Muud teaduslikud artiklid ja monograafiad (6.0)

Kallasmaa, Marja, Päll, Peeter (2005). Kohanimekorralduse probleeme. Keel ja Õigus. Temaatiline valik Õiguskeeles aastatel 2000–2004 ilmunud kirjutistest. Eesti Õiguskeele Keskus. Tallinn, 259–264.

Mäearu, Sirje (2005). Mida EKI keelenõuandest küsitakse (3). Õiguskeel, 1, 29–37.

Mäearu, Sirje (2005). Mida EKI keelenõuandest küsitakse (4). Õiguskeel, 2, 22–26.

Mäearu, Sirje (2005). Mida EKI keelenõuandest küsitakse (5). Õiguskeel, 4, 44–48.

Keel ja õigus. Temaatiline valik Õiguskeeles aastatel 2000–2004 ilmunud kirjutistest. Eesti Õiguskeele Keskus. Tallinn, 2005 .

Mund, Argo (2005). Mõnda liiastest väljenditest. Õiguskeel, 3, 23–35.

Päll, Peeter (2005.) Võõrnimed eestikeelses tekstis. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis. 15. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu. 198 lk.

Ross, Kristiina (2005) Miks ja millal kaotati esimene lõunaeesti kirjakeel? Vikerkaar, 7/8, 130–139.

Ross, Kristiina (2004) Eessõna. Uus Testament. (Faksiimileväljaanne), Eesti Rahvusraamatukogu.

Viks, Ülle (2005). Wiedemanni jälgedes: sõnastiku ja grammatika vahel. Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 1989–2003. Koostanud ja toimetanud Eevi Ross. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 130–138.

Viks, Ülle (2005). Arvutus, lingvistika ja muu. Endspiel. Kummardus Mart Remmelile. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 14–34.