[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

ainikmõistemõiste, mis vastab vaid ühele objektile, nt Tartu, Tammsaare Vastand üldmõiste
ingl individual concept
sks Einzelbegriff m
sm yksilökäsite
vn единичное понятие
individuaalintervjuuVt ka rühmaintervjuu
ingl individual interview
sks Einzelinterview n
sm yksilöllinen haastattelu
vn индивидуальное интервью
individuaalkonsultatsioon, ühekonsultatsioon Vastand rühmakonsultatsioon
ingl individual consultation
sks individuelle Beratung f, individuelle Konsultation f
sm yksilöohjaus, yksilökonsultaatio
vn индивидуальная консультация
individuaalkursusainekursus, mida õpib ainult üks üliõpilane
ingl individual course
sks Individualkurs(us) m
sm yksilöllinen ainekurssi
vn индивидуальный учебный курс
individuaalne aktseleratsioonindiviidi eakaaslastest kiirem areng, hrl kehaline Vt ka aktseleratsioon, sekulaarne aktseleratsioon
ingl individual acceleration
sks individuelle Akzeleration f
sm yksilöllinen akseleraatio
vn индивидуальная акселерация
individuaalne arenduskava, lüh IAKdokument, milles fikseeritakse lapse erivajadusi arvestavad eesmärgid õppeks ja kasvatuseks ning tugisüsteem ja tegevused nende eesmärkide saavutamiseks
ingl individual development plan
sks individueller Entwicklungsplan m
sm henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS lüh
vn индивидуальный план развития (ребёнка с особыми потребностями)
individuaalne areng
ingl individual development
sks individuelle Entwicklung f
sm individuaalinen kehitys
vn индивидуальное развитие
individuaalne eripära, {individuaalsed iseärasused} halb, {individuaalsed eripärad} halbkonkreetsele isikule iseloomulikud psüühilised omadused
ingl individual characteristic
sks individuelle Eigenart f
sm yksilölliset ominaispiirteet, yksilöllinen ominaislaatu
vn индивидуальные особенности
individuaalne kohtlemine, isikupärane kohtlemine, {individuaalne lähenemine} halb
ingl individual approach
sks individuelle Behandlung f
sm yksilöllinen kohtelu
vn индивидуальный подход
individuaalne õppekava, lüh IÕKõpilase individuaalsetele omadustele, nt võimetele kohandatud õppekava, milles määratakse suurendatud või vähendatud nõuded õpisisule ja -tulemustele Vt ka põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
ingl individual curriculum
sks individueller Lehrplan m
sm henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS lüh, yksilöllinen opetussuunnitelma
vn индивидуальная программа обучения
individuaalne õppeplaan, individuaalplaanüliõpilase koostatud õppeplaan vastavalt tema võimalustele, erihuvidele ja võimekusele
ingl individual plan
sks individueller Studienplan m, Individualplan м
sm (opiskelijan laatima) yksilöllinen opiskelusuunnitelma
vn индивидуальный учебный план
individuaalsuse kaart, arengukaartdokument lapse arengu jälgimiseks ja toetamiseks: lasteaias lapse individuaalsuse kaart, koolis õpilase individuaalsuse kaart
ingl record of individual development
sks Persönlichkeitskarte f, Entwicklungskarte f
sm (yksilöllisen) kehityksen seurantakortti
vn карта индивидуальности, карта индивидуального развития
individuaalteraapiategelemine ühe isikuga tema terviseseisundi parandamiseks Vastand rühmateraapia
ingl individual therapy
sks individuelle Therapie f
sm yksilöterapia
vn индивидуальная терапия
individuaaltund, ühetund nt muusikakoolis, kõneravis
ingl individual class
sks individuelle Stunde f
sm yksilöopetustunti, yksintunti
vn индивидуальное занятие
individuaaltöö, üksitööõppevorm, kus õpilane töötab õpetaja suunamisel omaette Vastand rühmatöö Vrd iseseisev töö
ingl individual work
sks individuelle Arbeit f
sm omatoiminen työskentely (opettajan ohjauksessa)
vn индивидуальная работа
individuaalõpe, üheõpe, individuaalne õpe nt muusikakoolis, kõneravis Vrd iseseisev õppimine
ingl individual teaching
sks individueller Unterricht m
sm yksilöllinen opetus, yksilöopetus, yksilöllinen opiskelu
vn индивидуальное обучение
individuaalülesanne, üheülesanneühele õppurile antud või õppuri enda lahendada valitud ülesanne
ingl individual task
sks individuelle Aufgabe f
sm yksilötehtävä, yksin tehtävä työ
vn индивидуальное задание
isik (1) ● üksikinimene, inimene teiste inimeste seas
ingl person, individual
sks Person f
sm yksityinen ihminen, henkilö, yksilö
vn персона, лицо
personaalne õpiteekond, individuaalne õpiradaindividuaalne haridustee, mis kajastab igal eluperioodil õppuri huve ja vajadusi
ingl individual learning pathway
sks individueller Bildungsweg m
sm yksilöllinen opintie, yksilöllinen koulutuspolku
vn индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный маршрут
üksimängüksi mängitav mäng
ingl individual game
sks Einzelspiel n
sm yksinleikki
vn индивидуальная игра, игра в одиночку

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur