Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit, väljastan 10

apellant kohtuõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • apellatsioonkaebuse esitaja [ÕL, EKSS]
 • Oskusviibe

  KO‹-+
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Inimene, kes ei ole rahul esimese astme kohtu otsusega ja kaebab selle edasi ringkonnakohtusse.

  Näidislause

  Appellant kaebas esimese astme kohtu otsuse edasi.

  apellatsioon kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • alama astme kohtu otsuse sisuline läbivaatamine kõrgema astme kohtus [ESTERM]
 • edasikaebamine teise astme kohtule esimese astme kohtu jõustumata otsuse peale [ÕL]
 • Oskusviibe

  KO‹-+

  Selgitav lause

  Esimese astme jõustumata kohtuotsuse edasikaebamine kõrgema astme kohtusse.

  Näidislause

  Apellatsiooni saab esitada inimene isiklikult või ka kaitsja vahendusel.

  apellatsioonikaebus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • esimese astme kohtu otsuse peale teise astme kohtule esitatud kaebus [ÕL]
 • edasikaebus apellatsioonikohtusse [EKSS]
 • Oskusviibe

  KO‹-+
  B/O/‹-

  Selgitav lause

  Teise astme kohtule esitatud dokument, milles nõutakse esimese astme kohtuotsuse muutmist või tühistamist.

  Näidislause

  Apellatsioonikaebus tuleb esitada kirjalikult kohtu määratud aja jooksul.

  ekspertiis = kohtuekspertiis kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • menetlusasjas eksperdiks määratud isiku erialane tegevus, et uurida talle esitatud materjali ja teha ekspertiisiülesandest lähtudes teaduslikult põhjendatud eksperdijäreldus [ÕL]
 • mingi asja v. seiga uurimine ekspertide poolt [EKSS]
 • Oskusviibe

  2V:/O/V~
  25V1/O/DV#

  Selgitav lause

  Eksperdi uurimuslik, arutluslik ja järelduslik tegevus kohtu esitatud küsimusele, mille vastus vajab eriteadmisi.

  Näidislause

  Liiklusõnnetuse asjaolude kindlakstegemiseks määras kohus ekspertiisi.

  elatis eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • elatis, mida abielu- või perekonnasuhetes olevad isikud on kohustatud seadustes ettenähtud tingimustel üksteisele andma [ESTERM]
 • rahasumma, mida ülalpidamist saama õigustatud isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel [ÕL]
 • elatusraha [EKSS]
 • Oskusviibe

  D/O//:\+‹

  Selgitav lause

  Kohtu väljamõistetud rahasumma, mida makstakse regulaarselt kellegi ülalpidamiseks.

  Näidislause

  Elatist makstakse kuni täisealiseks saamiseni või kuni keskhariduse omandamiseni.

  hagi e hagiavaldus kohtuõigus eraõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • hageja poolt kohtule esitatav kindlavormiline avaldus, milles on väljendatud hageja nõue [ESTERM]
 • kohtule kirjalikult esitatud nõue rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks [ÕL]
 • kostja vastu kohtu (v. arbitraaži) kaudu esitatud tsiviilnõue. [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|lX+

  Selgitav lause

  Isiku pöördumine tsiviilkohtusse kohtumenetluse alustamiseks.

  Näidislause

  Kohus võttis minu hagi menetlemisse.

  halduskohtumenetlus haldusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • kohtu tegevus haldusasja lahendamisel [ÕL]
 • Oskusviibe

  L:/O/V
  5:
  |lX
  2O/O/~N
  2O|(o
  B|l‹+

  L:/O/V
  5:
  |lX
  2J
  2O/O/~N
  J=J~W‹-

  Selgitav lause

  Kohtuprotsess, mille käigus lahendatakse riigi või kohaliku omavalitsuse organite, asutuste või ametnike tegevuse peale esitatud kaebusi.

  Näidislause

  Volikogu otsuse vaidlustamiseks tuleb kohtule esitada halduskohtumenetluse reeglitele vastav kaebus.

  katseaeg2 karistusõigus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabanemisel karistusaja ulatuses määratud põhiõiguste piirangutega ajaperiood, isik võib olla allutatud käitumiskontrollile [KarS § 76]
 • kohtu poolt määratud tähtaeg, mille jooksul uue süüteo mittetoimepanemise korral ei pöörata tingimisi mõistetud karistust täitmisele [ÕL]
 • ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise kandmise [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/W%V
  A.V1|k›
  2B/O/%

  Selgitav lause

  Kohtu määratud karistus, mille puhul on inimese õigused piiratud.

  Näidislause

  Süüdlast karistati kolmeaastase vabadusekaotusega tingimisi kaheaastase katseajaga.

  kohtuistungi sekretär kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: isik, kes protokollib istungi selle sujuvat kulgemist katkestamata ja allkirjastab selle [KrMS § 155; TsMS § 49 ja § 54]
 • kohtuistungeid protokolliv jmt kohtus täitev nooremametnik [ÕL]
 • Oskusviibe

  2O/O/~N
  25V1/O/*
  L:/O/V

  Selgitav lause

  Kohtu töötaja, kelle peamine tööülesanne on protokollida kohtuistungi kulgemist ja kohtus räägitut.

  Näidislause

  Kohtuistungi sekretär kontrollib enne kohtuistungit kohtusaali korrasolekut, selgitab välja, kes menetlusosalistest on kohale ilmunud ja protokollib kohtuistungil toimuvat.

  kohtulahend kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • asja lahendamisel kohtu tehtav otsus või määrus [ÕL]
 • Oskusviibe

  2O/O/~N
  B|l)1‹-+

  Selgitav lause

  Kohtu sisuline või korralduslik seisukoht, mis on kohtumenetluses täitmiseks kohustuslik.

  Näidislause

  Kohtumenetlus lõpeb alati kohtulahendiga.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur