Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudis on kolm sektorit:

Aastaaruanne 2005

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Auhinnad ja autasud

Osalemine nõukogudes ja komisjonides

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid ja nõustamine

Teadustööde juhendamine

Teadustööde oponeerimine

Ekspeditsioonid jar õppereisid

Publikatsioonid

Artiklid ajakirjades, mida refereerib ISI Web of Science (1.1)

Eelretsenseeritavad artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades või muudes perioodilistes väljaannetes (1.2)

Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased vms) (3.2)

Artiklid rahvusvaheliste konverentside kogumikes, mis on avaldatud rahvuslike kirjastuste poolt (3.3)

Konverentsiteesid, mida refereerib ISI Web of Science (4.0)

Toimetatud kogumikud (5.0)

Muud teaduslikud artiklid ja monograafiad (6.0)

Sõnaraamatutöö

Välis- ja ühisprojektid