[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

akadeemiline aastakõrgkooli õppeaasta, hrl 1. sept – 31. aug
ingl academic year
sks akademisches Jahr n
sm lukuvuosi (korkeakoulussa)
vn академический год
akadeemiline audiitorõppeasutuse akadeemilist tegevust kontrollima tellitud isik
ingl academic quality auditor
sks kaudtõlge Auditor, der die akademische Tätigkeit einer Hochschule prüft
sm (yliopiston) tieteellisen toiminnan arvioija
vn академический аудитор
akadeemiline edukustoimetulek kõrgkoolis, õppimise tulemuslikkus
ingl academic success
sks akademische Entwicklung f
sm akateeminen opiskelumenestys, opiskelun tuloksellisuus
vn академическая успеваемость, академическая успешность
akadeemiline edutus
ingl academic failure
sks akademische Erfolglosigkeit f
sm akateeminen menestyksettömyys
vn академический неуспех
akadeemiline emanooremat üliõpilast akadeemilises elus nõustav, juhendav ja eeskuju andev korporatsiooni vm akadeemilise organisatsiooni vanem naisliige
ingl academic mother
sks akademische Mutter f
sm akateeminen äiti
vn академическая мама
akadeemiline haru, akadeemiline suundVt ka akadeemiline kõrgharidus
ingl academic branch
sks akademische Richtung f
sm tieteellinen suunta(us)
vn академическое направление, академическая отрасль (знания)
akadeemiline hulkurlusüliõpilaste liikumine kahe (või enama) ülikooli vahel, sooritades osa aineid ühes, osa teises kohas Vt ka ainepunktide ülekandmine
ingl academic mobility
sks akademische Mobilität f
sm opiskelijoiden liikkuvuus
vn академическое скитальчество
akadeemiline isanooremat üliõpilast akadeemilises elus nõustav, juhendav ja eeskuju andev korporatsiooni vm akadeemilise organisatsiooni vanem meesliige
ingl academic father
sks akademischer Vater m
sm akateeminen isä
vn академический отец
akadeemiline kalenderrektori käskkirjaga õppeaastaks määratud semestrid ja vaheajad, eksamiperioodid, doktorantide atesteerimise tähtajad jms
ingl academic calendar
sks akademischer Kalender m
sm akateeminen kalenteri
vn академический календарь
akadeemiline kraadbakalaureuse-, magistri- või doktorikraad, mille kõrgkool annab vastava kõrgharidusastme õppekava täitnud ja lõputöö kaitsnud või lõpueksami sooritanud isikule Vrd teaduskraad Vt ka kutsekraad
ingl academic degree
sks akademischer Grad m
sm tieteellinen oppiarvo, akateeminen tutkintonimike
vn академическая степень
akadeemiline kõrgharidusdomineerivalt teoreetilise suunitlusega kõrgharidus Vt ka rakenduskõrgharidus
ingl academic higher education
sks akademische Hochbildung f
sm akateeminen koulutus, yliopistokoulutus
vn академическое высшее образование
akadeemiline nõustajaisik kõrgkoolis, kes nõustab üliõpilasi üldist õppetegevust (nt akadeemiline kalender, õppetoetus) ja magistriõppesse vastuvõttu puudutavais küsimustes
ingl academic counsellor, tutor
sks akademischer Berater m
sm opiskelun ohjaaja, tuutori
vn академический консультант
akadeemiline nõustamineüliõpilase nõustamine õpingute kavandamisel ja õppekorralduslikes küsimustes
ingl academic counselling
sks akademische Beratung f
sm (yliopisto-)opiskelun ohjaus, tuutorointi
vn академическое консультирование
akadeemiline personalõppejõud ja teadustöötajad
ingl academic staff, academic personnel
sks akademisches Personal n
sm tieteellinen opetus- ja tutkimushenkilöstö
vn академический персонал
akadeemiline petturlusmahakirjutamine, plagieerimine jms (kõrgkoolis, teaduses) Vt ka ette ütlema, plagiaat, plagieerima
ingl academic cheat
sks akademische Schwindelei f
sm tieteellinen epärehellisyys, tiedevilppi
vn академическое мошенничество
akadeemiline puhkusüliõpilase või kutseõppuri vabastus õppetööst teatavaks perioodiks Vrd õppepuhkus
ingl academic leave
sks akademischer Urlaub m
sm kaudtõlge opiskelijan tilapäinen vapautus opetuksen seuraamisesta
vn академический отпуск
akadeemiline raamatukogu, teadusraamatukogu
ingl research library, academic library
sks akademische Bibliothek f, wissenschaftliche Bibliothek f
sm tieteellinen kirjasto, tiedekirjasto
vn академическая библиотека, научная библиотека
akadeemiline ränne, akadeemiline liikuvus, {akadeemiline mobiilsus} halbkõrgkooli õppurite, õppejõudude või teadurite võimalus õppida või töötada mõnda aega teises kõrgkoolis Vt ka õpiränne, tööränne
ingl academic mobility
sks akademische Mobilität f
sm akateeminen liikkuvuus
vn академическая мобильность
akadeemiline sekretär, {akadeemik-sekretär} halbkõrgkooli, teadusasutuse või -seltsi töötaja, kelle pädevusse kuulub teadustegevuse koordineerimine ja aruandlus, teaduskontaktide ja -konverentside korraldamine jms
ingl academic secretary
sks akademischer Sekretär m, akademische Sekretärin f
sm tieteellinen sihteeri
vn учёный секретарь
akadeemiline seltsteadusselts, üliõpilasselts
ingl academic association, academic society
sks akademischer Verein m
sm tiedeseura, yliopisto-opiskelijoiden seura
vn академическое общество
akadeemiline struktuurõppe- ja teadustööga otseselt seotud üksused, nt instituudid, laborid kõrgkoolis
ingl academic structure
sks akademische Struktur f
sm (yliopiston) tiedehallinnon rakenne
vn академическая структура
akadeemiline [struktuuri]üksus nt teaduskond, kõrgkooli labor
ingl academic unit
sks akademische Abteilung f, akademischer Sektor m
sm (yliopiston) tiedehallinnon yksikkö
vn академическое подразделение, академическая (структурная) единица
akadeemiline tundarvestuslik loengutunni kestus kõrgkoolis (hrl 45 või 50 min)
ingl academic hour
sks akademische Stunde f
sm akateeminen luentotunti
vn академический час
akadeemiline tunnustamineühe riigi või piiriülese kvalifikatsiooni või õppeperioodi teises riigis samaväärsele kvalifikatsioonile vastavaks tunnistamine või õppeperioodi arvestamine kõrgharidusastme õppekava osana ning kvalifikatsiooni omanikule õiguse andmine kõrgharidusele juurdepääsuks, õpingute jätkamiseks või vastavat haridustaset või kõrgharidusastet nõudvale ametikohale kandideerimiseks
ingl academic recognition
sks akademische Anerkennung f
sm akateeminen opintosuoritusten tunnustaminen, opintosuoritusten hyväksilukeminen
vn академическое признание
akadeemiline töötajaõppejõud või teadustöötaja
ingl faculty member, academic staff member
sks akademischer Mitarbeiter m, akademische Mitarbeiterin f
sm yliopiston opettaja, yliopiston tutkija
vn академический работник, преподаватель высшего учебного заведения (VF)
akadeemiline vabadusõppejõudude ja üliõpilaste õigus valida õpetatava, õpitava ja uuritava sisu ilma riiklikult seatud piiranguteta
ingl academic freedom
sks akademische Freiheit f
sm akateeminen vapaus
vn академическая свобода
akadeemiline veerandveerandtund, mille võrra loeng või koosolek algab teatatud ajast hiljem
ingl academic quarter, 15 minutes’ grace
sks akademische Viertelstunde f
sm akateeminen neljännes(tunti), akateeminen vartti kõnek
vn академическая четверть, академическая четверть часа
akadeemiline võimekussuutelisus kõrgkoolis õppida, mingil alal teaduslikke probleeme lahendada
ingl academic capability
sks akademische Befähigung f
sm kyvykkyys yliopisto-opiskeluun
vn академические способности
akadeemiline võlgnevustähtajaks sooritamata eksamid ja arvestused, esitamata tööd kõrgkoolis
ingl academic debt
sks akademische Schulden pl
sm opintosuoritusten viivästyminen (määräajasta)
vn академическая задолженность
akadeemiline õiend (2) ● dokument üliõpilase akadeemilise tegevuse kohta (immatrikuleerimine, mingi õpingute osa läbimine, hinneteleht jms)
ingl academic transcript
sks akademische Bescheinigung f
sm (yliopisto-opiskelijan) opintosuoritusrekisteriote
vn академическая справка
akadeemiline õpekolmeastmeline õpe: bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe
ingl academic studies
sks akademisches Studium n
sm akateeminen koulutus, yliopisto-opinnot
vn академическое обучение
akadeemilisus (1) ● seotus akadeemia kui teadusasutuse või kõrgkooliga
ingl relation to academic institutions
sks Verbindung mit akademischen Institutionen f
sm akateemisuus, tieteellisyys
vn академичность
hinneteleht (2) ● õppeasutuse lõputunnistuse või diplomi lisa, mis annab infot läbitud õppekava ja selle täitmise tulemuste kohta
ingl academic transcript
sks Zensurenblatt n
sm opintosuoritusrekisteriote, ote opintosuoritusrekisteristä
vn оценочный лист (приложение к диплому)
kursusejuhendaja, kursusehooldaja vankõrg- või kutseõppeasutuse kursust juhendav õppejõud, nt teatrikoolis, kutsekoolis
ingl academic adviser
sks Kursleiter m, Kursleiterin f
sm kurssin johtaja, opintojakson johtaja
vn куратор курса, шеф курса
teaduskutse, {teaduslik kutse} halbteaduslikku või pedagoogilist kvalifikatsiooni näitav nimetus, nt dotsent, vanemteadur
ingl academic qualification
sks akademische Berufsbezeichnung f
sm akateeminen ammatti(nimeke)
vn академическая квалификация
õppeaasta
ingl school year, (ülikoolis) academic year
sks Schuljahr n, Studienjahr n
sm akateeminen lukuvuosi
vn учебный год
õppekorraldaja, {õppekorralduse spetsialist} halb, {õppetöö koordinaator} halbkõrgkooli töötaja, kes tagab struktuuriüksuse õppetöö ladusa korralduse ning tunniplaani õigeaegse valmimise ja selle täitmise kontrolli
ingl academic affairs specialist
sks Studiengangskoordinator m, Studiengangskoordinatorin f
sm opetuksen koordinaattori
vn координатор процесса обучения (в вузе)
õppenädal (2) ● kõrgkooli õppeaasta jaotis, mille määrab ja annab järjenumbri selle õppeaasta akadeemiline kalender Vt ka akadeemiline kalender
ingl academic week
sks akademische Woche f
sm opetusviikko
vn учебная неделя (в вузе), академическая неделя
õppeprorektor, akadeemiline prorektorakadeemilist õpet juhtiv prorektor kõrgkoolis
ingl vice-rector for academic affairs
sks Prorektor für Studium und Lehre m
sm (korkeakoulun) opetuksesta vastaava vararehtori, akateeminen vararehtori
vn проректор по учебной части, проректор по академическим вопросам

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur