[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 31 artiklit

arhitektuurimagister
ingl Master of Science in Architecture, MSc lüh
empiiriline kasvatusteadusloodusteaduse ja eksperimentaalpsühholoogia ideid ja meetodeid kasutav kasvatusteaduse suund Vastand hermeneutiline kasvatusteadus
ingl empirical educational science
sks empirische Erziehungswissenschaft f
sm empiirinen kasvatustiede
vn эмпирическая наука о воспитании
farmaatsiamagister
ingl Master of Science in Pharmacy, MSc lüh
hermeneutiline kasvatusteaduskasvatusteaduse suund, mis positivistlikule teadusele vastandudes taotleb uuritavate käitumise, eesmärkide ja kavatsuste mõistmist ja seletamist, et avada seeläbi kasvatusprotsessi sisemist olemust Vastand empiiriline kasvatusteadus
ingl hermeneutical educational science
sks hermeneutische Erziehungswissenschaft f
sm hermeneuttinen kasvatustiede
vn герменевтическое направление в науке о воспитании
informaatika (1) ● arvutil põhineva infotöötlusega tegelev teaduse ja tehnika haru
ingl informatics, computer science
sks Informatik f
sm tietojenkäsittely, tietopalvelu, informatiikka
vn информатика
informaatika (2) ● üks valikõppeaineid
ingl computer science, IT
sks Informatik (Lehrfach) f
sm tietotekniikka (oppiaine)
vn информатика (учебный предмет)
kasvatusteadus, pedagoogika, haridusteaduskasvatuse ja hariduse teooria ja praktika
ingl pedagogy, science of education
sks Erziehungswissenschaft f, Pädagogik f, Bildungswissenschaft f
sm kasvatustiede, pedagogiikka, kasvatusoppi van
vn образовательные науки, педагогика
loodusainedloodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika
ingl natural science subjects
sks naturwissenschaftliche Fächer pl
sm luonnontieteelliset aineet, luontoaineet
vn естественно-научные предметы
loodusteaduse bakalaureus
ingl Bachelor of Science, BSc lüh
loodusteaduse magister
ingl Master of Science, MSc lüh
loodusõpetus, looduslugu vanüks õppeaineid Vrd looduskasvatus
ingl natural science
sks Naturkunde (Lehrfach) f
sm luonto-oppi (oppiaine), luonnontieto van, luonnonhistoria van
vn ecтecтвoзнание (учебный предмет), природоведение van
piiriteaduskahe või enama teaduse piirialasid hõlmav teadusharu, nt kasvatuspsühholoogia
ingl border science
sks Grenzwissenschaft f
sm rajatiede
vn смежная наука
põllumajandusteaduse bakalaureus
ingl Bachelor of Science in Agriculture, BSc lüh
põllumajandusteaduse magister
ingl Master of Science in Agriculture, MSc lüh
reaalgümnaasiumgümnaasium, kus reaalaineid õpitakse kohustuslikust suuremas mahus
ingl high school of science
sks Realgymnasium n
sm reaalilukio
vn реальная гимназия
reaalharidusharidus, kus rõhk on reaalainetel
ingl science education
sks Realbildung f
sm reaaliainepainotteinen koulutus
vn реальное образование
reaalkoolkool, kus reaalaineid õpitakse kohustuslikust suuremas mahus
ingl science school
sks Realschule f
sm reaalikoulu
vn реальная школа
teadustegevus, mille eesmärk on uute tõeste teadmiste saamine, süstematiseerimine ja rakendamine
ingl science
sks Wissenschaft f
sm tiede
vn наука
teadusdoktor, {teaduste doktor} halbteadusdoktori kraadi omandanud teadlane Vrd doktor
ingl doctor of science
sks Doktor der Wissenschaften m
sm tieteiden tohtori (oppiarvon saanut henkilö), tiedetohtori
vn доктор наук
teadusdoktori kraadkõrgeim teaduskraad mõnel maal, nt Venemaal, oli ka Nõukogude Liidus
ingl doctor of science (degree)
sks Doktor der Wissenschaften (akademischer Grad) m
sm tieteiden tohtorin oppiarvo
vn учёная степень доктора наук
teadusfilosoofiafilosoofia osa, mis uurib teaduse ja teadustegevuse olemust, ülesehitust, meetodeid, arengut ja rakendusi
ingl philosophy of science
sks Wissenschaftsphilosophie f
sm tieteenfilosofia
vn философия науки
teaduskeel
ingl scientific language, language of science
sks Wissenschaftssprache f
sm tieteen kieli
vn язык науки, научный язык
teaduskeskus (2) ● maailmatunnetust avardav ja teadust populariseeriv huvikeskus, nt AHHAA
ingl science centre
sks Wissenschaftszentrum n
sm tiedekeskus
vn научно-развлекательный центр
teadusparkettevõtluse tugistruktuur, mis koostöös kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutustega edendab teadmismahukate ettevõtete loomist ning arengut infrastruktuuri ja tugiteenuste pakkumise kaudu
ingl science park
sks Wissenschaftspark m
sm tiedepuisto
vn научный парк, исследовательский парк, технопарк
teaduspoliitika
ingl policy of science
sks Wissenschaftspolitik f
sm tiedepolitiikka
vn политика науки
tehnikateaduse bakalaureus
ingl Bachelor of Science in Engineering, BSc lüh
tehnikateaduse magister
ingl Master of Science in Engineering, MSc lüh
terminoloogia (2) ● terminiõpetus ja laiemalt oskuskeeleõpetus
ingl terminology, terminology science
sks Terminologie f, Terminologielehre f
sm terminologia, termioppi
vn терминология, учение о терминологии
terviseteaduse bakalaureus
ingl Bachelor of Science in Health Sciences, BSc lüh
terviseteaduse magister
ingl Master of Science in Health Sciences, MSc lüh
lüh TIMSSrahvusvaheline matemaatika ja loodusainete õppe uuring
ingl Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS
sks TIMSS (internationale Forschung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts) pl
sm TIMSS-tutkimus (kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimus)
vn международное исследование качества математического и естественнонаучного образования, TIMSS-исследование

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur