Viimase 257 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 3764 ehk siis umbes 14 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

tere 32
Tere 19
t 13
auto 11
avalikõiguslik juriidiline isik 10
prokürör 10
ema 9
Ema 8
a 8
koer 8
magama 8
notari tasu 8
roheline 8
A 7
Hea 7
Hüppama 7
Kass 7
Tubli 7
mini 7
tõestamistoiming 7
v 7
vallasvara 7
Aasta 6
Aus 6
Auto 6
Ava 6
Head 6
Maksud 6
T 6
ametiisik 6
ankur 6
bulla 6
eesti 6
ei 6
hea 6
is 6
jooksma 6
kohtama 6
kooli 6
käsipant 6
käsurida 6
laen 6
lähetus 6
maa 6
maja 6
meede 6
mtü 6
mõnikord 6
notari büroo 6
oksendama 6
p 6
pant 6
politsei 6
pärandamine 6
siil 6
tool 6
tussu 6
vang 6
vend 6
Adv 5
Arvamus 5
Avokaa 5
Eesti 5
Ei 5
Esineb 5
Hanke 5
Head aega 5
Hommikust 5
Igav 5
Isa 5
Kala 5
Kinnisvara 5
Koer 5
Magama 5
Miks 5
Onu 5
Otsima 5
Pede 5
Ploom 5
Q 5
S 5
Sööma 5
Süüdlane 5
Tahan 5
Töövõtulepingug 5
Uus 5
abieluda 5
abielus 5
amet 5
arestima 5
avalik õiguslik juriidiline isik 5
digi 5
digitaalne 5
ei ole vaja 5
euroopa liit 5
homo 5
ilus 5
joon 5
jurdiiline isik 5
kaasus 5
kaka 5
karostus 5
kodu 5
kohtukooseis 5
kohtulahend 5
kohtus 5
kool 5
käendaja 5
käsipant 5
laul 5
linnavalitus 5
majad 5
minu 5
munn 5
mõnus 5
naba 5
norm 5
notaritasu 5
notaru tasu 5
nõunik 5
nõustada 5
o 5
objektiivne 5
objektiivne õigus 5
paak 5
paragrahv 5
pidama 5
raamat 5
rasestumine 5
seks 5
sel 5
selgetama 5
teadma 5
tsiviil 5
tsiviilkohus 5
vangla 5
vastik 5
viipekeel 5
Õun 5
ä 5
Ad 4
Ajavad 4
Anna 4
Arst 4
Eestkostja 4
Jõulud 4
Karu 4
Kasutama 4
Kavandatud 4
Käsund 4
Küünalsära 4
MITTETULUNDUSÜHING 4
Maja 4
Muna 4
Niue 4
Oode 4
Pall 4
Prokokür 4
Raamatu 4
Reegel 4
Rehapiliteerima 4
Süs 4
Ter 4
Tingimisi 4
Vihik 4
abielluda 4
ahistamine 4
aktsia 4
alaealine 4
ananas 4
arst 4
avalik haldus 4
avallik õiguslik juriidiline isik 4
b* 4
dokumentaalne tõend 4
ebakindel 4
ei taha 4
emakeel 4
esmaspäev 4
esmaspäev  4
fakti 4
füüsiline isikk 4
hakka 4
hakkama 4
haldusakt 4
head 4
ilm 4
isa 4
isiklik abistaja teenus 4
järgi 4
kaebus 4
keeldumine 4
kestus 4
kinniasi 4
kiri 4
kohtuko 4
kombed vanasti 4
koristama 4
kuidas 4
kurjategu 4
käendus 4
lai 4
laud 4
lill 4
loogia 4
luus 4
lõpp 4
miljonäär 4
mõnus 4
mõjujõud 4
nimi 4
nõunik 4
olen 4
oode 4
osaühing 4
parak 4
perv 4
poeg 4
raad 4
reeglistik 4
rehabiliteerima 4
riigipäev 4
riigipäev 4
rraõigus 4
sada 4
sanktsioon 4
seksuaalne 4
simman 4
sisukas 4
säbruline 4
süvene 4
süveneb 4
süüdistataja 4
teimimine 4
ti* 4
tõde 4
tõestamis 4
tööluus 4
valge aeg 4
vastu 4
vihiku 4
viip 4
viisa 4
väärtgu 4
võõrandama 4
Õiglus 4
õde 4
õigustatud isik 4
õpetada 4
üheskoos 4
pärand 3
Eelnõu 3
Haamri alla minema 3
Hea töö 3
Hoia 3
Jõulu 3
Kaka junn 3
Keel on vesti peal 3
Keel sügeleb 3
Kepp 3
Lehm 3
Mõnikors 3
Ok 3
Paikama 3
Pärnu 3
Raguu 3
Seaduse eelnõu 3
Seaduseelnõu 3
Sex 3
Sünge 3
Süüasi 3
Tussu 3
Vahel 3
Väga hea 3
andma 3
asjalik 3
avallik õiguslik juriidiline isik 3
bulls 3
d 3
diplomaat 3
eripedagoog 3
hõlmab 3
istu 3
k 3
kare 3
karistu 3
kavandatud 3
keel on vesti peal 3
kell 3
kliite 3
kohaliku omavalitsuse 3
kohtuistung 3
kohutusmenetlus 3
koordi 3
kurat 3
käendus 3
küsimus 3
laulma 3
libe 3
loom 3
lämmata 3
maakohus 3
metiisik 3
minu nimi on 3
minu nimi on birgit 3
mis 3
muusa 3
otsing 3
pension 3
piles näoga 3
päike 3
päikese 3
põhjus 3
rehabilitatsiooni plaan 3
rehabilitatsiteenus 3
ring 3
selge 3
seller 3
staaž 3
suvi 3
süüdistama 3
taavet 3
tahan 3
tahtma 3
taipama 3
tingimisi 3
tingimisi vangistus 3
tingisimisi 3
tubli 3
tunnistama 3
tädi 3
töötukindlustus 3
tüdruk 3
u* 3
vaie 3
valge 3
valik 3
valimised 3
vennad 3
võib 3
võib  3
võib olla 3
Õlitama 3
Üllas 3
õoigus 3
Aitah 2
Egitus 2
Kinmisvara 2
Kuriteo toimepannud isik 2
Kurk 2
Liikuv 2
Mõju 2
Paber 2
Palju õnne 2
asula 2
esimene keel 2
ettepanek 2
fraktsioon 2
haab 2
heide 2
kift 2
kinnisasi 2
laps 2
loa väljaandnud organ 2
mahutama 2
nõukogu 2
punkt sõna ees 2
pärandaja 2
pärandama 2
tunn 2
tunnistus 2
tõestamis* 2
töötuba 2
v''rtegu 2
vabadus 2
vihm 2
volikogu 2
volinik 2
võrdne 2
õiend 2
ühekoos 2
? Oer 1
Ajavad  1
Atv 1
Hüljes 1
Kes see om 1
Palju 1
Tere  1
Tunnistus 1
Veel 1
advokaar 1
arvustama 1
avaldaja 1
avalik õigus 1
eelnõu 1
istung 1
juhtu 1
juhu 1
kass 1
kes see on 1
kinmisvara ost 1
kinnisvara 1
kuidas  1
kurt 1
käsiraha 1
mees 1
menetlema 1
millal 1
millal on sinu sünnipäev 1
naine 1
pärimis 1
räpina 1
t'ideviija 1
tabama 1
tagajärjel 1
tavaline 1
tell 1
vallasasi 1
vallaspant 1
vandeadvokaat 1
vandetõlk 1
vara 1
võla õiguslik 1
võlaõiguslik 1
 Loa väljaandnud organ 1
Loa väljaandnud organ 1
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

advokaat44
õigus41
seadus35
tagatis24
avalik õigus23
ekspertiisiakt23
apellatsioon22
ekspertiis19
leping19
notar19
notari ametiteenus19
notari tasu19
notariaalakti läbivaatamine19
riigilõiv19
ekspert18
kohtulahend18
kohtunik18
õigusakt18
hageja17
kohus17
notariaalakti heakskiitmine17
kohtuistungi sekretär16
prokurör16
vabariik16
füüsiline isik15
halduskohtumenetlus15
isik=õigussubjekt15
karistus15
katseaeg15
kuritegu15
ametiasutus14
ametijuhend14
ekspertiis = kohtuekspertiis14
juriidiline isik14
notariaalmärge14
väärtegu14
apostill13
dokumentaalne tõend13
hagi e hagiavaldus13
maakohus13
notariaalakt13
pärandaja13
tsiviilkohtumenetlus13
apellatsioonikaebus12
arest12
diskrimineerimine12
hüvitis12
jurist12
kinnisasi12
pärija12
akt11
eestkoste11
halduskohus11
kohtukoosseis11
kohtuotsus11
käendus11
notariaalne kinnitamine11
puhkeaeg11
põhiseadus11
rehabilitatsiooniteenus11
tõend11
tõestamistoiming11
vallasasi11
hagita menetlus10
kaitsja10
notari asendaja10
notaribüroo10
prokuratuur10
rehabilitatsiooniplaan10
riik10
testament10
tunnistaja10
täideviija10
ülekuulamine10
ametnik9
arestimine9
eraõigus9
eraõiguslik juriidiline isik9
garantii9
kaebaja9
notari ametitegevus9
notariaalne tõestamine9
põhiõigus9
süüdistatav9
ärakuulamine9
õigusnorm9
aegumine8
apellant8
hagimenetlus8
hüpoteek = kinnispant8
kohalik omavalitsus8
käsiraha8
leppetrahv8
meditsiiniline rehabilitatsioon8
määrus8
puhkusetasu8
pärandama8
pärimine8
ringkonnakohus8
seadlus8
trahv8
asitõend7
hagi7
isiklik abistaja7
isikuandmed7
kohtumäärus7
puhkus7
rehabilitatsiooniprogramm7
süütegu7
toetus7
tugiisik7
tunnistaja ütlus7
tööotsija7
vallaspant7
vastustaja7
viipekeeletõlk7
volikiri7
öötöö7
ametikoht6
annak6
hooldusõigus6
isikliku abistaja teenus6
kaasomand6
kannatanu6
kohtukutse6
käsundusleping6
menetlus6
notari ametitoiming6
pakkumus6
sotsiaalne rehabilitatsioon6
süüdistaja6
tehing6
tööleping6
vaatlus6
õigussuhe6
Advokaat5
Seadus5
elatis5
kohtumenetlus5
kohtuväline menetlus5
konventsioon5
nõustumus5
pandiõigus5
rahatrahv5
riigikogu5
riigikohus5
toimetulekutoetus5
töövõimehüvitis5
valitsus5
viipekeele tõlketeenus5
volitus5
õiguslik rehabiliteerimine5
õigussubjekt5
advokatuur4
e4
korraldus4
menetlusosalised4
rahvusvaheline õigus4
rehabiliteerimine4
sotsiaalteenus4
subjektiivne õigus4
teenus4
tööturuteenus4
Õigus4
Jurist3
hagiavaldus3
hüpoteek3
kostja3
notari ametiteenused3
notari ametitoimingud3
pant3
rehabilitatsioonimeeskond3
riigisisene õigus3
tugiisikuteenus3
tõestamis*3
tõlge3
tööandja3
töökoht3
töösuhe3
töötuskindlustus3
töötutoetus3
ületunnitöö3
*2
Ekspertiis2
Hüpoteek2
Käsundusleping2
Leping2
Notar2
Tunnistaja2
a*2
avalik-õiguslik juriidiline isik2
juriidiline2
kriminaalkohtumenetlus2
riiklik menetlus2
t*2
tõest*2
tõlkija2
tööaeg2
töölähetus2
töötasu2
töötu2
tööülesanne2
pärija1
ADVOKAAT1
AVALIK-ÕIGUSLIK1
Apellatsioon1
Apostill1
E1
ERAÕIGUSLIK1
JURIIDILINE ISIK1
Juriidiline1
Karistus1
Kohtunik1
Kohtuotsus1
Määrus1
Prokuratuur1
Prokurör1
PÄRANDAMA1
PÕHISEADUS1
Riik1
Süüdistaja1
Tõlk1
Tööleping1
Töövõtuleping1
Vabariik1
ametitoiming1
eraõiguslik1
isik = õigussubjekt1
kinnitamine1
leping 1
notari1
notari*1
tasu1
tõ*1
tõlk1
tõlkimine1
töötaja1
töövõime1
töövõimetus1
õigusakt1
ÕIGUS1
ütlus1
TÄISLOENDhea.txt