[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

akadeemiline töötajaõppejõud või teadustöötaja
ingl faculty member, academic staff member
sks akademischer Mitarbeiter m, akademische Mitarbeiterin f
sm yliopiston opettaja, yliopiston tutkija
vn академический работник, преподаватель высшего учебного заведения (VF)
dekanaat (1) ● teaduskonna juhtkond kõrgkoolis
ingl governing body of the faculty (at a higher education institution)
sks Dekanat n
sm tiedekunnan johtajisto
vn деканат
jõudlustöövõime, suutlikkus, nt õpijõudlus
ingl working ability, capacity
sks Arbeitsvermögen n, Leistungsfähigkeit f
sm työkyky, suorituskyky, pystyvyys
vn успеваемость, работоспособность
kiindumusvõimevõime luua ja hoida lähedust teise inimesega
ingl ability to become attached
sks Zuneigungsfähigkeit f
sm kiintymiskyky
vn способность к отношению привязанности
kompimisvõime
ingl tactile ability
sks Tastfähigkeit f
sm kaudtõlge tuntoaistiin perustuva tunnistuskyky
vn осязательная способность, способность осязания
kuulmisvõime
ingl hearing ability
sks Hörvermögen n, Hörfähigkeit f
sm kuulokyky
vn способность слуха
labiilsusmõjutatavus, kõikuvus, tasakaalutus, nt emotsionaalne labiilsus
ingl lability
sks Labilität f
sm horjuvuus, epävakaus, labiilius
vn лабильность, неустойчивость, неуравновешенность
nägemisvõime
ingl visual faculty
sks Sehvermögen n
sm näkökyky
vn зрительная способность
pidurdusvõimenärvikeskuste talitluse aktiivse allasurumise võime, nt võime lakata naermast kasvataja keeldu kuuldes Vt ka väline pidurdus, sisemine pidurdus
ingl inhibition ability
sks Hemmungsfähigkeit f
sm hillintäkyky
vn способность к торможению
suutlikkus Vastand suutmatus
ingl capability, ability
sks Fähigkeit f
sm kykenevyys, pystyvyys
vn состоятельность, способности
süvenemisvõime
ingl concentration ability
sks Vertiefungsfähigkeit f
sm syventymiskyky, keskittymiskyky
vn способность вникать во что-то
teaduskondkõrgkoolis siduserialade õpet ja teadustööd korraldav haldusüksus
ingl faculty
sks Fakultät f
sm tiedekunta
vn факультет
teaduskonna nõukogu
ingl faculty council
sks Fakultätsrat m
sm tiedekuntaneuvosto
vn (учёный) совет факультета
töövõime
ingl working ability
sks Arbeitsvermögen n, Arbeitsfähigkeit f
sm työkyky, työkunto
vn работоспособность, трудоспособность
võimeisiksuseomadus, millest sõltub tegevuse edukus, nt mõtlemis-, arvutusvõime Vt ka anne
ingl ability, capacity
sks Fähigkeit f
sm kyky, kykenevyys, pystyvyys
vn способность
võimerühmmingi võime alusel moodustatud õppurite rühm Vrd tasemerühm
ingl ability group
sks Leistungsgruppe f
sm kykyryhmä
vn группа по способностям
võimetest, võimekustesttest, mille abil mõõdetakse testitava võimalikku edukust mingil alal, nt keeltes, matemaatikas
ingl aptitude test, ability test
sks Fähigkeitstest m
sm kykytesti, kyvykkyystesti
vn тест способностей, тест для определения способностей
õpisuutlikkusõppimiseks vajalikud omadused, nt keskendumisvõime, püsivus
ingl learning ability
sks Lernfähigkeit f
sm oppimiskyky, pystyvyys opiskeluun
vn способности к учению, общая способность к учению
õpivõimepsüühilised eeldused õppimiseks, nt mälu, loogiline mõtlemine
ingl learning ability
sks Lernfähigkeit f
sm oppimiskyky
vn учебные способности, способности к учебной деятельности
üldandekusandekus, võimete kõrge tase mitmel alal, nt kognitiivne ja sotsiaalne andekus
ingl general ability
sks Allgemeinbegabung f
sm yleislahjakkuus
vn общая одарённость

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur