Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

VII käändkond

VII käändkond: suletud tüübid mõte, pääse, küünal, ratas, armas, manner.

mõte
`mõtte mõte/te
mõte/t`mõtte/id
`mõtte/sse
pääse
`pääsme`pääsme/te
pääse/t`pääsme/id
`pääsme/sse
küünal
`küünla küünal/de
küünal/t`küünla/id
`küünla/sse
ratas
`ratta ratas/te
ratas/t`ratta/id
`ratta/sse
armas
`armsa`armsa/te
armas/t ~ `armsa/t `armsa/id
`armsa/sse
manner
`mandri`mandri/te
`mandri/t`mandre/id
`mandri/sse

VII käändkond (ÕS 31.−38. tüüp) on tervikuna suletud käändkond; selle moodustavad tugevneva astmevaheldusega sõnad. Ainsuse osastava formatiiviks on t, mitmuse osastava formatiiviks id. Lühike sisseütlev enamasti puudub. Tüübid erinevad üksteisest eeskätt mitmuse omastava vormi poolest, kus võib esineda nii formatiiv te kui de; erinev on ka sõnade lõpuvaheldus ning astmevaheldusmall.