Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 120309 ehk siis umbes 324 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

secondary education 461
learning 378
higher education 332
ekstreemselt 299
degree 277
grad 246
competence 241
education 206
formal 179
course 162
secondary 154
jäälõhkuja 132
fluktuatsioon 130
masters 129
science 123
impairment 120
learning environment 120
linn 120
achievement 115
associate professor 115
skills 113
context 107
instruction 107
digital 103
õppeviis 99
raames 98
a 94
diversity 93
school 93
hardus 92
S 90
koonwledge 84
haridusaste 82
mark 82
käitumuslik 80
informal 78
jätku-kutseõpe 77
tasemeharidus 77
halb 76
lihane vanem 75
õppetasu 75
disabilities 74
level 74
VTS 72
enqa 72
educational 70
õpiväljund 68
läbima 65
academic 64
bloomi taksonoomia 62
l 62
üldpädevus 60
eluvaldkond 59
follow 59
õpiseiskur 59
assessment 56
koostöö 56
ja kuidas 55
kreisikool 55
thinking 55
digi 54
information 50
baasoskused 49
diagnostic 49
koperatiiv 49
human 48
eesmräk 47
extended 47
credit 46
induvidualiseerimine 46
õppetegevus 46
evaluation 45
deep 44
flow 44
ECTS 43
autasu 43
kaasav hridu 43
kasvatustöö 43
longitudinal 43
õppesüsteem 43
demonstratsioon 42
gender 42
säilenõtke 42
õppeprotsess 42
b 41
doctorate 41
õpitegevus 41
astme 40
educator 40
learner 40
vahend 40
community 39
magistritase 39
aims 38
classroom 38
digivahend 38
eneset 38
lihane isa 38
primary 38
Bandura 37
Preliminary 37
constitution 37
düslektik 37
erziehung 37
õpiraskus 37
assimileerumine 36
eelõpetus 36
eesti keeles 36
ensemble 36
formative 36
hulk 36
katoliku 36
krapp 36
primary school 36
pädevused 36
õppenõukogu 36
game* 35
katseseade 35
kodoskoop 35
riigig 35
väljund 35
õpitulemus 35
arenguplaan 34
engagement 34
erialade 34
knowledge 34
kogumik 34
konstanteerima 34
kunst 34
qualification 34
Mitteformaal 33
autonoomia 33
direktor 33
freire 33
lin 33
väljakutse 33
counsellor 32
digitaalne materjal 32
esiõpetus 32
harras 32
higher education institution 32
immersion 32
activity 31
face-to-face 31
grade 31
hev-õpilane 31
high school 31
keskne 31
kreatiivne 31
postgraduate 31
õpikäsitlus 31
õpioskus 31
õppepäev 31
Research fellow 30
eelis 30
hindepall 30
honors 30
lasteaiakoht 30
notion 30
religious 30
täiendav* 30
early childhood 29
fachberater 29
habitual 29
idioot 29
jätkusuutlik 29
jätkutöölõppimine 29
katsuma 29
lähtumine 29
applicable 28
approach 28
aptitude 28
comenius 28
facilitate 28
kala 28
koolipäev 28
koormus 28
käsitlema 28
map 28
tulenevalt 28
department 27
detention 27
deveratsioon 27
discipline 27
eneseteadlik 27
fusion 27
ingliskeel 27
jooksevhindamine 27
kasvatusteadused 27
lipik 27
live 27
mass 27
master of science 27
upper secondary 27
õppekursus 27
Komenský 26
after school 26
arusaam 26
college 26
ilming 26
koer 26
koht 26
koolijuht 26
korraldamine 26
liikumine 26
lugemistehnika oskused 26
lünklik 26
mode 26
rakendama 26
associate 25
awareness 25
calambour 25
design 25
esiopetus 25
form 25
hoiakud 25
instrumental 25
junior 25
jätkusuutlikkus 25
keskkooliharidus 25
koolisüsteem 25
tänukiri 25
võtmepädevus 25
career guidance 24
certificate 24
coach 24
conditional 24
draama 24
ecvet 24
experience 24
expertise 24
gps 24
interventsioon 24
iseseisev õpe 24
kohustuslik õppeaine 24
kohustustlik 24
lehre 24
mapp 24
representation 24
training 24
õppeleping&F=M&C06=et 24
Asjatundlikku 23
alalhoidmine 23
astmed 23
bachelor of science 23
counselling 23
facility 23
go-round 23
induction 23
kavandamine 23
kitsas 23
kohustuslik õppeaine 23
kord 23
liigaasta 23
lõpetama 23
monitoring 23
program 23
põhjendamine 23
Physical Education 22
Road movie 22
arts 22
current 22
düsart 22
education standard 22
formatiivselt 22
gastarbeiter 22
internship 22
järjekorra 22
jäämurdja 22
koosseis 22
käskkiri 22
lapsest lähtuv 22
liigutus 22
lower secondary 22
major 22
Päästenöör 21
VASTUTUS! 21
advanced 21
attendance 21
avalduma 21
dokument 21
early school 21
eesõigus 21
empower* 21
erivajadustega 21
extra 21
förderschule 21
guidance 21
hindamiskriteerium 21
instruktsioon 21
itk 21
jätkusuutlik areng 21
kunstipedagoogika 21
käitumisraskus 21
logo 21
lähtudes 21
middle school 21
osakond 21
peer 21
prosotsiaalsus 21
üldkeskharidus 21
Eriõpetus 20
arno 20
digipik 20
elementary school 20
erinevus 20
exten 20
hariduselu 20
hariduskeskus 20
honorar 20
hunt 20
kass 20
katsumine 20
kava 20
kodu 20
kohanemine 20
kooliealine 20
koolikorraldus 20
koolikriit 20
korrastamine 20
secondary school 20
simulatsioon 20
tehnika 20
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 19
avaldus 19
blended 19
blended learning 19
diploma 19
ese 19
foneem 19
handwriting 19
haridussõnastik 19
harilikult 19
instructions 19
jugendheim 19
juhendamine 19
jäämurjda 19
kodutööd 19
koolinoorsootöö 19
lapsest lähtumine 19
loomus 19
materiaalne 19
mitteformaalõpe 19
teadmised 19
õpikogemus 18
alusraam 18
bakalaureuseastme 18
coverage 18
digiõpe 18
edasijõudnu 18
elementary 18
examiner 18
formal education 18
fundamental 18
hariv 18
inquiry 18
juhtivõpetaja 18
kasvatusteaduslik 18
kehtestama 18
kell 18
klassitund 18
kodanikuõpetus 18
kontsept 18
koolitund 18
koolituskava 18
koostama 18
lasteaiaõpe 18
läbiviimine 18
mitmemäng 18
mobility 18
märkamine 18
mõtlemistüüp 18
piirkond 18
preparatory 18
põhiprobleem 18
vabaharidus 18
vormistus 18
õpetajaeetika 18
õpikeskkond&F=M&C06=en 18
õppeteenustasu 18
õppetsükkel 17
ainealane 17
authentic 17
autoloogia 17
campus 17
direktsioon 17
ettevõtlus 17
feminism 17
general education 17
hev-kool 17
interiorize 17
julgustama 17
kasvatuseesmärgid 17
kasvatusülesanne 17
kodanik 17
kooliskäiv 17
korraldaja 17
käitumispõhine 17
mängukeskkond 17
mõõtevahend 17
practice 17
põhi 17
reflection 17
tõend 17
brahüteraapia 16
E õpe 16
aktiivselt 16
alg 16
appeal 16
arutelulõim 16
cover 16
deklareerimine 16
elukoht 16
hariduskava 16
intervention 16
jõulud 16
kaduma 16
kodanikuaktiivsus 16
kohandus 16
kohtalainen 16
kooliküps 16
procedure 16
pädevused 16
rakenduskava 16
täppisteadus 16
tüflo 16
õpilasekeskne 16
TVET 15
abimaterjal 15
app 15
apply 15
attainment 15
coed 15
draamapedagoogika 15
enseserefleksioon 15
filoloogia 15
ikt 15
immersive 15
kogemusmäng 15
longituud 15
reflekteerima 15
reflektsioon 15
sotsioloogia 15
toetamine 15
toimetulekukool 15
õppekeskkond&F=M&C06=et 15
õppeosakond 15
*robot* 14
Iseõpe 14
academia 14
agency 14
aiateadlane 14
fund 14
informaatikaring 14
innovatiivne 14
koolikoht 14
learning objective 14
learning process 14
miinus 14
monitor 14
youth 14
õppevahendid 13
Ek 13
certification 13
common 13
disability 13
eakas 13
empower 13
förerklasse 13
honours 13
huvialaring 13
instructional 13
keelteained 13
non-formal 13
public school 13
resilience 13
scaffolding 13
usufanaatik 13
workshop 13
Sosustama 12
Standardiseerimine 12
Säilenõtke 12
advice 12
ekspetiis 12
enesetäiendus 12
kooliaeg 12
krüpt(eer)ima 12
liberal arts 12
loodusteadus 12
middle 12
rakendamine 12
administrator 11
consciousness 11
eryiehung 11
juhtkond 11
kobar 11
kohandama 11
konfessioom 11
mentoring 11
p 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

säilenõtkus2263
agentsus942
kaudne Münchhauseni sündroom727
võilillelaps718
Likerti skaala684
professor555
divergentne mõtlemine549
humanitaarained523
sisemine motivatsioon510
reaalained498
õpe494
metakognitiivne teadlikkus442
õpetaja abi434
statsionaarne õpe432
prosotsiaalne412
eneserefleksioon403
apraksia398
dotsent396
lillelaps357
identiteedikriis355
egalitaarne347
juurdekasvuuskumus345
konvergentne mõtlemine331
õppekava329
asotsiaalne käitumine298
kärgpere296
ainepunkt294
kõlbeline areng285
prof. adj.284
õppija283
jäävususkumus282
cum laude272
hindamine258
vaegkuulmine258
õpinguraamat251
psühhomotoorne areng243
emeritus238
kontaktõpe238
ambivalentne kiindumussuhe237
laiendatud pere232
uuspere230
arendusuuring225
moodulõpe219
võhiklikkus217
iseseisev õppimine214
keelepuue213
sobitusrühm213
doktor209
põimõpe201
Waldorfi kool192
loov mõtlemine192
päevaõpe190
leidlaps187
antisotsiaalne käitumine183
eristuskiri181
eriharidus174
arendusrühm172
pädevus172
akulturatsioon168
vabamäng166
hinne165
väärtushinnang164
tähelepandamatu õpilane156
abiõpetaja155
erivajadus152
paralleelklass152
vabad kunstid152
düstress151
huviring151
tarkusepäev151
kirjaoskus148
alma mater144
arenguline erivajadus144
õpiabitund143
atributsioon139
HEV137
internaatkool137
ristlõikeuuring136
sotsiaalne areng134
emeriteeruma133
rakendusuuring132
alusharidus130
afoonia128
klaster127
oponent127
aiarühm126
tasandusrühm126
teadmussiire126
bioloogiline sugu125
kaugõpe125
sotsiaalne sugu125
õpiraskused125
õppekeskkond125
täiendusõpe124
hermeneutiline kasvatusteadus123
püknik123
kasvatusteadus121
põhiharidus120
osakoormusega õpe118
perekeskus118
tavaklass118
düspraksia115
kannupoiss113
šeflus113
eetiline absolutism112
infokandja112
kõnepuue112
lapsekeskne112
infosulg111
õppeaste111
kaasprofessor110
autonoomne moraal109
lapsehoidja109
ametikool108
aleksia107
kognitiivne areng107
verbaalne suhtlus107
kooliküpsus105
eelkool104
praktika1104
institutsionaliseerima103
lähiõpe103
subjektiivne hindamine103
suhtlemisaldis õpilane103
õppe diferentseerimine103
paindlik õpe102
inaugureerima101
alaalia100
mälu100
haloefekt99
kriitiline mõtlemine99
lateraalsus99
nimeregister99
sensitiivne periood99
ennastjuhtiv õppija98
lapsehoid98
alakõne97
diplomand97
koolivalmidus97
objektiivne hindamine97
vabaõpe97
võtmeoskus97
kaugõpe196
rakenduskõrgharidus96
õpiränne96
imperatiivne norm95
sensoorne puue95
tööränne95
õpikeskkond95
õppe-eesmärkide taksonoomia95
autodidakt94
eripära94
kaasav haridus94
lapsehoiuteenus94
ebaturvaline kiindumussuhe92
heteronoomne moraal92
tüflopedagoog92
iseseisev õppija91
vaimsed võimed91
ökoloogiline süsteemiteooria91
kontekstõpe90
suurpere90
hariduslik erivajadus89
keelekümblus89
vastastiktagasiside89
eelõpe188
eksternõpe88
erikool88
tasemeõpe88
väitekirja kaitsma88
õppe individualiseerimine88
õppur88
aktiivsus87
pisteline kontroll87
aplomb86
kutseline lapsehoidja86
ainering85
eksamiperiood85
lühihoid85
üldharidus85
koduõpe84
kujundav hindamine84
loovus84
prenataalne84
hinnang83
tasanduskursus83
õpikäsitus83
õpilane83
järeleaitamistund82
tindipliiats82
aktseleratsioon81
avatud õpe81
minnalaskev kasvatusstiil81
algharidus80
intelligentsus80
püsimälu280
buliimia79
perioodõpe179
projektõpe79
triivium79
emotsionaalne areng78
erilasteaed78
esmaõpe78
jätkuõpe78
sessioonõpe78
tasemerühm78
andmekandja77
eksogeensed arengutegurid77
mitteverbaalne suhtlus77
põhikool77
baasharidus76
eneseefektiivsus76
eriinternaatkool76
identiteet76
indigolaps75
kasvatuseesmärgid75
mõisteskeem75
psühholoogiline vanem75
sotsiaalne vanem75
tõrjuv kiindumussuhe75
enesehindamine74
numbriline hindamine74
teemapõhine õpe74
teine keel74
didaktika73
haridusosakond73
kooliõpe173
kriitiline periood73
kvadriivium73
motivatsioon73
päevahoid73
suhteline hindamine73
suhtluspuue73
õpimapp73
ülikooliharidus73
auditoorne õpe72
eriklass72
koolkodu72
kutseta lapsehoidja72
mitmikkirjaoskus72
seksuaalne vägivald72
teadmiste ülekanne72
võõrandunud õpilane72
juriidiline vanem71
käitumishäire71
lapsehoiuteenuse osutaja71
plagiaat71
animism70
erirühm70
manipuleerima70
sõltuv õpilane70
kooliõpe269
lapse seksuaalne ärakasutamine69
lateralisatsioon69
osalusuuring69
spetsiifilised õpiraskused69
talurahvakool69
õpilaskodu69
implitsiitne hoiak68
kaaslaste hindamine68
kontrollrühm68
lapse seksuaalne väärkohtlemine68
mängutuba68
puutemälu68
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava68
reproduktiivne mõtlemine68
suuline väljendusoskus68
vastastikhindamine68
algkool67
antropomorfism67
edukas õpilane67
kauahoid67
kirjalik väljendusoskus67
kuulmismälu67
massikultuur67
praktikaõpe67
sõnaline hindamine67
vaimupuue67
akadeemiline liikuvus66
distantsõpe66
haridus66
koogamine66
laboritöö66
mittetäielik keskkool66
nägemismälu66
perepäevahoidja66
tavalasteaed66
ööhoid66
anoreksia65
eelõpe65
hinneteleht65
homogeenne rühm65
pikiuuring65
praktika65
psühhomotoorne õppe-eesmärk65
tavakool65
väline motivatsioon65
asenduskodu64
hariduslik integratsioon164
hindama64
interioriseerimine64
meenutamine64
meisterdama64
oskuskeel64
postnataalne64
segakool164
sümmeetriline aktseleratsioon64
üldaine64
aineregister63
asümmeetriline aktseleratsioon63
individuaalne aktseleratsioon63
korraline teadustöötaja63
kutseõppevorm63
agraafia62
debiilsus62
eksamisessioon62
heitlaps62
kutseharidus62
perepäevahoid62
sekulaarne aktseleratsioon62
töökohapõhine kutseõpe62
areng61
diferentseerimine61
jesuiitide kolleegium61
kiirlugemine61
lelukogu61
lõimitud aine- ja keeleõpe61
praktikakool61
retsensent61
tsükliõpe61
õppealajuhataja61
düsgraafia60
kaasav hariduskorraldus60
korraline õppejõud60
meelespidamine60
põhikursus60
suuline hinnang60
tahteline õppimine60
tahtmatu õppimine60
akalkuulia59
empiiriline kasvatusteadus59
laulumäng59
personifikatsioon59
retardatsioon59
riigieksam59
õppetool59
afaasia58
katserühm58
lõimitud õpe58
praktikum58
sõimerühm58
turvaline kiindumussuhe58
valikvastustega küsimus58
individuaalõpe57
kirjalik hinnang57
koolipõhine kutseõpe57
liigutusmälu57
visuaalne deprivatsioon57
aktselereerimine56
aluskursus56
haridusamet56
heterogeenne rühm56
järelevalve56
karjäärinõustamine56
kogelus56
kontakttund56
kõrgharidus56
sessioon56
teabekanal56
õppijakeskne56
ümberõpe56
ehitusmäng55
eraõppeasutus55
erialaaine (kõrgkoolis)55
harjutuskool55
kasvatuspsühholoogia55
kategooriline imperatiiv55
kehaline kasvatus255
kõrgharidusaste55
masohhist55
sümbiootiline side55
sümpoosion55
tahtmatu tähelepanu55
töötuba55
võimlemine255
ainedidaktika54
endogeensed arengutegurid54
enesekriitiline54
eriala54
kutseaine (kutseõppes)54
lahuskool54
luurik54
priivara54
täiskoormusega õpe54
valikumeetod54
õpitulemused54
ühisõpe154
ühisõpe254
eripedagoog53
hariduslik segregatsioon53
individuaalne õppekava53
kognitiivne õppe-eesmärk53
korraline professor53
lastekodu53
lugemiskiirus53
moraalne areng53
mängunurk53
perinataalne53
portfoolio53
vabakasvatus53
CD52
Divergentne mõtlemine52
afektiivne õppe-eesmärk52
kerge intellektipuue52
konfliktiteooria52
kooliaste52
perioodõpe52
pingetaluvus52
taastundmine52
analüüs51
enesetäiendamine51
formaalne kirjaoskus51
järelevalvetus51
kutsenõustamine51
pidevkontroll51
professionaalsus51
psüühiline deprivatsioon51
toimetulekuõpe51
vabaaine51
akustiline deprivatsioon50
alateadvus50
asteenik50
digipädevus50
erakorraline õppejõud50
ideeskeem50
kihelkonnakool50
kursusõpe50
omavastusküsimus50
protsessõpe50
üldmõiste50
laboritund49
taktiilne deprivatsioon49
tulemusõpe49
väljalangenu49
argiteadmine48
avalik õppeasutus48
bradülaalia48
diferentseeritud õpe48
individualiseerimine48
isikutevaheline48
kateeder148
kõrgkultuur48
lastekaitse48
mehaaniline õppimine48
spetsiifiline keelearengu puue48
tunnus48
ümberpööratud õpe 48
Marburgi süsteem47
ainekava47
elukaar47
esmakutseõpe47
hüpoteetiline imperatiiv47
platseeboefekt47
tahhülaalia47
täiskarskus47
unustamine47
valikaine47
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine47
ainepunktide ülekandmine46
atavism46
eeskujulik46
hooletussejätmine46
hospitalism46
ilukiri46
klassiõpetaja46
koolieksam46
kutsekraad46
meeldejätmine46
suhtluspädevus46
süvapsühholoogia46
teadvus46
teooriaõpe46
õpimeetod46
õppetöö46
eetiline relativism45
isiksuseomadused45
juriidiline isa45
konverents45
maania45
mikrosüsteem45
monism45
mõõdukas intellektipuue45
rahulolu45
teaduslik teadmine45
õpiprojekt45
õpiseiskur45
akadeemiline puhkus44
arengupotentsiaal44
atleetik44
duaalne kutseõpe44
TÄISLOENDhea.txt