Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 56855 ehk siis umbes 154 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

learning 193
competence 180
degree 159
secondary 147
skills 140
assessment 136
jäälõhkuja 131
education 125
academic 120
disabilities 115
vahend 114
course 111
S 102
erziehung 98
masters 92
thinking 90
õpiväljund 90
school 89
interiorize 86
ekstreemselt 84
qualification 83
digital 72
level 72
learning environment 68
game* 67
information 66
haridusaste 65
õpikäsitus 64
aktiivselt 62
educational 62
hardus 62
activity 61
kodu 61
õppetasu 60
õppetegevus 59
hunt 58
koonwledge 57
a 56
enqa 56
instruction 56
üldpädevus 56
mark 55
academia 53
diversity 53
higher education institution 53
kava 53
live 53
õpitulemus 53
õppenõukogu 53
higher education 51
human 51
science 51
grade 50
secondary education 50
evaluation 49
väljund 49
Preliminary 48
achievement 48
astmed 48
autasu 48
bloomi taksonoomia 48
direktsioon 48
esiõpetus 48
form 48
koer 48
lihane isa 48
primary 48
arts 47
ese 47
õppesisu 47
õppeviis 47
college 46
doctorate 46
enseserefleksioon 46
honorar 46
lasteaiakoht 46
map 46
täppisteadus 46
õpikäsitlus 46
department 45
eesmräk 45
mobility 45
arno 44
autoloogia 44
consciousness 44
demonstratsioon 44
haridustee 44
harras 44
käskkiri 44
lapsest lähtumine 44
lähtumine 44
simulatsioon 44
tehnika 44
õppepäev 44
avaldus 43
context 43
enesetäiendamine 43
follow 43
fusion 43
informal 43
kasvatusteaduslik 43
koht 43
prosotsiaalsus 43
õppetase 43
alg 42
koostöö 42
mode 42
ECTS 41
comenius 41
düsart 41
erivajadustega 41
habitual 41
hind 41
kasvatustöö 41
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 40
design 40
digi 40
elementary school 40
jäämurdja 40
kodanikuõpetus 40
kooliküps 40
liigutus 40
logopeediline 40
magistritase 40
mõõtevahend 40
rakenduskava 40
Physical Education 39
Road movie 39
Standardiseerimine 39
aims 39
arenguplaan 39
deveratsioon 39
eelõpetus 39
elementary 39
järjekorra 39
kasvatusteadused 39
kodanikuaktiivsus 39
kooliealine 39
lipik 39
middle 39
primary school 39
ainealane 38
assimileerumine 38
avalduma 38
digital literacy 38
hindepall 38
honours 38
ilming 38
impairment 38
kasvatusülesanne 38
kodoskoop 38
kogemusmäng 38
korrastamine 38
kurv 38
linn 38
*robot* 37
approach 37
constitution 37
deep 37
eneseusk 37
formal 37
haridussõnastik 37
keelteained 37
koolikoht 37
liikumine 37
tulenevalt 37
õppijakeskne 37
Bandura 36
Järelaitamine 36
Kõlbus 36
Mitteformaal 36
algklass 36
appeal 36
aptitude 36
arutelulõim 36
attendance 36
conditional 36
detention 36
direktor 36
extra 36
honors 36
huvialaring 36
informaatikaring 36
itk 36
jugendheim 36
jäämurjda 36
katseseade 36
koolisüsteem 36
monitoring 36
õpiraskus 36
üldkeskharidus 36
Kurjus 35
VTS 35
advanced 35
associate professor 35
awareness 35
bilingual 35
certification 35
diagnostic 35
draama 35
düslektik 35
eesõigus 35
eluvaldkond 35
empower* 35
erialade 35
filoloogia 35
formative 35
freire 35
förderschule 35
hev-kool 35
jätkusuutlik 35
kitsas 35
klassitund 35
kolledžiharidus 35
koolitund 35
koolituskava 35
kunstipedagoogika 35
longituud 35
major 35
postgraduate 35
riigikeel 35
upper secondary 35
võtmepädevus 35
õppeaste 35
Komenský 34
application 34
campus 34
coverage 34
draamapedagoogika 34
dual education 34
educator 34
eryiehung 34
experience 34
expertise 34
formatiivselt 34
guidance 34
hariv 34
katoliku 34
kavandamine 34
kehtestama 34
keskne 34
kodutööd 34
kohtalainen 34
konstanteerima 34
kontolltöö 34
koolijuht 34
kreisikool 34
lin 34
loomus 34
lähtudes 34
tometulekuõpe 34
täiendav* 34
app 33
associate 33
authentic 33
credit 33
early school 33
edasijõudnu 33
education standard 33
eelis 33
graduate student 33
hariduskeskus 33
inimõigus 33
instruktsioon 33
junior 33
jätkusuutlikkus 33
katsumine 33
keeled 33
kodanik 33
koolipäev 33
koostama 33
korraldamine 33
käsitlema 33
learner 33
liigaasta 33
master of science 33
procedure 33
tänukiri 33
uurimustöö 33
vabaühendus 33
õpperuum 33
Research fellow 32
Sosustama 32
abroad 32
administrator 32
bachelor of science 32
disability 32
discipline 32
ellu viima 32
enesetõhusus 32
examiner 32
foneem 32
hariduskava 32
jõulud 32
learning process 32
läbima 32
piirkond 32
põhiprobleem 32
väärkohtleja 32
Ek 31
Jälkiistunto 31
Päästenöör 31
Taburet 31
astme 31
eesti keeles 31
ensemble 31
face-to-face 31
hilbendama 31
jooksevhindamine 31
julgustama 31
kala 31
kontsept 31
kooliaeg 31
korraldaja 31
liberal arts 31
longitudinal 31
public school 31
raames 31
vabaharidus 31
dokumentatsioon 30
füüsis 30
konfessioom 30
kooliskäiv 30
koosseis 30
kord 30
krapp 30
küpsus 30
lehre 30
lugema 30
maakond 30
väljakutse 30
bakalaureuseastme 29
basic 29
ekspetiis 29
facilitate 29
facility 29
hev-õpilane 29
induvidualiseerimine 29
ja kuidas 29
miinus 29
preparatory 29
community 28
förderklasse 28
kaasav hridu 28
kogumik 28
Õpiväljund 28
brahüteraapia 27
baasoskused 27
esiopetus 27
kogumic 27
kohanemine 27
lugemise eeloskus 27
õppeprotsess 27
b 26
gastarbeiter 26
individual 26
instrumental 26
läbiviimine 26
lünklik 26
mapp 26
tõend 26
Eriõpetus 25
kunst 25
käitumuslik 25
TVET 24
fluktuatsioon 24
kell 24
kohustustlik 24
kreatiivne 24
after school 23
extended 23
fund 23
fundamental 23
high school 23
hulk 23
instructions 23
juhendamine 23
koolinoorsootöö 23
käitumisraskus 23
mass 23
õpilasekeskne 23
VASTUTUS! 22
classroom 22
coed 22
counselling 22
eakas 22
erinevus 22
gps 22
interventsioon 22
kaduma 22
keskkooliharidus 22
mitteformaalõpe 22
peer 22
õppeosakond 22
alalhoidmine 21
apply 21
coach 21
fachberater 21
gender 21
internship 21
koormus 21
käitumispõhine 21
materiaalne 21
practice 21
videote 21
õpikogemus 20
õppetsükkel 20
Asjatundlikku 20
abimaterjal 20
auffangen 20
counsellor 20
cover 20
dokument 20
empower 20
flow 20
formal education 20
handwriting 20
kass 20
koolikorraldus 20
masin* 20
preteen 20
teadmised 20
uurimuslik õpe 20
õpioskus 20
õppekursus 20
Professionalism 19
aiateadlane 19
arusaam 19
calambour 19
common 19
deklareerimine 19
elukoht 19
evalvatsioon 19
hariduselu 19
harilikult 19
hinneteleth 19
hoolekande 19
ikt 19
induction 19
innovaatika 19
kobar 19
kooliskäivat 19
koperatiiv 19
lower secondary 19
lõpetama 19
mitmemäng 19
monitor 19
representation 19
videode 19
õpetajaeetika 19
õppeteenustasu 19
advice 18
career guidance 18
diploma supplement 18
early childhood 18
ecvet 18
hindamiskriteerium 18
immersion 18
katsuma 18
kohustuslik õppeaine 18
koolikriit 18
logo 18
põhjendamine 18
religious 18
scafold 18
"relational" 17
E õpe 17
applicable 17
current 17
digipik 17
enesetäiendus 17
förerklasse 17
ingliskeel 17
kielitietoisuus 17
lapsest lähtuv 17
lasteaiaõpe 17
laulma 17
lugemistehnika oskused 17
rakendamine 17
õppesüsteem 17
alusraam 16
digitaalne materjal 16
general education 16
innovatiivne 16
juhtkond 16
kohandus 16
middle school 16
program 16
rakendama 16
tüflo 16
õppevahendid 15
bachelor of engineering 15
digiõpik 15
ettevõtlus 15
go-round 15
osakond 15
early childhood education 14
intervention 14
vormistus 14
"competences" 13
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

Likerti skaala418
säilenõtkus268
divergentne mõtlemine213
eneserefleksioon211
hindamine192
õpe190
ambivalentne kiindumussuhe174
matrikkel169
õppekava167
arenguline erivajadus157
konvergentne mõtlemine151
tasemeõpe132
paternaalne124
reaalained123
psühhomotoorne areng119
häälduspuue111
spetsiifilised õpiraskused111
HEV110
arendusuuring105
erivajadus104
võilillelaps93
õpilane92
ökoloogiline süsteemiteooria90
asotsiaalne käitumine82
pädevus81
auditoorne õpe80
humanitaarained78
hariduslik erivajadus76
lillelaps76
täiendusõpe76
ümberõpe76
alusharidus75
aktselereerimine74
kujundav hindamine74
ainepunktide ülekandmine73
implitsiitne hoiak73
koolivalmidus73
praktika73
klassiõpetaja71
doktor70
hinne69
šeflus68
eriala67
nimeregister67
suhtluspuue67
kontaktõpe66
suhtlemisaldis õpilane64
deduktsioon63
e-õpe63
kutseharidus63
õppetöö61
alternatiivkool60
antisotsiaalne käitumine60
kooliküpsus60
metakognitiivne teadlikkus60
mõlemakäelisus60
kaasprofessor59
minnalaskev kasvatusstiil58
rakenduskõrgharidus58
vabaõpe58
eelkool57
loodusõpetus57
keelepuue56
õpiraskused56
kutsestandard55
käsitus55
tasandusrühm54
kutse-eetika53
intensiivõpe52
käsitlus52
lateraalsus52
loov mõtlemine52
põhiharidus52
projektõpe51
põhikool51
eksplitsiitne hoiak50
ennastjuhtiv õppija50
identiteedikriis50
akulturatsioon49
arendusrühm49
formaalharidus49
teemapõhine õpe49
eriklass48
kognitiivne taksonoomia48
apelleerima47
haridus47
kasvatusteadus47
minapilt47
moodulõpe47
sessioon47
kasvatus46
kutsetunnistus46
statsionaarne õpe46
ainepunkt45
riigieksam45
subjektiivne hindamine45
tantsumäng45
tunnikonspekt45
tõlkevaste45
areng44
baasharidus44
biheiviorism44
sobitusrühm44
afektiivne taksonoomia43
algkool43
hasartmängusõltlane43
jesuiitide kolleegium43
liikumispuue43
moodul43
õppe-eesmärkide taksonoomia43
abiõpetaja42
hindeline arvestus42
kõnepuue42
laulumäng42
looduskasvatus42
praktikum42
reproduktiivne mõtlemine42
täiendõpe42
õppe diferentseerimine42
ainekava41
argiteadmine41
individuaalne õppekava41
kooliõpe141
laitus41
arvestus40
asenduskodu40
kerge intellektipuue40
sõnalis-loogiline mõtlemine40
vaimsed võimed40
õpinguraamat40
õpiränne40
aine39
aleksia39
algharidus39
karjääriõpe39
kõrgharidusaste39
dotsent38
ebaturvaline kiindumussuhe38
keelekümblus38
lapsehoidja38
numbriline hindamine38
praktikabaas38
puhtand38
toimetulekuõpe38
täienduskoolitus38
üldharidus38
Euroopa ainepunktisüsteem37
aedkool37
altruism37
ametikool37
eriharidus37
haridusamet37
hinnang37
kõrgharidus37
väljalangenu37
hariduslik segregatsioon36
kandidaadikraad36
kaugõpe36
käitumishäire36
kärgpere36
mitteformaalne juht36
perioodõpe36
puue36
VÕTA35
eelõpe35
eelõpe135
ego35
kirjalik hinnang35
kujundlik mõtlemine35
kutseline lapsehoidja35
mõisteskeem35
professionaalsus35
rakendusuuring35
ühisõpe235
autodidakt34
empiiriline kasvatusteadus34
erakõrgkool34
gümnaasium34
hermeneutiline kasvatusteadus34
induktsioon34
jätku-kutseõpe34
lastekaitse34
sotsiaalne stereotüüp34
teadusdoktori kraad34
õpilaskeskne34
üldkogum34
Kutseharidus33
eraõppeasutus33
imperatiivne norm33
intellektipuue33
iseväärtus33
juriidiline isa33
koolitusluba33
kutsedoktori kraad33
kutseõppevorm33
kvadriivium33
liitrühm lasteaias33
savant33
tavaklass33
töökohapõhine kutseõpe33
õpimeetod33
erialane pädevus32
kognitiivne psühholoogia32
kontekstõpe32
lapsehoiuteenus32
lateralisatsioon32
lühihoid32
objektiivne hindamine32
sisemine motivatsioon32
teaduskraad32
teaduslik teadmine32
vaegkuulmine32
õppe individualiseerimine32
elukaar31
endogeensed arengutegurid31
esmakutseõpe31
haritus31
individuaaltöö31
kehapuue31
keskharidus31
kognitiivne areng31
objektiivsus31
omavastusküsimus31
osakoormusega õpe31
riigigümnaasium31
süsteemitarkvara31
tavakool31
üldõpetus31
Koolitusluba30
aiarühm30
akadeemiline kõrgharidus30
alahindama30
ametiala30
didaktika30
hariduslik kaasamine30
haridusosakond30
identiteet30
iseseisev õpe30
konfliktiteooria30
konsensusteooria30
kutseaine (kutseõppes)30
lapsehoid30
maternaalne30
pessimist30
pikiuuring30
skoor130
teaduskraadi taotleja30
triivium30
vaegnägemine30
võhiklikkus30
õpiseiskur30
õppematerjal30
õppesuund30
õppurikeskne30
Ametiala29
Auditoorne õpe29
Euroopa ainepunkt29
akadeemiline puhkus29
alakõne29
diferentseeritud õpe29
erialaaine (kõrgkoolis)29
esmiku armukadedus29
id29
jätkuõpe29
kasvatuseesmärgid29
kooli õppekava29
koolitus29
kutseta lapsehoidja29
lasteaed-põhikool29
nominaalõppeaeg29
rüütlikasvatus29
sotsiaalökoloogia29
vahendväärtus29
Ümberõpe29
õhtuõpe29
Sessioon28
ainering28
alateadvus28
andmekandja28
erikool28
ideeskeem28
individualistlik perekäsitus28
jaotvara28
jonn28
koolipõhine kutseõpe28
kutsenõustaja28
kuulmispuue28
lasteaed28
loodusgeograafia28
loovus28
pedagoogiline psühholoogia28
plagieerima28
teooriakursus28
termin28
tingimatu refleks28
täiendkoolitus28
töökohasisene täienduskoolitus28
tööränne28
õppur28
akadeemiline kraad27
arengu kriitiline faas27
arengupuue27
eluviis27
ette ütlema27
formaalne juht27
fröbelism27
karjäärinõustaja27
kiirustest27
perepäevahoidja27
pisteline kontroll27
psühhomotoorne taksonoomia27
ristlõikeuuring27
sõimerühm27
õpiväljundid27
üldaine27
Moodul26
aeg maha26
afaasia26
alaalia26
anoreksia26
hindama26
individuaalõpe26
iseõpe26
korrapidajaõpetaja26
kursusesüsteem26
laboritöö26
lapse hariduslik hooletussejätmine26
lapse õigused26
lapsekeskne26
metoodika26
mõõdukas intellektipuue26
raske intellektipuue26
riiklik haridus26
standardima26
usundiõpetus26
vabad kunstid26
võimlemine226
õpilaskodu26
õpiprojekt26
õppepuhkus26
ülikooliharidus26
Perioodõpe25
Praktikabaas25
ainetest25
atesteerima25
buliimia25
hernhuutlik kasvatus25
karjäärinõustamine25
keskkool25
lapsehoiuteenuse osutaja25
rühmatöö25
sport25
tasemetöö25
varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine25
võõrkeel25
õppejõud25
ühiskonnaõpetus25
üldhariduskool25
Marburgi süsteem24
ainepõhine õppekava24
avalik õppeasutus24
emotsionaalne areng24
inimeseõpetus24
kasvatuspõhimõte24
kogelus24
kutsekraad24
lapse füüsiline hooletussejätmine24
logopeed24
lõputunnistus24
paindlik õpe24
retardeerimine24
seenior124
suuline hinnang24
sügav intellektipuue24
vabakasvatus24
võta24
võtmesõna24
õpp24
õppemeetod24
Erialane pädevus23
Kutsetunnistus23
asjatundlikkus23
edukas õpilane23
erialane23
heteronoomne moraal23
individuaalne arenduskava23
individualism223
järeljonn23
kirjatehnika23
kutsekool23
lapse seksuaalne väärkohtlemine23
lasteaed-algkool23
mehaaniline õppimine23
meisterdama23
paaž123
tasemerühm23
veebiülem23
õppevorm23
õppimine23
Kutse-eetika22
akadeemiline kalender22
akadeemiline petturlus22
alternatiivküsimus22
antropomorfism22
duaalne kutseõpe22
düslaalia22
ennastjuhtiv22
grafiti22
huviring22
iseseisev22
kauahoid22
klassijuhataja22
klaster22
kogemusõpe22
kooliaste22
kristallilaps22
laiendatud pere22
lineaarõpe22
lõimitud aine- ja keeleõpe22
pikapäevarühm22
praktikakool22
psühhomeetria22
päevahoid22
päevaõpe22
põhikursus22
sisemine pidurdus22
suhteline hindamine22
sõnaline hindamine22
tingitud refleks22
valikaine22
võtmeoskus22
õpetaja abi22
õuesõpe22
ülehindama22
Iseõpe21
akadeemiline liikuvus21
animism21
assimilatsioon121
düsleksia21
eetiline relativism21
eristav hindamine21
iseseisev töö21
jesuiitide pedagoogika21
kannupoiss21
kasvatuspsühholoogia21
kategooriline imperatiiv21
klassikorrapidaja21
kooliinspektor121
koolitelevisioon121
kunstiõpetus21
kõrgkultuur21
mängutuba21
mõttega õppimine21
paremakäelisus21
probleemõpe21
sotsiaalne areng21
teadmiste ülekanne21
teadusdoktor21
teine keel21
turvaline kiindumussuhe21
töölõppimine21
õppekäik21
abikool20
aktiivõpe20
arvutiõpetus20
avatud õpe20
ehitusmäng20
eksogeensed arengutegurid20
eriinternaatkool20
haridustase20
inimgeograafia20
intelligentsus20
kehakultuur20
kirjalik väljendusoskus20
koduõpe20
koolieksam20
koolikiusamine20
kõlbeline areng20
lapse seksuaalne ärakasutamine20
lastekodu20
meetod20
plagiaat20
resümee20
statsionaarne üliõpilane20
süvaõpe20
uurimistöö20
uurimus20
uuspere20
vasakukäelisus20
õppeaine20
õppevahend20
õppija20
Individuaalne arenduskava19
Võta19
ainesüsteem19
aktiveerima19
auditoorne19
avatud seotusega isik19
bioloogiline sugu19
eneseteostustarve19
TÄISLOENDhea.txt