Viimase 227 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 3825 ehk siis umbes 16 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

tere 33
Tere 19
avalikõiguslik juriidiline isik 13
auto 10
prokürör 10
kohtus 9
Ema 8
koer 8
magama 8
maja 8
notari tasu 8
roheline 8
t 8
Kass 7
Tubli 7
a 7
ema 7
tõestamistoiming 7
vallasvara 7
A 6
Aasta 6
Aus 6
Hea 6
Maksud 6
ametiisik 6
ankur 6
bulla 6
eesti 6
ei 6
jooksma 6
kohtama 6
kooli 6
käsipant 6
käsurida 6
laen 6
lähetus 6
maa 6
meede 6
mini 6
mtü 6
mõnikord 6
notari büroo 6
notaritasu 6
oksendama 6
pant 6
politsei 6
pärandamine 6
siil 6
tussu 6
vang 6
Arvamus 5
Auto 5
Ava 5
Avokaa 5
Eesti 5
Ei 5
Esineb 5
Hanke 5
Head 5
Head aega 5
Hommikust 5
Hüppama 5
Igav 5
Isa 5
Kala 5
Magama 5
Miks 5
Onu 5
Otsima 5
Pede 5
Ploom 5
Sööma 5
Süüdlane 5
T 5
Tahan 5
Töövõtulepingug 5
Uus 5
abieluda 5
abielus 5
amet 5
arestima 5
avalik õiguslik juriidiline isik 5
digitaalne 5
ei ole vaja 5
euroopa liit 5
hea 5
homo 5
ilus 5
is 5
isiklik abistaja teenus 5
joon 5
jurdiiline isik 5
kaasus 5
kaka 5
karostus 5
kodu 5
kohaliku omavalitsuse 5
kohtuko 5
kohtukooseis 5
kohtulahend 5
kool 5
käendaja 5
käsipant 5
laul 5
linnavalitus 5
majad 5
minu 5
munn 5
mõnus 5
naba 5
notaru tasu 5
nõunik 5
nõustada 5
objektiivne 5
objektiivne õigus 5
p 5
paak 5
paragrahv 5
pidama 5
raamat 5
rasestumine 5
seks 5
selgetama 5
teadma 5
tool 5
tsiviil 5
tsiviilkohus 5
vangla 5
vastik 5
vend 5
viipekeel 5
Õun 5
ä 5
Adv 4
Ajavad 4
Anna 4
Arst 4
Eestkostja 4
Jõulud 4
Karu 4
Kasutama 4
Kavandatud 4
Kinnisvara 4
Koer 4
Käsund 4
Küünalsära 4
MITTETULUNDUSÜHING 4
Maja 4
Muna 4
Niue 4
Oode 4
Pall 4
Prokokür 4
Q 4
Raamatu 4
Reegel 4
Rehapiliteerima 4
S 4
Süs 4
Tingimisi 4
Vihik 4
abielluda 4
ahistamine 4
aktsia 4
alaealine 4
ananas 4
arst 4
avalik haldus 4
avallik õiguslik juriidiline isik 4
b* 4
digi 4
dokumentaalne tõend 4
ebakindel 4
ei taha 4
emakeel 4
esmaspäev 4
esmaspäev  4
fakti 4
füüsiline isikk 4
hakka 4
hakkama 4
haldusakt 4
ilm 4
isa 4
järgi 4
kaebus 4
keeldumine 4
kestus 4
kinniasi 4
kiri 4
kohutusmenetlus 4
kombed vanasti 4
koristama 4
kuidas 4
kurjategu 4
käendus 4
lai 4
laud 4
lill 4
loogia 4
luus 4
lõpp 4
miljonäär 4
mõnus 4
mõjujõud 4
nimi 4
norm 4
nõunik 4
o 4
olen 4
oode 4
osaühing 4
parak 4
perv 4
poeg 4
raad 4
reeglistik 4
rehabilitatsiooni plaan 4
rehabiliteerima 4
riigipäev 4
riigipäev 4
rraõigus 4
sada 4
sanktsioon 4
seksuaalne 4
sel 4
simman 4
sisukas 4
säbruline 4
süvene 4
süveneb 4
süüdistataja 4
teimimine 4
ti* 4
tõde 4
tõestamis 4
tööluus 4
valge aeg 4
vastu 4
vihiku 4
viip 4
viisa 4
väärtgu 4
võõrandama 4
Õiglus 4
õde 4
õigustatud isik 4
õpetada 4
üheskoos 4
pärand 3
Ad 3
Eelnõu 3
Haamri alla minema 3
Hea töö 3
Hoia 3
Jõulu 3
Kaka junn 3
Keel on vesti peal 3
Keel sügeleb 3
Kepp 3
Lehm 3
Mõnikors 3
Ok 3
Paikama 3
Pärnu 3
Raguu 3
Seaduse eelnõu 3
Seaduseelnõu 3
Sex 3
Sünge 3
Süüasi 3
Ter 3
Tussu 3
Vahel 3
Väga hea 3
andma 3
asjalik 3
avallik õiguslik juriidiline isik 3
bulls 3
diplomaat 3
eripedagoog 3
head 3
hõlmab 3
istu 3
kare 3
karistu 3
kavandatud 3
keel on vesti peal 3
kell 3
kliite 3
kohtuistung 3
koordi 3
kurat 3
käendus 3
küsimus 3
laulma 3
libe 3
loom 3
lämmata 3
maakohus 3
metiisik 3
minu nimi on 3
minu nimi on birgit 3
muusa 3
otsing 3
pension 3
piles näoga 3
päike 3
päikese 3
põhjus 3
rehabilitatsiteenus 3
ring 3
selge 3
seller 3
staaž 3
suvi 3
süüdistama 3
taavet 3
tahan 3
tahtma 3
taipama 3
tingimisi 3
tingimisi vangistus 3
tingisimisi 3
tubli 3
tunnistama 3
tädi 3
töötukindlustus 3
tüdruk 3
u* 3
v 3
vaie 3
valge 3
valik 3
valimised 3
vennad 3
võib 3
võib  3
võib olla 3
Õlitama 3
Üllas 3
õoigus 3
Aitah 2
Egitus 2
Kuriteo toimepannud isik 2
Kurk 2
Liikuv 2
Mõju 2
Paber 2
Palju õnne 2
asula 2
d 2
esimene keel 2
ettepanek 2
fraktsioon 2
haab 2
heide 2
k 2
kift 2
kinnisasi 2
laps 2
loa väljaandnud organ 2
mahutama 2
mis 2
nõukogu 2
punkt sõna ees 2
pärandaja 2
pärandama 2
tunn 2
tunnistus 2
tõestamis* 2
töötuba 2
v''rtegu 2
vabadus 2
vihm 2
volikogu 2
volinik 2
võrdne 2
õiend 2
ühekoos 2
? Oer 1
Ajavad  1
Tere  1
avalik õigus 1
eelnõu 1
istung 1
juhtu 1
juhu 1
kuidas  1
kurt 1
käsiraha 1
millal 1
millal on sinu sünnipäev 1
räpina 1
t'ideviija 1
tabama 1
tavaline 1
vallasasi 1
vallaspant 1
vara 1
 Loa väljaandnud organ 1
Loa väljaandnud organ 1
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

õigus75
advokaat49
seadus35
tagatis26
ekspert25
kohus24
avalik õigus22
ekspertiisiakt22
tsiviilkohtumenetlus21
kohtunik20
leping20
apellatsioon19
ekspertiis19
katseaeg18
kohtulahend18
notari ametiteenus18
notariaalakti läbivaatamine18
õigusakt18
ametiasutus17
karistus17
notar17
notari tasu17
notariaalakti heakskiitmine17
prokurör17
riigilõiv17
hageja16
hüvitis16
füüsiline isik15
halduskohtumenetlus15
juriidiline isik15
kohtuistungi sekretär15
kuritegu15
ametijuhend14
ekspertiis = kohtuekspertiis14
kohtukoosseis14
akt13
apostill13
dokumentaalne tõend13
isik=õigussubjekt13
jurist13
notariaalmärge13
rehabilitatsiooniteenus13
väärtegu13
ad*12
apellant12
apellatsioonikaebus12
diskrimineerimine12
eraõiguslik juriidiline isik12
kinnisasi12
kohtumenetlus12
notariaalakt12
prokuratuur12
pärandaja12
a*11
arest11
hagi e hagiavaldus11
halduskohus11
kaebaja11
kohtuotsus11
käendus11
maakohus11
testament11
toetus11
tunnistaja11
tõend11
tõestamistoiming11
vallasasi11
ametnik10
eestkoste10
hüpoteek = kinnispant10
kaitsja10
notariaalne kinnitamine10
puhkeaeg10
põhiseadus10
täideviija10
aegumine9
elatis9
eraõigus9
garantii9
kohalik omavalitsus9
notari asendaja9
notariaalne tõestamine9
rehabilitatsiooniplaan9
seadlus9
süütegu9
vabariik9
ülekuulamine9
arestimine8
hagimenetlus8
hagita menetlus8
isiklik abistaja8
isikliku abistaja teenus8
käsiraha8
käsundusleping8
leppetrahv8
notari ametitegevus8
notaribüroo8
puhkus8
pärandama8
põhiõigus8
sotsiaalne rehabilitatsioon8
süüdistaja8
süüdistatav8
volikiri8
õigusnorm8
ametikoht7
annak7
asitõend7
isikuandmed7
kaasomand7
kohtumäärus7
määrus7
pärija7
pärimine7
riik7
ringkonnakohus7
trahv7
tugiisik7
tunnistaja ütlus7
viipekeeletõlk7
ärakuulamine7
öötöö7
hagi6
hooldusõigus6
kannatanu6
kohtukutse6
menetlus6
notari ametitoiming6
pakkumus6
rahatrahv6
rehabilitatsiooniprogramm6
subjektiivne õigus6
sü*6
teenus6
tehing6
tööleping6
tööotsija6
vallaspant6
vastustaja6
õigussubjekt6
õigussuhe6
Advokaat5
Seadus5
advokatuur5
hagiavaldus5
kohtuväline menetlus5
kostja5
kriminaalkohtumenetlus5
menetlusosalised5
pandiõigus5
pant5
puhkusetasu5
riigikogu5
riigikohus5
sotsiaalteenus5
vaatlus5
valitsus5
viipekeele tõlketeenus5
õiguslik rehabiliteerimine5
hüpoteek4
isik = õigussubjekt4
nõustumus4
rahvusvaheline õigus4
rehabiliteerimine4
riiklik menetlus4
s*4
toimetulekutoetus4
tõlkija4
tööturuteenus4
töövõimehüvitis4
volitus4
Õigus4
*3
Jurist3
konventsioon3
korraldus3
meditsiiniline rehabilitatsioon3
notari ametiteenused3
notari ametitoimingud3
rehabilitatsioonimeeskond3
riigisisene õigus3
tugiisikuteenus3
tõestamis*3
tõlge3
tööandja3
töökoht3
töötuskindlustus3
töötutoetus3
ületunnitöö3
Käsundusleping2
Leping2
Notar2
Tunnistaja2
avalik-õiguslik juriidiline isik2
juriidiline2
t*2
tõest*2
tööaeg2
töölähetus2
töösuhe2
töötasu2
töötu2
tööülesanne2
õigus2
pärija1
ADVOKAAT1
AVALIK-ÕIGUSLIK1
Apellatsioon1
Apostill1
ERAÕIGUSLIK1
Hüpoteek1
JURIIDILINE ISIK1
Juriidiline1
Karistus1
Kohtunik1
Kohtuotsus1
Määrus1
Prokuratuur1
Prokurör1
PÄRANDAMA1
PÕHISEADUS1
Riik1
Süüdistaja1
TÄIDEVIIJA1
Tõlk1
Tööleping1
Töövõtuleping1
Vabariik1
ametitoiming1
eraõiguslik1
kinnitamine1
leping 1
notari1
notari*1
tasu1
tõ*1
tõlk1
tõlkimine1
töötaja1
töövõime1
töövõimetus1
õigusakt1
ÕIGUS1
ütlus1
TÄISLOENDhea.txt