Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased vms) (3.2)

Erelt, Tiiu (2005). Eesti ortograafia. Neljas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 92 lk.

Veldi, E., Külmoja, I., Palikova, O., Erik, U. (2005). Vene-eesti turismi- ja puhkesõnastik. Toimetanud T. Erelt. Tartu-Paide. 164 lk.

Raeste, E., Štšadneva, V., Vaigla, E., Karasjova, N. (2005). Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik. Toimetanud T. Erelt. Tartu-Paide. 214 lk.

Eesti murrete sõnaraamat. IV köide, 17. vihik (kõiguti- kähür). Evi Juhkam, Mari Kendla, Piret Norvik, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005.

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VII köide, 1. vihik (varjutama–vunk). Tiia Valdre, Mai Tiits, Leidi Veskis (toim). Tegevtoimetaja Margit Langemets. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 208 lk.

Aab, A., Kuhi, L., Ora, E., Mäearu, S., Kedars, E., Zemtsovskaja, G. Biokeemiliste analüüside nimetused ja lühendid. Laborimeditsiini mõisted. Esmane juhend. Eesti Laborimeditsiini Ühing. ELMÜ, märts 2005 (I), I aastakäik

Raadik, Maire (2005). Panganduskeel. Toimetanud T. Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Wiedemann, F. J. (2005). Grammatik der estnischen Sprache. Durchgesehenes Faksimile. Herausgegeben von Karl Pajusalu und Urmas Sutrop. Tallinn: Stiftung für Estnische Sprache.

Sutrop, Margit, Sutrop, Urmas, koost./Hrsg. (2005). Teadus ja teadmistepõhine ühiskond/Wissenschaft und wissensbasierte Gesellschaft. (Academica.) Tartu: Eesti Keele Sihtasutus/Stiftung für Estnische Sprache.

Ariste, P. (2005). Ferdinand Johann Wiedemann. 3. trükk. Koostanud Urmas Sutrop. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Viks, Ülle, Hein, Indrek (2005). Eesti keele vormiviited. – Eesti-inglise sõnaraamat. Estonian-English dictionary. TEA Kirjastus. Tallinn, 798–943.

Farbregd, T., Kangur, S., Viks, Ü. (2005). Norra-eesti eesti-norra sõnaraamat (2. trükk). EKSA. Tallinn (807 lk).