Viimase 372 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 71045 ehk siis umbes 190 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 450
degree 257
learning 221
learning environment 202
science 193
secondary 156
haridussõnastik 154
skills 148
school 142
information 140
masters 132
diversity 130
education 125
mark 123
educational 121
digital 120
jäälõhkuja 112
ekstreemselt 109
higher education 102
erziehung 94
iseseisev õpe 91
assessment 76
disabilities 74
hardus 73
instruction 72
interiorize 70
arts 69
enqa 68
academic 67
kava 67
harras 65
formal 64
eesmräk 63
course 62
game* 60
thinking 60
õppeviis 60
university education 59
astme 58
doctorate 58
koonwledge 58
secondary education 58
ja kuidas 57
context 56
õpiväljund 56
impairment 55
vahend 55
aims 54
live 54
eelõpetus 53
design 52
haridusaste 52
lasteaiakoht 52
longitudinal 52
õpitulemus 50
human 49
S 48
a 48
face-to-face 48
mapp 48
õppetegevus 48
digi 47
direktor 47
jooksevhindamine 47
koostöö 47
bloomi taksonoomia 45
õpikäsitlus 45
mõõtevahend 44
teadmised 44
kunst 43
kohanemine 42
kolledžiharidus 42
lugemistehnika oskused 42
qualification 42
form 41
grade 41
logopeediline 41
halb 40
kasvatusteadused 40
koer 40
mitteformaalõpe 40
achievement 39
classroom 39
consciousness 39
constitution 39
esiopetus 39
follow 39
koolijuht 39
lihane isa 39
prosotsiaalsus 39
vaheeksam 39
väljakutse 39
võtmepädevus 39
õppenõukogu 39
Preliminary 38
VTS 38
activity 38
educator 38
kass 38
düslektik 37
facility 37
informal 37
kodutööd 37
magistritase 37
rakendama 37
õpiraskus 37
õppeprotsess 37
appeal 36
arusaam 36
higher education institution 36
hunt 36
instrumental 36
kodu 36
liikumine 36
primary 36
üldpädevus 36
coed 35
counsellor 35
evaluation 35
fusion 35
general education 35
high school 35
ilming 35
tulenevalt 35
erivajadustega 34
hind 34
juhtkond 34
klassiõpe 34
kord 34
mass 34
preparatory 34
esiõpetus 33
gastarbeiter 33
ikt 33
mode 33
autoloogia 32
hulk 32
internship 32
krapp 32
kreisikool 32
lehre 32
level 32
map 32
Mitteformaal 31
coach 31
deep 31
demonstratsioon 31
inimõigus 31
kaasamine 31
koht 31
learning process 31
mitmemäng 31
väljund 31
community 30
credit 30
ese 30
interventsioon 30
peer 30
õppeteenustasu 30
advanced 29
autasu 29
campus 29
college 29
guidance 29
instructions 29
järjekorra 29
kala 29
koolitund 29
learner 29
mobility 29
monitor 29
vabaharidus 29
Õpiväljund 29
õppetasu 29
ECTS 28
Road movie 28
alusraam 28
astmed 28
authentic 28
department 28
diagnostic 28
direktsioon 28
elukoht 28
empower 28
enseserefleksioon 28
extended 28
formative 28
fund 28
harilikult 28
hariv 28
hev-õpilane 28
kasvatusteaduslik 28
kavandamine 28
kell 28
koosseis 28
koostama 28
korraldamine 28
käitumuslik 28
käsitlema 28
küpsus 28
primary school 28
õpioskus 28
Iseõpe 27
Physical Education 27
TVET 27
app 27
assimileerumine 27
baasoskused 27
eluvaldkond 27
flow 27
fluktuatsioon 27
formal education 27
immersion 27
julgustama 27
kasvatustöö 27
keskne 27
kitsas 27
kohustuslik õppeaine 27
koperatiiv 27
kreatiivne 27
kurv 27
käitumisraskus 27
linn 27
lower secondary 27
lähtudes 27
lähtumine 27
public school 27
simulatsioon 27
avaldus 26
current 26
discipline 26
elementary 26
ettevõtlus 26
hinneteleth 26
informaatikaring 26
kodanik 26
kogumik 26
koolikorraldus 26
liberal arts 26
postgraduate 26
reflekteerima 26
täiendav* 26
õppekursus 26
Päästenöör 25
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 25
academia 25
ainealane 25
approach 25
b 25
bachelor of science 25
comenius 25
detention 25
digitaalne materjal 25
draama 25
dual education 25
education standard 25
elementary school 25
fundamental 25
hariduselu 25
keelteained 25
koolinoorsootöö 25
koolipäev 25
lapsest lähtuv 25
logo 25
masin* 25
middle 25
miinus 25
religious 25
riigig 25
õppepäev 25
Komenský 24
aptitude 24
arenguplaan 24
arno 24
associate professor 24
awareness 24
bachelor of engineering 24
calambour 24
certification 24
coverage 24
draamapedagoogika 24
düsart 24
erinevus 24
gps 24
hariduskava 24
hindamiskriteerium 24
honours 24
huvialaring 24
induction 24
itk 24
juhendamine 24
jäämurdja 24
katsuma 24
keskkooliharidus 24
konstanteerima 24
kooliküps 24
koolisüsteem 24
kunstipedagoogika 24
käitumispõhine 24
lipik 24
longituud 24
loomus 24
lünklik 24
materiaalne 24
middle school 24
osakond 24
scafold 24
tüflo 24
õpetajaeetika 24
õpperuum 24
üldkeskharidus 24
brahüteraapia 23
Research fellow 23
abimaterjal 23
after school 23
applicable 23
associate 23
counselling 23
cover 23
digital literacy 23
dokument 23
dokumentatsioon 23
eakas 23
eesõigus 23
ekspetiis 23
erialade 23
experience 23
facilitate 23
foneem 23
habitual 23
handwriting 23
hariduskeskus 23
honors 23
katsumine 23
kielitietoisuus 23
kodanikuaktiivsus 23
kogemusmäng 23
kohtalainen 23
kohustustlik 23
koolikriit 23
kooliskäivat 23
koormus 23
lapsest lähtumine 23
lin 23
opetustuokio 23
representation 23
tehnika 23
täppisteadus 23
õpilasekeskne 23
õppetsükkel 22
Bandura 22
Ek 22
bakalaureuseastme 22
basic 22
common 22
conditional 22
digipik 22
ensemble 22
eryiehung 22
evalvatsioon 22
expertise 22
filoloogia 22
förerklasse 22
gender 22
induvidualiseerimine 22
innovatiivne 22
jugendheim 22
junior 22
jõulud 22
kaasav hridu 22
katseseade 22
klassitund 22
kohandus 22
kontsept 22
kooliealine 22
koolikoht 22
lasteaiaõpe 22
liigutus 22
lugema 22
läbiviimine 22
maakond 22
master of science 22
monitoring 22
practice 22
procedure 22
program 22
väärkohtleja 22
*robot* 21
Taburet 21
VASTUTUS! 21
alg 21
algklass 21
apply 21
early childhood 21
eesti keeles 21
enesetäiendus 21
examiner 21
extra 21
fachberater 21
graduate student 21
ingliskeel 21
jätkusuutlikkus 21
jäämurjda 21
katoliku 21
kodoskoop 21
kooliaeg 21
korraldaja 21
korrastamine 21
liigaasta 21
läbima 21
major 21
rakenduskava 21
riigikeel 21
toetamine 21
tänukiri 21
tõend 21
upper secondary 21
Jälkiistunto 20
Kurjus 20
administrator 20
aiateadlane 20
arutelulõim 20
attendance 20
avalduma 20
career guidance 20
deveratsioon 20
edasijõudnu 20
eelis 20
empower* 20
hoolekande 20
individual 20
intervention 20
jätkusuutlik areng 20
kasvatusülesanne 20
kobar 20
kodanikuõpetus 20
kontolltöö 20
kooliskäiv 20
käskkiri 20
lugemise eeloskus 20
põhiprobleem 20
raames 20
rakendamine 20
õpikogemus 19
õppevahendid 19
Asjatundlikku 19
Kõlbus 19
alalhoidmine 19
disability 19
freire 19
go-round 19
honorar 19
instruktsioon 19
kaduma 19
kehtestama 19
kogumic 19
koolituskava 19
põhjendamine 19
E õpe 18
Eriõpetus 18
Standardiseerimine 18
ecvet 18
eneseusk 18
förderschule 18
hariduslik kaasamine 18
hilbendama 18
jätkusuutlik 18
lõpetama 18
märkamine 18
piirkond 18
õppeosakond 18
Järelaitamine 17
bilingual 17
early school 17
formatiivselt 17
förderklasse 17
hev-kool 17
innovaatika 17
konfessioom 17
laulma 17
mõtlemistüüp 17
toimetulekukool 17
tometulekuõpe 17
training 17
uurimustöö 17
vabaühendus 17
videode 17
vormistus 17
õppesüsteem 17
abroad 16
advice 16
aktiivselt 16
auffangen 16
deklareerimine 16
diploma supplement 16
feminism 16
hindepall 16
Sosustama 15
immersive 15
keeled 15
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1314
reaalained1187
säilenõtkus537
Likerti skaala411
divergentne mõtlemine349
statsionaarne õpe345
õppekava296
lillelaps281
identiteedikriis267
ambivalentne kiindumussuhe229
õpe228
konvergentne mõtlemine221
hindamine208
matrikkel206
psühhomotoorne areng205
eneserefleksioon204
erivajadus183
arenguline erivajadus180
metakognitiivne teadlikkus174
auditoorne õpe168
võilillelaps164
kontaktõpe157
kasvatus155
doktor140
arendusuuring130
alusharidus128
kujundav hindamine122
õpikäsitus121
enesetõhusus120
kaasav haridus116
keelepuue110
vabamäng109
abiõpetaja100
implitsiitne hoiak99
asotsiaalne käitumine95
õpikeskkond93
šeflus93
vabaõpe90
areng88
hariduslik erivajadus88
pädevus88
sisemine motivatsioon88
koolivalmidus86
mõisteskeem84
HEV83
õpilane83
lateralisatsioon82
hinne81
sotsiaalne areng80
õppetase80
deduktsioon78
teine keel78
akulturatsioon77
haridus77
laiendatud pere77
minnalaskev kasvatusstiil77
kooliküpsus76
õpinguraamat76
tõrjuv kiindumussuhe75
biheiviorism74
eksplitsiitne hoiak74
lateraalsus74
kakskeelsus73
lõimitud aine- ja keeleõpe72
ristlõikeuuring72
diferentseeritud õpe71
imperatiivne norm71
spetsiifilised õpiraskused71
lähima arengu tsoon70
teaduskraad70
aiarühm69
loov mõtlemine69
rakenduskõrgharidus69
ainekava68
paternaalne67
suhtlemisaldis õpilane67
eriklass66
moodulõpe66
päevaõpe66
õpimeetod66
õppe diferentseerimine66
antisotsiaalne käitumine65
võhiklikkus65
õppetöö65
ametikool64
baasharidus64
düspraksia64
kõlbeline areng64
tasemerühm64
vabad kunstid64
tägi63
täiendusõpe63
kaugõpe62
põhikool62
tasemeõpe62
andmekandja61
arendusrühm59
ainepunkt58
autodidakt58
iseseisev õppija58
kontekstõpe58
keelekümblus57
lasteaed57
uuspere57
afaasia56
kärgpere56
õppe individualiseerimine56
hindeline arvestus55
kaasprofessor55
kõnepuue54
liikumispuue54
suhtluspuue54
toimetulekuõpe54
tähelepandamatu õpilane54
kognitiivne areng53
pikiuuring53
õpiraskused53
düsleksia52
klassiõpetaja52
objektiivne hindamine52
eelkool51
karjääriõpe51
kerge intellektipuue51
kiitma51
animism50
nimeregister50
õppeaste50
õppimine50
didaktika49
kogemusõpe49
nominaalõppeaeg49
teemapõhine õpe49
algharidus48
loovus48
düstress47
rakendusuuring47
teabekanal47
õpetaja abi47
Euroopa ainepunkt46
õpiränne46
arvestus45
elulaad45
eriharidus45
kunstiõpetus45
leidlaps45
puhtand45
üldharidus45
aleksia44
lapse hariduslik hooletussejätmine44
loodusõpetus44
luurik44
oponent44
projektõpe44
vaimsed võimed44
algkool43
apraksia43
genotüüp43
hariduslik integratsioon143
jesuiitide kolleegium43
koolinõunik43
käitumishäire43
manipuleerima43
plagiaat43
põhiharidus43
tavaklass43
triivium43
õpe43
aktselereerimine42
egalitaarne42
kandidaadikraad42
kasvatuseesmärgid42
kirjalik väljendusoskus42
kooliõpe142
kutseharidus42
kutsekraad42
omavastusküsimus42
praktika42
praktikum42
õppur42
eriala41
haridusamet41
osakoormusega õpe41
resümee41
ülikooliharidus41
dotsent40
eripedagoog40
rühmatöö40
stuudiumitöö40
subjektiivne hindamine40
tasandusrühm40
akadeemiline petturlus39
eelõpe139
ego39
kognitiivne psühholoogia39
käsitlus39
pisteline kontroll39
sobitusrühm39
tavakool39
teaduslik teadmine39
vabakasvatus39
õppemeetod39
ühisõpe239
akadeemiline liikuvus38
aktiivsus38
eriinternaatkool38
kehapuue38
konfliktiteooria38
kriitiline periood38
puue38
põimõpe38
õpilaskeskne38
hinnang37
kiusamine37
kollektivism37
korraline õppejõud37
lapsekeskne37
plagieerima37
professionaalsus37
vaimupuue37
üldhariduskool37
ümberõpe37
edukas õpilane36
korraline professor36
kurtus36
käsitus36
mehaaniline õppimine36
üldaine36
eelõpe35
haloefekt35
identiteet35
konsensusteooria35
koolkodu35
motivatsioon35
pikapäevarühm35
psühhomeetria35
telekool35
ainekaart34
ideeskeem34
kooliinspektor134
kõrgharidus34
lapsehoidja34
lapsehoiuteenus34
mitteformaalne34
oskusaine34
personifikatsioon34
reproduktiivne mõtlemine34
sõnaline hindamine34
tantsumäng34
usundiõpetus34
õpetaja34
õppe-eesmärkide taksonoomia34
õppematerjal34
Euroopa ainepunktisüsteem33
afektiivne taksonoomia33
akadeemiline kraad33
elukaar33
eluviis33
erikool33
heteronoomne moraal33
huviring33
häälduspuue33
juriidiline vanem33
kogelus33
kooliaste33
paremakäelisus33
probleemõpe33
riigigümnaasium33
vaegnägemine33
õpilaskodu33
õpitulemused33
õppesisu33
ökoloogiline süsteemiteooria33
üldõpetus33
PISA32
aedkool32
antropomorfism32
avastusõpe32
eetiline relativism32
emotsionaalne areng32
formaalne juht32
karjäärinõustamine32
koolipõhine kutseõpe32
koolitus32
kujundlik mõtlemine32
kursusesüsteem32
kutseta lapsehoidja32
kõrgharidusaste32
laitus32
lasteaiaõpetaja32
maternaalne32
protsessõpe32
väljalangenu32
võimerühm32
abikool31
ainepunktide ülekandmine31
düsgraafia31
elustiil31
eraõppeasutus31
heitlaps31
individuaaltöö31
jätkuõpe31
karjäärinõustaja31
kuulmispuue31
kõrgkultuur31
lahuskool31
punktkiri31
tunnikonspekt31
õpiprojekt31
õppejõud31
alateadvus30
arengu kriitiline faas30
argiteadmine30
formaalharidus30
individuaalne õppekava30
internaatkool30
iseväärtus30
kutseline lapsehoidja30
liitrühm lasteaias30
loodusgeograafia30
optimist30
osaoskus30
professor30
vasakukäelisus30
õpp30
empiiriline kasvatusteadus29
endogeensed arengutegurid29
haridustee29
id29
individuaalõpe29
inimeseõpetus29
inimgeograafia29
kaasav hariduskorraldus29
kannupoiss29
kihelkonnakool29
koduõpe29
kutsenõustaja29
lapse seksuaalne ärakasutamine29
laulumäng29
mängutuba29
numbriline hindamine29
raske intellektipuue29
suuline väljendusoskus29
teadmiste ülekanne29
vahendväärtus29
õhtuõpe29
õppijakeskne29
aeg maha28
alakõne28
atesteerima28
avatud õpe28
duaalne kutseõpe28
haritus28
ilukiri28
kasvatusteadus28
kategooriline imperatiiv28
korraline teadustöötaja28
mõttega õppimine28
pedagoogiline psühholoogia28
sisekoolitus28
sport28
talurahvakool28
täiendkoolitus28
tõlkevaste28
võõrkeel28
õpiteooria28
õppeaine28
CD27
akadeemiline kõrgharidus27
dokumendianalüüs27
elukaarepsühholoogia27
erilasteaed27
harjutuskool27
intensiivõpe27
iseseisev töö27
klass27
lasteaed-põhikool27
lühihoid27
praktikakool27
riigieksam27
sotsiaalne isa27
sõnalis-loogiline mõtlemine27
tingimatu refleks27
turvaline kiindumussuhe27
võimlemine227
võtmeoskus27
õppesuund27
õppevara27
asjatundlikkus26
assimilatsioon126
digipädevus26
e-õpe26
ehitusmäng26
filantropism26
hindama26
inimökoloogia26
intelligentsus26
kompetents26
kursus26
kursusõpe26
kutseharidusstandard26
kvadriivium26
mitteformaalne juht26
märksõna26
psühholoogiline vanem26
rüütlikasvatus26
superego26
suuline hinnang26
suurpere26
süvapsühholoogia26
teadusdoktor26
tsükliõpe26
tulemusõpe26
töölõppimine26
tööränne26
uurimus26
võime26
õppekeskkond26
õppimisele orienteeritud õppimine26
agraafia25
ainering25
aktiveerima25
alusoskus25
asenduskodu25
düslaalia25
ebaturvaline kiindumussuhe25
ennastjuhtiv õppija25
erirühm25
esmakutseõpe25
fenotüüp25
haridusosakond25
homogeenne rühm25
infokandja25
jonn25
järeljonn25
kasv25
kirjatehnika25
kontsenterõpe25
kooli õppekava25
laitma25
mõlemakäelisus25
passiivsus25
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava25
sõltuv õpilane25
tingitud refleks25
valikaine25
võtmesõna25
võõrandunud õpilane25
õppekorraldus25
ühiskonnaõpetus25
Hinne24
alaalia24
alternatiivkool24
aluskursus24
andekus24
inaugureerima24
individualistlik perekäsitus24
juriidiline isa24
kaasav24
kirjalik hinnang24
kogemus24
kognitiivne24
kognitiivne taksonoomia24
koolikiusamine24
lastekodu24
lõputunnistus24
mõõdukas intellektipuue24
paaž124
perekeskus24
suhteline hindamine24
suutlikkus24
sõimerühm24
sügav intellektipuue24
süvaõpe24
tahteline õppimine24
tsiviilharidus24
täienduskoolitus24
täiendõpe24
uurimistöö24
valikvastustega küsimus24
õpetamine24
õpiväljundid24
aktseleratsioon23
alternatiivküsimus23
annotatsioon23
arengupuue23
doktoritöö23
eesmärgile orienteeritud õppimine23
erakorraline professor23
eripedagoogika23
filantropiin23
hariduslik segregatsioon23
hermeneutiline kasvatusteadus23
induktsioon23
informaatika23
joonistamine23
kasvatuspsühholoogia23
kiirustest23
koolieksam23
kutsedoktori kraad23
kutseõppevorm23
TÄISLOENDhea.txt