Eesti viipekeele õigusmõisted

LühitutvustusKasutusjuhendTranskriptsioonÜlekskutse


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit, väljastan 10

advokatuur üldõigus

Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Eesti Advokatuur on 1919. aasta 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks [AdvS § 2]
 • advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldsamiseks ja advokaatide õiguste kaitseks [ÕL]
 • advokaatide iseseisev ühendus, mis annab õigusabi ja kaitseb advokaatide õigusi [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/V
  2F/O/›‹X
  2S/O/›‹

  Selgitav lause

  Advokaatide kutseühendus, mille eesmärk on osutada õigusteenuseid, kaitsta advokaatide kutsealaseid õigusi ja teostada järelevalvet

  Näidislause

  1919. aastal asutatud Eesti Advokatuur tegutseb advokatuuriseaduses sätestatud põhimõtete alusel.

  isik=õigussubjekt üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Eesti või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide asutused, olenemata sellest, kas need on juriidilised isikud või mitte [TS §1]
 • õigussubjekt, füüsiline isik või juriidiline isik [ESTERM]
 • õiguste ja kohustuste kandja, tehingute osapooled; õigusvõime (omada õigusi ja kohustusi) ja teovõime (võime iseseisvalt teha kehtivaid lepinguid) olemasolu [ÕL]
 • Oskusviibe

  2B/O/V

  Selgitav lause

  Inimene (füüsiline isik) või asutus, organisatsioon (juriidiline isik).

  Näidislause

  Igal isikul on riigis teatud õigused ja kohustused.

  kohtuotsus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Kohtuotsus on kohtumenetluse tulemusena Eesti Vabariigi nimel tehtud kohtulahend, millega asi otsustatakse sisuliselt. [TsMS § 434]
 • kohtulahend, millega asi sisuliselt otsustatakse [ÕL]
 • tõendite uurimise ja kohtuasja arutamise tulemusena kohtu poolt tehtud otsus [EKSS]
 • Oskusviibe

  2O/O/~N
  D|lUX

  Selgitav lause

  Kohtuvaidluse sisuline lahend, mille teeb kohus pärast asja arutelu.

  Näidislause

  Kohtuvaidlus lõppes minu nõuet rahuldava kohtuotsusega.

  maakohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • esimese astme kohus [ÕL]
 • Eesti Vabariigis esimese astme kohus, kus arutatakse kõiki tsiviil, kriminaal- ja väärteoasju [EKSS]
 • Oskusviibe

  B/\1=BV1
  C
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Kohtuasutus, mis lahendab esmatasandil tsiviilvaidlusi, vaatab läbi kriminaalasju või kontrollib, kas väärteo eest mõistetud karistus on seaduslik.

  Näidislause

  Eestis on neli maakohut.

  riigikogu riigiõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • neljaks aastaks valitav 101-liikmeline rahvaesindus, Eesti Vabariigi parlament [ESTERM]
 • kõrgeim seadusandlik esindusorgan, parlament Eestis [EKSS]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  5:V1|s-›

  Selgitav lause

  Rahva valitud kogu, kes võtab vastu uusi seadusi.

  Näidislause

  2016. aastal võttis riigikogu vastu uue sotsiaalhoolekandeseaduse.

  riigikohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: EV kõrgeim kohus, kes vaatab läbi jõustunud kohtulahendeid kassatsiooni korras, samuti kohtulahendite teistmisavaldusi ja parandab kohtuvigu, riigikohus on ka põhiseaduslikkuse järelvalve kohus [Riigikogu reglement]
 • EV kõrgeim kohus, kes vaatab läbi jõustunud kohtulahendeid kassatsiooni korras, samuti kohtulahendite teistmisavaldusi ja parandab kohtuvigu, riigikohus on ka põhiseaduslikkuse järelvalve kohus [ÕL]
 • kõrgeim kohus Eestis [EKSS]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Eesti Vabariigi kõrgeim kohus, mis peamiselt kontrollib maa- ja ringkonnakohtu lahendite õigsust.

  Näidislause

  Riigikohus ei võtnud minu kaebust menetlusse.

  riigilõiv üldõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • leg: Riigilõiv on menetlustoimingu tegemise eest seaduse kohaselt Eesti Vabariigile tasutav rahasumma [TsMS § 139]
 • leg: Riigilõiv on seaduses sätestatud juhul ja käesolevas seaduses sätestatud määras tasutav summa lõivustatud toimingu tegemise eest [RLS § 2]
 • riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest [ESTERM]
 • juriidiliste toimingute sooritamise ja dokumentide väljastamise eest riigi tuludesse makstav maks [EKSS]
 • Oskusviibe

  K:O-X
  D/O//:\
  5|l‹-~

  Selgitav lause

  Kindel rahasumma, mida makstakse riigile teatud toimingu tegemise või dokumendi väljastamise eest.

  Näidislause

  Riigilõiv eri tehingute eest on erinev.

  riigisisene õigus

  Oskusviibe

  K:O-X
  5V1/O/C
  2O/O/V

  Selgitav lause

  Õigusnormid, mille on kehtestanud Eesti Vabariigi seadusandlik organ.

  Näidislause

  Riigisisese õiguse põhiosa moodustavad riigikogu vastu võetud seadused.

  ringkonnakohus kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • teise astme kohus, kus vaadatakse apellatsiooni korras läbi esimese astme kohtulahendeid [ÕL]
 • Eesti Vabariigi kohtusüsteemis teise astme kohus [EKSS]
 • Oskusviibe

  BV1=BV1
  C
  2O/O/~N

  Selgitav lause

  Kohtuasutus, mis kontrollib algastme kohtulahendite õigsust.

  Näidislause

  Kaebasin maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.

  tõlkimine kohtuõigus

  Definitsioonid ▼ ava ▲ sule

 • vahendamine, ümberpanemine [EKSS]
 • Oskusviibe

  J|xJ~W

  Selgitav lause

  Ühes keeles väljendatud sõnumi edastamine teises keeles suuliselt või kirjalikult, näiteks eesti keelest eesti viipekeelde ja vastupidi.

  Näidislause

  Justiitsministeeriumi kohustuseks on korraldada Eesti seaduste tõlkimist vene keelde.


  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur