[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit

aineregister, sisujuhtmärksõnaloend trükise, stuudiumitöö vms lõpus mingi mõiste, teema või termini leidmise hõlbustamiseks Vt ka nimeregister, terminiregister
ingl subject index
sks Sachregister n
sm asiahakemisto
vn предметный указатель
allmärkus, joonealune märkuslühiselgitus, viide vms lehekülje allääres
ingl footnote
sks Fuβnote f
sm alaviite, nootti
vn подстрочное примечание, сноска
annotatsioon, {abstrakt} halbteadusartikli, filmi vms lühike tutvustus Vrd resümee
ingl abstract, annotation
sks Annotation f
sm lyhyt esittely, selostus
vn аннотация
asjatundlikkusteatud küsimuse, ala vms hea tundmine Vastand võhiklikkus Vrd professionaalsus
ingl competence
sks Sachkenntnis f, Kompetenz f
sm asiantuntemus, asiantuntijuus
vn компетентность
diplom (1) ● (kõrg)kooli lõpetamist, kraadi andmist vms tõendav dokument
ingl diploma
sks Diplom n
sm (koulun) päättötodistus, (korkeakoulun) tutkintotodistus
vn диплом (удостоверение об окончании вуза или о присуждении учёной степени)
eelretsenseerimineartikli käsikirja, teadustöö vms kriitiline hindamine enne avaldamist või kaitsmist
ingl preliminary reviewing, peer reviewing
sks Vorrezensieren n
sm esitarkastus, ennakkotarkastus
vn предварительное рецензирование
erandmilleski üldisest või normaalsest kõrvalekalduv või erinev nähtus, omadus, asi, isik vms
ingl exception
sks Ausnahme f
sm poikkeus
vn исключение
eriala, spetsiaalsusteaduse, tehnika, kunsti vms kitsam, suhteliselt kindlamini piiritletud tegevusala
ingl speciality, (USAs) specialty, field of study
sks Fachgebiet n, Spezialität f, Spezialgebiet n
sm (rajattu) erikoisala, (rajattu) tutkimusala, spesialiteetti
vn специальность
erivajadusega õpilane, haridusliku erivajadusega õpilane(üldhariduskooli) õpilane, kelle andekus või vastupidi õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, õppekeele ebapiisav valdamine vms toob kaasa vajaduse teha muutusi või kohandusi õppe sisus, -protsessis, kestuses, koormuses või õpikeskkonnas
ingl pupil with a special educational need
sks Schüler mit spezifischem Bildungsbedürfnis m
sm (opetuksellisesti) erityistä tukea tarvitseva oppilas, (opetuksellisesti) erityistarpeinen oppilas
vn ученик с особой образовательной потребностью
juht <om juhu>, juhtumesinemisfakt, nähtus, uuritav üksiksündmus vms
ingl case
sks Fall m
sm tapaus, tapahtuma, ilmiö
vn случай, кейс kõnek
järelkasvjäreltulijad kas bioloogiliselt, ametialaselt vms, nt spordis
ingl offspring, new generation, successor
sks Nachwuchs m, Nachwuchskräfte pl
sm jälkikasvu
vn подрастающее поколение
konkurssvõistlus õppeasutusse pääsemiseks, mingi ametikoha, stipendiumi vms saamiseks Vrd võistlus
ingl competition
sks Wettbewerb m
sm kilpailu
vn конкурс
konspektraamatu, loengu, õppetunni vms kirjalik kokkuvõte Vt ka tunnikonspekt
ingl class notes
sks Konspekt m
sm muistiinpano(t)
vn конспект
leidlapsleitud laps, hrl nii väike, et ei suuda anda teavet oma vanematest, elukohast vms Vrd heitlaps
ingl foundling
sks Findling m, Findelkind n
sm löytölapsi
vn найдёныш
mustandesialgne viimistlemata tekst, joonis vms Vastand puhtand
ingl rough draft, rough copy
sks Entwurf m, erste Niederschrift f
sm luonnos, konsepti
vn черновик
nimeregisternimeloend trükise, stuudiumitöö vms lõpus mingi nime leidmise hõlbustamiseks Vt ka aineregister, terminiregister
ingl name index
sks Namensregister n
sm henkilöhakemisto, nimiluettelo
vn именной указатель
pornograafia, porno kõnekvaataja või lugeja seksuaalset erutust taotlev pilt, film, ajakiri vms
ingl pornography
sks Pornographie f
sm pornografia, porno kõnek
vn порнография, порно kõnek
praktikabaaspraktikat andev või võimaldav keskus; ettevõte, asutus vms, kus toimub praktika
ingl traineeship institution
sks Praktikumseinrichtung f
sm harjoittelukeskus, harjoittelupaikka
vn база практики
register (1) ● ainestiku leidmist hõlbustav sõnaloend trükise, stuudiumitöö vms lõpus Vt ka aineregister, nimeregister, terminiregister
ingl index
sks Register n
sm hakemisto, luettelo
vn указатель
stereotüüpkinnistunud seoste kogum, muutumatu harjumus, kivinenud hoiak vms Vt ka sotsiaalne stereotüüp
ingl stereotype
sks Stereotype f
sm kaavoittuma, kangistuma, stereotyyppi
vn стереотип
subjektiivne hindamine, erapoolik hindamineõpilase isikust, töö välimusest vms teguritest mõjutatud hindamine Vastand objektiivne hindamine Vt ka suhteline hindamine
ingl subjective grading, subjective marking
sks subjektive Bewertung f, subjektive Beurteilung f
sm subjektiivinen arviointi, puolueellinen arviointi
vn субъективное оценивание, небеспристрастное оценивание
süüsüüdiolek sobimatus, taunitavas, kahjulikus vms teos
ingl guilt, blame
sks Schuld f
sm syyllisyys
vn вина, виновность
tasearengu, teadmiste, väärtuse vms aste, nt moraali arengu tase
ingl level
sks Niveau n
sm taso
vn уровень
tavaklasstavaline klass, vastandatuna süvaklassile, eriklassile vms Vastand eriklass
ingl mainstream class
sks gewöhnliche Klasse f
sm normaaliluokka, tavallinen luokka
vn обычный класс
terminiregister, {indeks (2)} halbterminiloend trükise, stuudiumitöö vms lõpus mingi termini leidmise hõlbustamiseks Vt ka aineregister, nimeregister
ingl term index
sks Fachregister n
sm termihakemisto, termiluettelo
vn указатель терминов
tundekasvatuslapse tundmuste aktsepteerimine, nii positiivsete kui ka negatiivsete emotsioonide tajumise ja äratundmise harjutamine elus ning kirjanduse, kunsti vms vahendusel
ingl education of emotions
sks Gefühlserziehung f
sm tunnekasvatus
vn воспитание чувств
tunnus (2) ● ühe uurimisobjekti, nt soo, vanuse, testiküsimuse vms mõõtmiste seeriale antud nimetus
ingl variable
sks Variable f
sm muuttuja, variaabeli
vn переменная
tähelepanu mahtsamaaegselt selgesti tajutavate objektide hulk, milleks peetakse tavaliselt 4-5 sõna, kujundit vms
ingl scope of attention
sks Umfang der Aufmerksamkeit m
sm huomiokyvyn laajuus, tarkkaavuuden kohdistuminen
vn объём внимания
töökoht (1) ● asutus, ettevõte vms, kus keegi töötab
ingl job, place of work
sks Arbeitsstelle f
sm työpaikka
vn место работы, организация в которой человек работает
võhiklikkus, võhiklus, asjatundmatus, ignorantsusteatud küsimuse, ala vms mittetundmine Vastand asjatundlikkus
ingl ignorance
sks Laienhaftigkeit f, Unwissenheit f
sm asiantuntemattomuus, tietämättömyys
vn невежественность, некомпетентность
õpetav eksperimentuudse meetodi, vahendi vms kasutamine ühes rühmas (katserühmas) ja tulemuste võrdlemine tavarühma tulemustega
ingl instructive experiment
sks unterrichtliches Experiment n
sm opetuskokeilu
vn обучающий эксперимент
õppe-eesmärk, {õpetav eesmärk} halb, {õpetuslik eesmärk} halbõppekavas, ainekavas või tunnikonspektis fikseeritud taotletav teadmine, oskus, väärtus vms
ingl teaching goal, teaching aim, teaching objective
sks Unterrichtsziel n
sm opetustavoite, oppimistavoite
vn цель обучения
üliõpilaste omavalitsusüliõpilasesindus, üliõpilasnõukogu vms
ingl student self-government
sks Studentenselbstverwaltung f
sm opiskelijoiden itsehallinto
vn студенческое самоуправление

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur