[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

aastahinneühes aines õppimise aastatulemusi kokku võttev hinne üldhariduskoolis, pannakse välja veerandi-, poolaasta- või kursusehinnete alusel
ingl annual mark, yearly grade
sks Jahresnote f
sm lukuvuoden loppuarvosana, kevättodistuksen arvosana
vn годовая отметка
ainehinnenumbri või tähega väljendatud hinnang õpitulemus(t)ele mingis õppeaines
ingl subject mark, subject grade
sks Fachnote f
sm oppiaineen arvosana
vn оценка по предмету, отметка по предмету
ametijärkametioskuste taseme alusel antav järk, teadlastel nt teadur, vanemteadur
ingl grade
sks Qualifikationsstufe f
sm virka-asema
vn должностной разряд
eksamihinne
ingl examination grade, examination mark, examination result
sks Prüfungsnote f, Examensnote f, Prüfungszensur f
sm tutkinnon arvosana, kuulustelun arvosana, tentin arvosana
vn экзаменационная оценка, экзаменационная отметка
hindenormprotsendi- või punktivahemik, mis lubab teatud hinde välja panna
ingl norm of the grade
sks Bewertungsnorm f
sm arvosanan (piste)rajat, arvosananormi
vn норма оценки
hinneteadmistele ja oskustele või käitumisele antud hinnang numbri, tähe või sõna vormis, nt hinne 5, A, väga hea Vt ka hindamine, sõnaline hindamine, numbriline hindamine Vrd hinnang
ingl mark, grade
sks Note f, Zensur f, Bewertung f
sm arvosana
vn оценка, отметка
hinneteleht (1) ● ülevaade õpilase hinnete seisust mingi perioodi järel, mida lapsevanem saab vaadata e-koolist
ingl grade report
sks Zensurenblatt n
sm todistus
vn оценочный лист
kaalutud keskmine hinnehinne, mille arvutamisel arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid, v.a hindamistulemused ’arvestatud’ ja ’mittearvestatud’
ingl (weighted) Grade Point Average, GPA lüh
sks gewichtetes Mittel n
sm (opintosuoritusten) painotettu keskiarvo
vn средняя взвешенная оценка
klass
ingl class, form, grade
sks Klasse f
sm luokka
vn класс
klassikordaja, istumajääja, {klassikursuse kordaja} halb
ingl a pupil repeating a class, grade repeater
sks Sitzenbleiber m, Wiederholer m
sm luokallejääjä, luokankertaaja
vn второгодник, второгодница
klassikordamine, istumajäämine, {klassikursuse kordamine} halbedutu, mitmes aines puudulike teadmistega õpilase jäämine samasse klassi teiseks aastaks
ingl repeating a class, grade repetition, repeating a year
sks Sitzenbleiben n
sm luokallejäänti, luokan kertaaminen
vn второгодничество, повторение курсов обучения
poolaastahinneühe aine poolaasta tulemusi kokku võttev hinne
ingl midyear grade, midterm grade
sks Halbjahresnote f, Semesternote f
sm lukukausitodistuksen arvosana
vn (итоговая) оценка за полугодие
positiivne hinneaine omandatust vähemalt rahuldaval tasemel näitav hinne, nt 3 (rahuldav) viiepalliskaalal
ingl positive mark, positive grade
sks positive Note f
sm hyväksytty arvosana
vn положительная оценка
positiivne tulemuskõrgkoolis eksami või arvestuse sooritus hindeile A, B, C, D, E või arvestatud
ingl pass grade
sks positives Ergebnis n, positive Leistung f
sm hyväksytty (tentti)suoritus
vn положительная академическая оценка
protsessihinne, {jooksev hinne} halbpidevhindamisel pandav hinne, nt tunnikontrolli, suulise vastuse eest
ingl process mark, process grade
sks Prozessnote f
sm prosessiarvioinnin tulos
vn текущая оценка, текущая отметка

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur