Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

ekspertiisiakt kohtuõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ekspertiisi tegemise tingimuste, käigu ja tulemuste kirjalik talletus, millele kirjutab alla ekspertiisi teinud ekspert või ekspertide komisjon [ÕL]
 • ekspertiisi kohta koostatud akt [EKSS]
 • Oskusviibe

  2V:/O/V~
  2J/O/%V

  Selgitav lause

  Kohtule esitatav kirjalik dokument, milles on kirja pandud ekspertiisi tegemise käik ja tulemused.

  Näidislause

  Ekspertiisiaktiga saavad tutvuda kohtuasjaga seotud isikud.

  karistus karistusõigus kohtuõigus keskkonnaõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kuriteo, üleastumise, halva käitumise vms. puhul rakendatav kasvatus- v. mõjutusvahend, nuhtlus; süüdi oleva isiku suhtes kohtulikult rakendatav sanktsioon. [ESTERM]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  V:“|1/O/SV
  Ao/O/‹-

  2BO’‹-~

  Selgitav lause

  Süüteo toime pannud isiku suhtes kohaldatav riiklik mõjutusvahend: vangistus või rahatrahv.

  Näidislause

  35-aastasele purjuspäi roolis olnud mehele, kes põhjustas raske liiklusõnnetuse, määras kohus karistuseks poolteist aastat vangistust.

  kriminaalkohtumenetlus kohtuõigus karistusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kriminaalasjade kohtueelne ja kohtulik menetlus [ÕL]
 • Oskusviibe

  A.|lX+
  2O/O/~N
  2O|(o
  B|l‹+

  A.|lX+
  2O/O/~N
  J=J~W‹-

  Selgitav lause

  Kohtu tegevus, mille käigus selgitatakse välja kuriteo asjaolud ning mõistetakse kohtualune õigeks või süüdi.

  Näidislause

  Kriminaalkuriteo puhul otsust tehes järgib kohtunik kriminaalkohtumenetluse reegleid.

  rehabilitatsiooniplaan haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puudub
 • Oskusviibe

  A|l/\
  V|lXWX

  Selgitav lause

  Kirjalik dokument, milles hinnatakse inimese tegevusvõimet ning tuuakse välja need tegevused, mis on vajalikud iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse jaoks.

  Näidislause

  Rehabilitatsiooniplaani koostamisel osaleb aktiivselt ka inimene ise või tema seaduslik esindaja.

  töötuskindlustus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on tööturuteenuste osutamine, tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse maksmine, kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja ametnikule teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral [TKindlS § 2]
 • Oskusviibe

  A.=BV1
  W+
  2A“|1/O/‹-

  Selgitav lause

  Sotsiaalkindlustuse liik, mille eesmärk on töö kaotanud isikule kompenseerida osaline sissetulek ajaks, mil ta otsib uut tööd.

  Näidislause

  Töötuskindlustus algas Eestis 2002. aastal, mil kehtestati töötuskindlustusmakse ja loodi Eesti Töötukassa.

  ülekuulamine üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • uurimistoiming, mille käigus suulise dialoogi vahendusel saadakse süüdistatavalt, kahtlustatavalt, kannatanult ja tunnistajalt ütlustena erinevaid tõendeid ning eksperdilt andmeid ekspertiisiakti (sealhulgas ka eksperdi arvamuse) või ekspertiisi tegemise võimatuse kohta koostatud akti selgitavaks täiendamiseks [ÕL]
 • kellegi üksikasjalik küsitlemine mingite asjaolude selgitamiseks. [EKSS]
 • Oskusviibe

  J:lX+
  D|lUX

  Selgitav lause

  Ütluste võtmise viis, mille käigus küsitluse teel selgitatakse välja teatud olulised asjaolud.

  Näidislause

  Ülekuulamisele ilmumine on kohustuslik.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur