Teadustööde oponeerimine

Margit Langemets

Eeloponeerinud TLÜ magistrant Jane Lepasaare magistritööd „Homonüümiast eesti keeles” (TLÜ, 14.12.2005)

Hille Pajupuu

Oponeerinud Lya Meistri magistritööd „Vene aktsent eesti keeles” (TLÜ, 17.03.2004)

Silvi Vare

Oponeerinud Ülle Rannuti doktoritööd „Keelekeskkonna mõju eesti keele omandamisele ja vene õpilaste integratsioonile Eestis” (TÜ, 2005)

Retsenseerinud Ülle Rannuti doktoritöö käsikirja „Keelekeskkonna mõju eesti keele omandamisele ja vene õpilaste integratsioonile Eestis” eelkaitsmisel (TÜ, 2005)