[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

dekvalifitseerumaoma kvalifikatsiooni kaotama
ingl to lose one’s qualification
sks Qualifikation verlieren
sm kaudtõlge menettää virkaan tai muuhun tehtävään vaadittava pätevyys
vn деквалифицироваться, утрачивать квалификацию
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikEuroopa ühtne võrdlusraamistik, mis seostab omavahel riikide kvalifikatsioonisüsteemid, toimides Euroopa eri riikide ja süsteemide vahelise kvalifikatsioone arusaadavamaks muutva tõlgendusvahendina
ingl European Qualification Framework, EQF lüh
sks Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen m, EQR m
sm Eurooppalainen tutkintojen (ja osaamisen) viitekehys
vn Европейская квалификационная рамка
järgusportlane ajmingi spordiala järgunõuded täitnud sportlane nõukogude ajal, järkude järgnevus oli (III), II, I ja meistersportlane
ingl kaudtõlge sportsman having met qualification requirements in certain sports
sks Klassensportler m, Klassensportlerin f
sm kaudtõlge tietyt tasovaatimukset täyttänyt urheilija (neuvostoaikana)
vn спортсмен-разрядник, разрядник
kutse andmine, {kutsekvalifikatsiooni omistamine} halbkutset taotleva isiku kutsepädevuse hindamine, mille positiivse tulemuse puhul väljastatakse taotlejale kutsetunnistus
ingl awarding professional qualification
sks berufsqualifizierender Abschluss m, Anerkennung der Berufsqualifikation f
sm näyttötutkintojen myöntäminen
vn присвоение профессиональной квалификации
kutsekirjeldus, {professiogramm} halbkutsenõuete ja kutsetööks tarvilike omaduste ning töökeskkonna kirjeldus kutsestandardis
ingl description of professional qualification
sks Berufsbeschreibung f
sm ammatinkuva, ammattikuva
vn профессиограмма
kutseoskus, kvalifikatsioon (1), ametioskusõppimise ja harjutamise teel omandatud asjatundlikkus, meisterlikkus, kogemus mingil kutse- või erialal
ingl qualification, vocational skill, professional skill, occupational skill
sks berufliches Können n, Fachkompetenz f, Qualifikation f
sm ammattitaito, ammatillinen asiantuntemus, ammattiosaaminen
vn профессиональная квалификация, профессиональные умения
kutsesüsteemkutsetasemete jaotus oskuste, pädevuste ning iseseisvusele ja vastutusele seatud nõuete alusel
ingl professional qualification system
sks Berufssystem n
sm ammatti(tutkinto)järjestelmä
vn система профессиональной квалификации
kutsetase, kutseoskustase, kvalifikatsioonitase, {kutsekvalifikatsioon} halbkutsealal vajalike teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatus
ingl professional qualification, professional level, qualification level
sks Qualifikationsstufe f
sm ammatti(taito)taso, tutkintotaso
vn квалификационный уровень, квалификационный разряд
kutsetasemenõuded, kvalifikatsiooninõuded
ingl qualification requirements
sks Qualifikationsanforderungen pl
sm ammattitutkintojen tasovaatimukset, ammattitasovaatimukset, kelpoisuusvaatimukset
vn квалификационные требования
kvalifikatsioon (2) ● õppekava täitmist kinnitav ja dokumendiga tõendatud akadeemiline kraad, tiitel, nimetus, diplom või muu tunnistus
ingl qualification
sks Qualifikation f
sm (dokumentein todistettu) akateeminen tutkinto, oppiarvo, ammattipätevyys, kelpoisuus
vn квалификация
kvalifikatsiooniraamistikkutse- ja haridustasemete liigitus omandatud teadmistele, oskustele ning iseseisvusele ja vastutusele seatud kriteeriumide alusel
ingl qualification framework
sks Qualifakationsrahmen m
sm ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne
vn рамочный классификатор квалификации профессий, государственный классификатор профессий
tasemeeksameksam kvalifikatsiooni andmiseks, taseme või kategooria määramiseks, nt kutseeksam, võõrkeeleeksam
ingl qualification examination
sks Eignungsprüfung f, Eignungstest m
sm tasokoe, taitotasotutkinto
vn квалификационный экзамен
teaduskutse, {teaduslik kutse} halbteaduslikku või pedagoogilist kvalifikatsiooni näitav nimetus, nt dotsent, vanemteadur
ingl academic qualification
sks akademische Berufsbezeichnung f
sm akateeminen ammatti(nimeke)
vn академическая квалификация
välisriigi kvalifikatsioon
ingl foreign qualification
sks ausländische Qualifikation f
sm ulkomainen tutkinto
vn иностранная квалификация
õpetaja ametijärkatesteerimisel õpetajaile kvalifikatsiooni ja tööedukuse põhjal antav tasememäärang
ingl teacher’s qualification
sks Qualifikationsstufe des Lehrers f, Qualifikationsstufe der Lehrerin f
sm opettajan virka-aste
vn квалификационный разряд учителя

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur