Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit, väljastan 10

avalik õigus riigiõigus üldõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • objektiivses tähenduses: õigusvaldkond, mis reguleerib avalikest huvidest tulenevaid suhteid, kus õigussuhte subjektid on subordinatsiooni- ehk alluvussuhetes ; subjektiivses tähenduses: eraõiguslikule isikule õigusnormiga antud õigus teostada oma huve ja pöörduda avaliku võimu vastu [ÕL]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  2O|(o
  2O/O/V

  Selgitav lause

  Ühiskonna üldistest (kõiki hõlmavaid avalikest) huvidest tulenevad õigusnormid.

  Näidislause

  Apteegi reformiga seotud küsimused kuuluvad avaliku õiguse hulka.

  eraõigus riigiõigus üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • õiguse valdkond, mis reguleerib isikute erahuvidest lähtuvaid suhteid, kus õigussuhete subjektid on koordinatsioonisuhetes ehk võrdse positsiooniga [ÕL]
 • Oskusviibe

  B/O/_‹-#[D|lX]
  O/O/V

  Selgitav lause

  Erahuvidest tulenevaid suhteid reguleeriv õigus.

  Näidislause

  Eraõigus reguleerib ka lepingute sõlmimise korda.

  karistus karistusõigus kohtuõigus keskkonnaõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kuriteo, üleastumise, halva käitumise vms. puhul rakendatav kasvatus- v. mõjutusvahend, nuhtlus; süüdi oleva isiku suhtes kohtulikult rakendatav sanktsioon. [ESTERM]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  V:“|1/O/SV
  Ao/O/‹-

  2BO’‹-~

  Selgitav lause

  Süüteo toime pannud isiku suhtes kohaldatav riiklik mõjutusvahend: vangistus või rahatrahv.

  Näidislause

  35-aastasele purjuspäi roolis olnud mehele, kes põhjustas raske liiklusõnnetuse, määras kohus karistuseks poolteist aastat vangistust.

  katseaeg1 eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: töötaja ja tööandja kokkulepitud max 4 kuuline aeg töö tegemisel, kus hinnatakse töötaja võimeid töötamisel ja töölepingu saab põhjuseta üles öelda [TLS § 6, § 86]
 • leg: tähtaeg töötaja tervise, võimete, suhtlemisalase sobivuse ja kutseoskuste kindlakstegemiseks, mille jooksul võib töölepingu lõpetada lihtsustatud korras [ESTERM]
 • tähtaeg töötaja tervise, võimete, suhtlemisalase sobivuse ja kutseoskuste kindlakstegemiseks, mille jooksul võib töölepingu lõpetada lihtsustatud korras [ÕL]
 • prooviaeg (näit. enne lõplikku töölevõtmist) [EKSS]
 • Oskusviibe

  2V/O/V
  2B/O/%

  Selgitav lause

  Aeg, mis antakse selleks, et teha kindlaks inimese sobivus töökohale.

  Näidislause

  Tüdruk töötas neli kuud ja läbis edukalt katseaja.

  katseaeg2 karistusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabanemisel karistusaja ulatuses määratud põhiõiguste piirangutega ajaperiood, isik võib olla allutatud käitumiskontrollile [KarS § 76]
 • kohtu poolt määratud tähtaeg, mille jooksul uue süüteo mittetoimepanemise korral ei pöörata tingimisi mõistetud karistust täitmisele [ÕL]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/W%V
  A.V1|k›
  2B/O/%

  Selgitav lause

  Kohtu määratud karistus, mille puhul on inimese õigused piiratud.

  Näidislause

  Süüdlast karistati kolmeaastase vabadusekaotusega tingimisi kaheaastase katseajaga.

  maakohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • esimese astme kohus [ÕL]
 • Eesti Vabariigis esimese astme kohus, kus arutatakse kõiki tsiviil, kriminaal- ja väärteoasju [EKSS]
 • Oskusviibe

  B/\1=BV1
  C
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Kohtuasutus, mis lahendab esmatasandil tsiviilvaidlusi, vaatab läbi kriminaalasju või kontrollib, kas väärteo eest mõistetud karistus on seaduslik.

  Näidislause

  Eestis on neli maakohut.

  ringkonnakohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • teise astme kohus, kus vaadatakse apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtulahendeid [ÕL]
 • Eesti Vabariigi kohtusüsteemis teise astme kohus [EKSS]
 • Oskusviibe

  BV1=BV1
  C
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Kohtuasutus, mis kontrollib algastme kohtulahendite õigsust.

  Näidislause

  Kaebasin maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.

  töökoht1 tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • koht tööülesannete täitmiseks, mis hõlmab kuvarit ja selle juurde kuuluvaid seadmeid, tarkvara, dokumendihoidjat, töötooli ja -lauda [ESTERM]
 • tootmispinna v. tööruumi osa, kus töötaja töötab [EKSS]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  K|+X

  Selgitav lause

  ,Ruumiline paik, mis hõlmab juurde kuuluvaid seadmeid, töötooli ja -lauda ning kus töötaja peab täitma tööülesandeid.

  Näidislause

  Minu töökoht asub suures kabinetis akna juures.

  töökoht2 tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • töötamise võimalus ühele inimesele [ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  5:
  |lX

  Selgitav lause

  Asutus, ettevõte, firma vm, kus keegi töölepingu kohaselt tööl käib.

  Näidislause

  Olen Heleni koolis töötanud juba kümme aastat, kuid nüüd otsin uut töökohta.

  töövõimetus tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puudub
 • Oskusviibe

  A=AX+
  2A“|1/O/W%›‹%V

  Selgitav lause

  Seisund, kus inimene ei suuda täielikult või osaliselt töötades endale elatusvahendeid teenida.

  Näidislause

  Kui inimesel on tuvastatud töövõimetus, maksab sotsiaalkindlustusamet talle töövõimetuspensioni ajaperioodi jooksul, mis on määratud otsuses.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur