia57
arengupuue57
hariduslik segregatsioon57
identiteet57
kehapuue57
kvadriivium57
kõnepuue57
lapsehoiuteenus57
pikiuuring57
sõnaline hindamine57
vabad kunstid57
ühisõpe257
ainetest56
atesteerima56
eelõpe156
erikool56
looduskasvatus56
mõõdukas intellektipuue56
sügav intellektipuue56
õppetöö56
eriinternaatkool55
kannupoiss55
kognitiivne taksonoomia55
laitus55
loovus55
mehaaniline õppimine55
teaduskraadi taotleja55
tööränne55
ametikool54
individuaaltöö54
kirjalik väljendusoskus54
kirjatehnika54
kujundlik mõtlemine54
kunstiõpetus54
aedkool53
antropomorfism53
ebaturvaline kiindumussuhe53
ego53
esmakutseõpe53
fenotüüp53
individuaalne õppekava53
kooliõpe153
kutseharidus53
kutsenõustamine53
käsitus53
lahuskool53
lapsehoid53
luurik53
põhikool53
rüütlikasvatus53
suuline hinnang53
talurahvakool53
õppe-eesmärkide taksonoomia53
abikool52
elukaar52
eluviis52
jonn52
kontsenterõpe52
koolkodu52
kõrgharidusaste52
sisemine pidurdus52
sotsiaalne stereotüüp52
tunnikonspekt52
tägi52
tõlkevaste52
väljalangenu52
õppur52
hernhuutlik kasvatus51
käsitlus51
kõrgharidus51
psühhomeetria51
võimlemine251
õpilaskodu51
õpiteooria51
õppe diferentseerimine51
õppetase51
õppimine51
empiiriline kasvatusteadus50
eriharidus50
haridusosakond50
kiirustest50
kogelus50
punktkiri50
seenior150
suuline väljendusoskus50
alahindama49
alternatiivkool49
assimilatsioon149
düsleksia49
edukas õpilane49
eesmärgile orienteeritud õppimine49
haridusamet49
harjutuskool49
ilukiri49
individuaalõpe49
konkurss49
mustand49
praktika49
sisemine motivatsioon49
tantsumäng49
teaduskraad49
teaduslik teadmine49
vaegnägemine49
õhtuõpe49
õpiprojekt49
aktiivsus48
alateadvus48
elukaarepsühholoogia48
erirühm48
jätkuõpe48
kasvatuspõhimõte48
keskmõõt48
laitma48
lapsekeskne48
lastekodu48
meisterdama48
pikapäevarühm48
riiklik haridus48
sisekoolitus48
teadmiste ülekanne48
usundiõpetus48
usuõpetus48
valikeksam48
õpp48
üldõpetus48
PISA47
akadeemiline kõrgharidus47
avatud õpe47
elulaad47
eraõppeasutus47
hermeneutiline kasvatusteadus47
inimgeograafia47
kasvatuseesmärgid47
kitarristi kool47
kutsedoktori kraad47
kuulmispuue47
käitumishäire47
laboritund47
liitrühm lasteaias47
pimesus47
stuudiumitöö47
suurpere47
õppe individualiseerimine47
akadeemiline kalender46
anne46
argiteadmine46
elustiil46
intelligentsus46
koolieksam46
kutseline lapsehoidja46
kutseta lapsehoidja46
kõrgkultuur46
lapse seksuaalne ärakasutamine46
lineaarõpe46
objektiivsus46
raske intellektipuue46
rühmateraapia46
rühmatöö46
suhteline hindamine46
tingitud refleks46
tulemusõpe46
töövõtja46
vaegkuulmine46
vahendväärtus46
õpikeskkond46
üldaine46
ainering45
akadeemiline kraad45
alakõne45
erakool45
erialaaine (kõrgkoolis)45
ette ütlema45
eurütmia45
formaalne juht45
harrastus45
heitlaps45
huviring45
häälduspuue45
internaatkool45
kauahoid45
kiitma45
koolipõhine kutseõpe45
lapsevaht45
superego45
suutlikkus45
sõimerühm45
tahteline õppimine45
teadusdoktori kraad45
tingimatu refleks45
vasakukäelisus45
väline pidurdus45
õppurikeskne45
Marburgi süsteem44
aineregister44
aktiveerima44
apelleerima44
asenduskodu44
ehitusmäng44
eneseteostustarve44
eraharidus44
erakorraline teadustöötaja44
eriala44
heteronoomne moraal44
infokandja44
koolinõunik44
kutseõppevorm44
kõlbeline areng44
lapse õigused44
lasteaed-algkool44
leidlaps44
maternaalne44
paremakäelisus44
passiivsus44
personifikatsioon44
plagiaat44
psühhodiagnostika44
psühhomotoorne taksonoomia44
sotsiaalne areng44
tahtmatu õppimine44
töölõppimine44
vaatluspraktika44
vabakasvatus44
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine44
veebiülem44
võtmesõna44
õppepuhkus44
üldkogum44
akadeemiline petturlus43
aritmeetiline keskmine43
asjatundlikkus43
avalik õppeasutus43
eetika143
grafiti43
hindepunktid43
induktsioon43
joonistamine43
kasvatuspsühholoogia43
kategooriline imperatiiv43
kirjalik hinnang43
koduõpe43
kollektivism43
kooli õppekava43
koolitelevisioon143
kutsestandard43
lasteaed-põhikool43
lelukogu43
resümee43
süsteemitarkvara43
telekool43
tõrjutu43
õppimisele orienteeritud õppimine43
ülikooliharidus43
akadeemiline puhkus42
altruism42
aluskursus42
bioloogiline sugu42
erilasteaed42
id42
kompleksprogramm42
koolitus42
mitteformaalne juht42
mängutuba42
mõttega õppimine42
praktikakool42
priivara42
põhikursus42
suutmatus42
turvaline kiindumussuhe42
töökohasisene täienduskoolitus42
võõrkeel42
õpe42
Ümberõpe42
Sessioon41
buliimia41
filantropiin41
genotüüp41
järeljonn41
karjäärinõustaja41
kasv41
kaugüliõpilane41
kihelkonnakool41
kogemusõpe41
kursusesüsteem41
laboritöö41
paindlik õpe41
perepäevahoidja41
praktika141
skoor141
teooriakursus41
CD40
didaktika40
duaalne kutseõpe40
esmiku armukadedus40
formaalharidus40
karjäärinõustamine40
kehakultuur40
kutse-eetika40
lastekaitse40
laulumäng40
lühihoid40
perepäevahoid40
pessimist40
positsioon40
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava40
põhimälu40
statsionaarne üliõpilane40
tavalasteaed40
valikvastustega küsimus40
õppematerjal40
õuesõpe40
ööhoid40
üldmõiste40
ülehindama40
Euroopa ainepunktisüsteem39
alaalia39
arengu kriitiline faas39
grammatisti kool39
individuaalteraapia39
individualistlik perekäsitus39
inimökoloogia39
jätku-kutseõpe39
korraline teadustöötaja39
pidevkontroll39
psühhoanalüüs39
rakendustarkvara39
reproduktiivne mõtlemine39
sport39
staatus139
staatus239
sõnalis-loogiline mõtlemine39
ainepõhine õppekava38
annotatsioon38
anoreksia38
TÄISLOENDhea.txt