Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 78862 ehk siis umbes 214 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 483
degree 297
learning 265
science 214
secondary 196
learning environment 184
skills 174
information 164
mark 156
masters 156
school 153
haridussõnastik 152
digital 134
ekstreemselt 129
educational 126
assessment 125
jäälõhkuja 120
education 119
erziehung 117
iseseisev õpe 117
interiorize 100
diversity 99
higher education 95
hardus 94
instruction 86
kava 86
õpiväljund 84
arts 80
course 78
disabilities 77
enqa 74
klassiõpe 74
thinking 73
hariduslik kaasamine 72
vahend 72
academic 71
formal 71
koonwledge 71
S 69
aims 69
õppeviis 69
harras 68
bloomi taksonoomia 64
design 64
eesmräk 64
game* 64
haridusaste 63
longitudinal 63
eelõpetus 62
astme 60
human 60
ja kuidas 59
koer 59
live 59
secondary education 59
a 58
doctorate 58
face-to-face 58
activity 57
context 57
grade 56
koostöö 56
jooksevhindamine 55
lasteaiakoht 54
õppetegevus 54
direktor 53
higher education institution 53
impairment 52
mapp 51
prosotsiaalsus 51
õpitulemus 51
Preliminary 50
mõõtevahend 50
classroom 49
form 49
koolijuht 49
väljakutse 49
gastarbeiter 48
kunst 48
lugemistehnika oskused 48
qualification 48
constitution 47
logopeediline 47
esiopetus 46
evaluation 46
kasvatusteadused 46
teadmised 46
academia 45
digi 45
educator 45
instrumental 45
tulenevalt 45
õppeprotsess 45
VTS 44
counsellor 44
follow 44
juhtkond 44
kass 44
level 44
magistritase 44
preparatory 44
rakendama 44
Õpiväljund 44
õpikäsitlus 44
community 43
esiõpetus 43
general education 43
hunt 43
informal 43
krapp 43
õppenõukogu 43
õppetasu 43
credit 42
department 42
facility 42
hev-õpilane 42
high school 42
ilming 42
kodu 42
kodutööd 42
lehre 42
mobility 42
primary 42
väljund 42
õpioskus 42
achievement 41
appeal 41
erivajadustega 41
koht 41
koostama 41
facilitate 40
fusion 40
hulk 40
inimõigus 40
kohanemine 40
kord 40
käsitlema 40
lapsest lähtuv 40
map 40
õpiraskus 40
autasu 39
düslektik 39
elementary 39
hind 39
katsumine 39
learning process 39
lihane isa 39
liikumine 39
mitmemäng 39
üldpädevus 39
autoloogia 38
coed 38
consciousness 38
current 38
elukoht 38
formal education 38
kala 38
kavandamine 38
keskkooliharidus 38
kreisikool 38
käitumuslik 38
monitor 38
võtmepädevus 38
Mitteformaal 37
approach 37
astmed 37
coach 37
enseserefleksioon 37
extended 37
formative 37
ikt 37
kasvatustöö 37
kogumik 37
kolledžiharidus 37
lähtudes 37
mitteformaalõpe 37
university education 37
õppepäev 37
õpperuum 37
Iseõpe 36
arusaam 36
ese 36
fund 36
interventsioon 36
kasvatusteaduslik 36
kell 36
kreatiivne 36
liberal arts 36
mass 36
peer 36
rakenduskava 36
religious 36
simulatsioon 36
vaheeksam 36
õppeteenustasu 36
advanced 35
campus 35
college 35
counselling 35
deep 35
direktsioon 35
eluvaldkond 35
ettevõtlus 35
guidance 35
halb 35
hariv 35
hinneteleth 35
instructions 35
internship 35
katsuma 35
keskne 35
läbiviimine 35
lünklik 35
postgraduate 35
primary school 35
public school 35
Physical Education 34
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 34
ainealane 34
alusraam 34
bachelor of science 34
basic 34
draama 34
empower 34
hindamiskriteerium 34
immersion 34
kohustuslik õppeaine 34
kooliküps 34
koolinoorsootöö 34
koolitund 34
koosseis 34
koperatiiv 34
kurv 34
käskkiri 34
küpsus 34
learner 34
linn 34
mode 34
practice 34
representation 34
vabaharidus 34
Päästenöör 33
TVET 33
app 33
authentic 33
baasoskused 33
diagnostic 33
hariduselu 33
harilikult 33
informaatikaring 33
junior 33
järjekorra 33
koolikriit 33
koolipäev 33
korraldamine 33
logo 33
materiaalne 33
tüflo 33
õpilasekeskne 33
õppekursus 33
ECTS 32
Road movie 32
arno 32
avaldus 32
b 32
comenius 32
flow 32
gps 32
honours 32
hoolekande 32
huvialaring 32
induction 32
jätkusuutlikkus 32
kielitietoisuus 32
klassitund 32
koolisüsteem 32
lähtumine 32
middle 32
täiendav* 32
õpetajaeetika 32
Jälkiistunto 31
after school 31
applicable 31
bachelor of engineering 31
calambour 31
common 31
digitaalne materjal 31
düsart 31
education standard 31
elementary school 31
erinevus 31
eryiehung 31
expertise 31
fluktuatsioon 31
fundamental 31
hariduskeskus 31
ingliskeel 31
jätkusuutlik 31
jäämurdja 31
jäämurjda 31
kaasamine 31
kitsas 31
lapsest lähtumine 31
lipik 31
masin* 31
miinus 31
riigikeel 31
tänukiri 31
üldkeskharidus 31
brahüteraapia 30
õpikogemus 30
algklass 30
aptitude 30
arutelulõim 30
assimileerumine 30
associate professor 30
attendance 30
awareness 30
certification 30
coverage 30
demonstratsioon 30
digital literacy 30
dokument 30
dokumentatsioon 30
draamapedagoogika 30
eesõigus 30
ekspetiis 30
ensemble 30
hariduskava 30
honors 30
iseõpe 30
itk 30
julgustama 30
kodanik 30
kodoskoop 30
käitumispõhine 30
käitumisraskus 30
longituud 30
loomus 30
lower secondary 30
maakond 30
middle school 30
opetustuokio 30
scafold 30
tõend 30
õppetsükkel 29
Ek 29
Komenský 29
Taburet 29
alalhoidmine 29
arenguplaan 29
associate 29
bakalaureuseastme 29
cover 29
discipline 29
dual education 29
early childhood 29
evalvatsioon 29
experience 29
fachberater 29
gender 29
habitual 29
innovatiivne 29
jätkusuutlik areng 29
kaduma 29
katoliku 29
keelteained 29
kodanikuaktiivsus 29
kogemusmäng 29
kohandus 29
konstanteerima 29
koolikoht 29
kooliskäivat 29
lasteaiaõpe 29
liigaasta 29
liigutus 29
major 29
master of science 29
põhiprobleem 29
rakendamine 29
riigig 29
tehnika 29
täppisteadus 29
väärkohtleja 29
õppevahendid 28
*robot* 28
Asjatundlikku 28
Standardiseerimine 28
VASTUTUS! 28
abimaterjal 28
alg 28
apply 28
avalduma 28
conditional 28
digipik 28
edasijõudnu 28
eesti keeles 28
enesetäiendus 28
erialade 28
foneem 28
freire 28
förderschule 28
förerklasse 28
handwriting 28
induvidualiseerimine 28
intervention 28
jugendheim 28
jõulud 28
kaasav hridu 28
katseseade 28
kogumic 28
kohtalainen 28
kontsept 28
kooliealine 28
kooliskäiv 28
koolituskava 28
koormus 28
korrastamine 28
kunstipedagoogika 28
lin 28
monitoring 28
osakond 28
procedure 28
program 28
põhjendamine 28
upper secondary 28
uurimuslik õpe 28
õppeosakond 28
E õpe 27
Eriõpetus 27
Järelaitamine 27
Kurjus 27
Research fellow 27
administrator 27
career guidance 27
detention 27
deveratsioon 27
eakas 27
ecvet 27
extra 27
graduate student 27
honorar 27
juhendamine 27
kasvatusülesanne 27
kohustustlik 27
kontolltöö 27
kooliaeg 27
korraldaja 27
laulma 27
lugema 27
lugemise eeloskus 27
läbima 27
lõpetama 27
uurimustöö 27
vormistus 27
advice 26
aiateadlane 26
empower* 26
examiner 26
filoloogia 26
förderklasse 26
individual 26
instruktsioon 26
kehtestama 26
kobar 26
kodanikuõpetus 26
Bandura 25
Kõlbus 25
diploma supplement 25
disability 25
eelis 25
eneseusk 25
formatiivselt 25
hev-kool 25
koolikorraldus 25
piirkond 25
raames 25
tometulekuõpe 25
õppesüsteem 25
abroad 24
aktiivselt 24
deklareerimine 24
early school 24
go-round 24
innovaatika 24
konfessioom 24
videode 24
auffangen 23
bilingual 23
füüsis 23
hilbendama 23
hindepall 23
keeled 23
mõtlemistüüp 23
reflekteerima 23
vabaühendus 23
Sosustama 21
lisaeriala 21
application 20
preteen 19
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1332
reaalained1303
säilenõtkus725
Likerti skaala452
divergentne mõtlemine425
õppekava296
lillelaps290
matrikkel275
eneserefleksioon272
konvergentne mõtlemine267
statsionaarne õpe254
õpe252
hindamine249
ambivalentne kiindumussuhe236
psühhomotoorne areng235
auditoorne õpe204
identiteedikriis187
doktor180
arenguline erivajadus175
võilillelaps173
metakognitiivne teadlikkus172
kontaktõpe160
arendusuuring154
erivajadus143
õpilane133
kakskeelsus122
alusharidus121
professor120
HEV117
korraline professor117
kujundav hindamine115
asotsiaalne käitumine113
šeflus110
kaasav haridus102
mõisteskeem102
paternaalne99
hariduslik erivajadus98
keelepuue97
vabaõpe96
biheiviorism93
lähima arengu tsoon91
õpikäsitus91
minnalaskev kasvatusstiil89
pädevus89
täiendusõpe87
eksplitsiitne hoiak86
implitsiitne hoiak86
deduktsioon85
kasvatus85
õpinguraamat85
õppetase85
diferentseeritud õpe84
aiarühm83
laiendatud pere83
tasemeõpe83
hinne81
lateralisatsioon81
ristlõikeuuring81
abiõpetaja80
areng78
enesetõhusus78
lateraalsus78
suhtlemisaldis õpilane78
eriklass77
koolivalmidus77
liikumispuue77
antisotsiaalne käitumine76
loov mõtlemine75
teine keel75
imperatiivne norm74
vabamäng74
ainepunkt73
hindeline arvestus73
kaugõpe72
moodulõpe72
baasharidus71
kooliküpsus71
tasemerühm71
animism70
objektiivne hindamine70
sotsiaalne areng69
kontekstõpe68
vabad kunstid68
võhiklikkus68
andmekandja67
arendusrühm67
eelkool67
õpimeetod67
ametikool66
fanaatik66
klassiõpetaja66
professionaalsus66
akulturatsioon65
kärgpere65
lõimitud aine- ja keeleõpe65
sisemine motivatsioon65
tägi65
tõrjuv kiindumussuhe65
autodidakt64
kaasprofessor64
kutsekraad64
nimeregister64
põhikool64
spetsiifilised õpiraskused63
õpikeskkond63
düspraksia62
kerge intellektipuue62
rakenduskõrgharidus62
õpiränne62
pikiuuring61
toimetulekuõpe61
õpiraskused61
õppetöö61
päevaõpe60
afaasia59
ainekava59
karjääriõpe59
kõlbeline areng59
subjektiivne hindamine59
teemapõhine õpe58
õppimine58
algharidus57
iseseisev õppija57
loodusõpetus57
apraksia55
kandidaadikraad55
kiitma55
puhtand55
rakendusuuring55
aktselereerimine54
vaimsed võimed54
õppe diferentseerimine54
dotsent53
keelekümblus53
lapse hariduslik hooletussejätmine53
ümberõpe53
Euroopa ainepunkt52
haridus52
kogemusõpe52
nominaalõppeaeg51
omavastusküsimus51
projektõpe51
uuspere51
kasvatuseesmärgid50
koolinõunik50
kutseharidus50
vabakasvatus50
mõlemakäelisus49
pisteline kontroll49
plagieerima49
sobitusrühm49
tavakool49
õppeaste49
algkool48
kirjalik väljendusoskus48
kunstiõpetus48
kõnepuue48
stuudiumitöö48
triivium48
akadeemiline liikuvus47
eelõpe147
elulaad47
eurütmia47
haridusamet47
hinnang47
tasandusrühm47
üldharidus47
ennastjuhtiv õppija46
hariduslik integratsioon146
kiusamine46
käsitlus46
osakoormusega õpe46
õppe individualiseerimine46
ühisõpe246
üldaine46
konfliktiteooria45
konsensusteooria45
kooliõpe145
leidlaps45
mehaaniline õppimine45
põhiharidus45
akadeemiline petturlus44
arvestus44
ego44
jesuiitide kolleegium44
kollektivism44
suhtluspuue44
õpilaskeskne44
õppesisu44
didaktika43
eriinternaatkool43
identiteet43
kognitiivne areng43
kurtus43
praktikum43
rühmatöö43
sõnaline hindamine43
tavaklass43
teabekanal43
teaduskraad43
düsleksia42
elukaar42
eriala42
hindama42
häälduspuue42
kehapuue42
kujundlik mõtlemine42
käsitus42
looduskasvatus42
maternaalne42
numbriline hindamine42
täitesõna42
võimlemine242
õpe42
ökoloogiline süsteemiteooria42
asendustegevus41
eelõpe41
formaalharidus41
kognitiivne psühholoogia41
kutseta lapsehoidja41
loodusgeograafia41
loovus41
personifikatsioon41
protsessõpe41
psühhomeetria41
teadusdoktor41
õppe-eesmärkide taksonoomia41
õppematerjal41
õppur41
PISA40
aedkool40
afektiivne taksonoomia40
aleksia40
antropomorfism40
eriharidus40
ideeskeem40
individuaalõpe40
koolkodu40
kõrgharidus40
pikapäevarühm40
talurahvakool40
usundiõpetus40
vasakukäelisus40
õpiprojekt40
abikool39
akadeemiline kraad39
avatud õpe39
ebaturvaline kiindumussuhe39
ilukiri39
individuaaltöö39
koolipõhine kutseõpe39
käitumishäire39
luurik39
paremakäelisus39
plagiaat39
praktika39
teaduslik teadmine39
õpilaspäevik39
ülikooliharidus39
aktiivsus38
genotüüp38
haridustee38
karjäärinõustamine38
kooliinspektor138
lapsehoiuteenus38
pedagoogiline psühholoogia38
puue38
riigieksam38
sisekoolitus38
suuline väljendusoskus38
telekool38
õpilaskodu38
õpiteooria38
õppijakeskne38
õuesõpe38
ainepunktide ülekandmine37
eetiline relativism37
erikool37
harjutuskool37
inimgeograafia37
iseväärtus37
jätkuõpe37
kategooriline imperatiiv37
koolitus37
rüütlikasvatus37
turvaline kiindumussuhe37
vaegnägemine37
üldõpetus37
bioloogiadoktor36
edukas õpilane36
heitlaps36
huviring36
iseseisev36
kannupoiss36
kõrgharidusaste36
liitrühm lasteaias36
lühihoid36
mängutuba36
optimist36
oskusaine36
punktkiri36
raske intellektipuue36
suhteline hindamine36
suuline hinnang36
tantsumäng36
tsiviilharidus36
vahendväärtus36
väljalangenu36
ainekaart35
alakõne35
alternatiivkool35
arengu kriitiline faas35
emotsionaalne areng35
erirühm35
fenotüüp35
hindepunktid35
jonn35
kirjatehnika35
kvadriivium35
lapsehoid35
mõttega õppimine35
resümee35
teaduskraadi taotleja35
töökohapõhine kutseõpe35
võimerühm35
õpp35
Euroopa ainepunktisüsteem34
atesteerima34
e-õpe34
ehitusmäng34
esmakutseõpe34
formaalne juht34
hariduslik segregatsioon34
id34
individuaalne õppekava34
kihelkonnakool34
koduõpe34
kutseline lapsehoidja34
kuulmispuue34
laitus34
lapse seksuaalne ärakasutamine34
lapsehoidja34
lapsekeskne34
lasteaed34
tingitud refleks34
tunnikonspekt34
üldhariduskool34
asjatundlikkus33
eluviis33
erialaaine (kõrgkoolis)33
erilasteaed33
haridusosakond33
kaasav hariduskorraldus33
kogelus33
kognitiivne taksonoomia33
lelukogu33
oponent33
probleemõpe33
teadmiste ülekanne33
tulemusõpe33
valikvastustega küsimus33
õhtuõpe33
CD32
ainering32
andragoogika32
asenduskodu32
elukaarepsühholoogia32
empiiriline kasvatusteadus32
filantropism32
hev32
inimeseõpetus32
inimökoloogia32
intensiivõpe32
korraline teadustöötaja32
kursusesüsteem32
lahuskool32
militaarharidus32
praktikakool32
sotsiaalne stereotüüp32
suurpere32
suutlikkus32
sügav intellektipuue32
täiendkoolitus32
tööränne32
usuõpetus32
õpitulemused32
õpiväljundid32
õppimisele orienteeritud õppimine32
ülehindama32
aluskursus31
arengupuue31
avastusõpe31
elustiil31
eraõppeasutus31
heteronoomne moraal31
intelligentsus31
kirjalik hinnang31
kontsenterõpe31
kooliaste31
koolikiusamine31
kutsestandard31
mitteformaalne31
motivatsioon31
mõõdukas intellektipuue31
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava31
reproduktiivne mõtlemine31
riigigümnaasium31
tahteline õppimine31
tõlkevaste31
võtmeoskus31
aktiveerima30
alateadvus30
alusoskus30
duaalne kutseõpe30
eesmärgile orienteeritud õppimine30
enesetäiendamine30
grafiti30
hermeneutiline kasvatusteadus30
infokandja30
järeljonn30
karjäärinõustaja30
koolieksam30
laitma30
lasteaed-põhikool30
laulumäng30
mitteformaalne juht30
paindlik õpe30
sõimerühm30
sõnalis-loogiline mõtlemine30
tahtmatu õppimine30
tingimatu refleks30
võistlus30
võõrkeel30
õppepuhkus30
alternatiivküsimus29
assimilatsioon129
filantropiin29
hernhuutlik kasvatus29
kasvatuspsühholoogia29
kehakultuur29
klass29
konkurss29
kutse-eetika29
kõrgkultuur29
laboritöö29
lapse seksuaalne väärkohtlemine29
lapse õigused29
lapsevaht29
lastekodu29
lineaarõpe29
massikultuur29
meisterdama29
märksõna29
paaž129
passiivsus29
perekeskus29
riiklik haridus29
statsionaarne üliõpilane29
teadusdoktori kraad29
terminiregister29
täiendõpe29
tõrjutu29
võtmesõna29
õppevahend29
ainetest28
akadeemiline kõrgharidus28
akadeemiline puhkus28
aktseleratsioon28
avalik õppeasutus28
düsgraafia28
eetiline absolutism28
erakool28
grammatisti kool28
hüpoteetiline imperatiiv28
induktsioon28
iseseisev töö28
juunior128
jätku-kutseõpe28
kasvatuspõhimõte28
kauahoid28
kitarristi kool28
koolitelevisioon128
kursusõpe28
kutseharidusstandard28
kutseõppevorm28
laboritund28
objektiivsus28
pimesus28
priivara28
retardeerimine28
segakool128
seksuaalne vägivald28
staatus228
superego28
sõltuv õpilane28
vaatluspraktika28
vaegkuulmine28
DVD27
ainepõhine õppekava27
alaalia27
TÄISLOENDhea.txt