[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

ateistlik kasvatusjumalat ja kõike üleloomulikku eitava mõtteviisi sisendamine
ingl atheistic education, atheistic upbringing
sks atheistische Erziehung f
sm ateistinen kasvatus
vn атеистическое воспитание
esteetiline kasvatuskasvatuse valdkond, mille eesmärgiks on õpetada ilusat tajuma, mõistma, looma ja väärtustama nii kunstis kui ka enda ümber
ingl aesthetic education, esthetic education
sks ästhetische Erziehung f
sm esteettinen kasvatus
vn эстетическое воспитание
harmooniline kasvatuskasvatajate kooskõlaline tegevus, nt omaalgatuse ja käsutäitmise, virge- ja uneaja jm sobiv vaheldamine
ingl harmonious education
sks harmonische Erziehung f
sm tasapainoinen kasvatus, harmoninen kasvatus
vn гармонизированное воспитание
hernhuutlik kasvatus ajvennastekogudusest pärinev usulis-kõlbeline kasvatus
ingl herrnhuter education
sks herrnhutische Erziehung f
sm hernhutilainen kasvatus
vn религиозно-нравственное воспитание гернгутеров
institutsiooniline kasvatuslähedaste isiklike suheteta, individuaalset eripära ja vajadusi vähe arvestav kasvatus (laste)asutuses, sagedane nt lastekodus
ingl institutional education
sks institutionelle Erziehung f
sm laitoskasvatus
vn институциональное воспитание
isamaaline kasvatusisamaa-armastuse kujundamine
ingl patriotic education
sks vaterländische Erziehung f
sm isänmaallinen kasvatus
vn патриотическое воспитание
kaasasündinud omaduste ja kasvatuse debattmõttetu vaidlus sisemiste ja välimiste arengutegurite teemal, selgitamaks, kumma mõju on tugevam
ingl nature-nurture debate
sks Debatte Natur versus Erziehung f
sm kaudtõlge väittely perimän ja ulkoisten kehitystekijöiden vaikutuksen vahvuudesta
vn дебаты врождённости и воспитания
kasvatustegevus, mille eesmärgiks on luua eeldusi inimese mitmekülgsele arengule ja kasvule, hõlmates nii kultuuripärandi edasiandmist uuele sugupõlvele (laiem tähendus) kui ka konkreetse indiviidi arendamist vastavalt tema eripärale, toetades ta unikaalsust (kitsam tähendus)
ingl education
sks Erziehung f
sm kasvatus
vn воспитание
kehaline kasvatus (1), {füüsiline kasvatus} halbkasvatuse osa, mis soodustab kehalist arengut ja püüab tekitada soovi liikuda
ingl physical education
sks körperliche Erziehung f, Körpererziehung f
sm liikuntakasvatus
vn физическое воспитание, физкультура
keskkonnakasvatus, ökokasvatus, ökoloogiline kasvatuskeskkonna mõistmist ja väärtustamist kujundav kasvatus
ingl environmental education
sks Umwelterziehung f, ökologische Erziehung f
sm ympäristökasvatus, ekologinen kasvatus
vn экологическое воспитание
kodukasvatus, perekasvatuskodus, peres toimuv kasvatus, kasvatajaiks hrl lapse oma vanem(ad) või muud pereliikmed; hõlmab lapse põhihoiu, lapse kaitsmise kahjulike mõjude eest, arengu igakülgse toetamise ja eluks vajalike oskuste kujundamise
ingl home education
sks Erziehung in der Familie f, Familienerziehung f
sm kotikasvatus, kasvatus (omassa perheessä)
vn домашнее воспитание, семейное воспитание
kommunistlik kasvatus ajkommunistliku ideoloogia põhimõtete kohane kasvatus kogu NSV Liidus kehtestatud ühtses korras, lõpuaastail lähtuti nn kommunismiehitaja moraalikoodeksist; tegelikku kasvatust mõjutasid siiski ka kohalikud traditsioonid ja tõekspidamised
ingl communist education
sks kommunistische Erziehung f
sm kommunistinen kasvatus
vn коммунистическое воспитание
koolieelne kasvatus
ingl pre-school education
sks Vorschulerziehung f, vorschulische Erziehung f
sm varhaiskasvatus, esiopetus
vn дошкольное воспитание
kõlbeline kasvatus, kõlbluskasvatuskasvatus, mille eesmärgiks on aidata omandada ühiskonnas kehtivaid põhimõtteid ja üldiselt omaksvõetud kõlbelisi väärtusi, pakkudes kasvatatavale materjali individuaalse maailmapildi loomiseks
ingl moral education
sks moralische Erziehung f, sittliche Erziehung f
sm eettinen kasvatus, moraalikasvatus
vn нравственное воспитание
loomuliku kasvatuse teooria ajPrantsuse filosoofi J.-J. Rousseau 18. saj loodud pedagoogiline teooria, mille tähtsaim põhimõte on, et last tuleb kasvatada looduspäraselt, st tema loomulikku arengut järgides ning tema loomust ja iga arvestades
ingl theory of natural human
sks Theorie der natürlichen Erziehung f
sm luonnollisen kasvatuksen teoria
vn теория естественного воспитания
pietistlik kasvatus ajSaksamaal 17.–18. saj tekkinud pietismi loodud kasvatussüsteem, mida iseloomustas range moraal, karmus, vagadus; suuri teeneid on pietistidel rahvakoolide (sh vaestekoolide) loomisel ja kirjavara levitamisel Vt ka hernhuutlik kasvatus
ingl pietistic education
sks pietistische Erziehung f
sm pietistinen kasvatus
vn пиетистическое воспитание
rüütlikasvatus ajkeskaegne feodaalide ilmalik sõjalis-kehaline kasvatus Euroopas, mille sisuks oli seitse rüütlivoorust; kasvatus kestis 21. eluaastani Vt ka kannupoiss, paaž (1)
ingl chivalric education
sks Rittererziehung f, Erziehung zum Ritter f
sm ritarikasvatus
vn рыцарское воспитание
seksuaalkasvatusseksuaalhoiakute ja -teadmiste kujundamine iseenda ja teiste seksuaalsuse aktsepteerimiseks
ingl sexual education
sks Sexualerziehung f, sexuelle Erziehung f
sm seksuaalikasvatus, sukupuolivalistus
vn сексуальное воспитание
sotsiaalne kasvatusindiviidi sotsiaalset arengut, nt sotsiaalset taju ja suhtlusoskust edendav kasvatus
ingl social education
sks soziale Erziehung f
sm yhteisökasvatus, sosiaalinen kasvatus
vn социальное воспитание
spartalik kasvatusSparta kasvatusele omaselt range, karm, askeetlik kasvatus eesmärgiga kasvandikke (poisse) karastada ja kujundada tegusust ning vähenõudlikkust
ingl Spartan education
sks spartanische Erziehung f
sm spartalainen kasvatus
vn спартанское воспитание
tasandav kasvatus, kompenseeriv kasvatuspüüd teadlikult täiendada lapse kasvukeskkonda stiimulitega, mille puudumine on põhjustanud või võib põhjustada potentsiaalse arengu pidurdumist
ingl compensatory education, compensatory training
sks ausgleichende Erziehung f, kompensatorische Erziehung f
sm kompensoiva kasvatus, (kasvuympäristön eroja) tasoittava kasvatus
vn компенсирующее воспитание, возмещающее воспитание
usuline kasvatus, religioosne kasvatus
ingl religious education
sks religiöse Erziehung f
sm uskonnollinen kasvatus
vn религиозное воспитание
vabakasvatusantiautoritaarne kasvatus, mis rõhutab lapse ja kasvataja vastastikust lugupidamist ja armastust (A. S. Neill), kasvatuses luuakse tingimused, kus laps õpib kogemuste najal ise oma elu juhtima; ei ole kasvatamatus Vrd minnalaskev kasvatusstiil
ingl free upbringing
sks Freierziehung f, antiautoritäre Erziehung f
sm vapaa kasvatus
vn свободное воспитание

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur