Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 72336 ehk siis umbes 197 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

demonstratsioon 391
competence 289
degree 277
learning 262
science 191
learning environment 180
ekstreemselt 134
haridussõnastik 133
mark 123
educational 121
skills 120
secondary 112
education 111
masters 105
information 104
õppeviis 102
higher education 84
school 83
jäälõhkuja 79
mitmemäng 78
thinking 76
diversity 75
disabilities 70
eesmräk 67
achievement 65
context 64
instruction 63
digital 60
kolledžiharidus 59
vaheeksam 58
astme 57
academic 55
hardus 51
direktor 49
õppetegevus 49
õpiväljund 48
eelõpetus 47
haridusaste 47
assessment 46
game* 46
course 45
kava 45
secondary education 45
grade 44
impairment 44
arts 43
harras 43
longitudinal 43
õpikäsitlus 43
õppenõukogu 43
koostöö 42
lihane isa 42
väljund 41
õpitulemus 41
iseseisev õpe 40
ja kuidas 40
lasteaiakoht 40
mapp 40
university education 40
formal 39
immersive 39
doctorate 37
erziehung 37
live 37
esiopetus 36
knowledge 36
vahend 36
õppetasu 36
a 35
enqa 35
fusion 35
õpioskus 35
bloomi taksonoomia 34
toimetulekukool 34
koer 33
kohanemine 33
koonwledge 33
primary 33
level 32
qualification 32
S 31
direktsioon 31
jugendheim 30
kaasamine 30
prosotsiaalsus 30
õpiraskus 30
diagnostic 29
face-to-face 29
human 29
learner 29
map 29
postgraduate 29
activity 28
design 28
detention 28
gastarbeiter 28
immersion 28
instructional 28
kasvatusteadused 28
kreisikool 28
läbima 28
võtmepädevus 28
õppeprotsess 28
facility 27
interiorize 27
klassiõpe 27
logopeediline 27
märkamine 27
toetamine 27
õpikeskkond&F=M&C06=en 27
constitution 26
dual education 26
educator 26
feminism 26
flow 26
follow 26
guidance 26
high school 26
hind 26
induvidualiseerimine 26
informal 26
kasvatustöö 26
krapp 26
longituud 26
mode 26
õpilasekeskne 26
üldpädevus 26
community 25
discipline 25
erivajadustega 25
extra 25
juhtivõpetaja 25
liberal arts 25
loomus 25
VTS 24
aims 24
algklass 24
arusaam 24
associate 24
ese 24
habitual 24
internship 24
kodu 24
magistritase 24
mitteformaalõpe 24
mobility 24
public school 24
raames 24
Preliminary 23
approach 23
assimileerumine 23
campus 23
classroom 23
college 23
deep 23
edasijõudnu 23
enseserefleksioon 23
fluktuatsioon 23
hariduskava 23
käitumisraskus 23
practice 23
teadmised 23
tänukiri 23
õpperuum 23
õppevahendid 22
Ek 22
advice 22
evaluation 22
förerklasse 22
honors 22
jõulud 22
korrastamine 22
käitumuslik 22
lapsest lähtuv 22
lower secondary 22
lähtumine 22
masin* 22
peer 22
riigig 22
tõend 22
ainealane 21
b 21
elukoht 21
eneseusk 21
erialane haridus 21
extended 21
formatiivselt 21
higher education institution 21
hoolekande 21
hunt 21
kasvatusteaduslik 21
kasvatusülesanne 21
keelteained 21
koolijuht 21
mõtlemistüüp 21
preparatory 21
Õpiväljund 21
Iseõpe 20
autasu 20
autoloogia 20
coed 20
consciousness 20
digipik 20
digital literacy 20
ecvet 20
facilitate 20
förderschule 20
hulk 20
induction 20
kitsas 20
kogumik 20
kunst 20
küpsus 20
lehre 20
liigutus 20
üldkeskharidus 20
Asjatundlikku 19
advanced 19
alusraam 19
attendance 19
basic 19
counselling 19
credit 19
digi 19
early school 19
eesti keeles 19
elementary 19
form 19
formative 19
grupitöö 19
jätkusuutlik 19
kass 19
kehtestama 19
kell 19
koht 19
kohustustlik 19
koolikorraldus 19
koormus 19
koostama 19
liikumine 19
reflektsioon 19
tulenevalt 19
vabaharidus 19
baasoskused 18
bilingual 18
draamapedagoogika 18
ensemble 18
gender 18
hev-õpilane 18
ikt 18
instrumental 18
iteratiivne 18
kodanikuõpetus 18
koolipäev 18
koolisüsteem 18
käsitlema 18
käskkiri 18
reflekteerima 18
uni 18
upper secondary 18
ECTS 17
administrator 17
awareness 17
department 17
erialade 17
experience 17
gps 17
harilikult 17
ilming 17
intervention 17
julgustama 17
järjekorra 17
jätkusuutlikkus 17
kodutööd 17
kontsept 17
kord 17
korraldamine 17
lünklik 17
materiaalne 17
middle 17
simulatsioon 17
tüflo 17
õppepäev 17
Bandura 16
Road movie 16
arenguplaan 16
associate professor 16
astmed 16
avaldus 16
coverage 16
draama 16
education standard 16
empower 16
esiõpetus 16
foneem 16
halb 16
hindamiskriteerium 16
interventsioon 16
juhendamine 16
jäämurdja 16
kala 16
katsumine 16
kooliealine 16
koolikriit 16
koolinoorsootöö 16
kooliskäiv 16
kunstipedagoogika 16
linn 16
lipik 16
läbiviimine 16
major 16
master of science 16
miinus 16
primary school 16
program 16
täiendav* 16
täppisteadus 16
õppeteenustasu 16
brahüteraapia 15
õppetsükkel 15
Kurjus 15
Päästenöör 15
TVET 15
Taburet 15
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 15
abimaterjal 15
appeal 15
avalduma 15
comenius 15
counsellor 15
current 15
düsart 15
düslektik 15
eesõigus 15
eluvaldkond 15
engagement 15
erinevus 15
ettevõtlus 15
formal education 15
fund 15
fundamental 15
general education 15
hariduskeskus 15
hev-kool 15
hoiakud 15
innovatiivne 15
itk 15
jooksevhindamine 15
juhtkond 15
jäämurjda 15
keskne 15
klassitund 15
kodanik 15
kodanikuaktiivsus 15
kohustuslik õppeaine 15
kooliküps 15
kurv 15
käitumispõhine 15
lasteaiaõpe 15
learning process 15
liigaasta 15
monitor 15
monitoring 15
notion 15
rakendama 15
rakenduskava 15
representation 15
scaffolding 15
väljakutse 15
õpetajaeetika 15
õpikogemus 14
Mitteformaal 14
Physical Education 14
Sosustama 14
VASTUTUS! 14
academia 14
app 14
applicable 14
aptitude 14
arno 14
arutelulõim 14
authentic 14
bachelor of science 14
career guidance 14
certification 14
coach 14
digitaalne materjal 14
disability 14
dokument 14
early childhood 14
empower* 14
examiner 14
filoloogia 14
freire 14
honorar 14
huvialaring 14
informaatikaring 14
instructions 14
junior 14
kaasav hridu 14
katoliku 14
katsuma 14
kavandamine 14
keskendumine 14
keskkooliharidus 14
kodoskoop 14
kogemusmäng 14
kohtalainen 14
konstanteerima 14
kooliaeg 14
koolikoht 14
koolitund 14
koperatiiv 14
lapsest lähtumine 14
lin 14
procedure 14
tehnika 14
training 14
õppesüsteem 14
Komenský 13
Research fellow 13
after school 13
aiateadlane 13
alalhoidmine 13
alg 13
common 13
conditional 13
cover 13
digivahend 13
eakas 13
ekspetiis 13
elementary school 13
eryiehung 13
fachberater 13
handwriting 13
hariduselu 13
hinneteleth 13
honours 13
individual 13
ingliskeel 13
instruktsioon 13
katseseade 13
kogumic 13
kontolltöö 13
koolituskava 13
koosseis 13
kreatiivne 13
logo 13
lugemise eeloskus 13
lähtudes 13
lõpetama 13
mass 13
meeskonnatöö 13
mõõtevahend 13
opetustuokio 13
osakond 13
põhjendamine 13
religious 13
uurimustöö 13
vabaühendus 13
vormistus 13
õppekursus 13
õppeleping&F=M&C06=et 13
õppemaht 13
*robot* 12
E õpe 12
Eriõpetus 12
Jälkiistunto 12
Standardiseerimine 12
aktiivselt 12
calambour 12
deveratsioon 12
dokumentatsioon 12
eelis 12
enesetäiendus 12
esmaõpe 12
feministlik 12
go-round 12
graduate student 12
hariv 12
hindepall 12
innovaatika 12
kielitietoisuus 12
kohandus 12
konfessioom 12
korraldaja 12
lugema 12
lugemistehnika oskused 12
middle school 12
piirkond 12
põhiprobleem 12
riigikeel 12
scafold 12
tometulekuõpe 12
väärkohtleja 12
õppekeskkond&F=M&C06=et 12
õppeosakond 12
Kõlbus 11
apply 11
bachelor of engineering 11
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1113
reaalained825
säilenõtkus732
tasandusrühm625
kutseharidusstandard490
Likerti skaala481
mehaaniline õppimine390
divergentne mõtlemine375
statsionaarne õpe337
identiteet266
aktsepteerima259
õppekava251
võilillelaps248
lillelaps239
identiteedikriis235
konvergentne mõtlemine233
eneserefleksioon228
metakognitiivne teadlikkus223
erivajadus215
õpe214
ambivalentne kiindumussuhe211
kasvatus210
hindamine192
alusharidus190
psühhomotoorne areng190
egalitaarne167
kutseharidus165
kaasav haridus155
vabamäng148
iseseisev õppija142
kujundav hindamine141
arenguline erivajadus140
kontaktõpe140
auditoorne õpe129
haridus127
areng121
implitsiitne hoiak121
akulturatsioon115
enesetõhusus113
õpikäsitus112
doktor105
ametikool103
pädevus103
hinne101
laiendatud pere100
internaatkool98
keelepuue98
uuspere98
biheiviorism96
õppimine96
andmekandja95
kõlbeline areng93
emotsionaalne areng92
sotsiaalne areng92
abiõpetaja91
matrikkel90
vaimupuue90
kaugõpe84
lasteaed84
imperatiivne norm81
eriklass80
koolikiusamine79
aiarühm78
võhiklikkus78
teaduskraadi taotleja77
HEV76
düstress76
tõrjuv kiindumussuhe76
õpikeskkond76
kärgpere75
põhikool75
arendusuuring74
iseseisev õppimine74
tasemeõpe74
spetsiifilised õpiraskused73
õpetaja abi72
õpilane72
autodidakt71
õpetaja71
teaduskraad70
pikiuuring69
sisemine motivatsioon69
eksplitsiitne hoiak68
motivatsioon68
šeflus68
loov mõtlemine67
praktika67
teabekanal67
õppeaste67
päevaõpe66
hariduslik erivajadus65
resümee64
ainekava63
ristlõikeuuring62
eripedagoog61
koolivalmidus61
antisotsiaalne käitumine60
baasharidus60
haloefekt60
õppe diferentseerimine60
asotsiaalne käitumine59
rakenduskõrgharidus59
õppetöö59
arendusrühm58
kooliküpsus58
kõnepuue58
lateralisatsioon57
teine keel57
täiendusõpe57
õppe individualiseerimine56
põhiharidus55
didaktika54
kirjaoskus54
paternaalne54
segaõpe53
arvestus52
kogemusõpe52
teemapõhine õpe52
õpiväljundid52
kontekstõpe51
õpiraskused51
eriinternaatkool50
eripedagoogika50
minnalaskev kasvatusstiil50
manipuleerima49
tasemerühm49
kaasprofessor48
keelekümblus48
suhtlemisaldis õpilane48
õpinguraamat48
õppejõud48
elitaarne47
kognitiivne areng47
loodusõpetus47
õpiränne47
õppetase47
jesuiitide kolleegium46
luurik46
nimeregister46
projektõpe46
riigigümnaasium46
õppevara46
ümberpööratud õpe 46
ainepunkt45
eriala45
hindeline arvestus45
intellektipuue45
konsensusteooria45
kraaditaotleja45
käsitus45
lähima arengu tsoon45
mitteformaalne45
afektiivne taksonoomia44
deduktsioon44
eelkoolipedagoog44
endogeensed arengutegurid44
hariduslik integratsioon144
kooliaste44
korraline õppejõud44
objektiivne hindamine44
süvaõpe44
vabaõpe44
eelkool43
koolkodu43
lateraalsus43
õppekeskkond43
aktiivsus42
doktoritöö42
individuaalõpe42
tsükliõpe42
tägi42
õpilaskodu42
õpimeetod42
õppematerjal42
õppemeetod42
e-õpe41
oponent41
pedagoog41
puue41
tavakool41
asendustegevus40
kandidaadikraad40
lapsehoidja40
lastekodu40
plagiaat40
praktikum40
suhtluspuue40
toimetulekuõpe40
täienduskoolitus40
tööränne40
ainedidaktika39
andekus39
antropomorfism39
huviring39
liikumispuue39
pisteline kontroll39
rakendusuuring39
õpitulemused39
õuesõpe39
ühiskonnaõpetus39
Euroopa ainepunkt38
ainekaart38
individuaalne õppekava38
inimeseõpetus38
klass38
kriitiline periood38
lapsekeskne38
moodulõpe38
mõisteskeem38
professionaalsus38
reproduktiivne mõtlemine38
subjektiivne hindamine38
vaimsed võimed38
diferentseeritud õpe37
eelõpe137
hinnang37
huviharidus37
koolitus37
käitumishäire37
sensitiivne periood37
sobitusrühm37
sõimerühm37
tagasiside37
õppevorm37
ümberõpe37
eelõpe36
kõrgharidus36
maternaalne36
mäng36
professor36
rühmatöö36
suurpere36
täiskasvanuharidus36
õpetamine36
agraafia35
düsleksia35
lapsehoiuteenus35
loovus35
meetod35
tavaklass35
aktselereerimine34
arengumapp34
düsgraafia34
kiusamine34
klassiõpetaja34
kognitiivne psühholoogia34
nominaalõppeaeg34
omavastusküsimus34
ökoloogiline süsteemiteooria34
genotüüp33
heaolu33
kaasav hariduskorraldus33
keskkond33
korraline teadustöötaja33
täiskasvanuõpe33
õppevahend33
Hinne32
algharidus32
ego32
id32
inaugureerima32
kerge intellektipuue32
konfliktiteooria32
mõttega õppimine32
prosotsiaalne32
punktkiri32
refleksioon32
õppeaine32
üldharidus32
algkool31
argiteadmine31
homogeenne rühm31
juriidiline isa31
kehapuue31
kunstiõpetus31
tahtmatu õppimine31
teadusdoktor31
õpioskused31
ülikooliharidus31
afaasia30
asenduskodu30
digipädevus30
düspraksia30
esmakutseõpe30
iseväärtus30
kaasav30
konstruktiivne30
kursusesüsteem30
kutseõpe30
pedagoogika30
vabad kunstid30
variõppekava30
õpimotivatsioon30
õppija30
üldpädevused30
apelleerima29
eriharidus29
individuaalne lähenemine29
jätkuõpe29
kognitiivne29
kriitiline mõtlemine29
kutsekraad29
kutseõpetaja29
päevahoid29
stažeerima29
sõnaline hindamine29
tugiisik29
uurimistöö29
võrdlev kasvatusteadus29
õpilaskeskne29
õppekorraldus29
akadeemiline liikuvus28
alakõne28
braille28
edukas õpilane28
eripära28
individuaaltöö28
kasvatusteadus28
kutseline lapsehoidja28
kutsestandard28
lõiming28
mõlemakäelisus28
numbriline hindamine28
riigieksam28
tegevusõpe28
õppe-eesmärkide taksonoomia28
õppijakeskne28
ööhoid28
üldhariduskool28
üldõpetus28
alaalia27
elukestev õpe27
erikool27
koduõpe27
kognitiivne taksonoomia27
kooliõpe127
käsitlus27
lapsehoid27
mitteformaalne juht27
pervasiivne arenguhäire27
psühholoogiline isa27
pärilikkus27
supervisioon27
täiendkoolitus27
uurimus27
võilillelaps27
väljalangenu27
õpistrateegia27
õppejuht27
ühisõpe227
asjatundlikkus26
avastusõpe26
ebaturvaline kiindumussuhe26
elukaar26
erakorraline professor26
gümnaasium26
haridustehnoloogia26
kogelus26
kompetents26
kutsetunnistus26
liitrühm lasteaias26
lõimitud aine- ja keeleõpe26
lõputöö26
mõõdukas intellektipuue26
protsessõpe26
sotsiaalne isa26
suuline hinnang26
tugisüsteem26
õpiprojekt26
PISA25
aedkool25
aleksia25
haritus25
häälduspuue25
ideeskeem25
informaatika25
kannupoiss25
keskeriõppeasutus25
kirjalik väljendusoskus25
kool25
kujundlik mõtlemine25
kutsekool25
laps25
looduskasvatus25
osakoormusega õpe25
paindlik õpe25
pedagoogiline psühholoogia25
superego25
tähelepandamatu õpilane25
õppur25
üldaine25
abikool24
eksogeensed arengutegurid24
elukestev24
hindama24
kakskeelsus24
kompleksprogramm24
kutseta lapsehoidja24
laitus24
minapilt24
personifikatsioon24
psühhomeetria24
puhtand24
sisekoolitus24
suuline väljendusoskus24
sõltuv õpilane24
tingimatu refleks24
tugispetsialist24
animism23
buliimia23
erirühm23
formaalne juht23
hariduslik segregatsioon23
hinneteleht23
informaalne23
intelligentsus23
järeleaitamistund23
kasv23
kiindumus23
korraline professor23
kujundav23
kutseeksam23
oskus23
priivara23
projektiivtest23
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava23
rahvavalgustus23
suhteline hindamine23
talurahvakool23
tulemusõpe23
töölõppimine23
tüflopedagoog23
vabakasvatus23
õppesuund23
ahistus22
enesehindamine22
haridusamet22
hev22
inimgeograafia22
iseseisev töö22
karjäärinõustaja22
kihelkonnakool22
lapse hariduslik hooletussejätmine22
lapsehoiuteenuse osutaja22
latentne õppimine22
logopeed22
metoodika22
noorsootöö22
perepäevahoid22
perepäevahoidja22
referaat22
seotussuhe22
statsionaarne22
teadmiste ülekanne22
tingitud refleks22
töötuba22
võtmesõna22
õhtuõpe22
õppesisu22
ülehindama22
Marburgi süsteem21
akadeemiline kraad21
akadeemiline kõrgharidus21
aktiivõpe21
alateadvus21
dotsent21
fenotüüp21
interaktsioon21
juunior121
kasvatuseesmärgid21
klassiväline tegevus21
kõrgharidusaste21
mälu21
orientatsioon21
osalusvaatlus21
perekeskus21
seenior121
stress21
teadur21
tööõpetus21
võõrandunud õpilane21
võõrkeel21
õpetus21
andragoogika20
avalik õppeasutus20
distantsõpe20
domostroi20
eetiline relativism20
formaalõpe20
hermeneutiline kasvatusteadus20
huvitegevus20
intensiivõpe20
kaugüliõpilane20
koolieelik20
kooliharidus20
kooliinspektor120
lapsevanem20
lasteaed-algkool20
lasteaed-põhikool20
lelukogu20
TÄISLOENDhea.txt