Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

riik riigiõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ühiskonna vajadustest tulenenud avalik-õiguslik organisatsioon, mis õiguskorra loomisel ja sellel korral põhinevais võimuavaldustes on oma territooriumil piiramatu ja rahvusvahelises suhtlemises sõltumatu igast muust võimust [ESTERM, ÕL]
 • inimühiskonna organisatsioonivorm, kindlal territooriumil suveräänset võimu teostav poliitiline organisatsioon [EKSS]
 • Oskusviibe

  K:O-X

  Selgitav lause

  Teatud territooriumil rahva võimu teostav organisatsioon.

  Näidislause

  Eesti riigi pindala on 45 227 ruutkilomeetrit, kus elab üle 1,3 miljoni elaniku.

  süütegu karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: süütegu on käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud karistatav tegu [KarS §3]
 • käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud karistatav tegu [ESTERM]
 • avalik-õiguslik õigusrikkumine; tegu, mis sisaldab süükoosseisu, on õigusvastane ja milles selle toime pannud isik on süüdi [ÕL]
 • halb, hukkamõistetav v. karistusväärne tegu [EKSS]
 • Oskusviibe

  V:“|1|lSV
  5“|1|l‹-~

  Selgitav lause

  Õigusrikkumine, millele järgneb kas pehmem (väärtegu) või rangem karistus (kuritegu).

  Näidislause

  Kohtus karistatavad süüteod on loetletud seaduses.

  tõend kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte või teiste protsessiosaliste nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muus asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud [TsMS § 229]
 • leg: kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu, tunnistaja või asjatundja ütlus, ekspertiisiakt, eksperdi antud ütlus ekspertiisiakti selgitamisel, asitõend, uurimistoimingu, kohtuistungi ja jälitustoimingu protokoll või videosalvestis, samuti muu dokument ning foto või film või muu teabetalletus [KrMS § 63]
 • tsiviilkohtumenetluses: igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte või teiste protsessiosaliste nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muus asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud; kriminaalmenetluses: igasugused faktilised andmed, mille alusel uurija ja kohus teevad seaduses määratud korras kriminaalasjas karistatava teo olemasolu või puudumise, selle teo toimepannud isiku süü ja muud kriminaalasja õigeks otsustamiseks tähtsust omavad asjaolud [ÕL]
 • ese, fakt v. asjaolu, mis võimaldab tuvastada kohtuasja asjaolusid ning kindlaks teha kellegi süü v. Süütuse [EKSS]
 • Oskusviibe

  5|“1|lD›
  8^/O/‹+

  Selgitav lause

  Kohtumenetluse nõuetele vastav teave, millele tuginedes teeb kohus otsuse.

  Näidislause

  Kohtuotsus peab alati tuginema tõenditele.

  väärtegu karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: väärtegu on käesolevas seadustikus või muus seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv, arest või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine
 • seaduses sätestatud süütegu, mille eest põhikaristusena ette nähtud rahatrahv [ESTERM, ÕL]
 • süütegu, mille eest on ette nähtud rahatrahv v. arest [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|l‹

  Selgitav lause

  Seaduse rikkumisega kaasnev kergem karistus.

  Näidislause

  Vales kohas parkimine on väärtegu.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur