Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

annak eraõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: testaatori määratud hüve (ese) näit asi, raha, õigus. Seega puudub (osaline) varaline õigusjärglus [PärS § 56]
 • teatud varaline hüve, mille testaator ei ole testamendis isikule määranud kogu oma varana või selle mõttelise osana [ESTERM, ÕL]
 • testamendijärgsele pärijale määratud varaline hüve [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A^/O/W‹
  A^/O/W-›

  Selgitav lause

  Pärandamise eriline vorm, mille puhul kogu vara asemel pärandatakse ainult konkreetseid asju.

  Näidislause

  Tädile kuulunud vara pärisid tema lapsed, aga mina sain annakuna raamaturiiuli koos raamatutega.

  hüvitis üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kulude või kahju katteks väljamakstav rahasumma [ÕL, ESTERM]
 • kahjutasu, kompensatsioon [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/O//:\
  D/O/‹-U[S/O/]

  Selgitav lause

  Rahaline väljamakse kahju heastamiseks või kulutuste korvamiseks.

  Näidislause

  Sõitsin Tallinnast Tartusse ametialasele koosolekule oma autoga, mistõttu taotlesin sõidukulude katteks hüvitist.

  kuritegu karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus [ÕL]
 • süütegu, milles süüdi olevale isikule on seaduses ette nähtud karistus [EKSS]
 • Oskusviibe

  A.|lX+

  Selgitav lause

  Õigusrikkumine, millele järgneb karm karistus.

  Näidislause

  Raskes joobes auto juhtimine on kuritegu.

  käendus eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leping, millega üks isik (käendaja) kohustub vastutama teise isiku (põhivõlgniku) kohustuse eest võlausaldaja ees, kui põhivõlgnik ei täida oma kohustust [ÕS]
 • käendaja võetud vastutus kreeditori ees, et käendatav täidab kas täielikult v. osaliselt oma kohustuse [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|^D‹-
  2A/O/‹-

  Selgitav lause

  Ühe isiku antud nõusolek täita teise isiku rahaline kohustus, kui isik seda ise ei tee.

  Näidislause

  Pank ei olnud nõus andma mulle õppelaenu ilma käenduseta.

  rahatrahv karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: rahatrahv on kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse käigus määratav rahaline karistus sooritatud väärteo eest [KarS § 47]
 • haldus või kriminaalkaristusena kohaldatav rahaline sissenõue [ÕL]
 • ühekordselt makstav rahasumma, õigusrikkumise toimepanija suhtes kohaldatav karistus [ÕL]
 • karistusena määratav rahanõue [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/:\
  5:|lV~

  Selgitav lause

  Rahasumma, mida tuleb maksta karistusena väärteo eest.

  Näidislause

  Juhtimisõiguseta sõidu eest karistatakse rahatrahvi või arestiga.

  toetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • rahaline või naturaalne abi. Eristatakse korrapärast, ühekordset, otsest ja kaudset toetust. [ESTERM]
 • tugi; (kaas)abi, rahaline v. naturaalne abi. [EKSS]
 • Oskusviibe

  B)1|k-›

  Selgitav lause

  Rahaline või mitterahaline abi.

  Näidislause

  Taotlesin riigilt toetust, et tasuda koolitusel viipekeele tõlketeenuse eest.

  toimetulekutoetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • sotsiaaltoetus, mida on õigus saada isikul, kelle kuusissetulek on alla kehtestatud alla toimetulekupiiri [ÕL]
 • toimetulekupiirist allapoole jääva kuusissetulekuga isikule makstav sotsiaaltoetus [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|“1|l/\
  D/O//:\
  B|+-›

  Selgitav lause

  Rahaline abi, rahuldamaks esmaseid vajadusi inimestel, kes ei tule majanduslikult ise toime.

  Näidislause

  Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on väiksem kui valitsuse kehtestatud minimaalne toimetulekupiir.

  töölähetus tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • töötaja või teenistuja saatmine töö- või teenistusülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga määratud töö tegemise asukohta või teenistuskohta [ESTERM, ÕL]
 • Oskusviibe

  A=AX+
  AD‹-

  Selgitav lause

  Töötaja ajutine saatmine väljapoole tavalist (töölepingus ette nähtud) töökohta selleks, et ta täidaks seal tööülesandeid.

  Näidislause

  Tööandja ei tohi saata töötajat töölähetusse kauemaks kui 30 järjestikust kalendripäeva.

  valitsus riigiõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ministritest koosnev alaline kollegiaalne täidesaatva riigivõimu organ [ÕL]
 • täidesaatva riigivõimu kõrgeim organ [EKSS]
 • Oskusviibe

  25:V1/O/%

  Selgitav lause

  Kõrgeim riigi täitesaatev võimuorgan.

  Näidislause

  Eesti Vabariigi Valitsus teostab täidesaatvat riigivõimu, mis põhineb Eesti Vabariigi põhiseadusel.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur