Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

aegumine üldõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest [TsÜS § 142]
 • tähtaja möödumine, mille järel ei saa isikule enam esitada teatavat nõuet või taotleda tema juriidilisele vastutusele võtmist [ESTERM, ÕL]
 • Oskusviibe

  J“|1/O/C
  2B/O/%
  B)1|s‹

  Selgitav lause

  Tähtaja möödumine, pärast mida ei saa enam inimeselt nõuda kohustuste täitmist, teda süüdi mõista ega karistada.

  Näidislause

  Kohus jättis inimese karistamata, kuna kuritegu oli aegunud.

  eestkoste eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • hoolitsus teovõimetute isikute eest [ESTERM]
 • õigusinstituut, mille eesmärgiks on korraldada kaitset isikutele, kes ise ei suuda oma õigusi teostada ja vara valitseda [ÕL]
 • riigivõimu poolt organiseeritav ja kontrollitav hoolitsus teovõimetute kodanike eest, nende isiklike ja varaliste õiguste kaitse [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|^D‹-

  Selgitav lause

  Hoolitsus inimeste eest, näiteks vanemateta lapsed ja vaimupuudega inimesed, kes ise oma elu korraldamisega mingil põhjusel hakkama ei saa.

  Näidislause

  Eeskoste määratakse kohtu kaudu.

  käendus eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leping, millega üks isik (käendaja) kohustub vastutama teise isiku (põhivõlgniku) kohustuse eest võlausaldaja ees, kui põhivõlgnik ei täida oma kohustust [ÕS]
 • käendaja võetud vastutus kreeditori ees, et käendatav täidab kas täielikult v. osaliselt oma kohustuse [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A.|^D‹-
  2A/O/‹-

  Selgitav lause

  Ühe isiku antud nõusolek täita teise isiku rahaline kohustus, kui isik seda ise ei tee.

  Näidislause

  Pank ei olnud nõus andma mulle õppelaenu ilma käenduseta.

  puhkeaeg tööõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: puhkeaeg on aeg, mis ei ole tööaeg [TPS § 2]
 • aeg, mille kestel töötaja on vaba töökohustuste täitmisest ja võib seda kasutada oma äranägemise järgi [ESTERM, ÕL]
 • puhkamise aeg [EKSS]
 • Oskusviibe

  2A[]|+
  B|+X

  Selgitav lause

  Ajavahemik, mis antakse regulaarselt töötajale tööst puhkamiseks.

  Näidislause

  Tööandja on kohustatud puhkeaja andmise nõuetest kinni pidama.

  seadlus riigiõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • riigipea õigustloov akt [ESTERM]
 • halduse seadusjõuline üldakt, millega võib reguleerida üksnes teatud valdkondi [ÕL]
 • Oskusviibe

  S“|1|lX+›V

  Selgitav lause

  Seadus, mille väljaandmise õigus on ainult presidendil eriolukordades juhul, kui riigikogu ei saa kokku tulla.

  Näidislause

  Sõjaseisukorra tõttu võttis president vastu toiduainete varumist reguleeriva seadluse.

  teenus üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • ettevõtluse korras osutatav hüve [ÕL]
 • mingit inimese vajadust rahuldav toiming [EKSS]
 • Oskusviibe

  5|“1(2|lV

  Selgitav lause

  Tegevus või tegu, mis rahuldab inimese mingit vajadust, mida ta ise teha ei saa või ei taha.

  Näidislause

  Eesti riigis on väga mitmekesine teenuste valik: raviteenus, tugiisiku teenus, tõlketeenus ja palju muud.

  toimetulekutoetus haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • sotsiaaltoetus, mida on õigus saada isikul, kelle kuusissetulek on alla kehtestatud alla toimetulekupiiri [ÕL]
 • toimetulekupiirist allapoole jääva kuusissetulekuga isikule makstav sotsiaaltoetus [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|“1|l/\
  D/O//:\
  B|+-›

  Selgitav lause

  Rahaline abi, rahuldamaks esmaseid vajadusi inimestel, kes ei tule majanduslikult ise toime.

  Näidislause

  Toimetulekutoetust saab taotleda isik, kelle sissetulek on väiksem kui valitsuse kehtestatud minimaalne toimetulekupiir.

  tugiisik haldusõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • nõustav isik (näit. sotsiaaltöös) [EKSS]
 • Oskusviibe

  A=B/\
  A.||A.

  Selgitav lause

  Isik, kes on läbinud tugiisiku koolituse ja osutab abi neile, kes seda vajavad.

  Näidislause

  Tugiisiku peamine ülesanne on nõustada abivajavaid inimesi ning suunata neid spetsialistide abi kasutama.

  volikiri üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • riigi pädeva asutuse väljastatud dokument, millega määratakse üks või mitu isikut esindama seda riiki lepingu üle peetavatel läbirääkimistel, lepingu teksti vastuvõtmisel või selle autentsuse kinnitamisel, selle riigi nõusoleku väljendamisel lepingu siduvuse kohta või lepingut puudutava muu toimingu tegemisel [ESTERM]
 • Oskusviibe

  A^|lW
  J:||J›‹+

  Selgitav lause

  Esindusõigust kinnitav kirjalik dokument.

  Näidislause

  Ema pensioni sain kätte volikirja alusel.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur