Välis- ja ühisprojektid

Marja Kallasmaa

Onomastica Uralica. Partnerid Helsingi Ülikool (Helsingi), Debreceni Ülikool (Debrecen), Eesti Keele Instituut (Tallinn).

Mari-Liis Kalvik

Eesti murrete elektrooniline korpus. Partnerid: Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete õppetool (Tartu), Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja lähisugukeelte sektor ning heliarhiiv (Tallinn)

Korpuse tarvis otsinud ja vahendanud 6 keelejuhi (Madli Tuberik, Anna-Maria Toome, Anna Tammik, Leena Hellbrot, Jaan Õunap, Jaan Koort) materjalid. Korpuse jaoks üle kuulanud ja täiendanud Tuberiku, Toome, Tammiku, Riste Abe, August Koppeli, Mari Aderi, Anton Koitla ja Julia Kuke litereeringud (kokku 68 lk) ning viinud need s-u foneetilisest lihtsustatud transkriptsiooni.

Helmi Neetar

Läänemeresoome keeleatlas „Atlas Linguarum Fennicarum“ (ALFE). Partnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsingi), Vene Teaduste Akadeemia Karjala Teaduskeskus (Petroskoi), Eesti Keele Instituut (Tallinn)

„Atlas Linguarum Europae“ (ALE). Partnerid: üle 40 Euroopa riigi.

Vilja Oja

ALFE (Atlas Linguarum Fennicarum). Koostööpartnerid: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsinki), Venemaa TA Karjala Teaduskeskuse Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituut (Petrozavodsk), Eesti Keele Instituut (Tallinn).

ALE (Atlas Linguarum Europae) (40 Euroopa riiki).

CABS (Colours around the Baltic Sea) hõlmab 10 keele (eesti, lapi, leedu, läti, poola, rootsi, saksa, soome, taani, vene) värvinimetuste uurijaid. Tööd koordineerivad Helsingi Ülikool ja Umea Ülikool.

Kristiina Ross

Common roots of Latvian and Estonian literary languages, partneriteks EKI ja Läti Ülikool

Urmas Sutrop

eVIKINGS II. (nov 2002 – aprill 2005) Teadus- ja tehnoloogia arendustegevuse toetamine keeletehnoloogias. Koordinaator: Küberneetika Instituut; partnerid TÜ, TTÜ, EKI, AS Archimedes, EMT jmt.

Jüri Viikberg

ETF-i grant 5968, "Eesti murrete grammatika" – grandihoidja. EKI murdesektori koostöö TÜ eesti keele ajaloo ja murrete õppetooli ning Võru Instituudiga (2004–2007).

Ülle Viks

Läti-eesti sõnaraamat (2001–); partnerid Läti Ülikool (Riia) ja Eesti Keele Instituut (Tallinn).

eVikings II (nov 2002 – aprill 2005) – EL koostööprojekt Eesti IT teaduse ja ettevõtluse omavaheliseks lähendamiseks (mobiil-, keele- ja turvatehnoloogia vallas). Koordinaator: Küberneetika Instituut; partnerid TÜ, TTÜ, EKI, AS Archimedes, EMT jmt.