Teadustööde juhendamine

Margit Langemets

Juhendanud TLÜ magistrant Ruth Mäge (2004–), magistritöö „Sõnaraamatute kasutamine”

Hille Pajupuu

Juhendanud TLÜ magistranti Julia Bogarinovat, magistritöö „Sallivus kultuuridevahelises kommunikatsioonis Eesti näitel”

Juhendanud TLÜ magistranti Sirli Mändlat, magistritöö „Vahetusõpilaste taaskohanemine Eestis”. Kaitsnud 2005

Juhendanud TÜ Euroopa Kolledži magistranti Rene Altrovit, magistritöö „Kultuuriväärtuste muutuse ja mõju hindamine majandusele Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide näitel”

Juhendanud TLÜ magistranti Sven Soiverit, magistritöö „Lõuna- ja Põhja-Eesti kultuurierinevused” (kaasjuhendaja dots Krista Kerge)

Juhendanud TLÜ magistranti Jelena Rjabinat, magistritöö „Udmurdi vestluskäitumise jooni”

Juhendanud TÜ doktoranti Lya Meistrit, doktoritöö „Vene aktsendi akustika ja taju”

Kristiina Ross

Juhendanud TÜ ja EKI doktoranti Heiki Reilat doktoritöö kirjutamisel 17. sajandi lõpu / 18. sajandi alguse eestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade omavahelistest seostest

Urmas Sutrop

Juhendanud TÜ magistranti Mari Uusküla, magistritöö „Ungari keele värvisõnavara”. Kaitstud Tartu Ülikoolis 2005

Juhendanud TLÜ magistranti Kristiina Toomet, magistritöö „Temperatuurisõnavara eesti, vene ja läti keeles”

Juhendanud TÜ magistranti Keiu-Nille Ollinit, magistritöö „Ungari keele sugulussõnavara” (kaasjuhendaja dots Tõnu Seilenthal)

Juhendanud TLÜ doktoranti Neeme Kahuskit, doktoritöö „Semantiliste suhete osa kiireid vastuseid nõudvas sõnaseletusülesandes”

Juhendanud TÜ doktoranti Mari Uusküla doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” raames, doktoritöö „Areaalsus ja universaalsus. Värvide põhinimed soome-ugri, slaavi ja romaani keeltes” (kaasjuhendaja dots Tõnu Seilenthal)

Juhendanud TÜ doktoranti Liisi Piitsa doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” raames, doktoritöö „Sagedasemate inimest väljendavate sõnade naabruskollokatsioonid eesti keeles võrdluses teiste keeltega (soome, vene, saksa, inglise)” (kaasjuhendaja prof Haldur Õim)

Juhendanud TÜ doktoranti Liivi Hollmani doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogia” raames, doktoritöö „Värvinimed eesti viipekeeles” (kaasjuhendaja prof. Haldur Õim)

Juhendanud TÜ doktoranti Heili Oravat doktorikooli „Keeleteadus ja –tehnoloogi” raames, doktoritöö „Inimest iseloomustavad omadussõnad eesti keele” (kaasjuhendaja prof. Haldur Õim)

Lembit Vaba

Juhendanud Tallinna Ülikooli doktoranti Annika Hussarit, doktoritöö „Eestlaste eesnimekasutus 19. sajandil”

Silvi Vare

Juhendanud Tallinna Ülikooli magistranti Jane Lepasaart, magistritöö „Homonüümiast tänapäeva eesti keeles”