Kaitstud väitekirjad

Peeter Päll

Kaitstud doktoritöö Tartu Ülikoolis 31.03.2005 „Võõrnimed eestikeelses tekstis”. Juhendaja prof Tiit-Rein Viitso.

Mari Uusküla (Bogatkin)

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 07.06.2005 „Värvinimed ungari keeles. Põhinimed, nende struktuur ja kujunemine“. Juhendajad dr Urmas Sutrop ja dots Tõnu Seilenthal.