[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

avalik õppeasutus, avalik haridusasutusõppeasutus, mille pidajaks on riik või kohalik omavalitsus Vastand eraõppeasutus
ingl public school, public educational institution
sks öffentliche Bildungseinrichtung f
sm julkinen oppilaitos
vn публичное учебное заведение
eestkosteasutusperekondlikesse suhetesse sekkuv institutsioon, mis teostab teovõimetu või piiratud teovõimega isiku (nt lapse) eestkostet, Eestis kohalik omavalitsus
ingl supervisory institution
sks Vormundschaftsinstitution f
sm edunvalvontalaitos
vn попечительское учреждение, орган опеки
erakõrgkoolkõrgkool, mille pidajaks on eraisik või -organisatsioon
ingl private higher education institution
sks Privathochschule f
sm yksityinen korkeakoulu
vn частное высшее учебное заведение
eraõppeasutus, eraharidusasutus Vastand avalik õppeasutus
ingl private educational institution
sks private Bildungseinrichtung f
sm yksityinen oppilaitos
vn частное учебное заведение
haridusasutus nt kool, lasteaed, koolituskeskus
ingl educational institution
sks Bildungseinrichtung f
sm sivistyslaitos, koulutuslaitos
vn образовательное учреждение
haridusinstitutsioonharidusega tegelev asutus, organisatsioon või ühendus, nt kool, kutsehariduskeskus, haridusamet, Eesti Lastevanemate Liit
ingl educational institution
sks Bildungsinstitution f
sm koulutusinstituutio, opetusinstituutio, sivistysinstituutio
vn образовательный институт, социальный институт образования
institutsioonriiklik, hariduslik vm sotsiaalne korraldus, tava või asutus
ingl institution
sks Institution f
sm instituutio, toimintajärjestelmä, (yhteiskunnan ylläpitämä) laitos
vn социальный институт, общественный институт
institutsiooni akrediteeriminevälishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli sisemise kvaliteedisüsteemi ning selle toimimise nõuetekohasust, nt õppe- ja teaduskeskkonna vastavust kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale
ingl institutional accreditation
sks Akkreditierung der Institution f
sm instituution akkreditointi (instituution toiminnan ulkoinen laadunvarmistus)
vn институциональная аккредитация
koolitusfirmakursusi, täiendusõpet jms korraldav firma
ingl training institution
sks Schulungsfirma f
sm koulutusyritys, koulutusyhtiö
vn kaudtõlge фирма, организующая и администрирующая проведение обучения в форме курсов и тренингов
kõrgharidusasutus, {kõrgem õppeasutus} halbasutus, mis annab kõrgharidust, või asutus, kus õpe toimub kõrgharidustaseme õppekava järgi
ingl higher education institution, institution of higher education, higher education establishment, establishment of higher education
sks Hochschulbildungseinrichtung f
sm korkeakoulutason oppilaitos
vn высшее учебное заведение
kõrgkoolkool, mis annab kõrghariduse (ülikool, rakenduskõrgkool, instituut jt)
ingl higher education institution, higher education establishment, institution of higher education, establishment of higher education
sks Hochschule f
sm korkeakoulu
vn высшая школа
kõrgkoolieksam
ingl kaudtõlge examination at a higher education institution
sks Hochschulexamen n
sm korkeakoulututkinto
vn экзамен в высшем учебном заведении
kõrgkooliõpik
ingl textbook of higher school, textbook of higher education institution
sks Hochschullehrbuch n
sm korkeakoulu(taso)n oppikirja
vn учебник для вузов, вузовский учебник
kõrgkooli õppekavaõppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, nominaalkestuse ja mahu, õppeainete loetelu ning valikuvõimalused jms
ingl curriculum of the higher education institution
sks Lehrplan der Hochschule m
sm korkeakoulun opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретного) высшего учебного заведения
lasteasutus nt lasteaed, üldhariduskool, erikool
ingl children’s institution
sks Kindereinrichtung f
sm kaudtõlge lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava laitos
vn детское учреждение
lektoorium (1) ● loenguid korraldav asutus; loengusari
ingl kaudtõlge institution for delivering lectures, set of lectures
sks kaudtõlge Lektorenbüro n, Vortragsreihe f
sm luentoja järjestävä laitos, luentosarja
vn лекторий (учреждение, которое занимается организацией и проведением лекций)
mäluasutusasutus, mis tegeleb info kogumise, säilitamise, töötlemise ja vahendamisega, nt raamatukogu, muuseum, arhiiv
ingl memory institution, cultural heritage institution
sks Gedächtnisinstitution f
sm muistiorganisaatio
vn социальный институт (национальной) памяти
praktikaasutusasutus, kus õppurid käivad praktikal
ingl institution that provides traineeship opportunities
sks Praktikumseinrichtung f
sm harjoittelulaitos
vn принимающее практикантов учреждение
praktikabaaspraktikat andev või võimaldav keskus; ettevõte, asutus vms, kus toimub praktika
ingl traineeship institution
sks Praktikumseinrichtung f
sm harjoittelukeskus, harjoittelupaikka
vn база практики
rakenduskõrgkoolõppeasutus, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe ja võib toimuda ka magistriõpe
ingl college, institution of professional higher education, (välisriikides ka) university of applied sciences
sks Fachhochschule f
sm ammattikorkeakoulu
vn прикладное высшее учебное заведение
riigirakenduskõrgkool nt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
ingl state professional higher education institution
sks staatliche Fachhochschule f
sm valtion ammattikorkeakoulu
vn государственное прикладное высшее учебное заведение
teadusasutus, uurimisasutus
ingl research institution
sks Wissenschaftsbehörde f, Forschungsanstalt f
sm tiedelaitos, tieteellinen laitos, tutkimuslaitos
vn научное учреждение, научно-исследовательское учреждение
tehnikakõrgkooltehnikaharidust andev kõrgkool
ingl technical college, technical higher educational institution
sks technische Hochschule f
sm tekni(lli)nen korkeakoulu
vn техническое высшее учебное заведение, технический вуз
täiskasvanute koolitusasutusasutus, millel täiskasvanute koolitus on põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus
ingl adult education institution
sks Schulungseinrichtung für Erwachsene f
sm aikuiskoulutuslaitos
vn учреждение обучения взрослых
vastuvõtt kõrgkooli
ingl admission to higher education institution, student admission
sks Hochschulaufnahme f
sm hyväksyminen korkeakouluun
vn приём во высшее учебное заведение, приём во вуз kõnek
õppeasutus
ingl educational institution
sks Lehranstalt f
sm oppilaitos
vn учебное заведение

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur