Konsultatsioonid ja nõustamine

Tiiu Erelt

Keelenõuanne (sadakond pöördumist pms Tartu Ülikoolist)

Anu Haak

Murdekogude kasutajate nõustamine

Kihnu kogude tutvustamine Kihnu lugemiku 2. osa koostajaile ja Kihnu sõnastiku kavandajale

Evi Juhkam

Konsulteerinud rahvaluule väljaannete murdekeele kirjapanekut

Marja Kallasmaa

Konsulteerinud kohanimekartoteegi kasutajaid (20 tundi)

Külli Kuusk

Vastanud keelenõuande telefonile esmaspäeviti 1.01.2005-27.06.2005 (kokku 24 tööpäeva)

Tiiu Lagle

Keelenõu (u 20 t)

Tiina Leemets

Keelenõuanne keskmiselt 1,5 päeva nädalas, sh meilivastuseid, 18.01 osalenud Eesti Ajakirjanike Liidu keeletoimkonna nõuandekoosolekul

Maimu Liiv

Keelenõu (10 t)

Sirje Mäearu

keelenõuanne 1,5 päeva nädalas

Nelli Melts

Murdekogujate nõustamine (u 8 t)

Keelenõu (u 30 t)

Suuline ja kirjalik ekspertiis (u 30 t)

Argo Mund

Vastanud u 420 keelenõumeilile. Andnud 6 päeval keelenõu telefonitsi

Vilja Oja

Euroopa keelte atlase (ALE) koostajatele täiendava informatsiooni saatmine eesti jt läänemeresoome keelte materjali osas (ca. 30 tundi)

Läänemeresoome keelte atlase (ALFE) koostööpartnerite ning 2. osa toimetaja nõustamine ja lisamaterjaliga varustamine eesti murrete osas (ca. 80 tundi)

Peeter Päll

Keelenõuanne (telefonitsi, iga nädal üks päev)

Keelenõukirjadele vastamine (sh meili teel), keeleekspertiisid

Konsultatsioonid Eesti Entsüklopeediakirjastusele kohanimede õigekirjutuse teemal (u 10 t)

Maire Raadik

Antud keelenõu keskmiselt 1,5 päeva nädalas, sh nõustatud meilidele vastajaid ja vastatud meilidele, samuti nõustatud keelenõuande kodulehe keelekirjutiste koostajaid

Päästeameti struktuuriüksuste nimetuste ja ametinimetuste arutamine (1 tund)

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel keeleliselt toimetatud õpetajate ettepanekuid haridus- ja teadusministrile eesti keele õppe tõhustamiseks (15 lk)

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel keeleliselt toimetatud riiklikku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2006–2011)” (12 lk).

Tuuli Rehemaa

Keelenõu andmine (1 päev nädalas)

Keelenõumeilidele vastamine (2 nädalat kuus)

Mai Tiits

Nõustanud EKSS täiendava osa (uued sõnad) koostajat: EKSS koostamispõhimõtted ja märksõnavaliku probleemid (4 tundi)

Mari Uusküla (endine Bogatkin)

Nõustanud TÜ üliõpilast Keiu-Nille Ollinit tema bakalaureusetöö „Ungari keele sugulussõnavara” andmete töötlemisel

Lembit Vaba

Konsulteerinud EKI etümoloogilise sõnaraamatu koostajaid (96 tundi)

Tiia Valdre

Nõustanud EKSS täiendava osa (uued sõnad) koostajat: EKSS koostamispõhimõtted ja märksõnavaliku probleemid (4 tundi)

Jüri Viikberg

Peamiselt telefonipäringud (nt EKI kohta, murdesõnade kohta), 2-3 tk kuus

MRD ja EKI tutvustamine TLÜ üliõpilastele 22.XI ja 29.XI

MRD tutvustamine Philip Matthew'le (Wellington, Maoori keelekomisjon) 06.06.2005

MRD tutvustamine Kaja Telschowile (Hamburgi Ülikool) 07.10.2005

Ülle Viks

Konsulteerinud EKI sõnaraamatute (sõnamoodustussõnaraamat, EKSS jt) koostajaid/toimetajaid: eesti grammatika (6 tundi) ja struktuurimärgenduse probleemid (3 tundi)

Nõustanud Jaak Pruulmanni (TÜ): MORFO programmi tööpõhimõtted (u 3 tundi)

Testinud ja kommenteerinud EKI sõnastike esitust Keelevara portaalis (u 20 tundi)