Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 105047 ehk siis umbes 286 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

ekstreemselt 553
competence 465
learning 309
secondary education 288
education 287
degree 283
skills 222
attainment 216
school 191
context 189
learning environment 185
instruction 182
secondary 173
formal 159
masters 146
associate professor 145
higher education 141
science 138
aktsent 130
achievement 128
information 121
jäälõhkuja 113
mark 109
educational 105
haridussõnastik 91
enqa 88
koonwledge 88
;uptime 85
diversity 84
thinking 81
õppetasu 81
level 79
hardus 77
assessment 76
doctorate 73
digital 71
extended 70
ja kuidas 70
informal 67
disabilities 60
erziehung 60
lasteaiakoht 60
õpiväljund 60
follow 59
honors 59
jätku-kutseõpe 59
learner 59
academic 58
õppeviis 58
a 57
course 57
jätkutöölõppimine 57
flow 54
human 53
õppetegevus 53
deep 52
grade 52
haridusaste 52
vahend 52
väljund 51
kooliskäivat 50
primary 50
üldpädevus 50
activity 49
induvidualiseerimine 48
läbima 48
qualification 48
Mitteformaal 47
koostöö 47
kaasav hridu 46
mitteformaalõpe 46
lasteaia 45
Preliminary 44
S 44
design 44
õpioskus 43
Iseõpe 42
college 42
live 42
esiõpetus 41
hoiakud 41
liberal arts 41
magistritase 41
arts 40
hev-õpilane 40
Õpiväljund 40
astme 39
idioot 39
impairment 39
longitudinal 39
raames 39
õpitulemus 39
Komenský 38
face-to-face 38
game* 38
riigig 38
social learning 38
säilenõtke 38
krapp 37
lünklik 37
middle school 37
mängutuba 37
vabaharidus 37
Self-evaluation 36
aims 36
direktor 36
fluktuatsioon 36
hunt 36
postgraduate 36
community 35
eesmräk 35
evaluation 35
high school 35
higher education institution 35
iseseisev õpe 35
kõrgkultuur 35
program 35
classroom 34
demonstratsioon 34
advanced 33
b 33
current 33
educator 33
eneset 33
lehre 33
mass 33
mobility 33
VTS 32
koer 32
käitumisraskus 32
linn 32
lünklik 32
lähiõpe 32
toetamine 32
vastastiktagasiside 32
coach 31
facilitate 31
kasvatustöö 31
lihane isa 31
map 31
master of science 31
mode 31
märkamine 31
peer 31
training 31
õpikäsitlus 31
õppeprotsess 31
attendance 30
autasu 30
esiopetus 30
gender 30
düsart 29
habitual 29
junior 29
teadmised 29
ECTS 28
awareness 28
constitution 28
digi 28
dokument 28
katoliku 28
korrastamine 28
prosotsiaalsus 28
Bandura 27
baasoskused 27
diagnostic 27
eelõpetus 27
ese 27
facility 27
form 27
itk 27
keskne 27
kreisikool 27
liigaasta 27
simulatsioon 27
tulenevalt 27
õpetajaeetika 27
õppepäev 27
assimileerumine 26
astmed 26
conditional 26
credit 26
detention 26
eluvaldkond 26
engagement 26
fundamental 26
fusion 26
immersion 26
induction 26
kodu 26
kohustustlik 26
kooliealine 26
mapp 26
primary school 26
religious 26
õppekursus 26
õppesüsteem 26
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 25
approach 25
arno 25
autonoomia 25
avalduma 25
bloomi taksonoomia 25
department 25
draama 25
eesti keeles 25
gastarbeiter 25
hariduskeskus 25
harilikult 25
interventsioon 25
juhendamine 25
kehtestama 25
knowledge 25
kogumic 25
kunst 25
käitumuslik 25
mängutuba 25
õpiruum 25
õpikogemus 24
app 24
aptitude 24
education standard 24
elementary school 24
eneseteadlik 24
erinevus 24
fund 24
guidance 24
hev-kool 24
interiorize 24
internship 24
kogumik 24
koolitund 24
kunstipedagoogika 24
liikumine 24
lin 24
major 24
tehnika 24
võtmepädevus 24
appeal 23
bakalaureuseastme 23
career guidance 23
coed 23
cover 23
discipline 23
extra 23
graduate 23
hindamiskriteerium 23
hulk 23
ilming 23
intgreeritud 23
kala 23
kohustuslik õppeaine 23
kreatiivne 23
l 23
non-formal 23
õppeleping&F=M&C06=et 23
administrator 22
agentsus 22
aktiivselt 22
alg 22
alusraam 22
authentic 22
comenius 22
direktsioon 22
ensemble 22
erivajadustega 22
experience 22
formative 22
instrumental 22
juhtkond 22
jätkusuutlik 22
jõulud 22
kasvatusteadused 22
kell 22
kodoskoop 22
koolijuht 22
monitoring 22
mõtlemistüüp 22
mõõtevahend 22
preparatory 22
tõend 22
õppenõukogu 22
õppeosakond 22
õppeteenustasu 22
VASTUTUS! 21
arenguplaan 21
associate 21
campus 21
common 21
coverage 21
enseserefleksioon 21
examiner 21
expertise 21
formal education 21
general education 21
gps 21
instructions 21
iseõpe 21
jugendheim 21
kass 21
kavandamine 21
klassitund 21
kohanemine 21
koht 21
konstanteerima 21
koolikorraldus 21
kooliküps 21
koormus 21
käitumuslik 21
lapsest lähtuv 21
sessioonõpe 21
täiendav* 21
vormistus 21
autoloogia 20
bachelor of science 20
blended 20
consciousness 20
draamapedagoogika 20
empower 20
empower* 20
erialade 20
filoloogia 20
hariduselu 20
harras 20
järjekorra 20
kava 20
kohtalainen 20
kohustuslik õppeaine 20
koosseis 20
koostama 20
koperatiiv 20
kord 20
lahusõpe 20
loomus 20
lähtumine 20
mitmemäng 20
rakendama 20
representation 20
täppisteadus 20
tüflo 20
väline motivatsioon 20
õpikeskkond&F=M&C06=en 20
õpiraskus 20
Päästenöör 19
Research fellow 19
Road movie 19
academia 19
alalhoidmine 19
counselling 19
counsellor 19
digitaalne materjal 19
early childhood 19
elementary 19
feminism 19
freire 19
handwriting 19
jäämurdja 19
kitsas 19
kodanikuõpetus 19
kodutööd 19
kooliaeg 19
kooliskäivat 19
loodusteadus 19
läbiviimine 19
lähtudes 19
paindõpe 19
procedure 19
põhjendamine 19
sotsioloogia 19
upper secondary 19
ühisõpe1 19
õpilasekeskne 19
õppekeskkond&F=M&C06=et 19
*robot* 18
Physical Education 18
Säilenõtke 18
apply 18
arutelulõim 18
avaldus 18
eakas 18
eesõigus 18
establishment 18
fachberater 18
hübriid 18
ikt 18
informaatikaring 18
instruktsioon 18
katsumine 18
keskkooliharidus 18
kodanik 18
kontsept 18
koolipäev 18
koolituskava 18
käskkiri 18
longituud 18
lower secondary 18
middle 18
miinus 18
osakond 18
väljakutse 18
Ek 17
certification 17
foneem 17
individual 17
ingliskeel 17
instructional 17
jooksevhindamine 17
jätkusuutlikkus 17
jäämurjda 17
kaasamine 17
katseseade 17
klassiõpe 17
kogemusmäng 17
koolikoht 17
koolikriit 17
korraldaja 17
liigutus 17
lipik 17
logopeediline 17
noortekultuur 17
piirkond 17
public school 17
reflekteerima 17
õpitegevus 17
õppetsükkel 16
Kurjus 16
Sosustama 16
TVET 16
abimaterjal 16
advice 16
collaborative 16
düslektik 16
ecvet 16
ekspetiis 16
elukoht 16
ettevõtlus 16
förerklasse 16
hindepall 16
honorar 16
kaugõpe 16
koolinoorsootöö 16
kooliskäiv 16
lapsest lähtumine 16
lõpetama 16
monitor 16
opetustuokio 16
practice 16
rakendamine 16
üldkeskharidus 16
õpikogemus 15
E õpe 15
Standardiseerimine 15
ainealane 15
applicable 15
calambour 15
deveratsioon 15
digiõpe 15
disability 15
hariduskava 15
honours 15
intervention 15
kaduma 15
katsuma 15
koolisüsteem 15
korraldamine 15
käsitlema 15
lasteaiaõpe 15
logo 15
majandusõpetus 15
vocational 15
õppimisoskus 15
blended learning 14
deklareerimine 14
dual education 14
halb 14
huvialaring 14
immersive 14
julgustama 14
kasvatusteaduslik 14
konfessioom 14
learning process 14
materiaalne 14
outcome 14
brahüteraapia 13
Iseõpe 13
aiateadlane 13
bachelor of engineering 13
bilingual 13
digitaalne+ 13
eryiehung 13
go-round 13
hajaõpe 13
hariv 13
hind 13
innovatiivne 13
inquiry 13
kielitietoisuus 13
masin* 13
märkamine 13
reflektsioon 13
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus1409
õpe610
Likerti skaala574
divergentne mõtlemine502
reaalained481
sisemine motivatsioon479
humanitaarained470
metakognitiivne teadlikkus414
konvergentne mõtlemine377
eneserefleksioon352
põimõpe336
lillelaps330
identiteedikriis323
võilillelaps321
õppekava299
psühhomotoorne areng297
ainepunkt289
õpetaja abi282
kontaktõpe247
prof. adj.245
dotsent237
statsionaarne õpe231
prosotsiaalne229
hindamine199
kirjaoskus198
sotsiaalne areng190
doktor189
kaugõpe189
pädevus189
kärgpere185
egalitaarne184
kujundav hindamine179
uuspere178
vabamäng174
jäävususkumus173
võhiklikkus171
õppeaste171
erivajadus168
identiteet163
düspraksia162
kannupoiss161
rakenduskõrgharidus159
laiendatud pere156
alusharidus151
juurdekasvuuskumus150
ametikool148
keelepuue145
kõlbeline areng142
teadmussiire142
arenguline erivajadus141
asotsiaalne käitumine141
ambivalentne kiindumussuhe140
loov mõtlemine139
implitsiitne hoiak135
düstress134
akulturatsioon132
eriharidus131
apraksia130
bioloogiline sugu127
hinne127
kognitiivne areng127
tsükliõpe123
päevaõpe122
õpilane122
oponent121
auditoorne õpe120
iseseisev õppimine118
internaatkool116
kriitiline mõtlemine116
praktikaõpe115
lapsehoidja113
vabaõpe113
teabekanal112
oskuskeel111
HEV110
päevahoid110
arendusuuring109
kontekstõpe108
mälu108
täiendusõpe108
antisotsiaalne käitumine107
tasandusrühm106
distantsõpe104
professor103
eelõpe1102
abiõpetaja101
perepäevahoid101
moodulõpe100
tasemeõpe100
vaimsed võimed100
kandidaadikraad99
ristlõikeuuring99
tõrjuv kiindumussuhe99
õppija99
koolivalmidus98
hariduslik erivajadus97
suhtlemisaldis õpilane97
andmekandja96
enesetõhusus96
eriklass96
keelekümblus96
cum laude95
kasvatusteadus95
käitumishäire95
minnalaskev kasvatusstiil95
vaimupuue94
eelkool93
lapsehoiuteenus93
sobitusrühm93
ökoloogiline süsteemiteooria93
kooliküpsus92
areng91
ebaturvaline kiindumussuhe91
eksternõpe91
ülikooliharidus91
baasharidus90
leidlaps90
sotsiaalne sugu90
endogeensed arengutegurid88
praktikum88
õpimeetod88
aplomb87
arendusrühm87
eksamiperiood87
aiarühm86
lapsehoid86
hermeneutiline kasvatusteadus85
hinneteleht85
õpinguraamat84
omavastusküsimus83
eelõpe82
koduõpe82
põhiharidus82
töökohapõhine kutseõpe82
õpikeskkond82
emotsionaalne areng81
lateraalsus81
erilasteaed80
koolipõhine kutseõpe80
interioriseerimine79
infokandja78
lõimitud aine- ja keeleõpe78
suurpere78
teaduskraad78
üldõpetus78
pisteline kontroll77
suuline väljendusoskus77
vaegkuulmine77
õpiraskused77
šeflus77
kirjalik väljendusoskus76
kutseline lapsehoidja76
tavaklass76
õpikäsitus76
algharidus74
biheiviorism74
heteronoomne moraal74
lapse väärkohtlemine74
praktika174
eriinternaatkool73
kõrgharidusaste73
erirühm72
jesuiitide kolleegium72
moraalne areng72
motivatsioon72
retsensent72
eraõppeasutus71
probleemülesanne71
tunnus71
kõnepuue70
osakoormusega õpe70
kaasprofessor69
lõimitud õpe69
ühisõpe169
didaktika68
iseseisev õppija68
laboritöö68
üldharidus68
aluskursus67
klassiõpetaja67
kutseõppevorm67
massikultuur67
pikiuuring67
autodidakt66
erikool66
teine keel66
õppimine66
kuulmismälu65
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava65
tahteline õppimine65
aineregister64
argiteadmine64
haloefekt64
kaasav haridus64
kuulmispuue64
kõrgharidus64
maania64
mitteverbaalne suhtlus64
nägemismälu64
segaõpe64
kooliõpe263
lapsehoiuteenuse osutaja63
lapsekeskne63
nimeregister63
perekeskus63
väljalangenu63
doktoritöö62
imperatiivne norm62
lateralisatsioon62
ümberpööratud õpe 62
kutseta lapsehoidja61
turvaline kiindumussuhe61
õpilaskodu61
õppe diferentseerimine61
järeleaitamistund60
lelukogu60
paralleelklass60
püknik60
sümbiootiline side60
ainekava59
eksamisessioon59
koolkodu59
mängutuba59
objektiivne hindamine59
professionaalsus59
põhikool59
tavalasteaed59
PISA58
afaasia58
buliimia58
düsleksia58
eksplitsiitne hoiak58
formaalne juht58
kaudne Münchhauseni sündroom58
paternaalne58
perioodõpe158
põhikursus58
tavakool58
ööhoid58
digipädevus57
eripedagoogika57
hariduslik segregatsioon57
individuaalõpe57
jätkuõpe57
lahusõpe57
teaduskraadi taotleja57
akadeemiline kõrgharidus56
kõrgkultuur56
loovus56
rakendusuuring56
õpiränne56
alaalia55
algkool55
autonoomne moraal55
avalik õppeasutus55
duaalne kutseõpe55
eksogeensed arengutegurid55
kauahoid55
kiirustest55
kriitiline periood55
perepäevahoidja55
tahtmatu õppimine55
teooriaõpe55
vabavara55
Euroopa ainepunkt54
aktiivõpe54
analüüs54
arvestus54
ideeskeem54
objektiivsus54
refleksioon54
sessioon54
toimetulekuõpe54
vabad kunstid54
verbaalne suhtlus54
Tootsi klass53
ainekaart53
aleksia53
deontoloogiline eetika53
dokumendianalüüs53
korraline teadustöötaja53
kujundlik mõtlemine53
manipuleerima53
tulemusõpe53
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine53
õpioskused53
õppekeskkond53
õppemeetod53
ümberõpe53
agraafia52
hooletussejätmine52
paremakäeline52
püsimälu252
spetsiifilised õpiraskused52
suhtluspuue52
koolitus51
loodusõpetus51
paindlik õpe51
protsessõpe51
sotsiaalökoloogia51
vallakool51
õppur51
üldaine51
akadeemiline liikuvus50
aktiivsus50
esmakutseõpe50
mehaaniline õppimine50
tarkusepäev50
täiskoormusega õpe50
valikumeetod50
aktseleratsioon49
asjatundlikkus49
eetika149
eripära49
haridus49
heterogeenne rühm49
intelligentsus49
isikutevaheline49
kogemusõpe49
kõlblus149
lähima arengu tsoon49
lühihoid49
teaduslik teadmine49
tägi49
tööränne49
diplom48
intensiivõpe48
isikusisene48
nominaalõppeaeg48
seksuaalne vägivald48
vasakukäeline48
õpihuvi48
õpiseiskur48
akadeemiline kraad47
düsgraafia47
homogeenne rühm47
kooliõpe147
meelespidamine47
pidevkontroll47
põhimälu47
sensitiivne periood47
õpilaskeskne47
deduktsioon46
konsekventsialism46
laboritund46
lasteaed46
minapilt46
oskus46
praktika46
resümee46
seenior146
suhtluspädevus46
teooriakursus46
arengu sensitiivne faas45
avatud õpe45
kvadriivium45
mitmikkirjaoskus45
praktikakool45
riigigümnaasium45
sessioonõpe45
sotsiaalne 45
subjektiivne hindamine45
CD44
aateline44
aktselereerimine44
alakõne44
ego44
eluviis44
internet44
lastekodu44
mängunurk44
psüühiline deprivatsioon44
punktkiri44
reproduktiivne mõtlemine44
superego44
töölõppimine44
vabaaine44
valikvastustega küsimus44
alusoskus43
anoreksia43
düsfoonia43
eesmärgile orienteeritud õppimine43
haridusamet43
ilukiri43
juhtumiõpe43
kehapuue43
keskeriõppeasutus43
kooliaste43
kurtus43
liigutusmälu43
mitteformaalne juht43
nonkonformist43
platseeboefekt43
puutemälu43
sport43
võtmeoskus43
õhtuõpe43
õpistrateegia43
õppesuund43
arengutendents42
debiilsus42
emeritus42
erialaaine (kõrgkoolis)42
hariduslik integratsioon142
iseväärtus42
kiindumus42
visuaalne deprivatsioon42
õpitulemused42
ülesanne42
düskalkuulia41
e-õpe41
hüpoteetiline imperatiiv41
kaasav hariduskorraldus41
mõõdukas intellektipuue41
oligofrenopedagoogika41
tingimatu refleks41
valikaine41
õppevorm41
õuesõpe41
akadeemiline õiend40
akustiline deprivatsioon40
allikas40
approbatur40
asenduskodu40
ennastjuhtiv40
ideeline40
individuaalne õppekava40
keeleoskustase40
kogelus40
kutseaine (kutseõppes)40
lapse seksuaalne väärkohtlemine40
mõlemakäelisus40
projektõpe40
sümpoosion40
õppematerjal40
VÕTA39
arengu kriitiline faas39
eneseefektiivsus39
haridusosakond39
jadaväljaanne39
kooliinspektor139
lapse seksuaalne ärakasutamine39
lähiõpe39
mikrosüsteem39
perioodõpe39
talurahvakool39
triivium39
tunnikava39
töötuba39
veeb39
DVD38
akadeemiline puhkus38
diferentseeritud õpe38
eetiline absolutism38
emeriitprofessor38
enesehindamine38
hindepunktid38
juunior138
kasvatus38
konfliktiteooria38
oraalne faas38
plagiaat38
sekulaarne aktseleratsioon38
stimulatsioonimeetod38
surdologopeed38
süvaõpe38
teemapõhine õpe38
tugispetsialist38
õppealajuhataja38
õppimisele orienteeritud õppimine38
Euroopa ainepunktisüsteem37
ahistus37
ainepõhine õppekava37
andragoog37
atributsioon37
hindeline arvestus37
huviring37
kehakultuur37
kontsenterõpe37
kutsekraad37
kutsestandard37
matrikkel37
meeldejätmine37
rüütlikasvatus37
tegevustoetus37
test37
tõlkevaste37
õpiprojekt37
õppetöö37
Waldorfi kool36
alateadvus36
allikaloetelu36
ergutusmeetod36
hospitalism36
individuaalne aktseleratsioon36
informaatika36
kognitiivne36
kontrollrühm36
koolikiusamine36
kutseharidus36
TÄISLOENDhea.txt