Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

ekspertiisiakt kohtuõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ekspertiisi tegemise tingimuste, käigu ja tulemuste kirjalik talletus, millele kirjutab alla ekspertiisi teinud ekspert või ekspertide komisjon [ÕL]
 • ekspertiisi kohta koostatud akt [EKSS]
 • Oskusviibe

  2V:/O/V~
  2J/O/%V

  Selgitav lause

  Kohtule esitatav kirjalik dokument, milles on kirja pandud ekspertiisi tegemise käik ja tulemused.

  Näidislause

  Ekspertiisiaktiga saavad tutvuda kohtuasjaga seotud isikud.

  elatis eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • elatis, mida abielu- või perekonnasuhetes olevad isikud on kohustatud seadustes ettenähtud tingimustel üksteisele andma [ESTERM]
 • rahasumma, mida ülalpidamist saama õigustatud isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel [ÕL]
 • elatusraha [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/O//:\+‹

  Selgitav lause

  Kohtu väljamõistetud rahasumma, mida makstakse regulaarselt kellegi ülalpidamiseks.

  Näidislause

  Elatist makstakse kuni täisealiseks saamiseni või kuni keskhariduse omandamiseni.

  karistus karistusõigus kohtuõigus keskkonnaõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kuriteo, üleastumise, halva käitumise vms. puhul rakendatav kasvatus- v. mõjutusvahend, nuhtlus; süüdi oleva isiku suhtes kohtulikult rakendatav sanktsioon. [ESTERM]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  V:“|1/O/SV
  Ao/O/‹-

  2BO’‹-~

  Selgitav lause

  Süüteo toime pannud isiku suhtes kohaldatav riiklik mõjutusvahend: vangistus või rahatrahv.

  Näidislause

  35-aastasele purjuspäi roolis olnud mehele, kes põhjustas raske liiklusõnnetuse, määras kohus karistuseks poolteist aastat vangistust.

  katseaeg2 karistusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabanemisel karistusaja ulatuses määratud põhiõiguste piirangutega ajaperiood, isik võib olla allutatud käitumiskontrollile [KarS § 76]
 • kohtu poolt määratud tähtaeg, mille jooksul uue süüteo mittetoimepanemise korral ei pöörata tingimisi mõistetud karistust täitmisele [ÕL]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/W%V
  A.V1|k›
  2B/O/%

  Selgitav lause

  Kohtu määratud karistus, mille puhul on inimese õigused piiratud.

  Näidislause

  Süüdlast karistati kolmeaastase vabadusekaotusega tingimisi kaheaastase katseajaga.

  menetlus üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • koostalitlusvõime määruse kontekstis süsteemide tehniliseks või operatsiooniliseks kasutamiseks kohaldatav standardmeetod kokkulepitud ja valideeritud tegutsemispõhimõtete kontekstis, mis vajavad ühtset rakendamist kogu Euroopa lennuliikluse juhtimise võrgustikus [ESTERM]
 • kindlas järjestuses õigustoimingud [ÕL]
 • kindlas järjekorras õiguslikud toimingud mingi küsimuse lahendamiseks [EKSS]
 • Oskusviibe

  B)1|l‹+

  J=J~W‹-

  Selgitav lause

  Kindlas järjekorras ja kindlatel tingimustel teostatav terviklik toimingute kogum, lahendamaks õiguslikke probleeme.

  Näidislause

  Abielulahutuse jaoks on ette nähtud kindel menetlus.

  puhkus tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puhkus tähendab töölepingu või teenistussuhte peatumist käesoleva seadusega ettenähtud korras ja tingimustel [PuhkS § 2]
 • ajavahemik, mil töötaja on töökohustustest vaba [ESTERM, EKSS]
 • töölepingu peatamine seadusega ettenähtud korras ja tingimustel [ÕL]
 • Oskusviibe

  2A[]|+

  Selgitav lause

  Ajavahemik, mil töötaja töölepingu kehtivuse ajal tööd tegema ei pea.

  Näidislause

  Sellel aastal on mul puhkus juulis.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur