[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

aluskursus, baaskursuseelduskursus teatud aine õppimiseks Vrd põhikursus
ingl basic course
sks Basiskurs(us) m, Grundkurs(us) m
sm pohjakurssi, peruskurssi
vn базовый курс
alusmoodul
ingl basic module
sks Basismodul n
sm perusmoduuli, perusopintokokonaisuus
vn базовый (образовательный) модуль
alusoskus, põhioskus, {baasoskus} halbalus, põhi, millel muud oskused rajanevad, nt lugemine, kirjutamine, suhtlusoskus Vrd võtmeoskus
ingl basic skill
sks Basisfähigkeit f
sm perustaito
vn базовое умение, основное умение, основополагающее умение
alusuuring, fundamentaaluuringteoreetiline või eksperimentaaluuring uute teadmiste saamiseks nähtuste ja sündmuste põhialuste kohta, seadmata eesmärgiks nende teadmiste otsekohe rakendamist Vrd rakendusuuring
ingl basic research, fundamental research
sks Fundamentaluntersuchung f
sm perustutkimus
vn фундаментальное исследование
baasharidusedasiõppe eelduseks olev haridus Vrd alusharidus, põhiharidus
ingl basic education
sks Basisbildung f
sm pohjakoulutus
vn базовое образование
koolituskoha baasmaksumusühe õppeaasta maksumus kutseõppeasutuse ühel õppekohal
ingl basic cost of studies
sks Basiswert einer Schulungsstelle m
sm koulutuspaikan perushinta (yhdeltä opiskeluvuodelta)
vn базовая стоимость учебного места
lasteaed-põhikoollasteaed ja põhikool ühe asutusena Vrd aedkool
ingl nursery and basic school, middle and nursery school
sks Kindergarten-9.Klassen-Schule f
sm päiväkoti-peruskoulu
vn детский сад–основная школа
põhiharidus, mittetäielik keskharidus vanharidus, mis järgneb alusharidusele ning eelneb keskharidusele, põhikooliharidus Vrd baasharidus
ingl basic education, lower secondary education
sks Grundbildung f, Sekundarbereich I m, Sekundarbildung Unterstufe f
sm perusasteen koulutus, peruskoulutus, perusopetus
vn основное (общее) образование, непoлнoe cpeднee образование van
põhihariduse nõudeta kutseõpekutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, kutseõppe 2. õppetase
ingl vocational education for persons without basic education
sks Berufsausbildung ohne Grundbildungspflicht f
sm ammattikoulutus ilman peruskoulutusvaatimusta
vn профессиональное обучение без требования основного образования
põhiharidusjärgne kutseõpe, kutseõpe põhihariduse aluselkutseõpe, mille puhul õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus
ingl vocational education after basic education
sks Berufsausbildung nach der Grundbildung f
sm peruskoulutuksen jälkeinen ammattikoulutus
vn профессиональное обучение на базе основного образования
põhikoolpõhiharidust andev üldhariduskool (Eestis praegu 9 klassi)
ingl comprehensive school, basic school
sks Hauptschule f, Realschule f, Gymnasien (Stufe I) n, Gesamtschule (Stufe I) f
sm peruskoulu
vn основная школа
põhikooli ja gümnaasiumi seadus
ingl Basic Schools and Upper Secondary Schools Act
sks Gesetz über Grundschulen und weiterführende Schulen
vn Закон об основной школе и гимназии
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppes Vt ka individuaalne õppekava
ingl simplified national curriculum of basic schools
sks staatlicher vereinfachter Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun yksilöllistetty opetussuunnitelma, valtiollinen peruskoulun mukautettu opetussuunnitelma
vn упрощённая государственная программа обучения для основной школы
põhikooli lõputunnistuspõhihariduse omandatust tõendav dokument
ingl basic school leaving certificate
sks Abschlusszeugnis der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule n
sm peruskoulun päättötodistus
vn свидетельство об окончании основной школы
põhikooli riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud põhikooli õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard Vt ka õppekava, kooli õppekava
ingl national curriculum for basic schools
sks staatlicher Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun opetussuunnitelma
vn государственная программа обучения для основной школы
põhipraktikavaatluspraktikale järgnev praktika Vt ka vaatluspraktika
ingl basic practice
sks Grundpraktikum n
sm perusharjoittelu
vn основная практика
põhiteadmised, {baasteadmised} halb
ingl basic knowledge
sks Grundkenntnisse pl, Grundwissen n
sm perustiedot, pohjatiedot
vn базовые знания, основные знания
põhiõpe ajmagistriõppele eelnenud õpe ülikoolis
ingl basic study
sks Hauptstudium n
sm perusopinnot, maisteriopintoja edeltävät opinnot
vn основное обучение (обучение во вузе, предшествовавшее магистерскому обучению)
põhiõpingute moodulüks õppekava terviklikke sisuüksusi kutse- ja kõrgkoolis
ingl module of basic studies
sks Hauptstudiumsmodul n
sm perusopintomoduuli
vn модуль основного обучения
õppekoha baasmaksumusühe üliõpilase õpetamiseks kõrgkoolis tehtavad (miinimum)kulutused, v.a kulutused investeeringutele
ingl basic expenditure per student
sks Basiswert eines Studienplatzes m
sm opiskelupaikan perushinta
vn базовая стоимость учебного места

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur