Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

KKAVATUD TÜÜBIDSULETUD TÜÜBID
I/1 V/koi–idee
II/2 I V/ema–pesa/2 I i/nimi (8)
/2 I i/tuli (6)
/3 C/seminar
/tar/ lauljatar
III/2 II V/ratsu
/2 I e/kõne
/(V)nna/lauljanna
IV/2 III V/aasta/2 I e/ kole (90)
/3jj V/taltsutamatu/2 I e/habe (30)
/1 C/õel (10)
/2 C/redel/(V)s/magas (20)
/2 III er,el/kringel
/(C)ne, ik,
kas, jas,
ts, ng, nd, rd,
v-, tav-kesks
nud-, tud-kesks
m-võrdlussõna/
V/(V)ne, ke, (V)s/-sõnad
/(V)ne 3 I~IIsoolane/(V)s1/juus (5)
või 2 III/ maine
/(V)s 1teos
või 2 I~II/ otsus
/(V)ne 4jj/oluline
/(V)s, ke 3jj/harjutus
/(V)ne 3 III/jõuline
/(V)s 2 III/lootus
/pikaliitelised/ kannatlikkus
VI/1 C/ siil/1 C/jõud (30)
/1 V/sai (20)
/2 I i/nali (40)
/2 I C/sõber (20)
/2 I V/pada–sõda (50)
/2 I V/lagi (8)
/1 C/koer (20)
/1 C/suur (30)
/1 C/uus–küüs (20)
/2 I i/käsi (9)
/`ik/ õnnelik
VII/2 I~II e/mõte (390)
/2 I~II e/pääse (90)
/2 II C/küünal (40)
/2 I~II Vs/ratas (160)
/2 II Vs/armas (20)
/2 I~II C/manner (8)

Astmevahelduse alusel jagunevad käändkonnad kolme rühma: astme­­vahelduseta käändkonnad (I–V), nõrgeneva astmevaheldusega käänd­kond (VI) ja tugevneva astmevaheldusega käändkond (VII). Astmevahelduseta muuttüübid jagunevad viide käändkonda olenevalt avatud muuttüüpide algvormistruktuurist ning sellega kaasnevast for­ma­tiivide valikust. Nõrgeneva astmevaheldusega muuttüübid moo­dus­tavad ühe käändkonna, milles on kaks erineva algvormistruktuuriga avatud muuttüüpi, millevaheline erinevus formatiivide valikus on üsna väike. Mõned nõrgeneva astmevaheldusega suletud tüübid kasutavad avatud tüüpidest täiesti erinevaid formatiive. Viimase käändkonna moodus­ta­vad tugevneva astmevaheldusega muuttüübid. See käändkond on tervi­kuna suletud.