Loengukursused

Eva Liina Asu-Garcia

Tartu Ülikooli inglise keele õppetoolis valikaine „Varieties of British English” (16 tundi)

Tartu Ülikooli inglise keele õppetoolis valikaine avatud ülikooli üliõpilastele „Varieties of British English” (16 tundi)

Eesti Humanitaarinstituudi anglistika õppetoolis valikaine „Inglise keele variandid Briti saartel” (16 tundi)

Tiiu Erelt

Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis keskastme loengud „Eesti keelekorraldus” (8 tundi nov-dets)

Evi Juhkam

Tallinna ülikooli rootsi keele õppetoolis „Rootsi keele ajalugu. Rootsi murded” (22 tundi)

Maria-Maren Sepper

Urmas Sutrop, Maria-Maren Sepper, Tallinna Ülikooli filoloogia teaduskonna lingvistika magistrantide põhiaine „Keeletüpoloogia” (45 tundi)

Piret Norvik

Kõrgkoolis „I Studium“ eesti keele loengud majandusõiguse, ettevõtluse ja ärijuhtimise üliõpilastele

Alates sügissemestrist 2005 Tallinna ülikoolis peaaine „Erialane eesti keel“ mitte-eesti üliõpilastele

Maire Raadik

Tallinna Ülikooli eesti keele õppetoolis keeletoimetaja magistriõppe erikursus „Õigekeelsus” (45 tundi)

Kristiina Ross

Tallinna ülikooli filoloogiateaduskonna idamaade filoloogia oskonna loengukursus „Juudi rahva ja kultuuri etnogenees” (10 tundi)

Usuteaduse Instituudi magistriõppes loengutsükkel „Eesti piiblitõlke ajalugu” (3 tundi)

Eesti Muusikaakadeemia lavakunsti kateedri režii eriala üliõpilastele tõlketeooria ja –praktika kursus (10 + 15 tundi)

Heete Sahkai

Kursus „Süntaks ja süntaksiteooriad” Tallinna Ülikoolis (30 tundi)

Urmas Sutrop

Tartu Ülikooli individuaalkursus „Värvinimed uurali keeltes”, (5AP), kevadsemestril 2005

Eesti Humanitaarinstituudi loengukursus „Sissejuhatus keeleteadusesse” (30 tundi), kevadsemestril 2005

Tartu Ülikooli loengukursus „Keeletüpoloogia ja uralistika”, (40 tundi), kevadsemestril 2005

Tallinna Ülikooli loengukursus koos Maria-Maren Sepperiga „Keeletüpoloogia”, sügissemestril 2005

Taru Ülikooli loengukursus koos dots. Renate Pajusaluga „Keeletüpoloogia”, (4AP), sügissemestril 2005

Tartu Ülikooli loengukursus „Lingvistiline antropoloogia ja etnolingvistika”, (2AP), sügissemestril 2005

Ene Vainik

„Emotsioonid keeles”, Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna kraadiõppuritele. 1 AP

„Emotsioonide ja keele vastasmõju uurimise aktuaalseid probleeme”, EKI ja Tartu Ülikooli ühine doktorikool, 2 AP

Jüri Viikberg

Tampere Ülikooli soome keele ja üldkeeleteaduse õppetoolis 05.-08.03.2005 loengusari eesti murretest ja murdeuurimisest (8 tundi)

Tallinna Ülikoolis 2005. aasta kevad- ja sügissemestril:

1) kevad: etnogenees ja eesti murded (E-3);

2) kevad: keele- või kultuuriainese kogumise praktika (EV-21);

3) sügis: sissejuhatus erialasse (E-1);

4) sügis: seminaritöö seminarid (E-3);

5) sügis: eesti kirjakeele ajalugu (E-3);

6) sügis: erikursus keelest (väliseesti keel).