Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 83181 ehk siis umbes 226 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 402
degree 297
learning 253
secondary 200
haridussõnastik 193
mark 156
masters 156
science 155
information 150
skills 145
school 144
assessment 140
ekstreemselt 136
learning environment 133
education 128
digital 124
jäälõhkuja 120
interiorize 116
erziehung 111
educational 105
hardus 100
iseseisev õpe 95
instruction 93
kava 92
diversity 87
arts 86
õpiväljund 86
course 85
higher education 83
S 82
activity 81
harras 80
disabilities 78
koonwledge 77
vahend 74
aims 73
live 73
academic 72
bloomi taksonoomia 72
opetustuokio 72
hariduslik kaasamine 71
a 69
enqa 69
koer 69
design 68
klassiõpe 68
academia 67
thinking 67
formal 66
qualification 66
õppeviis 66
game* 65
grade 65
haridusaste 63
prosotsiaalsus 62
Õpiväljund 62
human 61
ja kuidas 61
jooksevhindamine 61
eesmräk 60
form 60
lasteaiakoht 60
longitudinal 60
context 59
face-to-face 59
impairment 58
classroom 57
direktor 57
eelõpetus 57
follow 56
õppetegevus 56
astme 55
kass 55
level 55
gastarbeiter 54
koolijuht 54
teadmised 54
Preliminary 53
community 53
constitution 53
esiopetus 53
higher education institution 53
mapp 53
secondary education 53
väljakutse 53
VTS 52
counsellor 52
instrumental 52
kodu 52
koostöö 52
kunst 52
mõõtevahend 52
hunt 51
logopeediline 51
credit 50
doctorate 50
evaluation 50
fusion 50
lugemistehnika oskused 50
magistritase 50
map 50
appeal 49
digi 49
juhtkond 49
mobility 49
preparatory 49
tulenevalt 49
achievement 48
erivajadustega 48
facilitate 48
ilming 48
kasvatusteadused 48
koostama 48
õpikäsitlus 48
alusraam 47
current 47
educator 47
extended 47
hev-õpilane 47
hind 47
koht 47
rakendama 47
õppetasu 47
advanced 46
autoloogia 46
direktsioon 46
kala 46
krapp 46
lehre 46
õpitulemus 46
autasu 45
department 45
elukoht 45
enseserefleksioon 45
ese 45
facility 45
hinneteleth 45
kreisikool 45
väljund 45
arno 44
fund 44
hindamiskriteerium 44
hulk 44
kogumik 44
kord 44
kurv 44
liikumine 44
mass 44
postgraduate 44
primary 44
väärkohtleja 44
Iseõpe 43
Mitteformaal 43
arusaam 43
astmed 43
consciousness 43
elementary 43
eryiehung 43
high school 43
hoolekande 43
informal 43
keskkooliharidus 43
klassitund 43
kohanemine 43
kreatiivne 43
lapsest lähtuv 43
mode 43
õpioskus 43
õppenõukogu 43
õppeprotsess 43
approach 42
eluvaldkond 42
formative 42
general education 42
guidance 42
kasvatusteaduslik 42
katsumine 42
kavandamine 42
kell 42
koosseis 42
liberal arts 42
logo 42
peer 42
religious 42
vabaharidus 42
õppeteenustasu 42
Päästenöör 41
avaldus 41
b 41
basic 41
campus 41
counselling 41
deep 41
esiõpetus 41
formal education 41
hariv 41
ikt 41
instructions 41
internship 41
interventsioon 41
kasvatustöö 41
katsuma 41
koolikriit 41
käitumuslik 41
käsitlema 41
käskkiri 41
learner 41
learning process 41
middle 41
ECTS 40
Ek 40
authentic 40
coach 40
college 40
flow 40
go-round 40
immersion 40
junior 40
keskne 40
kodutööd 40
lihane isa 40
lähtudes 40
public school 40
tüflo 40
õpiraskus 40
TVET 39
Taburet 39
app 39
diagnostic 39
dokumentatsioon 39
draamapedagoogika 39
dual education 39
foneem 39
hariduselu 39
harilikult 39
kielitietoisuus 39
koolitund 39
korraldamine 39
linn 39
lähtumine 39
materiaalne 39
primary school 39
rakenduskava 39
simulatsioon 39
täppisteadus 39
õpperuum 39
algklass 38
assimileerumine 38
baasoskused 38
coed 38
coverage 38
dokument 38
draama 38
ensemble 38
gps 38
honours 38
informaatikaring 38
jugendheim 38
kitsas 38
kodoskoop 38
kooliealine 38
kooliküps 38
kunstipedagoogika 38
küpsus 38
lipik 38
loomus 38
monitor 38
rakendamine 38
representation 38
üldpädevus 38
ainealane 37
bachelor of engineering 37
comenius 37
common 37
ekspetiis 37
empower 37
erialade 37
erinevus 37
experience 37
fluktuatsioon 37
gender 37
habitual 37
handwriting 37
hariduskava 37
hariduskeskus 37
honors 37
induction 37
induvidualiseerimine 37
ingliskeel 37
innovatiivne 37
kodanikuaktiivsus 37
koolisüsteem 37
koperatiiv 37
liigutus 37
lin 37
longituud 37
lünklik 37
mitteformaalõpe 37
tehnika 37
tõend 37
õppepäev 37
Physical Education 36
alg 36
aptitude 36
arutelulõim 36
associate 36
attendance 36
bachelor of science 36
bakalaureuseastme 36
certification 36
cover 36
digipik 36
discipline 36
individual 36
inimõigus 36
jätkusuutlik 36
kaduma 36
kogumic 36
kohandus 36
kolledžiharidus 36
kontsept 36
koolituskava 36
korraldaja 36
laulma 36
läbiviimine 36
masin* 36
osakond 36
practice 36
procedure 36
riigikeel 36
õpilasekeskne 36
brahüteraapia 35
Asjatundlikku 35
Bandura 35
Jälkiistunto 35
Standardiseerimine 35
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 35
abroad 35
administrator 35
apply 35
arenguplaan 35
awareness 35
demonstratsioon 35
education standard 35
ettevõtlus 35
evalvatsioon 35
fachberater 35
fundamental 35
katoliku 35
kohtalainen 35
konstanteerima 35
kooliaeg 35
koolinoorsootöö 35
käitumisraskus 35
maakond 35
õppekursus 35
Road movie 34
VASTUTUS! 34
advice 34
applicable 34
calambour 34
detention 34
düsart 34
elementary school 34
filoloogia 34
freire 34
honorar 34
huvialaring 34
itk 34
juhendamine 34
julgustama 34
järjekorra 34
jäämurjda 34
kohustuslik õppeaine 34
koolikoht 34
koolipäev 34
kooliskäivat 34
koormus 34
lapsest lähtumine 34
liigaasta 34
lower secondary 34
major 34
miinus 34
mitmemäng 34
scafold 34
tänukiri 34
vormistus 34
üldkeskharidus 34
Kurjus 33
abimaterjal 33
alalhoidmine 33
conditional 33
deveratsioon 33
disability 33
düslektik 33
ecvet 33
edasijõudnu 33
eesõigus 33
enesetäiendus 33
examiner 33
extra 33
formatiivselt 33
förderschule 33
hev-kool 33
jätkusuutlik areng 33
jätkusuutlikkus 33
jäämurdja 33
jõulud 33
katseseade 33
keelteained 33
kodanik 33
korrastamine 33
lugema 33
middle school 33
monitoring 33
põhiprobleem 33
täiendav* 33
uurimuslik õpe 33
õpikogemus 32
õppetsükkel 32
õppevahendid 32
*robot* 32
Eriõpetus 32
after school 32
aiateadlane 32
associate professor 32
deklareerimine 32
digital literacy 32
diploma supplement 32
early childhood 32
eelis 32
eesti keeles 32
eneseusk 32
förerklasse 32
hindepall 32
intervention 32
kasvatusülesanne 32
kodanikuõpetus 32
kogemusmäng 32
kontolltöö 32
käitumispõhine 32
lõpetama 32
master of science 32
program 32
videode 32
võtmepädevus 32
õppeosakond 32
Järelaitamine 31
Komenský 31
avalduma 31
digitaalne materjal 31
eakas 31
empower* 31
expertise 31
graduate student 31
innovaatika 31
instruktsioon 31
kobar 31
kohustustlik 31
lasteaiaõpe 31
läbima 31
piirkond 31
upper secondary 31
õpetajaeetika 31
aktiivselt 30
auffangen 30
career guidance 30
keeled 30
konfessioom 30
koolikorraldus 30
põhjendamine 30
raames 30
riigig 30
uurimustöö 30
E õpe 29
Research fellow 29
Sosustama 29
förderklasse 29
halb 29
hilbendama 29
iseõpe 29
kaasav hridu 29
kehtestama 29
lugemise eeloskus 29
Kõlbus 28
application 28
füüsis 28
kooliskäiv 28
preteen 28
vabaühendus 28
õppesüsteem 28
bilingual 27
early school 27
lisaeriala 25
videote 25
tometulekuõpe 24
vaheeksam 24
kaasamine 21
õpikeskkond&F=M&C06=en 20
digiõpik 19
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1290
reaalained1218
säilenõtkus721
Likerti skaala453
divergentne mõtlemine426
lillelaps293
konvergentne mõtlemine277
õppekava277
eneserefleksioon269
matrikkel269
hindamine262
statsionaarne õpe251
õpe246
psühhomotoorne areng212
ambivalentne kiindumussuhe207
auditoorne õpe199
arenguline erivajadus182
doktor180
võilillelaps164
arendusuuring157
erivajadus153
identiteedikriis148
kontaktõpe145
paternaalne141
õpilane141
kujundav hindamine135
kasvatus126
HEV121
alusharidus119
metakognitiivne teadlikkus119
eriklass116
šeflus116
professor115
hariduslik erivajadus113
täiendusõpe111
korraline professor110
asotsiaalne käitumine109
vabaõpe107
tasemeõpe102
biheiviorism101
suhtlemisaldis õpilane101
kakskeelsus99
diferentseeritud õpe93
haridus93
eksplitsiitne hoiak91
pädevus91
liikumispuue90
hinne89
kaasav haridus89
koolivalmidus88
mõisteskeem88
deduktsioon87
minnalaskev kasvatusstiil87
õpimeetod87
antisotsiaalne käitumine86
implitsiitne hoiak86
laiendatud pere86
areng85
keelepuue85
ristlõikeuuring85
aiarühm84
ainepunkt84
õpinguraamat84
lähima arengu tsoon83
loov mõtlemine82
kaugõpe81
abiõpetaja80
arendusrühm80
õpikäsitus80
hindeline arvestus79
objektiivne hindamine78
baasharidus77
lateraalsus75
professionaalsus75
kaasprofessor74
klassiõpetaja74
vabad kunstid74
vaimsed võimed74
karjääriõpe73
kerge intellektipuue73
lateralisatsioon73
imperatiivne norm72
andmekandja71
eelkool71
õpiränne71
ainekava70
lõimitud aine- ja keeleõpe70
õppimine70
aktselereerimine69
animism69
kandidaadikraad69
plagieerima69
õppetase69
afaasia68
rakenduskõrgharidus68
teemapõhine õpe68
tõrjuv kiindumussuhe68
kiitma67
kärgpere67
teine keel67
toimetulekuõpe67
autodidakt66
hinnang66
kontekstõpe66
mõlemakäelisus66
spetsiifilised õpiraskused66
subjektiivne hindamine66
tasemerühm66
nominaalõppeaeg65
puue65
fanaatik64
kooliküpsus64
moodulõpe64
põhikool64
vabamäng64
kutsekraad63
rakendusuuring63
ümberõpe63
akulturatsioon62
nimeregister62
stuudiumitöö62
tasandusrühm62
algharidus61
õpilaskeskne61
algkool60
dotsent60
tavakool60
tägi60
õpiraskused60
ennastjuhtiv õppija59
konsensusteooria59
lapse hariduslik hooletussejätmine59
loodusõpetus59
pikiuuring59
pisteline kontroll59
puhtand59
päevaõpe59
võhiklikkus58
akadeemiline liikuvus57
elulaad57
kutseharidus57
vabakasvatus57
õppetöö57
Euroopa ainepunkt56
arvestus56
loodusgeograafia56
praktikum56
sobitusrühm56
ametikool55
kognitiivne psühholoogia55
osakoormusega õpe55
projektõpe55
teadusdoktor55
üldharidus55
konfliktiteooria54
koolinõunik54
kurtus54
tsiviilharidus54
ökoloogiline süsteemiteooria54
jesuiitide kolleegium53
looduskasvatus53
ühisõpe253
aleksia52
kehapuue52
kooliõpe152
kunstiõpetus52
põhiharidus52
rühmatöö52
suhtluspuue52
sõnaline hindamine52
tavaklass52
triivium52
abikool51
numbriline hindamine51
omavastusküsimus51
uuspere51
erikool50
keelekümblus50
kollektivism50
pedagoogiline psühholoogia50
riigieksam50
sisekoolitus50
üldaine50
ainekaart49
ainepunktide ülekandmine49
antropomorfism49
ego49
hariduslik segregatsioon49
hindama49
identiteet49
iseväärtus49
kannupoiss49
kogemusõpe49
kooliinspektor149
kvadriivium49
leidlaps49
maternaalne49
mehaaniline õppimine49
protsessõpe49
vasakukäelisus49
aedkool48
afektiivne taksonoomia48
eelõpe48
elukaar48
kirjalik väljendusoskus48
kõnepuue48
lahuskool48
luurik48
mõõdukas intellektipuue48
teaduskraadi taotleja48
õpikeskkond48
õppe diferentseerimine48
õppe-eesmärkide taksonoomia48
atesteerima47
ebaturvaline kiindumussuhe47
ideeskeem47
koolkodu47
praktika47
raske intellektipuue47
PISA46
eelõpe146
eriinternaatkool46
eurütmia46
individuaaltöö46
jonn46
kirjatehnika46
lapsehoiuteenus46
loovus46
sotsiaalne areng46
sügav intellektipuue46
võimlemine246
õppur46
ainetest45
arengupuue45
empiiriline kasvatusteadus45
enesetõhusus45
harjutuskool45
kogelus45
kujundlik mõtlemine45
kutseta lapsehoidja45
käsitlus45
kõrgharidus45
kõrgharidusaste45
laitma45
personifikatsioon45
suuline hinnang45
talurahvakool45
õpiprojekt45
akadeemiline petturlus44
aktiivsus44
avatud õpe44
düsleksia44
eriala44
fenotüüp44
haridusamet44
heitlaps44
individuaalõpe44
iseseisev õppija44
kasvatuseesmärgid44
käsitus44
laitus44
psühhomeetria44
punktkiri44
rüütlikasvatus44
tantsumäng44
tööränne44
usundiõpetus44
vaegnägemine44
õhtuõpe44
õpiteooria44
alternatiivkool43
apraksia43
elukaarepsühholoogia43
eluviis43
esmakutseõpe43
ilukiri43
individuaalne õppekava43
inimgeograafia43
kiirustest43
kontsenterõpe43
koolipõhine kutseõpe43
käitumishäire43
lapsehoidja43
seenior143
suhteline hindamine43
tingitud refleks43
tunnikonspekt43
töökohapõhine kutseõpe43
huviring42
kiusamine42
kognitiivne areng42
kognitiivne taksonoomia42
lapsehoid42
liitrühm lasteaias42
meisterdama42
sotsiaalne stereotüüp42
suuline väljendusoskus42
teaduslik teadmine42
väljalangenu42
õpe42
Ümberõpe42
õppe individualiseerimine42
Sessioon41
ainering41
akadeemiline kõrgharidus41
alateadvus41
didaktika41
elustiil41
eraõppeasutus41
erirühm41
heteronoomne moraal41
hindepunktid41
häälduspuue41
koolitus41
kutsestandard41
kõlbeline areng41
kõrgkultuur41
objektiivsus41
suutlikkus41
teaduskraad41
tõlkevaste41
õppeaste41
õppesisu41
alakõne40
eesmärgile orienteeritud õppimine40
genotüüp40
grafiti40
haridusosakond40
haridustee40
hernhuutlik kasvatus40
intelligentsus40
jätkuõpe40
kasvatuspõhimõte40
kuulmispuue40
lapse seksuaalne ärakasutamine40
lasteaed40
lühihoid40
mustand40
optimist40
passiivsus40
pikapäevarühm40
sisemine pidurdus40
superego40
suurpere40
teadmiste ülekanne40
tingimatu refleks40
turvaline kiindumussuhe40
usuõpetus40
õpilaskodu40
aktiveerima39
arengu kriitiline faas39
asenduskodu39
asendustegevus39
assimilatsioon139
edukas õpilane39
erialaaine (kõrgkoolis)39
erilasteaed39
formaalne juht39
kauahoid39
kitarristi kool39
konkurss39
kutse-eetika39
kutseline lapsehoidja39
laboritund39
lapse õigused39
lapsekeskne39
massikultuur39
plagiaat39
praktikakool39
riiklik haridus39
täiendkoolitus39
täitesõna39
vaegkuulmine39
õppematerjal39
üldmõiste39
üldõpetus39
CD38
Koolitusluba38
akadeemiline kalender38
akadeemiline kraad38
düspraksia38
ehitusmäng38
erakool38
eriharidus38
ette ütlema38
filantropiin38
formaalharidus38
harrastus38
hermeneutiline kasvatusteadus38
id38
iseseisev38
karjäärinõustamine38
kihelkonnakool38
kirjalik hinnang38
koduõpe38
lapsevaht38
lastekodu38
lelukogu38
mängutuba38
mõttega õppimine38
perekeskus38
teadusdoktori kraad38
vahendväärtus38
valikeksam38
õppijakeskne38
Marburgi süsteem37
anne37
argiteadmine37
intensiivõpe37
internaatkool37
kasvatuspsühholoogia37
keskmõõt37
kooli õppekava37
koolieksam37
koolitelevisioon137
kutsenõustamine37
lasteaed-algkool37
lasteaed-põhikool37
pimesus37
priivara37
rühmateraapia37
staatus237
tahteline õppimine37
tulemusõpe37
töövõtja37
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine37
õpilaspäevik37
ülikooliharidus37
Ametiala36
Perioodõpe36
Praktikabaas36
aluskursus36
eraharidus36
juunior136
kasv36
kutseõppevorm36
mitteformaalne juht36
oskusaine36
paindlik õpe36
reproduktiivne mõtlemine36
skoor136
staatus136
tahtmatu õppimine36
tavalasteaed36
terminiregister36
valikvastustega küsimus36
võõrkeel36
õppemeetod36
õppepuhkus36
õppimisele orienteeritud õppimine36
õuesõpe36
aineregister35
alahindama35
anoreksia35
asjatundlikkus35
avalik õppeasutus35
bioloogiadoktor35
hariduslik integratsioon135
induktsioon35
infokandja35
inimökoloogia35
iseseisev töö35
joonistamine35
järeljonn35
kursusesüsteem35
paremakäelisus35
pidevkontroll35
psühhodiagnostika35
põhikursus35
resümee35
retardeerimine35
segakool135
telekool35
tõrjutu35
väline pidurdus35
võimerühm35
õpp35
ülehindama35
Erialane pädevus34
Euroopa ainepunktisüsteem34
Kutseharidus34
Kutsetunnistus34
Moodul34
alaalia34
altruism34
annotatsioon34
apelleerima34
aritmeetiline keskmine34
bioloogiline sugu34
duaalne kutseõpe34
eetika134
eneseteostustarve34
eripedagoog34
individuaalne aktseleratsioon34
jätku-kutseõpe34
karjäärinõustaja34
kategooriline imperatiiv34
kaugüliõpilane34
kutseharidusstandard34
kutseõppe riiklik õppekava34
TÄISLOENDhea.txt