[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

avalik-õiguslik ülikoolavalikul õigusel põhinev (erinevalt eraõigusel põhinevast), avalikes huvides tegutsev ülikool, nt Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool Vt ka erakool, erakõrgkool
ingl public university
sks öffentlich-rechtliche Universität f
sm julkisoikeudellinen yliopisto
vn общественно-правовой университет
avatud ülikoolõppevorm, mis võimaldab õppida ülikoolis osakoormusega
ingl open university
sks offene Universität f
sm avoin yliopisto
vn открытый университет
bakalaureus (2) ● ülikooli astumise õigusega keskkoolilõpetanu, nt Prantsusmaal
ingl kaudtõlge grammar-school leaver who has the right to enter the university, eg in France
sks Bakkalaureus m
sm kaudtõlge lukion suorittanut henkilö, jolla on oikeus aloittaa yliopisto-opinnot
vn бакалавр (выпускник средней школы с правом поступления в университет, напр. во Франции)
habiliteerumaülikoolis loengute pidamise õigust omandama
ingl to habilitate, to qualify as a university teacher
sks habilitieren
sm habilitoitua, pätevöityä dosentiksi
vn проходить хабилитацию
organisatsiooniülikoolkorporatsioonile kuuluv ülikool, kus koolitatakse enda vajadustele vastavaid spetsialiste, nt Motorola ülikool
ingl corporate university
sks zur Wirtschaftsvereinigung gehörende Hochschule f
sm (yhtymän ylläpitämä) yksityinen yliopisto
vn корпоративный университет
rahvusülikoolpõhirahvuse keeles õpetav ja rahvuse seisukohalt olulisim ülikool
ingl national university
sks Nationaluniversität f
sm kansalliskielinen yliopisto
vn национальный университет
rakenduskõrgkoolõppeasutus, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe ja võib toimuda ka magistriõpe
ingl college, institution of professional higher education, (välisriikides ka) university of applied sciences
sks Fachhochschule f
sm ammattikorkeakoulu
vn прикладное высшее учебное заведение
rektoraat (1) ● kõrgkooli juhtkond
ingl university administration, rectorate
sks Rektorat n
sm korkeakoulun johtajisto
vn ректорат, руководство вуза
suveülikool, suveakadeemiasuvise enesetäienduse vorm: loengute kuulamine, nende, iseseisvalt loetu või uurimuste ühisarutamine
ingl summer university
sks Sommerakademie f
sm kesäyliopisto, kesäakatemia
vn летняя академия, летний университет
tehnikaülikooltehnikaharidust andev ülikool
ingl university of technology
sks technische Universität f
sm tekni(lli)nen yliopisto
vn технический университет
venia legendi ldülikoolis loengute pidamise luba, mis saadakse avaliku loengu ehk habilitatsiooniloengu pidamisega
ingl permission to teach at the university
sks Lehrberechtigung f
sm luennointilupa, opetuslupa
vn разрешение на чтение лекций в университете
virtuaalne ülikoolinternetikeskkond, mille kaudu tehakse kõigile huvilistele kättesaadavaks avalike loengute salvestisi ning vestlusi õppejõudude ja ülikooli külalistega, seminaride, suvekoolide ja konverentside materjale jms
ingl virtual university
sks virtuelle Universität f
sm virtuaalinen yliopisto, verkkoyliopisto
vn виртуальный университет
välisülikoolvälisriigi ülikool
ingl foreign university
sks ausländische Universität f
sm ulkomainen yliopisto
vn зарубежный университет
õppejõud
ingl lecturer, university teacher, reader
sks Lehrkraft f
sm yliopiston opettaja
vn преподаватель (вуза), преподавательница
ülikool, alma mater ld, suurkool vanõppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus omandatakse akadeemiline kõrgharidus ja akadeemiline kraad. Märkus: alma mater ‘toitev ema’, ülikooli traditsiooniline kõrgstiilne nimetus.
ingl university
sks Universität f, Uni lüh f
sm yliopisto, alma mater
vn университет
ülikooliharidusVt ka rakenduskõrgharidus, kõrgharidus
ingl university education
sks Universitätsbildung f, akademische Bildung f
sm yliopistokoulutus, akateeminen koulutus, akateeminen sivistys
vn университетское образование, академическое образование
ülikooli nõukogukõrgeim otsustuskogu, kes vastutab ülikooli majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest; koosseisu enamuse moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad
ingl university council
sks Universitätsrat m
sm yliopistokollegio, yliopiston neuvosto
vn совет университета
ülikooli senatakadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest; liikmed valitakse ülikooli igast teadusvaldkonnast, vähemalt viiendik on üliõpilased
ingl university senate
sks Senat der Universität m
sm yliopiston senaatti (akateemisista asioista päättävä hallintoelin)
vn сенат университета
ülikooli valitsusnõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, dekaanid ja üliõpilasesinduse esimees
ingl university administration
sks Universitätsleitung f
sm yliopiston hallitus (neuvoa antava elin)
vn правление университета

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur