[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

auditoorne õpeõppevorm, kus õppurite rühm ja õpetaja suhtlevad vahetult õpperuumis ning õpe toimub õpetaja juhendusel Vrd kontaktõpe
ingl face-to-face teaching, face-to-face instruction
sks Präsenzunterricht m
sm lähiopetus, luentosaliopetus
vn аудиторное обучение
diferentseeritud õpeõppurite eripära arvestav õpetamine
ingl differentiated instruction
sks differenzierter Unterricht m
sm eriytetty opetus, yksilöllistetty opetus
vn дифференцированное обучение
eelõpe (2), ettevalmistusõpekõrgkooli organiseeritav õppevorm noortele, kelle eesmärgiks on tulevikus vastaval alal (nt mõnel kunstialal) kõrgharidust omandada
ingl preliminary instruction
sks Vorlehre f, Vorbereitungsunterricht m
sm alustavat opinnot, (alan opintoihin) valmentava opetus
vn подготовительное обучение
eriõpeõpetamisel eritingimuste loomine, nii õpiabi kui ka andekate eraldi lisaõpetamine
ingl special teaching and instruction
sks Sonderunterricht m
sm erityisopetus, opetuksen erityiset tukitoimet
vn специализированное обучение
individualiseeritud õpeõppuri eripära arvestav õpetamine ja õppimine Vt ka diferentseeritud õpe
ingl personalized instruction
sks individualisierter Unterricht m
sm yksilöllistetty opetus, kohdennettu opetus, yksilöllinen opiskelu
vn индивидуализированное обучение
katehheetiline õpetus ajkirikuisa Augustinuse poolt kasutusele võetud küsimustele ja vastustele toetuv õpe, vastandina esitava õppe dogmaatilisusele ja formaalsusele aitas kaasa õpitava mõistmisele
ingl catechetic(al) instruction
sks katechetischer Unterricht m
sm katekeettinen opetus
vn катехизическое обучение
kooliõpe (1), formaalõpekindlatele standarditele vastav struktureeritud institutsiooniline õpe Vt ka vabaõpe
ingl formal instruction, formal learning
sks Schulunterricht m, institutioneller Unterricht m
sm kouluopetus, formaali opetus
vn школьное обучение, формальное обучение
poliitõpepoliitilise meelsuse kujundamisele suunatud õpe, nt Nõukogude Liidus
ingl political instruction
sks Politunterricht m
sm politiikan opetus, poliittinen opetus
vn политпросвещение
protsessõpeõpiprotsessi, mitte tulemust tähtsustav õpe Vt ka tulemusõpe
ingl process-oriented instruction
sks prozessorientierter Unterricht m
sm prosessipainotteinen opetus, prosessiopiskelu
vn ориентированное на (учебный) процесс обучение
segakool (2) ● eri õppekeelega õpilaste ühine kool
ingl kaudtõlge school for children with different languages of instruction
sks kaudtõlge gemischte Schule mit unterschiedlichen Unterrichtssprachen
sm kaudtõlge opetuskieleltään erilaisten oppilaiden yhteinen koulu
vn смешанная школа (школа с разными языками обучения)
teooriaõpe, teoreetiline õpekutseõppe osa, mille käigus omandab õppija tööks vajalikud teoreetilised teadmised Vt ka praktikaõpe
ingl theoretical teaching, instruction
sks teoretischer Unterricht m
vn теоретическое обучение
tulemusõpe, tulemuspõhine õpe, väljundipõhine õpeõpiprotsessi tulemust tähtsustav õpe Vt ka protsessõpe
ingl product-oriented instruction
sks ergebnisorientierter Unterricht m
sm tulospainotteinen opetus
vn ориентированное на результат обучение
tööjuhend nt iseseisva töö, laboritöö juhend
ingl work instruction
sks Arbeitsanleitung f
sm ohje
vn рабочая инструкция
uuenduslik õpe, innovaatiline õpeuuendusmeelne, uusi seisukohti või metoodikat rakendav õpe
ingl innovative instruction
sks innovativer Unterricht m
sm innovatiivinen opetus, uudistushakuinen opetus
vn инновационное обучение
õpe <om õppe> ● õpetamine; õppimine ja õpetamine koos, õppuri ja õpetaja koostegevus õppeprotsessis. Märkus: On kasutusel paljudes liitsõnades esiosana õppe-. Oskuskeeles eristatakse vajaduse korral õpi- (=õppimis-) ja õppe- (=õpetamis-) liitsõnu. Kui eristusvajadus puudub, siis käibib enamasti õppe-liitsõna, nt õppekirjandus, õppemäng, õppevahend. Mõnel juhul on siinses raamatus kaks liitsõnavõimalust kõrvuti: õppe- ja õpiedukus, õppe- ja õpiedutus, õppe- ja õpikeskkond, õppe- ja õpikeskus, õppe- ja õpikäik, õppe- ja õpireis. Vrd õpp
ingl instruction, teaching
sks Unterricht m, Lehre f
sm opetus, oppiminen, opiskelu
vn обучение
õpetus (1) ● õpetamine
ingl instruction, teaching
sks Unterricht m, Lehren n
sm opettaminen, opetus
vn учение, обучение
õppe diferentseerimineõppurite eripära arvestamise vorm, kus koole, klasse, rühmi moodustatakse indiviidide ühesuguste tunnuste alusel Vt ka õppe individualiseerimine
ingl differentiation of instruction
sks Differenzierung des Unterrichts f
sm opetuksen eriyttäminen, eriyttäminen
vn дифференциация обучения
õppe individualiseerimine, individualiseerimineõpetamisel iga õppuri eripära arvestamine Vt ka õppe diferentseerimine
ingl individualization of instruction
sks Individualisierung des Unterrichts f
sm opetuksen yksilöllistäminen, kohdentaminen
vn индивидуализация обучения
õppekeelkeel, milles toimub põhiosa õppest
ingl language of instruction, language of tuition
sks Unterrichtssprache f
sm opetuskieli
vn язык обучения
õppijakeskne õpe, õppijakeskne õpetusõppijast lähtuv, õppija huve, vajadusi ja ettepanekuid arvestav õpe
ingl learner-centred instruction, learner-centred teaching
sks lernerzentrierter Unterricht m
sm oppijakeskeinen opettaminen, oppijakeskeinen opetus
vn центрированное на учащемся обучение

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur