Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 84187 ehk siis umbes 229 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 548
learning 433
degree 250
science 249
ekstreemselt 246
learning environment 213
secondary 193
skills 189
mark 155
school 155
education 154
information 138
masters 136
educational 133
haridussõnastik 127
context 126
disabilities 121
formal 120
achievement 118
higher education 115
instruction 108
assessment 99
disability 97
thinking 97
jäälõhkuja 95
õppetasu 95
extended 84
õppeviis 82
ja kuidas 81
demonstratsioon 78
haridusaste 78
diversity 76
learner 74
secondary education 72
course 69
hoiakud 67
õpiväljund 64
õppetegevus 64
academic 63
induvidualiseerimine 63
digital 61
hardus 61
informal 61
activity 58
deep 57
associate professor 56
kaasav hridu 56
enqa 54
a 53
eesmräk 52
mitteformaalõpe 51
eelõpetus 50
erziehung 50
koostöö 49
esiopetus 48
iseseisev õpe 48
väljund 48
astme 47
game* 47
läbima 47
college 46
flow 46
human 46
lasteaiakoht 46
loomus 46
õpitulemus 46
impairment 45
longitudinal 45
blended 42
grade 42
knowledge 41
üldpädevus 41
erivajadustega 40
evaluation 40
primary 40
qualification 40
arts 39
lihane isa 39
magistritase 39
vahend 39
õppeleping&F=M&C06=et 39
direktor 38
doctorate 38
live 38
prosotsiaalsus 38
design 37
honors 37
õppenõukogu 37
õppeprotsess 37
S 36
bloomi taksonoomia 36
high school 36
hulk 36
master of science 36
Preliminary 35
educator 35
koonwledge 35
level 35
õpioskus 35
õpiraskus 35
õppekeskkond&F=M&C06=et 35
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 34
facility 34
aims 33
approach 33
face-to-face 33
mapp 33
tulenevalt 33
võtmepädevus 33
assimileerumine 32
induction 32
õpikeskkond&F=M&C06=en 32
follow 31
lünklik 31
varhaiskasvatus 31
b 30
koer 30
kreisikool 30
käitumisraskus 30
riigig 30
autasu 29
autonoomia 29
ese 29
facilitate 29
formal education 29
gps 29
ilming 29
interiorize 29
kunst 29
liigaasta 29
lähtumine 29
mobility 29
VTS 28
classroom 28
constitution 28
detention 28
digi 28
habitual 28
hunt 28
instrumental 28
kasvatusteadused 28
kehtestama 28
kohanemine 28
krapp 28
liberal arts 28
mode 28
peer 28
baasoskused 27
community 27
digiõpe 27
dual education 27
fusion 27
kodu 27
koht 27
kolledžiharidus 27
lehre 27
outcome 27
vabaharidus 27
attainment 26
comenius 26
diagnostic 26
general education 26
kasvatustöö 26
klassiõpe 26
kogumik 26
Bandura 25
Mitteformaal 25
appeal 25
credit 25
düsart 25
eneset 25
formative 25
gastarbeiter 25
interventsioon 25
kasvatusteaduslik 25
koolijuht 25
map 25
reflekteerima 25
teadmised 25
alusraam 24
elementary 24
jätkutöölõppimine 24
kaasamine 24
käitumuslik 24
liikumine 24
practice 24
public school 24
reflektsioon 24
simulatsioon 24
Road movie 23
advanced 23
career guidance 23
direktsioon 23
ensemble 23
esiõpetus 23
experience 23
feminism 23
fluktuatsioon 23
hev-õpilane 23
higher education institution 23
jugendheim 23
juhendamine 23
kava 23
kooliealine 23
koormus 23
longituud 23
raames 23
aptitude 22
arusaam 22
autoloogia 22
awareness 22
certification 22
conditional 22
elementary school 22
eluvaldkond 22
enseserefleksioon 22
extra 22
gender 22
handwriting 22
hariduselu 22
hariduskeskus 22
harras 22
hindamiskriteerium 22
jätkusuutlikkus 22
koolisüsteem 22
koostama 22
koperatiiv 22
linn 22
non-formal 22
praktikaõpe 22
primary school 22
program 22
tõend 22
vormistus 22
õppepäev 22
õpperuum 22
astmed 21
blended learning 21
coach 21
consciousness 21
counselling 21
counsellor 21
current 21
draama 21
early childhood 21
erialade 21
erinevus 21
foneem 21
fundamental 21
guidance 21
harilikult 21
hev-kool 21
intervention 21
kasvatusülesanne 21
kavandamine 21
keskne 21
kontsept 21
majandusõpetus 21
major 21
mitmemäng 21
paindõpe 21
resilience 21
täppisteadus 21
õpi 21
õpikäsitlus 21
õppekursus 21
app 20
attendance 20
authentic 20
avalduma 20
cover 20
discipline 20
dokument 20
empower* 20
examiner 20
filoloogia 20
idioot 20
immersion 20
instruktsioon 20
katoliku 20
kitsas 20
klassitund 20
kodoskoop 20
kohtalainen 20
koolikorraldus 20
koolitund 20
käskkiri 20
middle 20
monitoring 20
sessioonõpe 20
toetamine 20
vaheeksam 20
Õpiväljund 20
üldkeskharidus 20
ECTS 19
Komenský 19
Kurjus 19
Taburet 19
academia 19
administrator 19
aktiivselt 19
basic 19
coverage 19
draamapedagoogika 19
form 19
ikt 19
instructions 19
itk 19
juhtkond 19
kala 19
kell 19
kogemusmäng 19
koosseis 19
kord 19
läbiviimine 19
miinus 19
põhjendamine 19
rakendama 19
reflection 19
sotsioloogia 19
training 19
uurimustöö 19
Ek 18
VASTUTUS! 18
abimaterjal 18
alg 18
applicable 18
apply 18
avaldus 18
bachelor of science 18
common 18
digitaalne+ 18
education standard 18
eesti keeles 18
empower 18
enesetäiendus 18
fachberater 18
freire 18
fund 18
hariv 18
honorar 18
immersive 18
ingliskeel 18
jooksevhindamine 18
jäämurdja 18
jõulud 18
kass 18
kasvukeskkond 18
katsumine 18
kodanik 18
lapsest lähtumine 18
lower secondary 18
lähiõpe 18
mõtlemistüüp 18
postgraduate 18
preparatory 18
procedure 18
rakenduskava 18
religious 18
tehnika 18
tüflo 18
vocational 18
õpitegevus 18
õppesüsteem 18
õppetsükkel 17
Päästenöör 17
alalhoidmine 17
coed 17
digivahend 17
elukoht 17
engagement 17
ettevõtlus 17
expertise 17
honours 17
internship 17
jätku-kutseõpe 17
katseseade 17
kodanikuõpetus 17
koolikriit 17
kooliküps 17
koolituskava 17
korraldamine 17
kreatiivne 17
kunstipedagoogika 17
lin 17
lipik 17
loodusteadus 17
monitor 17
märkamine 17
osakond 17
representation 17
toimetulekukool 17
täiendav* 17
väljakutse 17
õpetajaeetika 17
õppeosakond 17
brahüteraapia 16
õpikogemus 16
*robot* 16
Iseõpe 16
agentsus 16
aiateadlane 16
associate 16
bilingual 16
campus 16
department 16
digitaalne materjal 16
dokumentatsioon 16
edasijõudnu 16
eryiehung 16
huvialaring 16
katsuma 16
keelteained 16
kohandus 16
koolipäev 16
käsitlema 16
lapsest lähtuv 16
learning process 16
logopeediline 16
lugema 16
lähtudes 16
rakendamine 16
session 16
õpiruum 16
õppeteenustasu 16
Physical Education 15
Standardiseerimine 15
TVET 15
arno 15
bachelor of engineering 15
deklareerimine 15
deveratsioon 15
eesõigus 15
ekspetiis 15
förderschule 15
go-round 15
hoolekande 15
individual 15
informaatikaring 15
interaction 15
iteratiivne 15
julgustama 15
jätkusuutlik 15
jäämurjda 15
keskkooliharidus 15
kogumic 15
kohustustlik 15
konfessioom 15
konstanteerima 15
kooliaeg 15
koolinoorsootöö 15
kooliskäiv 15
korrastamine 15
kurv 15
käitumispõhine 15
lasteaiaõpe 15
liigutus 15
masin* 15
materiaalne 15
opetustuokio 15
piirkond 15
upper secondary 15
E õpe 14
Research fellow 14
Sosustama 14
advice 14
arutelulõim 14
calambour 14
digital literacy 14
düslektik 14
halb 14
hariduskava 14
hindepall 14
hübriid 14
inimõigus 14
innovatiivne 14
instructional 14
järjekorra 14
kielitietoisuus 14
kodanikuaktiivsus 14
kodutööd 14
koolikoht 14
kooliskäivat 14
mõõtevahend 14
riigikeel 14
tugi 14
õppevahendid 13
Eriõpetus 13
ainealane 13
algklass 13
arenguplaan 13
eakas 13
ecvet 13
graduate student 13
korraldaja 13
logo 13
digivahendid 12
eneseusk 12
hind 12
juhtimine 12
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1114
säilenõtkus1090
Likerti skaala749
reaalained529
kontaktõpe437
divergentne mõtlemine434
võilillelaps414
õpe354
statsionaarne õpe336
konvergentne mõtlemine329
identiteedikriis327
eneserefleksioon298
põimõpe282
metakognitiivne teadlikkus269
auditoorne õpe247
õppekava246
kaugõpe230
lillelaps220
erivajadus212
hindamine202
implitsiitne hoiak193
psühhomotoorne areng186
segaõpe185
prof. adj.181
kirjaoskus173
pädevus173
arenguline erivajadus172
akulturatsioon171
egalitaarne171
õpetaja abi167
vabamäng164
doktor160
kasvatus156
distantsõpe155
prosotsiaalne150
uuspere146
keelepuue143
enesetõhusus142
kaasav haridus136
andmekandja130
düstress130
kärgpere125
alusharidus124
identiteet124
iseseisev õppija124
šeflus123
ökoloogiline süsteemiteooria122
võhiklikkus120
iseseisev õppimine118
laiendatud pere118
internaatkool117
hinne116
lasteaed116
eriharidus115
ainepunkt114
hariduslik erivajadus114
tasandusrühm111
kutseharidus109
ristlõikeuuring109
teabekanal107
autodidakt104
eksplitsiitne hoiak102
haridus101
ametikool100
ambivalentne kiindumussuhe99
vabaõpe99
arendusuuring98
matrikkel97
oponent94
õppimine94
loov mõtlemine93
kõlbeline areng92
biheiviorism91
kontekstõpe91
õpikeskkond90
antisotsiaalne käitumine88
haloefekt88
kogemusõpe88
kriitiline periood88
õpikäsitus88
eelkool86
kognitiivne areng84
argiteadmine82
e-õpe82
rakenduskõrgharidus82
õppekeskkond82
asotsiaalne käitumine81
pikiuuring81
õppeaste81
päevaõpe80
tõrjuv kiindumussuhe80
aiarühm78
oskus78
sisemine motivatsioon78
vaimsed võimed78
eriinternaatkool77
interioriseerimine77
lateraalsus77
õppetöö76
HEV75
motivatsioon75
õpinguraamat74
lapsehoidja73
lateralisatsioon73
imperatiivne norm72
päevahoid72
tulemus72
kõnepuue71
vaimupuue71
ümberpööratud õpe 71
baasharidus70
objektiivne hindamine70
õpilane70
õppemeetod70
kooliküpsus69
lapsehoiuteenus69
tsükliõpe69
ööhoid69
düsleksia68
koolitus68
praktikum68
resümee68
suurpere68
deduktsioon67
areng66
tasemeõpe66
ainekaart65
eelõpe64
eriklass64
kujundlik mõtlemine64
kutseharidusstandard64
kannupoiss63
koolivalmidus63
sotsiaalne areng63
koduõpe62
didaktika60
eelõpe160
kutseline lapsehoidja60
ülesanne60
analüüs59
arengutendents59
infokandja59
lapsehoiuteenuse osutaja59
lastekodu59
suhtluspuue59
ainekava58
mehaaniline õppimine58
põhiharidus58
rakendusuuring58
sümbiootiline side58
teadmine58
õpitulemused58
perepäevahoid57
üldõpetus57
Euroopa ainepunkt56
abiõpetaja56
akadeemiline õiend56
käitumishäire56
mitteformaalne56
arvestus55
moodulõpe55
mõlemakäelisus55
õpilaskodu55
düsgraafia54
düspraksia54
jesuiitide kolleegium54
professionaalsus54
koolkodu53
projektõpe53
teaduskraad53
võilillelaps53
antropomorfism52
dotsent52
heterogeenne rühm52
keelekümblus52
peksukaristus52
afaasia51
lapsehoid51
minnalaskev kasvatusstiil51
perekeskus51
perepäevahoidja51
eripära50
kutseta lapsehoidja50
riigigümnaasium50
sensitiivne periood50
õpimeetod50
õppija50
kiindumus49
mälu49
eksternõpe48
loodusõpetus48
aktselereerimine47
aleksia47
kehapuue47
korraline professor47
lõimitud aine- ja keeleõpe47
protsessõpe47
reproduktiivne mõtlemine47
täiendusõpe47
võtmesõna47
homogeenne rühm46
järeleaitamistund46
pisteline kontroll46
praktika46
puue46
põhikool46
sobitusrühm46
subjektiivne hindamine46
teemapõhine õpe46
teine keel46
õuesõpe46
algharidus45
ebaturvaline kiindumussuhe45
eelkoolipedagoog45
emotsionaalne areng45
eriala45
hariduslik integratsioon145
individuaalõpe45
kujundav hindamine45
nimeregister45
refleksioon45
süvaõpe45
tasemerühm45
kandidaadikraad44
kooliharidus44
korraline õppejõud44
luurik44
teaduslik teadmine44
tunnikontroll44
õppe diferentseerimine44
ülikooliharidus44
aineregister43
juunior143
suhtlemisaldis õpilane43
alaalia42
diferentseeritud õpe42
huvikeskus42
kooliaste42
manipuleerima42
nominaalõppeaeg42
nonkonformist42
osakoormusega õpe42
paindlik õpe42
paternaalne42
suuline väljendusoskus42
teaduskraadi taotleja42
eripedagoog41
hindeline arvestus41
keskeriõppeasutus41
meetod41
teadusdoktor41
valikvastustega küsimus41
õpiraskused41
Pädevustest40
frontaaltöö40
hinnang40
huviharidus40
inaugureerima40
inimeseõpetus40
koolikiusamine40
õpiränne40
gümnaasium39
kasvatusteadus39
klass39
klassiõpetaja39
kogelus39
konformist39
koolipõhine kutseõpe39
omavastusküsimus39
õppemoodul39
üldharidus39
arendusrühm38
asendustegevus38
doktoritöö38
punktkiri38
õppevorm38
agraafia37
alakõne37
algkool37
asjatundlikkus37
intensiivõpe37
kaaslaste hindamine37
õppeaine37
andekus36
asenduskodu36
auditoorne36
formaalharidus36
kognitiivne36
lähima arengu tsoon36
minapilt36
pedagoogika36
pindmine lugemine36
professor36
projektiivtest36
spetsiifilised õpiraskused36
tingimatu refleks36
töökohapõhine kutseõpe36
õpilaskeskne36
õpiprojekt36
ümberõpe36
apraksia35
ennastjuhtiv35
fenomenoloogia35
hariduslik segregatsioon35
kirjalik väljendusoskus35
kursusesüsteem35
kõrgharidus35
liikumispuue35
seenior135
suhtlusvõrgustik35
tulemusõpe35
täienduskoolitus35
õppejõud35
õppevahend35
õppijakeskne35
ahistus34
digipädevus34
hoiak34
konsensusteooria34
kontrollrühm34
korraline teadustöötaja34
kutsekraad34
tavaklass34
tüflopedagoog34
õpp34
üldhariduskool34
debiilsus33
eripedagoogika33
grafoprojektor33
hindama33
individuaaltöö33
kasvatuspsühholoogia33
kihelkonnakool33
mõisteskeem33
numbriline hindamine33
õpiväljundid33
ADDIE mudel32
PISA32
afektiivne taksonoomia32
andragoogika32
assimilatsioon132
eksterioriseerimine32
enesehindamine32
huviring32
iseseisev töö32
kooliõpe132
lapsekeskne32
lõiming32
masohhist32
plagiaat32
stažeerima32
toimetulekuõpe32
tägi32
väärtus32
õppevara32
ühiskonnaõpetus32
üldaine32
akadeemiline kõrgharidus31
akadeemiline liikuvus31
avatud õpe31
endogeensed arengutegurid31
haridustehnoloogia31
laboritund31
mõõdukas intellektipuue31
püknik31
teadmussiire31
valikumeetod31
võimekus31
õhtuõpe31
õpetaja31
õppematerjal31
õppesuund31
akadeemiline kraad30
aktiivsus30
haridustase30
ideeskeem30
inimgeograafia30
lastekaitse30
talurahvakool30
tavakool30
uurimistöö30
õpieesmärk30
õpimotivatsioon30
edukas õpilane29
haridusamet29
individuaalne õppekava29
kaasav hariduskorraldus29
keskharidus29
kõrgharidusaste29
mittestatsionaarne29
praktika129
praktikaõpe29
retardeerimine29
sessioon29
vabad kunstid29
valikaine29
valikeksam29
väärtushinnang29
õpiedukus29
õpioskused29
ainepõhine õppekava28
arengumapp28
braille28
erialaaine28
hülgamine28
internetiaadress28
isikutevaheline28
juriidiline isa28
juurdekasvuuskumus28
laboritöö28
leidlaps28
rüütlikasvatus28
sõnaline hindamine28
tugispetsialist28
täiskoormusega õpe28
töötuba28
õppeleping28
ühisõpe228
aktiivõpe27
apelleerima27
arengu kriitiline faas27
arengu sensitiivne faas27
digitaalne 27
eksogeensed arengutegurid27
elukaar27
informaalne27
kleepkumm27
kogemus27
kompetents27
kool27
kutsestandard27
kutseõppevorm27
mitteformaalne juht27
mõistekaart27
puhtand27
tugiisik27
õpiabitund27
õpikavandus27
abikool26
duaalne kutseõpe26
eetiline absolutism26
erilasteaed26
formaalõpe26
genotüüp26
hermeneutiline kasvatusteadus26
hinneteleht26
iseseisev26
koolieelik26
kraaditaotleja26
lõputunnistus26
mitteformaalne õpe26
noorsootöö26
osalusvaatlus26
oskuskeel26
test26
täiendkoolitus26
vallakool26
veebiõpe26
õppetase26
ümberpööratud õpe26
alternatiivküsimus25
erakorraline professor25
haritus25
häälduspuue25
informaatika25
interaktsioon25
iseväärtus25
juhendaja25
kirjatehnika25
kiusamine25
kriitiline mõtlemine25
kutseõpe25
kuulmispuue25
logopeed25
priivara25
rahvavalgustus25
riigieksam25
sõnalis-loogiline mõtlemine25
süntees25
turvaline kiindumussuhe25
tööõpetus25
õpiabi25
õppekirjandus25
Apgari hinne24
elitaarne24
eluviis24
kirjalik vastus24
kompleksprogramm24
kooli õppekava24
kutsekool24
promoveerima24
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava24
referaat24
sotsiaalne isa24
statsionaarne24
tagasiside24
tasemetest24
teadur24
töölõppimine24
vaegnägemine24
TÄISLOENDhea.txt