[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

atesteerimiskomisjonVt ka atesteerima
ingl evaluation committee
sks Attestationskommission f
sm arviointikomitea, arviointilautakunta
vn аттестационная комиссия
diferents[eer]itud hindamine (2) ● individuaalset eripära arvestav hindamine
ingl differentiated evaluation
sks differenzierte Bewertung f
sm yksilöllinen arviointi, eriytetty arviointi
vn дифференцированное оценивание, оценивание с учётом индивидуальных особенностей
eelhindamine, diagnoosiv hindamineüks pidevhindamise külgi, et selgitada välja õppimise esmatulemused, õpiraskused ja nende põhjused
ingl diagnostic assessment, diagnostic evaluation
sks diagnostische Leistungsbewertung f
sm diagnosoiva arviointi
vn диагностическое оценивание
eksperdihinnang
ingl expert evaluation
sks Expertenurteil n
sm asiantuntijanlausunto, asiantuntijan arvio
vn экспертная оценка
eristav hindamine, diferents[eer]itud hindamine (1) ● õpitulemuste eristamine mingi hindeskaala alusel
ingl differentiated assessment, differentiated evaluation
sks differenzierte Leistungsbeurteilung f, differenzierte Leistungsbewertung f
sm erotteleva arviointi, asteikkoarviointi
vn дифференцирующее оценивание, дифференцирование результатов по оценочным шкалам, дифференцированное оценивание
hindamineõppuri teadmistele ja oskustele hinnangu andmine lähtuvalt esitatud nõuetest Vt ka hinne, hinnang, sõnaline hindamine, numbriline hindamine
ingl assessment, evaluation
sks Leistungsbewertung f, Leistungsbeurteilung f, Benotung f
sm (oppimisen) arviointi, arvioiminen, arvosteleminen
vn оценивание
hindamisnõukoguinstitutsioonilise uurimistoetuse taotlusi (valdkonnaekspertidest koosnevate komisjonide abil) hindav ja otsustav nõukogu teadusagentuuri juures
ingl evaluation committee
sks Bewertungsrat m
sm arviointineuvosto
vn экспертный совет по оцениванию
hindamisprotseduurmenetlus või toiming, mis hõlmab info kogumist tulemuste kohta ja neile hinnangu andmist
ingl evaluation procedure
sks Leistungsbewertungsprozedur f, Leistungbewertungsverfaren n
sm arviointimenettely, arvioinnin kulku
vn процедура оценивания
hindamispõhimõte nt hindamise objektiivsus
ingl evaluation principle, assessment principle
sks Bewertungsprinzip n, Beurteilungsprinzip n
sm arviointiperiaate
vn принцип оценивания
hindamisstrateegialäbimõeldud tegevuskava õpitulemuste hindamiseks, järgib teatud kasvatuspõhimõtteid
ingl evaluation strategy
sks Leistungsbewertungsstrategie f, Bewertungsstrategie f
sm arviointistrategia
vn стратегия оценивания
hindamisvahendõpitulemuste saavutamise või taseme kontrollimise konkreetne vahend, nt õigekirja kontrolltöö, 6. kl matemaatika tasemetöö, teemapõhine kirjand, keemia riigieksamitöö
ingl means of evaluation
sks Mittel der Leistungsbewertung n
sm arvioinnin (konkreettinen) väline, arvioitava kohde
vn средство оценивания
hinnanghindav otsustus mingi tegevuse tegija või tulemuste kohta Vrd hinne Vt ka hindama
ingl assessment, estimation, evaluation
sks Bewertung f, Beurteilung f
sm arvio, arviointi, arvostelma, lausunto
vn оценка, отзыв
lähtetaseme hindamine, {asukoha hindamine} halbõppurite eelteadmiste ja oskuste kindlaksmääramine õppimise alguses, et kavandada õpetuse järjekord ja sobiv õppeviis
ingl evaluation of initial skills
sks Feststellung des Ausgangsniveaus f
sm lähtötason arviointi
vn оценивание исходного уровня
sisehindamineõppeasutuses toimuv selle eesmärkidest lähtuv süstemaatiline õppe, kasvatuse ning juhtimise analüüs ja tulemuslikkuse hindamine
ingl internal evaluation
sks interne Evaluation f
sm sisäinen arviointi
vn внутренняя текущая эвалюация
vastastikhindamine, kaaslaste hindamineeakaaslastele vastastikku hinnangute andmine, et pakkuda lapsele tuge adekvaatse enesehinnangu loomiseks Vt ka enesehindamine, vastastiktagasiside
ingl peer evaluation
sks Bewertung den Gleichaltrigen f
sm vertaisarviointi
vn оценивание ровесников

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur