Viimase 370 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 77605 ehk siis umbes 209 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

demonstratsioon 403
competence 396
learning 349
degree 284
science 207
learning environment 173
ekstreemselt 149
skills 149
secondary 139
educational 135
mark 129
education 125
information 113
school 106
disabilities 104
haridussõnastik 103
context 99
disability 96
masters 90
higher education 88
thinking 85
achievement 84
diversity 82
mitmemäng 81
õppeviis 77
instruction 76
assessment 72
jäälõhkuja 71
õppetasu 69
formal 65
õppetegevus 63
academic 62
eesmräk 61
learner 61
course 58
digital 56
õpiväljund 55
secondary education 54
astme 53
hardus 53
haridusaste 53
lihane isa 52
väljund 51
direktor 50
ja kuidas 49
kolledžiharidus 49
impairment 48
induvidualiseerimine 48
koostöö 48
knowledge 47
esiopetus 46
game* 46
läbima 46
õppenõukogu 46
eelõpetus 45
lasteaiakoht 44
erziehung 43
loomus 43
longitudinal 42
õpitulemus 42
hoiakud 41
extended 40
grade 40
a 39
kava 39
college 38
doctorate 38
primary 38
õpioskus 38
deep 37
design 36
enqa 36
erivajadustega 36
informal 36
iseseisev õpe 36
mapp 36
õpiraskus 36
õppeprotsess 36
arts 35
activity 34
koer 34
kreisikool 34
prosotsiaalsus 34
qualification 34
õpikeskkond&F=M&C06=en 34
üldpädevus 34
bloomi taksonoomia 33
mitteformaalõpe 33
õppeleping&F=M&C06=et 33
fusion 32
interiorize 32
jugendheim 32
aims 31
evaluation 31
facility 31
flow 31
human 31
immersive 31
liberal arts 31
live 31
vahend 31
detention 30
ese 30
face-to-face 30
instructional 30
kasvatusteadused 30
map 30
õppekeskkond&F=M&C06=et 30
Preliminary 29
kohanemine 29
longituud 29
public school 29
vaheeksam 29
õpikäsitlus 29
õpperuum 29
S 28
direktsioon 28
dual education 28
extra 28
facilitate 28
harras 28
high school 28
kehtestama 28
b 27
constitution 27
guidance 27
immersion 27
kodu 27
koolijuht 27
käitumisraskus 27
level 27
postgraduate 27
reflektsioon 27
riigig 27
toimetulekukool 27
assimileerumine 26
educator 26
fluktuatsioon 26
gastarbeiter 26
gps 26
jõulud 26
kasvatustöö 26
kogumik 26
krapp 26
logopeediline 26
mode 26
peer 26
raames 26
võtmepädevus 26
approach 25
diagnostic 25
digi 25
enseserefleksioon 25
follow 25
formative 25
induction 25
magistritase 25
mobility 25
practice 25
advice 24
classroom 24
discipline 24
honors 24
instrumental 24
kasvatusteaduslik 24
klassiõpe 24
koonwledge 24
lower secondary 24
lähtumine 24
uni 24
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 23
arusaam 23
baasoskused 23
blended 23
community 23
credit 23
ensemble 23
habitual 23
hariduskava 23
praktikaõpe 23
preparatory 23
Ek 22
VTS 22
algklass 22
associate 22
attendance 22
autasu 22
campus 22
counselling 22
elukoht 22
grupitöö 22
internship 22
keelteained 22
kunst 22
lehre 22
middle 22
primary school 22
toetamine 22
tulenevalt 22
advanced 21
appeal 21
basic 21
bilingual 21
comenius 21
consciousness 21
ecvet 21
edasijõudnu 21
experience 21
formal education 21
higher education institution 21
hind 21
ilming 21
kaasamine 21
kontsept 21
korrastamine 21
käitumuslik 21
liigaasta 21
liikumine 21
masin* 21
simulatsioon 21
õpilasekeskne 21
üldkeskharidus 21
õppevahendid 20
Road movie 20
ainealane 20
awareness 20
digipik 20
draamapedagoogika 20
elementary 20
eluvaldkond 20
feminism 20
formatiivselt 20
hoolekande 20
hunt 20
keskendumine 20
liigutus 20
master of science 20
program 20
reflection 20
tõend 20
administrator 19
alusraam 19
associate professor 19
career guidance 19
draama 19
empower* 19
eneseusk 19
förderschule 19
förerklasse 19
interventsioon 19
julgustama 19
kasvatusülesanne 19
koolikorraldus 19
koostama 19
lünklik 19
materiaalne 19
tänukiri 19
vabaharidus 19
Asjatundlikku 18
Bandura 18
astmed 18
certification 18
digital literacy 18
düsart 18
early school 18
elementary school 18
empower 18
fundamental 18
gender 18
handwriting 18
harilikult 18
hindamiskriteerium 18
intervention 18
jätkusuutlik 18
kell 18
klassitund 18
kodanik 18
kodutööd 18
koolisüsteem 18
koolitund 18
lapsest lähtuv 18
linn 18
reflekteerima 18
upper secondary 18
Kurjus 17
alg 17
autoloogia 17
avalduma 17
counsellor 17
coverage 17
digivahend 17
early childhood 17
eesti keeles 17
eneset 17
examiner 17
foneem 17
form 17
hariduskeskus 17
hev-kool 17
honorar 17
hulk 17
ikt 17
itk 17
kala 17
kavandamine 17
koht 17
kord 17
korraldamine 17
käsitlema 17
käskkiri 17
küpsus 17
lipik 17
major 17
meeskonnatöö 17
märkamine 17
mõtlemistüüp 17
tüflo 17
varhaiskasvatus 17
vormistus 17
ECTS 16
Mitteformaal 16
VASTUTUS! 16
abimaterjal 16
aiateadlane 16
aptitude 16
authentic 16
autonoomia 16
avaldus 16
cover 16
current 16
erialade 16
erinevus 16
eryiehung 16
general education 16
halb 16
hariduselu 16
huvialaring 16
informaatikaring 16
instruktsioon 16
juhtkond 16
kaasav hridu 16
kass 16
katsumine 16
keskne 16
kitsas 16
kodanikuõpetus 16
kohtalainen 16
kohustustlik 16
kooliealine 16
koormus 16
koosseis 16
koperatiiv 16
kunstipedagoogika 16
käitumispõhine 16
lin 16
läbiviimine 16
miinus 16
teadmised 16
tehnika 16
õpi 16
õppeosakond 16
õppeteenustasu 16
õppetsükkel 15
Taburet 15
academia 15
alalhoidmine 15
applicable 15
arenguplaan 15
bachelor of science 15
coed 15
common 15
conditional 15
department 15
dokument 15
dokumentatsioon 15
enesetäiendus 15
engagement 15
fachberater 15
filoloogia 15
hev-õpilane 15
honours 15
jooksevhindamine 15
jätkusuutlikkus 15
katoliku 15
kodoskoop 15
kooliaeg 15
koolikriit 15
koolipäev 15
kurv 15
learning process 15
lugema 15
monitoring 15
põhjendamine 15
rakendama 15
representation 15
resilience 15
sotsioloogia 15
täppisteadus 15
uurimustöö 15
õppepäev 15
õppesüsteem 15
Komenský 14
Päästenöör 14
app 14
arutelulõim 14
bachelor of engineering 14
coach 14
digitaalne materjal 14
digiõpe 14
education standard 14
eesõigus 14
esiõpetus 14
freire 14
hariv 14
hindepall 14
ingliskeel 14
innovatiivne 14
instructions 14
järjekorra 14
jätkutöölõppimine 14
jäämurjda 14
katseseade 14
katsuma 14
keskkooliharidus 14
know-how 14
kogumic 14
kohandus 14
konstanteerima 14
kooliküps 14
koolinoorsootöö 14
kooliskäiv 14
koolituskava 14
kreatiivne 14
lapsest lähtumine 14
majandusõpetus 14
monitor 14
outcome 14
procedure 14
rakenduskava 14
religious 14
riigikeel 14
tegevusuuring 14
training 14
täiendav* 14
väljakutse 14
õpiruum 14
õpikogemus 13
*robot* 13
Eriõpetus 13
Physical Education 13
Sosustama 13
Standardiseerimine 13
TVET 13
apply 13
blended learning 13
calambour 13
ekspetiis 13
ettevõtlus 13
fund 13
go-round 13
individual 13
juhendamine 13
kodanikuaktiivsus 13
kogemusmäng 13
kohustuslik õppeaine 13
konfessioom 13
lähtudes 13
mängukeskkond 13
mõõtevahend 13
notion 13
piirkond 13
university education 13
õpetajaeetika 13
õpitegevus 13
õppekursus 13
brahüteraapia 12
Research fellow 12
after school 12
arno 12
deklareerimine 12
deveratsioon 12
eakas 12
graduate student 12
inimõigus 12
iteratiivne 12
jäämurdja 12
kielitietoisuus 12
koolikoht 12
korraldaja 12
logo 12
opetustuokio 12
osakond 12
rakendamine 12
tugi 12
vocational 12
E õpe 11
aktiivselt 11
düslektik 11
jätkusuutlik areng 11
lasteaiaõpe 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1220
säilenõtkus961
tasandusrühm669
Likerti skaala655
reaalained642
kutseharidusstandard506
võilillelaps439
divergentne mõtlemine393
identiteet305
statsionaarne õpe294
õpe287
konvergentne mõtlemine285
aktsepteerima267
identiteedikriis266
metakognitiivne teadlikkus255
eneserefleksioon251
õppekava245
kontaktõpe241
erivajadus223
lillelaps204
hindamine200
kasvatus182
alusharidus180
egalitaarne178
iseseisev õppija178
implitsiitne hoiak173
auditoorne õpe172
kaasav haridus164
psühhomotoorne areng162
ambivalentne kiindumussuhe155
vabamäng150
akulturatsioon148
arenguline erivajadus148
kaugõpe147
segaõpe147
kutseharidus135
pädevus120
uuspere120
õppimine119
haridus118
keelepuue114
doktor111
kujundav hindamine111
šeflus111
kirjaoskus110
areng109
õpikäsitus109
lasteaed108
laiendatud pere106
andmekandja105
hinne104
ametikool103
enesetõhusus103
düstress100
internaatkool100
kõlbeline areng100
autodidakt98
iseseisev õppimine98
biheiviorism96
kärgpere96
eriklass92
ristlõikeuuring92
võhiklikkus89
õpikeskkond88
emotsionaalne areng86
sotsiaalne areng85
õpetaja abi85
prosotsiaalne84
teaduskraadi taotleja84
õppetöö84
eksplitsiitne hoiak83
hariduslik erivajadus83
teabekanal83
pikiuuring82
haloefekt80
kriitiline periood80
matrikkel79
motivatsioon79
päevaõpe79
aiarühm77
koolikiusamine77
mehaaniline õppimine77
ümberpööratud õpe 76
tasemeõpe75
HEV74
loov mõtlemine74
õppekeskkond74
ökoloogiline süsteemiteooria74
arendusuuring73
põhikool73
sisemine motivatsioon73
asotsiaalne käitumine72
kõnepuue71
distantsõpe70
lateralisatsioon70
teaduskraad70
õppeaste70
imperatiivne norm69
baasharidus68
eelkool67
kogemusõpe67
arvestus66
praktika63
tõrjuv kiindumussuhe63
kontekstõpe62
resümee62
eriinternaatkool61
objektiivne hindamine61
oponent61
põhiharidus61
vaimupuue61
õpilane61
õppemeetod61
koolivalmidus60
vabaõpe60
ainepunkt59
õpinguraamat59
abiõpetaja58
ainekava58
kooliküpsus58
kognitiivne areng57
lapsehoidja57
antisotsiaalne käitumine56
didaktika56
lateraalsus56
eriharidus55
rakenduskõrgharidus55
e-õpe54
koolitus54
päevahoid54
võilillelaps54
arendusrühm53
eelõpe53
süvaõpe53
eelõpe152
eripedagoog52
hariduslik integratsioon152
keelekümblus52
lapsehoiuteenus52
tsükliõpe52
argiteadmine51
projektõpe51
õpimeetod51
eelkoolipedagoog50
õpilaskodu50
asendustegevus49
käitumishäire49
tasemerühm49
õpiraskused49
antropomorfism48
konsensusteooria48
kraaditaotleja48
manipuleerima48
suurpere48
deduktsioon47
koduõpe47
suhtluspuue47
teine keel47
õppe diferentseerimine47
õppija47
eripedagoogika46
lastekodu46
loodusõpetus46
luurik46
subjektiivne hindamine46
õpetaja46
ööhoid46
afektiivne taksonoomia45
lähima arengu tsoon45
projektiivtest45
põimõpe45
sobitusrühm45
suhtlemisaldis õpilane45
õpioskused45
õpitulemused45
õppevara45
õuesõpe45
düsgraafia44
kehapuue44
korraline õppejõud44
kutseline lapsehoidja44
mitteformaalne44
moodulõpe44
reproduktiivne mõtlemine44
õppematerjal44
düsleksia43
eripära43
individuaalõpe43
koolkodu43
kujundlik mõtlemine43
plagiaat43
praktikum43
professionaalsus43
täiendusõpe43
õpiväljundid43
Euroopa ainepunkt42
elitaarne42
kandidaadikraad42
spetsiifilised õpiraskused42
ahistus41
ainedidaktika41
arengutendents41
jesuiitide kolleegium41
oskus41
pisteline kontroll41
toimetulekuõpe41
aktselereerimine40
arengumapp40
kooliaste40
perepäevahoid40
teemapõhine õpe40
täienduskoolitus40
doktoritöö39
haridustehnoloogia39
hindeline arvestus39
mõlemakäelisus39
prof. adj.39
riigigümnaasium39
afaasia38
ainekaart38
lapsehoid38
lapsehoiuteenuse osutaja38
omavastusküsimus38
sensitiivne periood38
tagasiside38
õppe individualiseerimine38
ülesanne38
Hinne37
agraafia37
digipädevus37
eriala37
klass37
kognitiivne37
mõisteskeem37
pindmine lugemine37
rakendusuuring37
refleksioon37
õppeaine37
andekus36
diferentseeritud õpe36
gümnaasium36
hinnang36
huviring36
liikumispuue36
minnalaskev kasvatusstiil36
peksukaristus36
teadusdoktor36
õpimotivatsioon36
õpiränne36
aktiivsus35
alaalia35
apelleerima35
inaugureerima35
kooliharidus35
korraline professor35
kriitiline mõtlemine35
kutseta lapsehoidja35
nominaalõppeaeg35
nonkonformist35
tööränne35
vaimsed võimed35
variõppekava35
õppevorm35
õppijakeskne35
asenduskodu34
järeleaitamistund34
kaasav hariduskorraldus34
perekeskus34
perepäevahoidja34
puue34
sõimerühm34
tavakool34
võtmesõna34
õpiprojekt34
õppevahend34
üldhariduskool34
analüüs33
endogeensed arengutegurid33
individuaalne õppekava33
intensiivõpe33
keskeriõppeasutus33
meetod33
paternaalne33
tingimatu refleks33
õpistrateegia33
ühiskonnaõpetus33
alakõne32
algharidus32
grafoprojektor32
hoiak32
homogeenne rühm32
juunior132
kiusamine32
klassiõpetaja32
korraline teadustöötaja32
kursusesüsteem32
lapsekeskne32
lõiming32
lõimitud aine- ja keeleõpe32
mälu32
mäng32
pedagoogika32
professor32
suuline väljendusoskus32
tugispetsialist32
tulemus32
võrdlev kasvatusteadus32
õppejõud32
akadeemiline õiend31
enesehindamine31
huviharidus31
keskkond31
koolieelik31
õppemoodul31
õppetase31
üldpädevused31
formaalharidus30
individuaalne lähenemine30
iseväärtus30
kasvatuspsühholoogia30
kirjalik väljendusoskus30
masohhist30
stažeerima30
sümbiootiline side30
tugisüsteem30
väljalangenu30
väärtushinnang30
üldharidus30
üldõpetus30
ümberõpe30
PISA29
akadeemiline kraad29
inimeseõpetus29
kaasprofessor29
kiindumus29
kogelus29
kooliõpe129
kõrgharidus29
latentne õppimine29
loovus29
numbriline hindamine29
orientatsioon29
paindlik õpe29
protsessõpe29
punktkiri29
riigieksam29
rühmatöö29
tugiteenus29
õpp29
ühisõpe229
ülikooliharidus29
ebaturvaline kiindumussuhe28
edukas õpilane28
kool28
mõõdukas intellektipuue28
osakoormusega õpe28
tahtmatu õppimine28
tavaklass28
teaduslik teadmine28
tugiisik28
tägi28
töökohapõhine kutseõpe28
tüflopedagoog28
õpetamine28
eksogeensed arengutegurid27
genotüüp27
hariduslik segregatsioon27
hinneteleht27
mittestatsionaarne27
puhtand27
rüütlikasvatus27
sõnaline hindamine27
väärtus27
õppemäng27
algkool26
eksternõpe26
hindama26
häälduspuue26
individuaaltöö26
informaatika26
kasvatusteadus26
kognitiivne taksonoomia26
logopeed26
pervasiivne arenguhäire26
sadist26
suuline hinnang26
tunnikontroll26
võtmeoskus26
õppe-eesmärkide taksonoomia26
ümberpööratud õpe26
debiilsus25
erakorraline professor25
erilasteaed25
frontaaltöö25
intellektipuue25
interaktsioon25
juriidiline isa25
konfliktiteooria25
kutsekraad25
priivara25
psühholoogiline isa25
suhtlusvõrgustik25
uurimistöö25
vaegnägemine25
õppeleping25
aktiivõpe24
aleksia24
alusoskus24
andragoogika24
avastusõpe24
avatud õpe24
dotsent24
ego24
elukaar24
erirühm24
hermeneutiline kasvatusteadus24
hev24
ideeskeem24
iseseisev töö24
jätkuõpe24
konstruktiivne24
lastekaitse24
looduskasvatus24
rahvavalgustus24
seenior124
sotsiaalsed oskused24
töötuba24
vabad kunstid24
valikeksam24
õhtuõpe24
üldaine24
ainering23
assimilatsioon123
formaalõpe23
haridusteadus23
heaolu23
heterogeenne rühm23
inimgeograafia23
kannupoiss23
kihelkonnakool23
klassiväline tegevus23
kleepkumm23
kompetents23
kujundav23
laitus23
lõputöö23
mitteformaalne õpe23
nimeregister23
papjeemašee23
promoveerima23
superego23
teadur23
tähelepandamatu õpilane23
uurimus23
vabakasvatus23
õpilaskeskne23
õppejuht23
õppesuund23
õppur23
Pädevustest22
akadeemiline liikuvus22
arvestatud22
auditoorne22
haridusamet22
haridustase22
informaalne22
juhendaja22
kasvatuseesmärgid22
kommunikatsioon22
kooliinspektor122
kutsekool22
lõpueksam22
mitteformaalne juht22
pedagoogiline psühholoogia22
sotsiaalne isa22
statsionaarne22
stress22
teadmine22
teadmiste ülekanne22
tegevusõpe22
tehnoloogia22
tulemusõpe22
täiendkoolitus22
valikvastustega küsimus22
õpipädevus22
abikool21
domostroi21
ennastjuhtiv21
haritus21
kaasav21
karjäärinõustaja21
kirjatehnika21
koolipõhine kutseõpe21
koostööoskus21
käsitlus21
laboritöö21
lapse hooletussejätmine21
leidlaps21
liitrühm lasteaias21
loodusained21
TÄISLOENDhea.txt