[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

aktiivsuspedagoogikapedagoogika suund, mis nõuab lapse enda aktiivsust õppes
ingl activity pedagogy
sks Aktivitätspädagogik f
sm aktiivisuuspedagogiikka
vn педагогика активности
alahindamaenda või teiste võimekust, suutlikkust vm tegelikust nõrgemaks või madalamaks pidama Vastand ülehindama
ingl to underestimate
sks unterschätzen, schmälern
sm aliarvioida, väheksyä
vn недооценивать
autoreferaat ajautori enda koostatud kokkuvõte oma uurimusest, hrl väitekirjast
ingl abstract of one’s own thesis
sks Autoreferat n
sm tiivistelmä, omaseloste
vn автореферат
ebaküps käitumineeale vastavate nõuete täitmata jätmine, sageli kuna lapse jõud ja tähelepanu kulub enda kaitsele väärkohtlemise eest
ingl immature behaviour
sks unreifes Verhalten n
sm kypsymätön käytös
vn незрелое поведение
eneseabienda abistamine oma probleemide ja muredega tegeldes, nt psühhoteraapiat õppides
ingl self-help
sks Selbsthilfe f
sm oma-apu, omin avuin selviäminen
vn самопомощь
esteetiline arengprotsess, mille käigus indiviid (laps) õpib märkama ilu enda ümber
ingl aesthetic development
sks ästhetische Entwicklung
vn эстетическое развитие
esteetiline kasvatuskasvatuse valdkond, mille eesmärgiks on õpetada ilusat tajuma, mõistma, looma ja väärtustama nii kunstis kui ka enda ümber
ingl aesthetic education, esthetic education
sks ästhetische Erziehung f
sm esteettinen kasvatus
vn эстетическое воспитание
haardessevõttendast väljas oleva, enesekontrolli kaotanud lapse enda vastu surumine
ingl holding
sks Umschlingen n, Festhalten n
sm (terapeuttinen) kiinnipito, syliinotto
vn kaudtõlge прижатие к себе обхватом не владеющего собой ребёнка
individuaalülesanne, üheülesanneühele õppurile antud või õppuri enda lahendada valitud ülesanne
ingl individual task
sks individuelle Aufgabe f
sm yksilötehtävä, yksin tehtävä työ
vn индивидуальное задание
iseväärtussisemine väärtus, miski, mille poole püüeldakse selle väärtuse enda pärast, nt õiglus Vt ka vahendväärtus
ingl intrinsic value
sks Wert an sich m
sm itseisarvo
vn ценность в себе, самоценность
isoleerimakedagi kellestki või millestki eraldama kas isiku enda või ümbruse huvides
ingl to isolate
sks isolieren
sm eristää
vn изолировать
kontrollikeseoletatav oma edu või ebaedu põhjus – seesmise ehk internaalse kontrollikeskmega inimene näeb põhjusi iseendas (nt õppur enda tehtud jõupingutustes), välise ehk eksternaalse kontrollikeskme puhul välistegureis (nt õppur ebaõnnes, õpetajas)
ingl locus of control
sks Kontrollüberzeugung f
sm hallintakäsitys, kontrolliodotus, elämänhallinta
vn локус контроля
kriitiline mõtlemineoskus saadava info usaldusväärsust hinnata ja selle alusel adekvaatseid järeldusi teha; oskus analüüsida ka enda mõtlemistegevust eesmärgiseadest tulemuseni jõudmisel Vt ka metakognitiivne teadlikkus
ingl critical thinking
sks kritisches Denken n
sm kriittinen ajattelu
vn критическое мышление
lapsehoidja, hoidjaisik, kes on omandanud lapse (laste) hooldamiseks ning arengu toetamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Märkus: Lapsehoidja hoiab last kas lapse enda või oma kodus või mujal lapsevanema soovitud kohas. Vt ka kutseline lapsehoidja, kutseta lapsehoidja, lapsehoiuteenus, lapsehoid, perepäevahoidja
ingl childminder, nanny
sks Kinderbetreuer m, Kinderbetreuerin f
sm (ammattitaitoinen) lastenhoitaja, hoitaja
vn няня
loote õpivõimeloote võime jätta meelde enda poolt tajutavat, nt hääli
ingl fetal learning
sks Lernfähigkeit des Embryos f
sm sikiön oppimiskyky
vn kaudtõlge способность фетуса к запоминанию перцепций
minastruktuurinimese enda tunnetatud oma isiksuseomaduste kogum
ingl self-structure
sks Ich-Struktur f
sm minärakenne
vn структура Я, структура Я концепции
organisatsiooniülikoolkorporatsioonile kuuluv ülikool, kus koolitatakse enda vajadustele vastavaid spetsialiste, nt Motorola ülikool
ingl corporate university
sks zur Wirtschaftsvereinigung gehörende Hochschule f
sm (yhtymän ylläpitämä) yksityinen yliopisto
vn корпоративный университет
pseudoküps käituminelapse käitumine heakskiitu ja armastust lootes küpsemana, kui ta tegelikult on, et rahuldada vanema emotsionaalseid ja füüsilisi vajadusi: laps lohutab, rahustab, võtab enda kanda majandusmuresid
ingl pseudo-mature behaviour
sks pseudoreifes Verhalten n
sm näennäiskypsä käyttäytyminen
vn псевдозрелое поведение
sisekoolituskoolitus, mis toimub asutuse, ettevõtte või organisatsiooni sees ning kus nende enda töötajad õpetavad oma kolleege või uusi, alles tööle asuvaid inimesi Vrd töökohasisene täiend[us]koolitus
ingl training inside the organization
sks interne Schulung f
sm sisäinen koulutus
vn обучение внутри организации
superegoüks kolmest mina’st S. Freudi psühhoanalüütilises isiksuseteoorias: südametunnistus, enda kehtestatud käitumisstandard, mis kehastab ühiskonna moraalinorme ja mis karistab eksimuste eest süümepiinaga; omandatakse tähtsate teiste poolt esitatud nõuete ja kasutatud karistuste mõjul Vt ka ego, id
ingl super ego
sks Superego n
sm superego, yliminä
vn сверхсознательное эго, сверх-Я
tähelepanu valivustähelepanu suunatus enda jaoks olulisele objektile või tegevusele
ingl selective attention
sks Selektivität der Aufmerksamkeit f
sm tarkkaavuuden valikoivuus
vn избирательность внимания
vabategevuslaste enda algatatud tegevus lasteaias
ingl undirected activity
sks freie Bechäftigung f
sm (lasten) vapaa toiminta
vn свободная деятельность
õigustamaenda või teise ebaõiget tegu selgitama ja tegijat välja vabandama
ingl to justify
sks rechtfertigen
sm puolustaa, pyrkiä osoittamaan oikeutetuksi
vn оправдываться, оправдывать
ülehindamaenda või teiste võimekust, suutlikkust vm tegelikust paremaks või suuremaks pidama Vastand alahindama
ingl to overrate
sks überschätzen
sm yliarvioida
vn переоценивать

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur