Viimase 372 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 67818 ehk siis umbes 182 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

competence 387
degree 247
learning environment 220
learning 211
science 195
haridussõnastik 149
skills 141
information 135
secondary 135
school 131
ekstreemselt 125
educational 122
education 120
mark 119
diversity 117
masters 115
higher education 104
jäälõhkuja 98
digital 96
õppeviis 95
erziehung 78
iseseisev õpe 74
disabilities 71
university education 71
assessment 67
kava 67
arts 65
eesmräk 63
secondary education 62
academic 61
instruction 61
astme 60
vaheeksam 59
course 57
enqa 57
interiorize 57
thinking 57
eelõpetus 55
formal 51
hardus 51
haridusaste 51
harras 51
aims 50
doctorate 50
game* 50
kolledžiharidus 49
context 48
koonwledge 48
koostöö 48
longitudinal 48
a 46
impairment 46
lasteaiakoht 46
live 46
vahend 46
õpitulemus 46
õppetegevus 46
design 45
direktor 45
ja kuidas 45
õpikäsitlus 45
õpiväljund 45
grade 44
mapp 43
qualification 42
human 41
S 39
kohanemine 39
võtmepädevus 39
educator 38
face-to-face 38
õppeprotsess 38
consciousness 37
follow 37
informal 37
koer 37
achievement 36
level 36
bloomi taksonoomia 35
facility 35
gastarbeiter 35
high school 35
kaasamine 35
kodu 35
mitteformaalõpe 35
primary 35
õppenõukogu 35
activity 34
diagnostic 34
digi 34
hunt 34
lihane isa 34
magistritase 34
reflekteerima 34
düslektik 33
kasvatusteadused 33
krapp 33
prosotsiaalsus 33
õpiraskus 33
Preliminary 32
fusion 32
üldpädevus 32
VTS 31
coed 31
constitution 31
esiopetus 31
evaluation 31
classroom 30
klassiõpe 30
väljund 30
autoloogia 29
demonstratsioon 29
direktsioon 29
ilming 29
logopeediline 29
community 28
form 28
higher education institution 28
kasvatusteaduslik 28
koht 28
koolikorraldus 28
kord 28
liikumine 28
mass 28
postgraduate 28
riigig 28
teadmised 28
tulenevalt 28
assimileerumine 27
college 27
esiõpetus 27
hev-õpilane 27
hulk 27
ikt 27
kunst 27
peer 27
approach 26
interventsioon 26
map 26
mode 26
õppetasu 26
alusraam 25
autasu 25
credit 25
deep 25
fluktuatsioon 25
habitual 25
inimõigus 25
kala 25
käitumisraskus 25
lehre 25
mobility 25
monitor 25
toetamine 25
ECTS 24
Iseõpe 24
arusaam 24
astmed 24
detention 24
erivajadustega 24
flow 24
formative 24
harilikult 24
juhendamine 24
kass 24
kodutööd 24
linn 24
vabaharidus 24
Road movie 23
TVET 23
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 23
coach 23
department 23
empower 23
fund 23
hind 23
immersive 23
iteratiivne 23
julgustama 23
kell 23
kitsas 23
käitumuslik 23
käsitlema 23
lähtumine 23
opetustuokio 23
primary school 23
Õpiväljund 23
ainealane 22
app 22
associate professor 22
campus 22
elementary 22
general education 22
järjekorra 22
kasvatustöö 22
katsumine 22
keelteained 22
kodanik 22
kogumik 22
koolijuht 22
learner 22
lower secondary 22
lugemistehnika oskused 22
lünklik 22
märkamine 22
mõõtevahend 22
practice 22
simulatsioon 22
tehnika 22
õpilasekeskne 22
Physical Education 21
advanced 21
arno 21
avaldus 21
comenius 21
enseserefleksioon 21
erialade 21
guidance 21
honors 21
immersion 21
induction 21
internship 21
junior 21
keskkooliharidus 21
kohustuslik õppeaine 21
koostama 21
learning process 21
liberal arts 21
longituud 21
master of science 21
miinus 21
mitmemäng 21
mõtlemistüüp 21
osakond 21
public school 21
toimetulekukool 21
täiendav* 21
täppisteadus 21
tüflo 21
õpioskus 21
õppepäev 21
õppeteenustasu 21
üldkeskharidus 21
brahüteraapia 20
Komenský 20
associate 20
baasoskused 20
bachelor of engineering 20
certification 20
counselling 20
current 20
discipline 20
dokument 20
dual education 20
eakas 20
eesti keeles 20
elementary school 20
ettevõtlus 20
experience 20
extended 20
facilitate 20
feminism 20
formal education 20
gender 20
honours 20
instructions 20
jooksevhindamine 20
jugendheim 20
kavandamine 20
kodoskoop 20
kooliealine 20
koolisüsteem 20
koormus 20
koperatiiv 20
kreatiivne 20
lipik 20
algklass 19
applicable 19
aptitude 19
arenguplaan 19
attendance 19
awareness 19
bachelor of science 19
conditional 19
coverage 19
draama 19
draamapedagoogika 19
education standard 19
gps 19
hindamiskriteerium 19
hinneteleth 19
honorar 19
huvialaring 19
innovatiivne 19
itk 19
jätkusuutlikkus 19
jäämurdja 19
katsuma 19
kehtestama 19
keskne 19
kohustustlik 19
konstanteerima 19
koolikriit 19
korraldamine 19
kreisikool 19
kunstipedagoogika 19
kurv 19
lapsest lähtuv 19
loomus 19
läbiviimine 19
monitoring 19
rakenduskava 19
religious 19
representation 19
scafold 19
õpetajaeetika 19
õppetsükkel 18
Bandura 18
Mitteformaal 18
Research fellow 18
abimaterjal 18
alalhoidmine 18
apply 18
b 18
digitaalne materjal 18
digital literacy 18
düsart 18
ecvet 18
elukoht 18
eluvaldkond 18
erinevus 18
ese 18
filoloogia 18
foneem 18
fundamental 18
handwriting 18
hariduselu 18
hariduskava 18
induvidualiseerimine 18
informaatikaring 18
ingliskeel 18
instruktsioon 18
juhtivõpetaja 18
juhtkond 18
kaasav hridu 18
katoliku 18
kodanikuaktiivsus 18
kodanikuõpetus 18
kohtalainen 18
koolikoht 18
kooliküps 18
koolinoorsootöö 18
koolipäev 18
kooliskäiv 18
koolitund 18
korrastamine 18
läbima 18
lähtudes 18
major 18
masin* 18
middle school 18
rakendama 18
õppekursus 18
õppevahendid 17
*robot* 17
Ek 17
Kurjus 17
Päästenöör 17
Standardiseerimine 17
Taburet 17
aktiivselt 17
alg 17
authentic 17
avalduma 17
bilingual 17
calambour 17
common 17
counsellor 17
disability 17
early childhood 17
edasijõudnu 17
eesõigus 17
ekspetiis 17
ensemble 17
eryiehung 17
evalvatsioon 17
examiner 17
extra 17
fachberater 17
freire 17
hariduskeskus 17
instrumental 17
jätkusuutlik 17
jätkusuutlik areng 17
jäämurjda 17
jõulud 17
kasvatusülesanne 17
kielitietoisuus 17
klassitund 17
kontsept 17
kooliaeg 17
koosseis 17
liigaasta 17
lin 17
lugema 17
maakond 17
materiaalne 17
procedure 17
program 17
raames 17
tõend 17
upper secondary 17
õpikogemus 16
Jälkiistunto 16
VASTUTUS! 16
academia 16
administrator 16
after school 16
appeal 16
basic 16
empower* 16
enesetäiendus 16
eneseusk 16
engagement 16
erialane haridus 16
halb 16
hev-kool 16
intervention 16
katseseade 16
knowledge 16
kobar 16
kogemusmäng 16
kogumic 16
kohandus 16
käitumispõhine 16
käskkiri 16
küpsus 16
lapsest lähtumine 16
lasteaiaõpe 16
liigutus 16
lugemise eeloskus 16
middle 16
piirkond 16
põhjendamine 16
rakendamine 16
riigikeel 16
tometulekuõpe 16
tänukiri 16
uurimustöö 16
õpikeskkond&F=M&C06=en 16
õpperuum 16
Kõlbus 15
Sosustama 15
advice 15
aiateadlane 15
cover 15
deklareerimine 15
deveratsioon 15
digipik 15
early school 15
eelis 15
formatiivselt 15
förderklasse 15
förderschule 15
förerklasse 15
graduate student 15
hariv 15
hindepall 15
hoolekande 15
individual 15
keeled 15
kontolltöö 15
koolituskava 15
korraldaja 15
logo 15
lõpetama 15
preparatory 15
vormistus 15
väljakutse 15
õppesüsteem 15
Järelaitamine 14
arutelulõim 14
career guidance 14
connectivism  14
go-round 14
innovaatika 14
kaduma 14
konfessioom 14
learning environment' 14
põhiprobleem 14
training 14
väärkohtleja 14
õppeosakond 14
Asjatundlikku 13
E õpe 13
Eriõpetus 13
abroad 13
dokumentatsioon 13
expertise 13
hilbendama 13
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

humanitaarained1132
reaalained1058
säilenõtkus530
statsionaarne õpe377
mehaaniline õppimine367
Likerti skaala354
identiteedikriis313
divergentne mõtlemine280
õppekava279
lillelaps245
eneserefleksioon214
ambivalentne kiindumussuhe207
konvergentne mõtlemine198
psühhomotoorne areng197
õpe197
hindamine191
kasvatus186
metakognitiivne teadlikkus178
auditoorne õpe171
erivajadus166
võilillelaps166
arenguline erivajadus161
kontaktõpe151
matrikkel145
enesetõhusus131
kujundav hindamine131
kaasav haridus125
alusharidus118
vabamäng118
õpikäsitus118
arendusuuring117
doktor113
keelepuue108
õpikeskkond105
abiõpetaja100
areng98
haridus98
sisemine motivatsioon96
implitsiitne hoiak95
hinne92
kutseharidus92
pädevus92
egalitaarne88
sotsiaalne areng88
hariduslik erivajadus87
spetsiifilised õpiraskused87
akulturatsioon83
vaimupuue81
HEV80
ametikool80
laiendatud pere79
õpilane79
teaduskraad77
tõrjuv kiindumussuhe77
mõisteskeem76
andmekandja75
imperatiivne norm74
minnalaskev kasvatusstiil74
asotsiaalne käitumine72
võhiklikkus70
lateralisatsioon69
ristlõikeuuring69
šeflus69
aiarühm68
eksplitsiitne hoiak68
kärgpere67
õppetase67
ainekava66
antisotsiaalne käitumine66
biheiviorism66
düstress66
kooliküpsus66
rakenduskõrgharidus66
uuspere66
autodidakt65
teine keel65
diferentseeritud õpe64
kõlbeline areng64
päevaõpe64
õpinguraamat64
õppetöö64
baasharidus63
lähima arengu tsoon63
õppe diferentseerimine63
loov mõtlemine62
paternaalne62
nimeregister61
kaasprofessor60
lasteaed60
käsitus59
lateraalsus59
õppeaste59
õppimine59
düspraksia58
tasemeõpe58
õpetaja58
moodulõpe57
vabaõpe57
õpetaja abi57
õpimeetod57
kaugõpe56
koolivalmidus56
teemapõhine õpe56
iseseisev õppija55
kõnepuue55
oponent55
hindeline arvestus54
keelekümblus54
kognitiivne areng54
kontekstõpe54
pikiuuring54
tasemerühm54
deduktsioon53
projektõpe53
suhtluspuue53
õppe individualiseerimine53
tähelepandamatu õpilane52
ainepunkt51
kakskeelsus51
suhtlemisaldis õpilane51
täiendusõpe51
teabekanal50
didaktika49
internaatkool49
põhikool49
õpiraskused49
eriklass48
kogemusõpe47
tägi47
düsleksia46
klassiõpetaja46
mitteformaalne46
resümee46
eriala45
loodusõpetus45
arendusrühm44
eelkool44
genotüüp44
jesuiitide kolleegium44
algharidus43
endogeensed arengutegurid43
manipuleerima43
nominaalõppeaeg43
õpiränne43
eripedagoog42
maternaalne42
motivatsioon42
praktika42
toimetulekuõpe42
vaimsed võimed42
arvestus41
haloefekt41
liikumispuue41
pedagoog41
praktikum41
rakendusuuring41
ülikooliharidus41
Euroopa ainepunkt40
hariduslik integratsioon140
kerge intellektipuue40
kriitiline periood40
kunstiõpetus40
loovus40
tsükliõpe40
õppemeetod40
üldhariduskool40
eriharidus39
eriinternaatkool39
intellektipuue39
kognitiivne psühholoogia39
korraline õppejõud39
kutsekraad39
käitumishäire39
luurik39
mõttega õppimine39
põhiharidus39
riigigümnaasium39
tavaklass39
õppejõud39
kandidaadikraad38
kehapuue38
kursusesüsteem38
õppevara38
aktiivsus37
kooliaste37
tavakool37
üldharidus37
aktselereerimine36
doktoritöö36
e-õpe36
emotsionaalne areng36
kasvatuseesmärgid36
plagiaat36
sõnaline hindamine36
õpetamine36
õpitulemused36
aleksia35
düsgraafia35
haridusamet35
inimeseõpetus35
konfliktiteooria35
koolkodu35
kõrgharidus35
omavastusküsimus35
pisteline kontroll35
vabad kunstid35
algkool34
identiteet34
juriidiline vanem34
kirjalik väljendusoskus34
puhtand34
puue34
subjektiivne hindamine34
ainekaart33
akadeemiline liikuvus33
eelõpe33
ego33
individuaalõpe33
kasvatusteadus33
käsitlus33
lapsekeskne33
üldõpetus33
aedkool32
animism32
huviharidus32
individuaalne õppekava32
klass32
lapsehoiuteenus32
lasteaiaõpetaja32
pikapäevarühm32
probleemõpe32
professionaalsus32
punktkiri32
rühmatöö32
õpilaskodu32
õpiprojekt32
õppur32
ühiskonnaõpetus32
asjatundlikkus31
edukas õpilane31
elukaar31
ideeskeem31
iseseisev õppimine31
kogemus31
kutsestandard31
lõimitud aine- ja keeleõpe31
numbriline hindamine31
teaduslik teadmine31
õppevorm31
ümberõpe31
afektiivne taksonoomia30
akadeemiline kraad30
alateadvus30
dokumendianalüüs30
eetiline relativism30
elitaarne30
hinnang30
kooliõpe130
kutseõpe30
kutseõpetaja30
leidlaps30
mitteformaalne juht30
objektiivne hindamine30
professor30
psühholoogiline vanem30
reproduktiivne mõtlemine30
supervisioon30
süvaõpe30
tasandusrühm30
triivium30
täienduskoolitus30
uurimistöö30
õuesõpe30
ühisõpe230
afaasia29
akadeemiline petturlus29
erakorraline professor29
iseväärtus29
kognitiivne29
koolikiusamine29
protsessõpe29
talurahvakool29
täiskasvanuõpe29
väljalangenu29
õhtuõpe29
õppematerjal29
Hinne28
agraafia28
avastusõpe28
erikool28
häälduspuue28
id28
individuaaltöö28
kooliinspektor128
kujundlik mõtlemine28
kursus28
laitus28
lapse hariduslik hooletussejätmine28
lapsehoidja28
minapilt28
osakoormusega õpe28
sensitiivne periood28
sobitusrühm28
õpilaskeskne28
õpiväljundid28
õppesisu28
Euroopa ainepunktisüsteem27
PISA27
apraksia27
eelõpe127
haritus27
homogeenne rühm27
jätkuõpe27
kaasav hariduskorraldus27
kiusamine27
koolitus27
korraline teadustöötaja27
psühhomeetria27
suurpere27
telekool27
õppekorraldus27
õppesuund27
üldaine27
abikool26
argiteadmine26
formaalharidus26
formaalne juht26
huviring26
kaasav26
konstruktiivne26
lõiming26
sotsiaalne isa26
suuline hinnang26
teadmiste ülekanne26
täiskasvanuharidus26
töölõppimine26
uurimus26
ökoloogiline süsteemiteooria26
ainepunktide ülekandmine25
alakõne25
asenduskodu25
digipädevus25
eluviis25
esmakutseõpe25
kannupoiss25
kasv25
keskeriõppeasutus25
kognitiivne taksonoomia25
korraline professor25
kutsekool25
kvadriivium25
kõrgkultuur25
lapsevanem25
noorsootöö25
paremakäelisus25
plagieerima25
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava25
refleksioon25
tulemusõpe25
täiendkoolitus25
täiendõpe25
vaegnägemine25
vahendväärtus25
valikaine25
õppeaine25
õppevahend25
antropomorfism24
heteronoomne moraal24
huvitegevus24
juriidiline isa24
kihelkonnakool24
kompetents24
kutseharidusstandard24
kuulmispuue24
kõrgharidusaste24
lasteaed-põhikool24
lastekodu24
laulumäng24
osaoskus24
pedagoogiline psühholoogia24
pärilikkus24
põimõpe24
rüütlikasvatus24
sport24
suuline väljendusoskus24
süvapsühholoogia24
tantsumäng24
tunnikonspekt24
väärtustama24
õpp24
õppe-eesmärkide taksonoomia24
Marburgi süsteem23
braille23
elustiil23
filantropism23
hindama23
ilukiri23
inaugureerima23
informaatika23
inimgeograafia23
intelligentsus23
karjäärinõustaja23
karjäärinõustamine23
kirjaoskus23
konsensusteooria23
kool23
kutseline lapsehoidja23
lahuskool23
liitrühm lasteaias23
lõputunnistus23
pervasiivne arenguhäire23
psühholoogiline isa23
sõimerühm23
sõltuv õpilane23
tingitud refleks23
tõlkevaste23
võõrkeel23
õpiteooria23
õppekeskkond23
õppijakeskne23
ülehindama23
avalik õppeasutus22
ebaturvaline kiindumussuhe22
elukaarepsühholoogia22
eripedagoogika22
fenotüüp22
heaolu22
iseseisev töö22
koduõpe22
koolipõhine kutseõpe22
kristallilaps22
kõrgkool22
mängutuba22
mõlemakäelisus22
usundiõpetus22
võime22
alaalia21
aluskursus21
annotatsioon21
avatud õpe21
dotsent21
duaalne kutseõpe21
eksogeensed arengutegurid21
eraõppeasutus21
hariduslik segregatsioon21
haridusosakond21
kogelus21
kooli õppekava21
kriitiline mõtlemine21
kutsetunnistus21
lapsehoid21
noor21
optimist21
personifikatsioon21
praktikakool21
psühhoanalüüs21
referaat21
riigieksam21
sotsiaalsed oskused21
stažeerima21
tagasiside21
tahtmatu õppimine21
teadusdoktor21
teadvus21
töökohapõhine kutseõpe21
võimerühm21
võtmeoskus21
CD20
aapestik20
ainesüsteem20
andekus20
anoreksia20
arenguvestlus20
atesteerima20
buliimia20
enesetäiendamine20
ennastjuhtiv20
induktsioon20
jonn20
joonistamine20
juunior120
kategooriline imperatiiv20
kiirustest20
kirjatehnika20
kursusõpe20
kutsenõustamine20
kutseta lapsehoidja20
looduskasvatus20
lõputöö20
meetod20
metakognitiivne20
metoodika20
oskus20
perekeskus20
rahvavalgustus20
sisekoolitus20
statsionaarne20
suhteline hindamine20
superego20
sõnalis-loogiline mõtlemine20
TÄISLOENDhea.txt