Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 69347 ehk siis umbes 189 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

demonstratsioon 352
competence 308
degree 279
learning 226
learning environment 187
science 184
ekstreemselt 136
haridussõnastik 132
mark 125
educational 123
skills 118
education 117
secondary 115
masters 111
school 109
diversity 106
õppeviis 103
information 102
higher education 91
jäälõhkuja 80
mitmemäng 79
thinking 76
disabilities 71
digital 67
kolledžiharidus 64
astme 61
eesmräk 59
academic 57
context 54
instruction 54
university education 54
vaheeksam 54
achievement 53
hardus 53
direktor 51
assessment 50
eelõpetus 50
secondary education 50
õpikäsitlus 50
arts 49
course 49
erziehung 48
impairment 47
kava 46
haridusaste 45
lihane isa 45
longitudinal 45
game* 44
harras 44
õpitulemus 44
õpiväljund 44
lasteaiakoht 43
õppetegevus 43
iseseisev õpe 41
ja kuidas 41
koostöö 41
live 41
enqa 40
grade 40
mapp 40
õppenõukogu 40
formal 39
interiorize 39
koonwledge 39
a 38
immersive 37
doctorate 36
esiopetus 36
kohanemine 36
väljund 35
bloomi taksonoomia 34
qualification 34
fusion 33
koer 33
level 33
õpiraskus 33
diagnostic 32
direktsioon 32
face-to-face 32
mitteformaalõpe 32
õpioskus 32
õppeprotsess 32
aims 31
gastarbeiter 31
human 31
toimetulekukool 31
S 30
design 30
educator 30
kaasamine 30
learner 30
postgraduate 30
primary 30
vahend 30
võtmepädevus 30
õppetasu 30
consciousness 29
constitution 29
facility 29
kodu 29
käitumisraskus 29
mode 29
prosotsiaalsus 29
üldpädevus 29
arusaam 28
community 28
follow 28
high school 28
kasvatusteadused 28
knowledge 28
map 28
toetamine 28
activity 27
classroom 27
detention 27
immersion 27
klassiõpe 27
krapp 27
logopeediline 27
assimileerumine 26
guidance 26
hind 26
internship 26
jugendheim 26
lower secondary 26
magistritase 26
märkamine 26
riigig 26
õpilasekeskne 26
VTS 25
associate 25
digi 25
discipline 25
flow 25
fluktuatsioon 25
habitual 25
informal 25
iteratiivne 25
koolikorraldus 25
kreisikool 25
longituud 25
Preliminary 24
approach 24
erivajadustega 24
feminism 24
honors 24
liikumine 24
läbima 24
mobility 24
teadmised 24
algklass 23
extra 23
hunt 23
instructional 23
juhtivõpetaja 23
kasvatustöö 23
kunst 23
vabaharidus 23
Ek 22
campus 22
coed 22
dual education 22
düslektik 22
enseserefleksioon 22
hariduskava 22
higher education institution 22
keelteained 22
liberal arts 22
peer 22
public school 22
Õpiväljund 22
Iseõpe 21
autasu 21
autoloogia 21
college 21
elukoht 21
evaluation 21
hulk 21
ilming 21
induction 21
jõulud 21
kasvatusülesanne 21
kell 21
kitsas 21
kogumik 21
koht 21
koolijuht 21
liigutus 21
linn 21
lähtumine 21
preparatory 21
raames 21
tänukiri 21
õpikeskkond&F=M&C06=en 21
õppevahendid 20
advice 20
alusraam 20
credit 20
edasijõudnu 20
erialane haridus 20
form 20
formative 20
hev-õpilane 20
ikt 20
kass 20
kasvatusteaduslik 20
käitumuslik 20
lehre 20
masin* 20
mass 20
mõtlemistüüp 20
practice 20
reflekteerima 20
tõend 20
üldkeskharidus 20
ECTS 19
TVET 19
associate professor 19
astmed 19
baasoskused 19
coach 19
counselling 19
deep 19
digipik 19
early school 19
ecvet 19
eesti keeles 19
elementary 19
eneseusk 19
facilitate 19
formatiivselt 19
förderschule 19
förerklasse 19
gps 19
induvidualiseerimine 19
instrumental 19
juhendamine 19
jätkusuutlik 19
kohustustlik 19
koostama 19
kord 19
korrastamine 19
primary school 19
tulenevalt 19
ainealane 18
attendance 18
bilingual 18
digital literacy 18
draamapedagoogika 18
eakas 18
empower 18
experience 18
fund 18
gender 18
hoolekande 18
julgustama 18
kehtestama 18
koormus 18
kunstipedagoogika 18
käsitlema 18
lapsest lähtuv 18
läbiviimine 18
scaffolding 18
õpperuum 18
Asjatundlikku 17
Bandura 17
Mitteformaal 17
Road movie 17
administrator 17
advanced 17
arno 17
authentic 17
avaldus 17
awareness 17
b 17
basic 17
coverage 17
draama 17
education standard 17
elementary school 17
ensemble 17
esiõpetus 17
foneem 17
general education 17
grupitöö 17
halb 17
huvialaring 17
instructions 17
kala 17
katsumine 17
kohustuslik õppeaine 17
kontsept 17
kooliealine 17
koolisüsteem 17
kurv 17
küpsus 17
loomus 17
materiaalne 17
miinus 17
täiendav* 17
upper secondary 17
brahüteraapia 16
Komenský 16
Kurjus 16
Physical Education 16
Research fellow 16
Taburet 16
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 16
abimaterjal 16
alg 16
app 16
appeal 16
aptitude 16
arenguplaan 16
certification 16
comenius 16
department 16
digitaalne materjal 16
dokument 16
erialade 16
hariduselu 16
hev-kool 16
hindamiskriteerium 16
honorar 16
innovatiivne 16
interventsioon 16
jooksevhindamine 16
juhtkond 16
keskne 16
klassitund 16
kodanik 16
kodanikuõpetus 16
kogemusmäng 16
konstanteerima 16
kreatiivne 16
learning process 16
lipik 16
middle 16
monitoring 16
program 16
simulatsioon 16
training 16
täppisteadus 16
tüflo 16
õpetajaeetika 16
õppepäev 16
õppeteenustasu 16
VASTUTUS! 15
academia 15
alalhoidmine 15
arutelulõim 15
avalduma 15
bachelor of science 15
career guidance 15
conditional 15
counsellor 15
cover 15
current 15
düsart 15
eesõigus 15
eluvaldkond 15
engagement 15
erinevus 15
ese 15
examiner 15
extended 15
fachberater 15
filoloogia 15
formal education 15
graduate student 15
handwriting 15
hariduskeskus 15
harilikult 15
informaatikaring 15
intervention 15
itk 15
jätkusuutlikkus 15
jäämurjda 15
kaasav hridu 15
katoliku 15
katseseade 15
katsuma 15
keskkooliharidus 15
kodanikuaktiivsus 15
kodoskoop 15
kohtalainen 15
kooliaeg 15
koolipäev 15
koolitund 15
koolituskava 15
koosseis 15
koperatiiv 15
lasteaiaõpe 15
learning outcomes 15
lin 15
lugemistehnika oskused 15
lünklik 15
major 15
master of science 15
monitor 15
mõõtevahend 15
notion 15
procedure 15
reflektsioon 15
tehnika 15
väljakutse 15
õpikogemus 14
õppetsükkel 14
Päästenöör 14
Sosustama 14
early childhood 14
empower* 14
eryiehung 14
ettevõtlus 14
freire 14
fundamental 14
hariv 14
ingliskeel 14
instruktsioon 14
järjekorra 14
jäämurdja 14
kavandamine 14
kodutööd 14
koolikoht 14
koolikriit 14
kooliküps 14
koolinoorsootöö 14
korraldamine 14
käitumispõhine 14
käskkiri 14
liigaasta 14
lähtudes 14
middle school 14
osakond 14
rakendama 14
rakendamine 14
rakenduskava 14
religious 14
representation 14
õppekursus 14
aiateadlane 13
applicable 13
calambour 13
common 13
disability 13
enesetäiendus 13
evalvatsioon 13
hinneteleth 13
honours 13
individual 13
junior 13
kogumic 13
kontolltöö 13
kooliskäiv 13
lapsest lähtumine 13
maakond 13
opetustuokio 13
uurimustöö 13
õppesüsteem 13
*robot* 12
Jälkiistunto 12
Standardiseerimine 12
after school 12
aktiivselt 12
apply 12
bachelor of engineering 12
deklareerimine 12
deveratsioon 12
dokumentatsioon 12
eelis 12
ekspetiis 12
esmaõpe 12
go-round 12
hilbendama 12
hindepall 12
innovaatika 12
kielitietoisuus 12
kobar 12
kohandus 12
konfessioom 12
korraldaja 12
logo 12
lugema 12
lugemise eeloskus 12
lõpetama 12
meeskonnatöö 12
piirkond 12
riigikeel 12
scafold 12
vabaühendus 12
vormistus 12
väärkohtleja 12
E õpe 11
Eriõpetus 11
enesekohane 11
feministlik 11
förderklasse 11
jätkusuutlik areng 11
kaduma 11
keeled 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1113
reaalained971
säilenõtkus664
tasandusrühm602
kutseharidusstandard472
Likerti skaala414
statsionaarne õpe397
mehaaniline õppimine382
divergentne mõtlemine346
identiteedikriis274
aktsepteerima260
identiteet254
õppekava254
lillelaps247
ambivalentne kiindumussuhe232
võilillelaps229
eneserefleksioon221
konvergentne mõtlemine213
metakognitiivne teadlikkus208
õpe205
psühhomotoorne areng199
kasvatus191
erivajadus189
hindamine186
arenguline erivajadus163
egalitaarne155
kujundav hindamine151
kutseharidus137
kontaktõpe136
auditoorne õpe135
õpikäsitus130
vabamäng123
alusharidus118
doktor112
iseseisev õppija112
implitsiitne hoiak110
kaasav haridus110
akulturatsioon109
enesetõhusus108
haridus107
abiõpetaja106
areng100
pädevus98
uuspere98
õpikeskkond98
hinne94
sotsiaalne areng93
ametikool92
biheiviorism91
keelepuue91
vaimupuue91
emotsionaalne areng90
laiendatud pere90
arendusuuring89
tõrjuv kiindumussuhe89
matrikkel87
teaduskraad87
internaatkool86
kõlbeline areng83
spetsiifilised õpiraskused82
andmekandja80
eriklass77
sisemine motivatsioon77
imperatiivne norm76
kärgpere76
teaduskraadi taotleja75
õpetaja abi75
õpilane73
aiarühm71
autodidakt69
antisotsiaalne käitumine68
päevaõpe68
šeflus68
ainekava67
düstress67
teabekanal67
HEV66
lasteaed66
loov mõtlemine66
võhiklikkus66
õppimine66
asotsiaalne käitumine65
eksplitsiitne hoiak65
rakenduskõrgharidus65
teine keel64
baasharidus63
hariduslik erivajadus62
resümee62
praktika61
ristlõikeuuring61
õpetaja61
õppe individualiseerimine61
arendusrühm60
iseseisev õppimine60
pikiuuring60
tasemeõpe60
õppeaste60
kaasprofessor59
õppetöö59
didaktika58
kaugõpe57
koolivalmidus57
õppe diferentseerimine57
lateralisatsioon56
minnalaskev kasvatusstiil56
haloefekt55
kooliküpsus55
manipuleerima55
paternaalne55
tähelepandamatu õpilane55
keelekümblus54
kõnepuue54
õpinguraamat54
lähima arengu tsoon53
motivatsioon53
teemapõhine õpe53
kogemusõpe52
põhikool52
suhtluspuue52
õppetase52
kirjaoskus51
kognitiivne areng51
kontekstõpe51
nimeregister51
täiendusõpe51
õpiväljundid51
õppejõud51
käsitus50
vabaõpe50
ainepunkt48
hindeline arvestus48
elitaarne47
endogeensed arengutegurid47
jesuiitide kolleegium47
lateraalsus47
põhiharidus47
arvestus46
mitteformaalne46
eriala45
luurik45
riigigümnaasium45
tsükliõpe45
õppevara45
intellektipuue44
projektõpe44
õpimeetod44
doktoritöö43
düsleksia43
eriinternaatkool43
eripedagoog43
konsensusteooria43
tägi43
õpiraskused43
õppemeetod43
deduktsioon42
korraline õppejõud42
kraaditaotleja42
loodusõpetus42
plagiaat42
suhtlemisaldis õpilane42
süvaõpe42
toimetulekuõpe42
Euroopa ainepunkt41
genotüüp41
klassiõpetaja41
koolkodu41
pedagoog41
õppematerjal41
aktiivsus40
diferentseeritud õpe40
e-õpe40
kandidaadikraad40
käitumishäire40
mõisteskeem40
oponent40
tavakool40
täienduskoolitus40
huviring39
kerge intellektipuue39
kooliaste39
lapsehoiuteenus39
liikumispuue39
praktikum39
tasemerühm39
õpiränne39
hinnang38
kognitiivne psühholoogia38
kriitiline periood38
moodulõpe38
professor38
vaimsed võimed38
õpilaskodu38
õpitulemused38
ühiskonnaõpetus38
eelkool37
huviharidus37
lapsehoidja37
objektiivne hindamine37
pisteline kontroll37
tagasiside37
õpetamine37
antropomorfism36
düsgraafia36
kõrgharidus36
nominaalõppeaeg36
puue36
tavaklass36
õppevorm36
afektiivne taksonoomia35
agraafia35
ainedidaktika35
algharidus35
hariduslik integratsioon135
individuaalne õppekava35
kunstiõpetus35
reproduktiivne mõtlemine35
subjektiivne hindamine35
suurpere35
ümberpööratud õpe 35
eriharidus34
kutsekraad34
loovus34
professionaalsus34
üldharidus34
üldhariduskool34
arengumapp33
ego33
inimeseõpetus33
kehapuue33
klass33
konfliktiteooria33
lõimitud aine- ja keeleõpe33
mõttega õppimine33
omavastusküsimus33
õppekeskkond33
ainekaart32
eelõpe32
id32
koolitus32
lasteaiaõpetaja32
lastekodu32
meetod32
rakendusuuring32
rühmatöö32
sensitiivne periood32
õppekorraldus32
õuesõpe32
ülikooliharidus32
aktselereerimine31
aleksia31
individuaalõpe31
juriidiline vanem31
kompetents31
kriitiline mõtlemine31
kutseõpetaja31
lapsekeskne31
lõiming31
maternaalne31
punktkiri31
sõnaline hindamine31
väljalangenu31
algkool30
andekus30
iseväärtus30
konstruktiivne30
kooliõpe130
kursusesüsteem30
kutsestandard30
käsitlus30
vabad kunstid30
õppeaine30
õppevahend30
ümberõpe30
elukaar29
homogeenne rühm29
juriidiline isa29
kasvatusteadus29
kool29
numbriline hindamine29
tahtmatu õppimine29
variõppekava29
õpilaskeskne29
õppejuht29
ökoloogiline süsteemiteooria29
üldõpetus29
Hinne28
PISA28
afaasia28
argiteadmine28
braille28
eelõpe128
eetiline relativism28
erakorraline professor28
erikool28
haritus28
kakskeelsus28
keskeriõppeasutus28
korraline teadustöötaja28
kursus28
mõlemakäelisus28
psühholoogiline isa28
põimõpe28
suuline hinnang28
täiskasvanuõpe28
uurimistöö28
üldpädevused28
asenduskodu27
düspraksia27
esmakutseõpe27
jätkuõpe27
kaasav hariduskorraldus27
kognitiivne27
kognitiivne taksonoomia27
kutseõpe27
mitteformaalne juht27
pedagoogika27
psühholoogiline vanem27
riigieksam27
sotsiaalne isa27
sõimerühm27
teadusdoktor27
tegevusõpe27
uurimus27
võrdlev kasvatusteadus27
õppur27
abikool26
akadeemiline liikuvus26
alakõne26
edukas õpilane26
eksogeensed arengutegurid26
elukestev õpe26
elustiil26
eluviis26
hindama26
huvitegevus26
ideeskeem26
inaugureerima26
individuaaltöö26
kannupoiss26
kiusamine26
kutseline lapsehoidja26
osakoormusega õpe26
psühhomeetria26
pärilikkus26
stažeerima26
täiskasvanuharidus26
töölõppimine26
õpiprojekt26
alaalia25
alateadvus25
apelleerima25
asjatundlikkus25
karjäärinõustaja25
kasv25
kirjalik väljendusoskus25
kooliinspektor125
kutsekool25
laitus25
laps25
lapsehoid25
liitrühm lasteaias25
oskus25
pervasiivne arenguhäire25
puhtand25
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava25
refleksioon25
sisekoolitus25
superego25
supervisioon25
suuline väljendusoskus25
sõltuv õpilane25
õpioskused25
õpistrateegia25
õppesisu25
õppija25
ühisõpe225
aedkool24
avastusõpe24
ebaturvaline kiindumussuhe24
elukaarepsühholoogia24
formaalne juht24
intelligentsus24
kaasav24
kogelus24
koolikiusamine24
lapse hariduslik hooletussejätmine24
metoodika24
noorsootöö24
protsessõpe24
sobitusrühm24
tingitud refleks24
täiendkoolitus24
tüflopedagoog24
õhtuõpe24
õppijakeskne24
üldaine24
akadeemiline kraad23
akadeemiline kõrgharidus23
animism23
dokumendianalüüs23
dotsent23
elukestev23
individuaalne lähenemine23
kihelkonnakool23
kiindumus23
kutseta lapsehoidja23
kõrgkultuur23
lapsehoiuteenuse osutaja23
lõputunnistus23
minapilt23
noortekeskus23
pedagoogiline psühholoogia23
perepäevahoidja23
päevahoid23
referaat23
sport23
suhtlusvõrgustik23
teaduslik teadmine23
täiendõpe23
vahendväärtus23
võõrkeel23
õppe-eesmärkide taksonoomia23
ööhoid23
Marburgi süsteem22
annotatsioon22
buliimia22
duaalne kutseõpe22
haridusamet22
hariduslik segregatsioon22
informaatika22
kasvatuseesmärgid22
kompleksprogramm22
korraline professor22
priivara22
rahvavalgustus22
teadmiste ülekanne22
triivium22
tulemusõpe22
tõlkevaste22
vabavara22
õpp22
Euroopa ainepunktisüsteem21
arengupuue21
enesetäiendamine21
fenotüüp21
heaolu21
hinneteleht21
häälduspuue21
induktsioon21
juunior121
kutseeksam21
kutsetunnistus21
kvadriivium21
kõrgharidusaste21
latentne õppimine21
mäng21
noor21
paindlik õpe21
perepäevahoid21
personifikatsioon21
suhteline hindamine21
talurahvakool21
toitumishäire21
vaegnägemine21
valikaine21
võtmesõna21
võõrandunud õpilane21
õpimotivatsioon21
õppesuund21
ainepunktide ülekandmine20
ainepõhine õppekava20
aktiivõpe20
atesteerima20
avalik õppeasutus20
avatud õpe20
elulaad20
hermeneutiline kasvatusteadus20
interaktsioon20
iseseisev töö20
kiirustest20
kooli õppekava20
koolipõhine kutseõpe20
kujundlik mõtlemine20
kõrgkool20
lahuskool20
lasteaed-põhikool20
leidlaps20
majandusteaduse20
orientatsioon20
perekeskus20
pikapäevarühm20
praktikakool20
prosotsiaalne20
psühhoanalüüs20
seotussuhe20
süvapsühholoogia20
teadvus20
tingimatu refleks20
töökohapõhine kutseõpe20
töötuba20
TÄISLOENDhea.txt