Artiklid rahvusvaheliste konverentside kogumikes, mis on avaldatud rahvuslike kirjastuste poolt (3.3)

Asu, Eva Liina (2005). Towards a phonological model of Estonian intonation. Proceedings of the Second Baltic Conference on Human Language Technologies, 4-5 April, 2005. Tallinn, 95-100.

Mihkla, Meelis (2005). Modelling pauses and boundary lengthenings in synthetic speech. The second baltic conference on human language technologies.Tallinn, April 4–5 2005, Tallinn: 305–310.

Ross, Kristiina (2005) Kohandav ja kohanev tõlge: eestikeelne Vana Testament 1739 ja nüüd. Kohanevad tekstid. Koostanud ja toimetanud V. Sarapik, M. Kalda. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus, TÜ eesti kirjanduse õppetool, 13–24.

Toomas Kirt, Ene Vainik (2005). Where do conceptual spaces come from? An example of the Estonian emotion concepts. – Langemets, M.; Penjam, P. 2005 (eds.). The Second Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings. April 4-5, 2005, Tallinn, Estonia. Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology, Institute of the Estonian Language, 285–292.