Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

arest karistusõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: väärteo eest mõistetav kinnipidamine kinnipidamisasutuses, mida kohus võib määrata maksimaalselt 30 päeva [KarS § 48]
 • eelvangistus - eeluurimise ajal vahi all pidamine, tõkendi liik [ESTERM]
 • lühiajaline vabadus(e)kaotuslik karistus (kehtiva kriminaalkoodeksi järgi kuni kolm kuud, karistusseadusliku eelnõu järgi ühest nädalast kahe kuuni) [ÕL]
 • lühiajaline vabadusekaotuslik karistus, eelvangistus [EKSS]
 • Oskusviibe

  A||B‹-W

  Selgitav lause

  Kohtus mõistetud lühiajaline vabadusekaotus seadusrikkujale.

  Näidislause

  Kohus mõistis mulle kolm päeva aresti öörahu rikkumise eest.

  isiklik abistaja haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks valla- või linnavalitsus [ESTERM]
 • Oskusviibe

  L:/O/V
  A.||A.

  Selgitav lause

  Vajalike oskuste ja kogemustega palgaline töötaja, kes abistab puudega inimest igapäevastes tegevustes, millega ta ise oma puude tõttu toime ei tule.

  Näidislause

  Isiklik abistaja lähtub oma töös üldistest tööjuhistest, aga ka iga konkreetse kliendi erivajadustest.

  toetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • rahaline või naturaalne abi. Eristatakse korrapärast, ühekordset, otsest ja kaudset toetust. [ESTERM]
 • tugi; (kaas)abi, rahaline v. naturaalne abi. [EKSS]
 • Oskusviibe

  B)1|k-›

  Selgitav lause

  Rahaline või mitterahaline abi.

  Näidislause

  Taotlesin riigilt toetust, et tasuda koolitusel viipekeele tõlketeenuse eest.

  toimetulekutoetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • sotsiaaltoetus, mida on õigus saada isikul, kelle kuusissetulek on alla kehtestatud alla toimetulekupiiri [ÕL]
 • toimetulekupiirist allapoole jääva kuusissetulekuga isikule makstav sotsiaaltoetus [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|“1|l/\
  D/O//:\
  B|+-›

  Selgitav lause

  Rahaline abi, rahuldamaks esmaseid vajadusi inimestel, kes ei tule majanduslikult ise toime.

  Näidislause

  Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on väiksem kui valitsuse kehtestatud minimaalne toimetulekupiir.

  tööalane rehabilitatsioon haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puudub
 • Oskusviibe

  A|l/\
  A=AX+
  J|xJW‹-

  Selgitav lause

  Tööealistele vähenenud töövõimega inimestele mõeldud tugi, mis võimaldab siseneda tööturule.

  Näidislause

  Tööalast rehabilitatsiooni pakub töötukassa.

  tööturuteenus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: tööturuteenus on teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks [TTTS § 2]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  JV1|l‹-
  5|“1|lV+

  Selgitav lause

  Teenus kas töötavale inimesele, kes vajab tuge töökoha säilitamisel või ettevalmistust uue töö leidmiseks, aga ka tööandjale, kes soovib olemasolevaid töötajaid arendada.

  Näidislause

  Eesti Töötukassa osutab oma piirkondlikes osakondades riiklikke tööturuteenuseid töötutele sobiva töö leidmiseks ning tööandjatele sobivate töötajate leidmisel.

  öötöö eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • öösel töötamine; ööajal (eriti vahemikus 22.00 kuni 6.00) tehtav töö [ESTERM]
 • töötamine ööajal [ÕL]
 • öösel töötamine; ööajal (eriti vahemikus 22.00 kuni 6.00) tehtav töö [EKSS]
 • tööaeg, mis kattub mis tahes ajaga ajavahemikus 02.00–04.59 ajavööndis, millega meeskonnaliige on kohanenud [ESTERM]
 • Oskusviibe

  2B_/O/D›‹
  A=AX+

  Selgitav lause

  Kokkuleppeline töö öisel ajal.

  Näidislause

  Öötöö eest makstakse rohkem kui päevatöö eest.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur