[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit

akadeemiline tunnustamineühe riigi või piiriülese kvalifikatsiooni või õppeperioodi teises riigis samaväärsele kvalifikatsioonile vastavaks tunnistamine või õppeperioodi arvestamine kõrgharidusastme õppekava osana ning kvalifikatsiooni omanikule õiguse andmine kõrgharidusele juurdepääsuks, õpingute jätkamiseks või vastavat haridustaset või kõrgharidusastet nõudvale ametikohale kandideerimiseks
ingl academic recognition
sks akademische Anerkennung f
sm akateeminen opintosuoritusten tunnustaminen, opintosuoritusten hyväksilukeminen
vn академическое признание
aspirant (1) ● kõrgkoolis või teadusasutuses teaduskraadi taotlemiseks valmistuja mõnes riigis
ingl post-graduate student
sks Aspirant m, Aspirantin f
sm jatko-opiskelija
vn аспирант (соискатель учёной степени в некоторых странах)
aspirant (2) ● sõjakoolis sõjaväelist haridust taotlev tulevane reserv- või täiendusohvitser mõnes riigis
ingl student taking a reserve officer course at a military college
sks Aspirant m, Student der Militärschule (in einigen Staaten) m
sm upseeriopiskelija
vn аспирант (обучающийся в военном училище будущий офицер в некоторых странах)
aspirantuurteadlaste ettevalmistamise vorm mõnes riigis
ingl postgraduate studies, postgraduate course
sks Aspirantur f
sm tutkijakoulutus, akateeminen jatko-opiskelu
vn аспирантура
haridusministeeriumriigi hariduselu juhtiv ja koordineeriv asutus
ingl ministry of education
sks Bildungsministerium n
sm opetusministeriö
vn министерство образования
kooli-igakooliskäimise iga, riigi seadustes ettenähtud ja kohustuslik aeg nõutava hariduse omandamiseks
ingl school age
sks Schulalter n
sm kouluikä
vn школьный возраст
koolikohustusriigi kehtestatud kohustus õppida üldhariduskoolis. Märkus: Eestis alates 7. eluaastast kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
ingl compulsory school attendance
sks Schulpflicht f
sm oppivelvollisuus
vn всеобщее обязательное обучение, всеобуч kõnek
koolitusvõrkkoolitusasutuste paiknemus haldusüksuse või riigi territooriumil
ingl educational network
sks Schulungsnetz n
sm oppilaitosverkosto, koulutusverkosto
vn kaudtõlge сеть учреждений по организации и устройству обучения и переобучения взрослых
koolivõrkkoolide paiknemus haldusüksuse või riigi territooriumil, nt Tallinna või Eesti koolivõrk
ingl school network
sks Schulnetz n
sm oppilaitosverkko, kouluverkko
vn территориальная сеть школ
kutsealane tunnustamineühe riigi või piiriülese kvalifikatsiooni teises riigis samaväärsele kvalifikatsioonile vastavaks tunnistamine, mille tulemusena antakse õigus tööturul kandideerida tegevuseks vastaval kutsealal
ingl professional recognition
sks berufliche Anerkennung f
sm ammatillinen tunnustaminen, tutkinnon tunnustaminen
vn профессиональное признание
kutsenõukogusama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajate koostööorgan
ingl professional council
sks Berufsausschuß m
sm ammattineuvosto (Virossa)
vn профессиональный совет
kutseregisterriigi andmekogu, milles kogutakse, säilitatakse ja süstematiseeritakse teavet kutsenõukogude, kutsealade, kutsestandardite, kutse andjate ja kehtivate kutsetunnistuste kohta
ingl register of professions
sks Berufsregister n
sm (valtion) ammattirekisteri
vn (государственный) регистр профессий
lapsehoiuteenus, lastehoiuteenussotsiaalteenus, mida võib pakkuda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, erasektori esindaja või mittetulunduslik asutus: lapsevanema või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille puhul nende asemel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse vastava tegevusloaga isik Vt ka lapsehoidja, lapsehoiuteenuse osutaja, perekeskus
ingl childcare provision
sks Kinderbetreuungsdienst m
sm lastenhoitopalvelu
vn услуга по уходу за ребёнком, услуга по уходу за детьми
lastetusmaksmõnes riigis rakendatav maks lastetuile, lootusega stimuleerida sündimust ja vähendada erinevusi lastetute ja lapsevanemate majandustasemes
ingl tax on childless people
sks Kinderlosensteuer f
sm lapsettomuusvero
vn налог на бездетность
migratsioonränne, ümberasumine ühest riigist teise, harvemini: omas riigis toimuv ränne
ingl migration
sks Migration f
sm siirtolaisuus, maahanmuutto, maastamuutto, maassamuutto
vn миграция
piiriülene õpeõpe (sh kaugõpe), mille puhul õppur asub ühes ning tema õppeasutus teises riigis
ingl transnational education, cross-border education
sks transnationale Ausbildung f, grenzüberschreitendes Lernen n
sm rajat ylittävä opiskelu, ylirajainen opiskelu
vn транснациональное образование
põhielanikkond, põhirahvastikmingi maa-ala või riigi põline või arvukaim elanikkond
ingl main population
sks Ureinwohner pl
sm perusväestö, perusasujaimisto
vn коренное население, основное население
tasuta õppekohtriigi antavast tegevustoetusest rahastatud õppekoht kõrgkoolis Vt ka tegevustoetus
ingl state-financed study place
sks gebührenfreier Studienplatz an der Hochschule m, staatlich finanzierter Studienplatz an der Hochschule m
sm maksuton opiskelupaikka, valtiorahoitteinen opiskelupaikka
vn госбюджетное место
teaduse tippkeskusoma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskus, mille tegevus on põhiliselt alusuuringud riigi arengu olulistes suundades; tippkeskuse staatuse koos lisarahastusega annab haridus- ja teadusministeerium
ingl centre of excellence in research
sks wissenschaftliches Spitzenzentrum n
sm huippututkimuskeskus
vn ведущий научный центр
teaduste akadeemiakõrge teadusliku kvalifikatsiooniga, valitud teadlaste (akadeemikute) sõltumatu ühendus teaduse ja riigi jaoks oluliste küsimuste lahendamiseks
ingl academy of sciences
sks Akademie der Wissenschaften f
sm tiedeakatemia
vn академия наук
õppelaenriigi garanteeritud madala intressiga laen hariduse omandamisega seotud kulude katteks
ingl student loan
sks Studiendarlehen n, Studienkredit m
sm opintolaina
vn учебный кредит

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur