Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

IV käändkond

IV käändkond: avatud tüübid aasta, redel–kringel; suletud tüübid kole, habe, õel, magas.

`aasta
`aasta`aasta/te
`aasta/t`aasta/id
`aasta/sse
redel `kringel
redeli redeli/te `kringli `kringli/te
redeli/t redele/id `kringli/t `kringle/id
redeli/sse `kringli/sse
kole
koledakoleda/te
koleda/tkoleda/id
koleda/sse
habe
habemehabeme/te
habe/thabeme/id
habeme/sse
`õel
`õela`õela/te
`õela/t`õela/id
`õela/sse
magas
magasimagasi/te
magasi/tmagase/id
magasi/sse

IV käändkonna sõnadel (ÕS 8.−11. tüüp) on tüvi ilma astmevahelduseta; aasta-tüübis puudub ka lõpuvaheldus, teised tüübid on lõpuvahelduslikud. Ainsuse osastavas on formatiiviks t, mitmuse omas­tavas te, mitmuse osastavas id. Kui mitmuse osastava formatiiv liitub i-lõpulisele tüvekujule, toimub tüve lõpus vokaaliteisendus i → e, nt `voodi + id → `voode/id, redeli + id → redele/id, `kringli + id → `kringle/id. Ainsuse lühike sisseütlev formatiiviga 0 esineb üksikutest sõnadest.