Toimetatud kogumikud (5.0)

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 1 (2004). Estonian Papers in Applied Linguistics 1 (2004). Koostanud Margit Langemets, toimetanud Maria-Maren Sepper. Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005.

Langemets, Margit; Priit Penjam 2005 (eds.). The Second Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings. April 4-5, 2005, Tallinn, Estonia. Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology, Institute of the Estonian Language.

Emakeele Seltsi aastaraamat 50 (2004). Peatoimetaja Mati Erelt, tegevtoimetaja Maria-Maren Sepper. Tallinn 2005. 304 lk.

Latvian historiaa ja kulttuuria. Toim. M. Mela ja L. Vaba. Helsinki, Rozentāls-seura, 2005. 408 s.